Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základy sdělovací techniky Vysílač,přijímač,radar VY_32_INOVACE_09-19.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základy sdělovací techniky Vysílač,přijímač,radar VY_32_INOVACE_09-19."— Transkript prezentace:

1 Základy sdělovací techniky Vysílač,přijímač,radar VY_32_INOVACE_09-19

2 Rozdělení rádiových vln Radiokomunikační pásmo Frekvence ( MHz)Způsob šíření Dlouhé vlny0,1485 – O,2835Ohyb vln i za překážky značných rozměrů, možnost příjmu i v členitém terénu Střední vlny0,526- 1,6065Ohyb vln i za překážky značných rozměrů, možnost příjmu i v členitém terénu Krátké vlny3,95 – 26,1Odrazem od ionosféry,signál se tak dostane i do značných vzdáleností Velmi krátké vlny30-300Přímá viditelnost mezi vysílačem a přijímačem ( bez velkých překážek)

3 Princip vysílače- blokové schéma  G- generátor vysokofrekvenčních nosných kmitů stanice (f v )  Mikrofon – je elektroakustický měnič,ve kterém se mění akustický signál v elektrický. Nízkofrekvenční zesilovač- zesílí slabý signál z mikrofonu (f n )  M- modulátor-dochází v něm k ovlivnění („smíchání“) vysokofrekvenčních nosných kmitů akustickým nízkofrekvenčním signálem  K- výkonový zesilovač  A- vysílací anténa- vysílá elmg.vlnění do prostoru Obr.1

4 Způsoby modulace a)Nízkofrekvenční signál b)Vysokofrekvenční nosný signál c)Amplitudová modulace d)Frekvenční modulace Fázová modulace -má velký význam u digitálních signálů Obr.2

5 Princip přijímače- blokové schéma  A- přijímací anténa -elmg. vlnění,které na ni dopadá,v ní vyvolává kmitání s velmi malou amplitudou napětí  LO- ladící obvod- na nosné kmity stanice se naladí nastavením rezonanční frekvence  VF- vysokofrekvenční zesilovač- zesílí vstupní signál,který je modulovaný  D- demodulátor- nízkofrekvenční akustická složka se oddělí od vysokofrekvenční složky  NF-nízkofrekvenční zesilovač  R- reproduktor- je elektroakustický měnič,který mění el. signál v mechanický (zvuk) Obr.3

6 Nejjednodušší způsob demodulace a)Amplitudově modulovaný signál b)Signál usměrněný diodou c)Nízkofrekvenční signál po vyfiltrování stejnosměrné složky kondenzátorem Nejjednodušší demodulátor-krystalka Obr. 4,5

7 Superheterodyn (superhet) Obr.6  Signál jakékoliv frekvence se převede vždy na určitou frekvenci f m  Přijatý signál s frekvencí f s se směšuje se signálem z oscilátoru s měnitelnou frekvencí f 0  Vznikne signál s konstantní mezifrekvencí f m = f s - f 0  Vyšší selektivita a kvalita

8 Princip radiolokátoru Generátor Přepínač Vysílač Monitor Přijímač  Generátor – zdroj vysokofrekvenčních pulsů  Vysílač – zpracování signálů z generátoru a přivedení na anténu  Anténa – vysílá a přijímá impulsy elmg. vlnění  Přijímač- zpracovává signál odražený od překážky a zachycený anténou  Přepínač- podle potřeby připojuje anténu k vysílači a přijímači  Monitor-zobrazovací zařízení Obr.7

9 Cíl Dosah radiolokátoru Generátor Přepínač Vysílač Monitor Přijímač Generátor Přepínač Vysílač Monitor Přijímač τ l min Cíl τ l max T Při kratší vzdálenosti předmětu,by se počátek odraženého impulsu vrátil k anténě dříve,než z ní vystoupí jeho konec Při větší vzdálenosti předmětu,by se odražený impuls vrátil později,než za dobu T a smísil by se s následujícím impulsem Obr.7

10 Děkuji za pozornost Autor DUM: RNDr.Jana Bochenková Autor obrázku 7 a tabulky: RNDr.Jana Bochenková Zdroj obrázků 1,2,3,4,5,6:LEPIL, Oldřich a Přemysl ŠEDIVÝ. Fyzika pro gymnázia: Elektřina a magnetismus. 3. vyd. Praha: Prometheus, 1995, s. 267-272. ISBN 80-85849-47-X.


Stáhnout ppt "Základy sdělovací techniky Vysílač,přijímač,radar VY_32_INOVACE_09-19."

Podobné prezentace


Reklamy Google