Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu."— Transkript prezentace:

1 Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu

2 Rozhlasový vysílač OB21-OP-EL-ELN-JANC-U-2-031

3 Rozhlasový přenosový řetězec  Rozhlasový přenosový řetězec je souhrn všech zařízení pro vysílání a příjem rozhlasu. Je tvořen sítí vysílačů na jedné straně a přijímači na straně druhé.  Pod pojmem rozhlas rozumíme přenos zvukových signálů na libovolnou vzdálenost pomocí modulované vysokofrekvenční nosné vlny.  Délka (frekvence) nosných vln, které se mohou pro rozhlas používat je stanovena mezinárodními předpisy.

4 Rozhlasové vysílače  Rozhlasové vysílače jsou první částí rozhlasového přenosového řetězce.  Jsou to zařízení, která slouží k vytvoření modulovaného vysokofrekvenčního signálu a jeho vyzáření do prostoru ve formě elektromagnetického pole. Modulačním signálem je zvukový pořad, který se má přenášet.  Hlavní části rozhlasového vysílače jsou uvedeny na obr. 1. Tvoří je budič B, výkonový vysokofrekvenční zesilovač VFZ, modulátor M, anténní obvod AO a anténa A.

5 Rozhlasové vysílače Obr.1 Hlavní části rozhlasového vysílače

6 Rozhlasové vysílače  Budič je zařízení, ve kterém se vytváří vysokofrekvenční signál základní frekvence.  Obvykle se skládá ze základního oscilátoru, jednoho, nebo několika násobičů frekvence a koncového stupně.  Pro dosažení velké stálosti frekvence se používají oscilátory s malým výkonem, které pracují na frekvenci, jež je podílem frekvence provozní (frekvence nosné vlny).

7 Rozhlasové vysílače  Násobič frekvence je v podstatě vysokofrekvenční zesilovač pracující ve třídě C a jeho výstupní rezonanční obvod je naladěn na potřebný násobek frekvence základního oscilátoru.  Koncový stupeň budiče zesílí vysokofrekvenční nosnou vlnu na potřebný výkon do následujícího obvodu (asi 20 % výkonu celého vysílače).

8 Rozhlasové vysílače  Výkonový vysokofrekvenční zesilovač je několikastupňový zesilovač, buzený z koncového stupně budiče.  Jeho úkolem je zesílit nosnou vlnu na požadovaný výkon a ten předat do antény.  Jednotlivé stupně tohoto zesilovače jsou mezi sebou vázány laděnými obvody, které musí být řešeny pro přenos velkých výkonů.  Zesilovač pracuje ve třídě C a v některém jeho stupni se uskutečňuje modulace nosné vlny.

9 Rozhlasové vysílače  Modulátor je nízkofrekvenční zesilovač, který zesiluje nízkofrekvenční signál odpovídající přenášenému zvukovému signálu na takový výkon, aby jím bylo možné ve výkonovém vysokofrekvenčním zesilovači ovlivňovat nosnou vlnu.  Anténní obvod přizpůsobuje impedanci antény k impedanci výkonového vysokofrekvenčního zesilovače, aby jím bylo možné přenést maximální výkon.  Bývá to čtyřpól z cívek a kondenzátorů ve tvaru T, L nebo .

10 Rozhlasové vysílače  Konstrukční provedení antény je dáno frekvenčním rozsahem a přenášeným výkonem.  Kromě uvedených částí má každý vysílač potřebné napájecí zdroje a chladící a zabezpečovací zařízení.

11 Provoz vysílačů  V průběhu provozu vysílačů je potřeba zajistit požadovanou jakost přenosu, dbát na hospodárnost provozu a provádět taková preventivní opatření, aby počet poruch vysílače byl co nejmenší.  Před zahájením vysílání je nutné se postarat o včasnou přípravu jednotlivých částí vysílače. Tím se rozumí kontrola a nastavení napětí a proudů ve všech obvodech, ověření úrovně jakosti modulace a její správné nastavení.  V průběhu vysílání je třeba činnost vysílače pravidelně sledovat.

12 Provoz vysílačů  K úkolům při udržování provozu patří pravidelná preventivní údržba vysílače, která obvykle zahrnuje každodenní prohlídku vysílače, přeměření hlavních vlastností po skončení provozu a čištění.  Patří sem i cyklická údržba, při které podle harmonogramu připadá na každý den v měsíci důkladná kontrola jedné nebo několika součástí vysílače, včetně oprav a výměny opotřebovaných součástek vysílače.  Patří sem i pravidelné zkoušky zabezpečovacích zařízení a ochran, měření spotřeby energie a jiné.

13 Provoz vysílačů  Důležitou složkou pravidelné kontroly stavu vysílačů je měření jejich přenosových vlastností.  Pravidelně se měří nelineární zkreslení, vlastní hluk vysílače a průběh útlumové charakteristiky v pásmu modulačních frekvencí.  Pro usnadnění a urychlení těchto měření se používají speciální měřící přístroje a zařízení.  Velmi důležitým předpokladem úspěšného plnění úkolů souvisejících se zajišťováním provozu vysílačů jsou stále se zvyšující teoretické a praktické znalosti provozních pracovníků.

14  Děkuji za pozornost  Ing. Ladislav Jančařík

15 Literatura  J. Chlup, L. Keszegh: Elektronika pro silnoproudé obory, SNTL Praha 1989  M. Bezděk: Elektronika I, KOPP České Budějovice 2002


Stáhnout ppt "Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu."

Podobné prezentace


Reklamy Google