Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

17. Elektromagnetické vlnění a kmitání

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "17. Elektromagnetické vlnění a kmitání"— Transkript prezentace:

1 17. Elektromagnetické vlnění a kmitání

2 Oscilační obvod Oscilační obvod – oscilátory jsou zdrojem stříd. napětí různých frekvencí – schéma LC obvodu, popis složení – popis principu činnosti (vybíjení a nabíjení kondenzátoru – el. pole, vytváření magnet pole kolem cívky…) – přeměny energie – fázový rozdíl mezi u a i je p/ – příčinou zmenšování amplitud u a i je R cívky (tlumené kmitání)

3 Vlastní kmitání LC obvodu

4 Nucené kmitání Nucené kmitání – připojením elmag. osc. ke zdroji harmonic. kmitání – osc. kmitá s frekvencí připojeného zdroje! Rezonance – nucené kmitání má největší amplitudu, když je frekvence nuceného kmitání rovna vlastní frekvenci w = w0 – rezonanční křivka (malé tlumení – úzká křivka s vysokým max, velké tlumení – široká křivka) – význam rezonance (ladění přijímačů signálu)

5 Elektromagnetické vlnění

6 Dvouvodičové vedení – Řada navzájem spojených LC obvodů – Vlněním chápeme děj v soustavách, jejichž rozměry jsou srovnatelné nebo větší, než je vlnová délka elmag. vlnění. – dvouvodič. Vedení je připojeno ke zdroji harm. napětí vysoké frekvence (náboj ve vodičích není rozložen rovnoměrně – vzniká různá intenzita E el. pole,mezi vodiči vzniká el pole s nerovnoměrným rozložením siločar) – Energie se elmag. vlněním mezi vodiči přenáší od zdroje ke spotřebiči. – současně s el. polem je kolem vedení magnet pole s B – Při přenosu elmag. energie dvouvodičovým vedením vzniká v prostoru mezi vodiči časově proměnné silové pole, které má složku elektrickou i magnetickou. Energie není přenášena vodiči, ale elmag. polem mezi nimi.

7 Dvouvodičové vedení – pokud na konci vedení není spotřebič (vedení naprázdno)- na konci vedení je R největší, I = – ve vedení je posun napětí a proudu p/2 – odražené vlnění se skládá s postupujícím – vzniká stojaté elmag. vlnění – na konci vedení je kmitna napětí, ale uzel proudu (vysvětlit jejich střídání) – mezi E a B je fázový rozdíl p/2 – stojatá vlna

8 Vlastnosti elmag. vlnění
Elmag. vlna má el. amagnet. složku. Tyto složky charakterizují vektory intenzity el. pole E a magnet. indukce B. vektory E a B jsou navzájem kolmé a v postupné elmag. vlně mají stejnou fázi. (náčrt) Elmag. vlnění je lineárně polarizované (směr vektorů E a B se nemění) – náčrt dipólů s natočenou kovovou překážkou Elmag. vlnění se odráží a projevuje se jeho difrakce. (parabola a její využití) Prostředím, kterým se elmag. vlnění šíří, ovlivňuje svými vlastnostmi jeho vlnovou délku (vzorec)

9 Přenos informací sdělovací technikou
Radiokomunikační soustava: – vysílač (mikrofon(elektroakustický měnič) sdělovací vedení, nosná frekvence, modulace signálu amplitudová, frekvenční, impulzní) – přijímač – anténa (dipól), laditelný osc. obvod, zesilovač, demodulátor, koncový zesilovač, reproduktor


Stáhnout ppt "17. Elektromagnetické vlnění a kmitání"

Podobné prezentace


Reklamy Google