Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu."— Transkript prezentace:

1 Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu

2 Televizní vysílač OB21-OP-EL-ELN-JANC-U-2-033

3 Televizní přenosový řetězec  Pojmem televize rozumíme přenos pohyblivého obrazu spolu s příslušným zvukovým doprovodem na libovolnou vzdálenost. Přenos se může uskutečnit buď bezdrátově, nebo po vedení.  Televizní přenosový řetězec, který umožňuje přenos s vysokou věrností, je tvořen podobně jako rozhlasový přenosový řetězec částí vysílací a částí přijímací.  Při přenosu pohyblivých dějů se využívá zkušeností z filmové techniky. Za jednotku času se přenáší tolik obrazů, aby je lidské oko vnímalo jako spojitý děj, bez rušivého blikání.

4 Televizní přenosový řetězec  Na vysílací straně se každý snímek přenáší postupně, a to tak, že se rozloží na velký počet úzkých vodorovných pruhů – řádků.  Jas (u barevné televize ještě barevný tón a sytost) jednotlivých bodů každého řádku se převede na elektrické napětí.  Na přijímací straně se správným složením jednotlivých řádků zpětně vytvoří obraz snímané scény.

5 Televizní signál a televizní normy  Televizní signál je signál složený a je tvořen úplným obrazovým signálem a signálem zvukovým.  Úplný obrazový signál obsahuje informaci o průběhu jasu jednotlivých bodů každého řádku a řídící impulsy, které v přijímači umožňují rekonstrukci vysílaného obrazu.  Jsou to synchronizační impulsy řádkové a snímkové, zatemňovací a vyrovnávací impulsy.  Úplným obrazovým signálem se moduluje nosná vlna obrazu.  Zvukovým signálem se moduluje nosná vlna zvuku, která má jinou frekvenci než nosná vlna obrazu.

6 Televizní signál a televizní normy  Televizní normy stanoví přesně tvar a dobu trvání všech impulsů v úplném obrazovém signálu, počet řádků a snímků, druh modulace, frekvence nosné vlny obrazu a zvuku, šířku televizního kanálu a rozdělení frekvencí ve vlnových pásmech určených pro vysílání televize.  V ČR se používá televizní norma (soustava) CCIR-D pro vysílání v I. až III. televizním pásmu a norma CCIR-K pro vysílání ve IV. a V. televizním pásmu.  Podle těchto norem se za sekundu přenáší 25 snímků.

7 Televizní signál a televizní normy  Každý snímek se rozkládá na 625 řádků prokládaným způsobem, což znamená, že každý snímek se přenáší jako dva půlsnímky.  V lichém půlsnímku se přenášejí všechny liché řádky (označení 1 až 312,5) a v mezerách mezi nimi se přenášejí řádky sudého půlsnímku (označené 312,5 až 625).  Tímto způsobem se ještě více potlačuje možnost vnímání rušivého blikání.  Princip prokládaného řádkování je znázorněn na obr. 1

8 Televizní signál a televizní normy Obr. 1 Princip prokládaného řádkování

9 Televizní signál a televizní normy  Řádková frekvence je 25. 625 = 15 625 Hz, doba trvání jednoho řádku 64  s, půlsnímková frekvence je 50 Hz.  Poměr šířky a výšky televizního obrazu je stanoven stejně jako u filmu, š/v = 4/3. Každý bod obrazu má šířku rovnou výšce řádku, takže jeden snímek obsahuje celkem bodů bodů

10 Televizní signál a televizní normy  Při snímkové frekvenci 25 Hz se za sekundu přenese celkem 25.N  13.106 bodů. Jestliže se budou pravidelně střídat bílé body s černými body (tomu odpovídá jedna perioda střídavého signálu), můžeme stanovit maximální frekvenci obrazového signálu fmax pro který platí MHz MHz  Pro přenos úplného obrazového signálu se používá negativní ampitudová modulace, což znamená, že většímu jasu odpovídá menší vf napětí a naopak. Průběh úplného televizního signálu jednoho řádku je na obr. 2.

11 Televizní signál a televizní normy Obr. 2 Průběh úplného televizního signálu v jednom řádku

12 Televizní signál a televizní normy  Zvukový doprovod používá frekvenční modulaci a nosná vlna zvuku má frekvenci o 6,5 Mhz vyšší než nosná vlna obrazu.  Šířka televizního kanálu (obraz + zvuk) je 8 MHz.  Frekvenční rozsah jednotlivých televizních pásem, počet a čísla kanálů jsou uvedeny v tabulce na obr. 3.

