Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu."— Transkript prezentace:

1 Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu

2 Vznik a šíření elektromagnetických vln I. OB21-OP-EL-ELN-JANC-U-2-029

3 Základní pojmy  Když připojíme kondenzátor na střídavé napětí, jak je znázorněno na obr. 1, vytvoří se v dielektriku mezi elektrodami kondenzátoru střídavé elektrické pole.  Toto elektrické pole vyvolá v dielektriku posuvný proud, který je stejně velký jako střídavý proud v obvodu kondenzátoru.  Posuvný proud v dielektriku a proud v přívodech vytvářejí kolem sebe magnetické pole. Intenzita magnetického pole H a intenzita elektrického pole E se mění v rytmu střídavého napětí a proudu v obvodu.

4 Obr. 1 Princip vzniku elektromagnetického pole a) elektromagnetické pole mezi deskami kondenzátoru b) elektromagnetické pole okolo vysílací antény

5 Základní pojmy  Jakmile elektrody kondenzátoru od sebe vzdálíme, rozloží se elektromagnetické pole do prostoru a postupuje do okolí.  Dochází k vyzařování elektromagnetického pole, které se skládá ze složky pole elektrického E a magnetického H. Tyto dvě složky jsou vždy na sebe kolmé a mají v každém bodě prostoru stejnou fázi.  Účinné vyzařování elektromagnetického pole zajišťují zářiče (antény). Elektromagnetické vlnění se šíří od zářiče v kulových vlnoplochách, které ve větší vzdálenosti můžeme považovat za plochy rovinné.

6 Základní pojmy  Rychlost šíření elektromagnetických vln v homogenním prostředí je dána vztahem  kde  je permitivita a  permeabilita prostředí, ve kterém se vlny šíří.  Ve volném prostoru se rychlost šíření vln rovná rychlosti šíření světla, platí

7 Základní pojmy  Vlnová délka elektromagneticé vlny je dána vzdáleností dvou sousedních bodů, které mají stejnou fázi.  Lze ji vypočítat z frekvence vlnění f a rychlosti šíření vln v ze vztahu

8 Šíření elektromagnetických vln prostorem  Elektromagnetické vlny se mohou mezi dvěma místy na zemském povrchu šířit různými cestami – viz obr. 2  Elektromagnetická vlna, která se šíří přímo do volného prostoru, se nazývá prostorová. Na její šíření nepůsobí ani zemský povrch, ani ionosféra.  Elektromagnetické vlny, které přicházejí do místa příjmu po odrazu, případně ohybu od horních ionizovaných vrstev atmosféry, se nazývají ionosférické prostorové vlny.  Když se šíří elektromagnetické vlnění ohybem podél zemského povrchu, hovoříme o povrchových vlnách.

9 Obr. 2 Šíření elektromagnetických vln 1 – přímá prostorová vlna 2 – ionosférická prostorová vlna 3 – povrchová vlna

10 Rozdělení elektromagnetických vln  Nejdůležitějším údajem o elektromagnetické vlně je vlnová délka.  Podle vlnové délky se rozlišují vysílače, vlnová délka také určuje způsob přijímaní rádiových signálů vzhledem k rozdílnému šíření vln různých délek.  Vysílání zpráv pomocí elektromagnetických vln se uskutečňuje na vlnových délkách od několika milimetrů do několika desítek kilometrů.  Toto široké rozmezí se podle mezinárodní dohody rozděluje do dílčích vlnových rozsahů. Zkrácené dělení vlnových rozsahů je uvedeno v tabulce 1.

11 Tabulka 1 Rozdělení elektromagnetických vln

12 Rozdělení elektromagnetických vln  Dlouhé vlny se ohýbají a šíří především vlnami povrchovými.  Střední vlny se šíří vlnami povrchovými a prostorovými.  Krátké vlny se šíří výhradně ionosférickými prostorovými vlnami a velmi krátké vlny se přenášejí přímo volným prostorem, vlnou prostorovou.

13 Rozdělení elektromagnetických vln  Ultrafialové a jiné složky slunečního záření způsobují ionizaci horních vrstev atmosféry.  Tyto ionizované vrstvy mění svoje složení v závislosti na denní a noční době a na ročním období, a tak ovlivňují spojení, hlavně na středních a krátkých vlnách.

14  Děkuji za pozornost  Ing. Ladislav Jančařík

15 Literatura  J. Chlup, L. Keszegh: Elektronika pro silnoproudé obory, SNTL Praha 1989  M. Bezděk: Elektronika I, KOPP České Budějovice 2002


Stáhnout ppt "Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu."

Podobné prezentace


Reklamy Google