Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu."— Transkript prezentace:

1 Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu

2 Základní pojmy přenosové techniky OB21-OP-EL-ELN-JANC-U-2-035

3 Přenosová technika Základní jednotky a pojmy  Přenosová technika je oblast sdělovací techniky, která se zabývá konstrukčním provedením, stavbou i provozem zařízení sloužících k přenášení, tj. k vysílání a přijímání zpráv, dat, obrazů a návěští všeho druhu po vedeních.

4 Přenosová technika Základní jednotky a pojmy  Přenosovým vedením se rozumí soubor vodičů i s případnou izolací, sloupy, podpěry atd., které slouží ke spojení vysílacího zařízení na jedné straně a přijímacího zařízení na druhé straně přenosové cesty.  Vedení může být buď skutečné, které je tvořeno dvěma vodiči, nebo sdružené, jež vzniká vhodným propojením několika skutečných vedení.

5 Přenosová technika Základní jednotky a pojmy  Podle účelu, kterému vedení slouží, se rozlišují vedení telegrafní, telefonní, rozhlasová a televizní. Podle způsobu výstavby mohou být vedení venkovní a kabelová.  Elektrické vlastnosti vedení lze popsat dvěma druhy charakteristických veličin, které se nazývají primární a sekundární konstanty vedení.

6 Přenosová technika Základní jednotky a pojmy  Primární konstanty vedení jsou takové, které se mění velmi málo a s frekvencí přenášeného proudu, teplotou, změnou povětrnostních vlivů apod.  Jsou rozloženy rovnoměrně po celé délce vedení a udávají se na 1 km délky vedení.  Patří mezi ně odpor R (  /km), indukčnost L (H/km), kapacita C (F/km) a svod G (S/km).

7 Přenosová technika Základní jednotky a pojmy  Sekundární konstanty vedení jsou závislé na konstantách primárních a umožňují matematické vyjádření hodnoty napětí a proudu v libovolném místě vedení.  Mezi ně patří konstanta (míra) přenosu , která se skládá z konstanty útlumu  a konstanty posunu .  Konstanta útlumu  charakterizuje zmenšování amplitudy napětí nebo proudu podél vedení.  Vyjadřuje se v dB/km.

8 Přenosová technika Základní jednotky a pojmy  Konstanta posunu  (fázová konstanta) charakterizuje změnu fáze napětí nebo proudu podél vedení a udává se v rad/km.  Jinou sekundární konstantou vedení je charakteristická impedance Z (  ).  Je závislá na frekvenci a primárních konstantách, nezávisí na délce vedení..

9 Základy telegrafie a telefonie  Telegrafie je obor přenosové techniky, který umožňuje dálkový přenos písmen, číslic i obrazů.  O přenesené informaci zůstává grafický záznam.  Telegrafii lze rozdělit na abecední a obrazovou.

10 Základy telegrafie a telefonie  U abecední telegrafie jsou jednotlivým písmenům, číslicím a znakům přiřazeny elektrické signály, zvané telegrafní značky, podle soustavy pravidel, které se nazývají telegrafní kód.  Přenos značek se uskutečňuje postupně, písmeno po písmenu.  Podle způsobu záznamu se rozlišuje abecední telegrafie abecední telegrafie se zakódovaným záznamem a telegrafie s automatickým vyhodnocováním přijímané informace ve tvaru normálně čitelného záznamu – dálnopis.

11 Základy telegrafie a telefonie  V obrazové telegrafii je přenášený nepohyblivý obraz rozložen na obrazové prvky, body obrazu, jejichž jas se převede na elektrické signály.  Přenos se děje bod po bodu.  Obrazová telegrafie je černobílá, polotónová a barevná.

12 Základy telegrafie a telefonie  Do oboru telegrafie se řadí i přenos dat.  Data jsou informace ve formě čísel nebo jiných symbolů, určené ke strojnímu zpracování.  Přenos dat je součástí moderního zpracování informací pomocí počítačů a počítačových sítí.  Rychlost přenosu je vyšší než u běžné telegrafie.

13 Základy telegrafie a telefonie  Telegrafní signál je nespojitý, rozlišuje jen dva stavy (proud prochází a neprochází, proud jednoho a druhého směru, proudy jsou různých frekvencí apod.).  Telegrafní kód představuje kombinaci elektrických impulsů, charakterizovaných impulsní jednotkou (dobou trvání základního impulsu) a (s).

14 Základy telegrafie a telefonie  Telegrafní rychlost v je stanovena počtem impulsních jednotek přenesených za jednu sekundu  Jednotkou je baud Bd (čti bód). Telegrafní rychlosti 50 Bd odpovídá střídavý proud o frekvenci 25 Hz.  Telegrafní značky se mohou po vedeních přenášet impulsy stejnosměrného nebo střídavého proudu (obr. 1).

15 Obr. 1 Přenos telegrafních značek •telegrafní značka, b) přenos stejnosměrným proudem, c) přenos střídavým proudem

16 Základy telegrafie a telefonie  Telefonie je obor přenosové techniky, který slouží k dálkovému přenosu zvukových signálů.  Při přenosu je třeba nejprve přeměnit zvukový signál na odpovídající signál elektrický, ten vedením přenést na potřebnou vzdálenost a tam převést zpět elektrický signál na zvukový.

17 Základy telegrafie a telefonie  Telefonní frekvenční pásmo, které zaručuje dostatečnou srozumitelnost i kvalitu přenosu je stanoveno v rozsahu 300 až 3 400 Hz.  Zařízení, která umožňují telefonní spojení, jsou telefonní přístroje, telefonní síť a spojovací zařízení.

18  Děkuji za pozornost  Ing. Ladislav Jančařík

19 Literatura  J. Chlup, L. Keszegh: Elektronika pro silnoproudé obory, SNTL Praha 1989  M. Bezděk: Elektronika I, KOPP České Budějovice 2002  D. Mayer: Úvod do teorie elektrických obvodů, SNTL Praha /ALFA Bratislava 1978


Stáhnout ppt "Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu."

Podobné prezentace


Reklamy Google