13 Televizní signál a televizní normy Obr. 3 Televizní pásma a kanály

14 Televizní vysílače  Televizní vysílač představuje první základní část televizního přenosového řetězce.  Pojmem televizní vysílač rozumíme nejen vlastní vysílač, ale i všechna další potřebná zařízení, která se nacházejí v jiném místě, v televizním středisku.  Mezi tato zařízení patří zdroje obrazového a zvukového signálu, řídící a kontrolní zařízení a zařízení pro přenos televizního signálu ze střediska k vlastnímu vysílači.  Blokové schéma zapojení televizního vysílače je na obr. 4. Z obrázku je zřejmé, že televizní vysílač má dvě samostatné části, a to vysílač obrazu a vysílač zvuku.

15 Obr. 4 Blokové schéma zapojení televizního vysílače ZOS – zdroj obrazového signálu, KZS – korekční a synchronizační zesilovač, SR – synchronizátor, MO – modulační zesilovač vysílače obrazu, VOZ – výkonový zesilovač vysílače obrazu, BO – budič nosné vlny obrazu, SD – sdružovací obvod, ZZ – zvukový zesilovač, MZ – modulační zesilovač vysílače zvuku, BZ – budič nosné vlny zvuku, VZZ – výkonový zesilovač vysílače zvuku

16 Televizní vysílače  Prvním článkem obrazové části je zdroj obrazového signálu ZOS, např.televizní kamera. V té se objektivem promítá obraz snímané scény na čelní stěnu vhodné snímací elektronky.  V ní se obraz postupně, bod po bodu, přeměňuje na elektrický signál. Rozklad obrazu ve snímací elektronce je řízen synchronizátorem SR.  Ten je zdrojem všech druhů řídících impulsů, které zaručují dodržení platné normy televizního signálu a zabezpečují synchronní chod rozkladů nejen ve snímacím zařízení, ale i v přijímačích.

17 Televizní vysílače  Již v kameře se obrazový signál zesiluje a vede dále do korekčního a synchronizačního zesilovače KSZ, ve kterém se upravuje a doplňuje synchronizačními a zatemňovacími impulsy řádkovými i snímkovými.  Do modulačního zesilovače obrazu MO, který je už v místě vlastního televizního vysílače, se obrazový signál přenáší pomocí souosého kabelu nebo (na větší vzdálenosti) směrovými spoji.

18 Televizní vysílače  Nosná vlna obrazu z budiče nosné vlny obrazu BO je amplitudově modulována ve výkonovém zesilovači obrazu VOZ.  Modulovaný vf signál postupuje do sdružovače SD, který umožňuje vysílat signály obrazového i zvukového vysílače pomocí jedné antény.

19 Televizní vysílače  Zvuková část televizního vysílače je podstatně jednodušší.  Zvukový signál, např. z mikrofonu, je po potřebném zesílení a úpravě ve zvukovém zesilovači ZZ veden (stejnými spoji jako obrazový signál) do modulačního zesilovače vysílače zvuku MZ.  V budiči nosné frekvence zvuku BZ se uskuteční frekvenční modulace a po zesílení ve výkonovém zesilovači vysílače zvuku VZZ postupuje modulovaný vf signál opět do sdružovače SD.

20 Televizní vysílače  Výkony televizních vysílačů jsou desítky až stovky kW.  Poměr výkonu obrazové části vysílače k výkonu zvukové části je 10: 1.  Členitost terénu znemožňuje dokonale pokrýt území republiky televizním signálem.

21 Televizní vysílače  Situace se řeší pomocí televizních převaděčů. Tato zařízení umožňují televizní příjem na malých částech území.  Převaděč zpracovává současně obraz i zvuk.  Úplný televizní signál z jeho přijímací antény je zesílen převeden na jinou frekvenci a vyzářen vysílací anténou.  Výkony televizních převaděčů bývají jednotky až desítky wattů.

22  Děkuji za pozornost  Ing. Ladislav Jančařík

23 Literatura  J. Chlup, L. Keszegh: Elektronika pro silnoproudé obory, SNTL Praha 1989  M. Bezděk: Elektronika I, KOPP České Budějovice 2002


Stáhnout ppt "Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu."

Podobné prezentace


Reklamy Google