Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Elektromagnetické záření a vlnění

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Elektromagnetické záření a vlnění"— Transkript prezentace:

1 Elektromagnetické záření a vlnění

2 Co to je vlnění? Znáte – vlnění na vodě zvukové vlny vlny na provaze vlny na pružině … Vlnění je přenos nějakého rozruchu. Přenáší se energie, ne látka.

3 James Clerk Maxwell Skotský fyzik
Roku 1865 formuluje teorii elektromagnenismu, kterou shrnuje do 4 slavných rovnic - zde V rovnicích je schovaná celá elektřina i magnetismus Maxwell konstatuje, že světlo je elektromagnetické vlnění a předpovídá i další druhy elmag. vlnění

4 Druhy elektromagnetického vlnění
Druhy elmag. Záření – přehled zde: Co je elmag vlnění? Co se vlastně „vlní“? Periodicky se mění el. a mag. pole v každém máístě prostoru. Tak se prostorem přenáší energie.

5 Jak se jednotlivá vlnění liší?
Vlnovou délkou Značka l, jednotka metr. Je to např vzdálenost mezi dvěma maximy (nebo mezi dvěma body „ve stejné poloze).

6 Jak popsat vlnění Vlnová délka l Perioda T – doba trvání jednoho kmitu
Rychlost vlnění ve vakuu c Frekvence vlnění f=1/T Za jednu periodu urazí vlnění vzdálenost l rychlostí c => l=c.T=c/f

7 Jak získat elmag vlnění?
Rychlým kmitáním částic s nábojem ve vodiči – anténě => vysokofrekvenčním proudem v anténě

8 Šíření vln Závisí na vlnové délce
Malá vlnová délka (např. světlo) – vlny se šíří přímočaře Střední vlnová délka (např. televizní obraz) – vlny se šíří skoro přímočaře, ale mohou se trochu ohýbat Velká vlnová délka (rádio) – vlny se celkem ochotně ohýbají za překážky, kopírují terén

9 Jak elmag vlněním přenášet informace?
Je třeba vlnu modulovat Nosná vlna – základní frekvence (např. 99,7 MHz) AM (amplitudová modulace) – frekvence vlny je stále stejná, ale její amplituda se mění tak, jako přenášený signál (např. řeč) FM (frekvenční modulace) – amplituda je stálá, ale frekvence se mění stejně jako přenášený signál Použití: AM: typicky střední vlny (stovky kHz) FM: krátké a velmi krátké vlny (cca. 100 MHz)

10 Televizní vysílání Odděleně se vysílá obraz a zvuk
(Zvuk jde chytit na rádio) Obraz – princip televize zde Signál mění jas elektronového svazku a řídí jeho posun po obrazovce (pomocí vychylovacích cívek)

11

12 Druhy záření a jejich použití
Druhy záření a jejich použití (učebnice viz str. 90)

13 Zdroje záření Slunce – zahřátá tělesa – viditelné, UV i IF záření
Luminiscence – „studené světlo“ – svatojánské mušky, zářivka, televize, … Laser – monochromatické, koherentní, výkonné, k přenosu informací, řezání, operacím, … Rentgenka – zdroj rentgenového záření Urychlovače – zdroj záření gamma


Stáhnout ppt "Elektromagnetické záření a vlnění"

Podobné prezentace


Reklamy Google