Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu."— Transkript prezentace:

1 Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu

2 Impulsové obvody OB21-OP-EL-ELN-JANC-U-3-001

3 Impulzový signál, impulzové obvody  Impulzová technika se zabývá rozborem vlastností napětí a proudů impulzového charakteru a popisem obvodů určených pro přenos impulzových signálů. Impulzové obvody se používají:  ve sdělovací technice při přenosu informací impulzovou modulací,  při přenosu obrazové informace v televizní technice,  v obvodech výpočetní, řídící a měřící techniky.

4 Impulzový signál, impulzové obvody  Základní pojmy  Elektrický impulz je charakterizován časově omezeným průběhem napětí nebo proudu.  V impulzových obvodech se setkáváme s různými tvary a typy impulzů.  Nejčastěji používaný impulzový signál má tvar jednotkového skoku.  Charakteristickými znaky impulzu jsou amplituda, šířka a tvar impulzu.

5 Impulzový signál, impulzové obvody Ideální tvar jednotkového skoku

6 Impulzový signál, impulzové obvody  Amplituda impulzu je největší odchylka impulzu od nulové nebo základní hodnoty.  Největší odchylku by měl impulz dosáhnout okamžitě, v nulovém čase.  Ve skutečnosti trvá narůstání impulzu určitou dobu.  Po celou dobu trvání impulzu by měla být amplituda impulzu konstantní, takže jeho hladina (tzv. temeno impulzu) by měla být rovnoběžná s osou času.  V praxi se toleruje pokles temene impulzu ke konci trvání impulzu.

7 Impulzový signál, impulzové obvody  Šířka impulzu je jednoznačně stanovena jen pro ideální obdélníkový impulz.  Reálný (skutečný) impulz má tvar lichoběžníka a šířku impulzu zjišťujeme v poloviční výšce amplitudy.  U reálného impulzu nenastává změna z nulové hodnoty na maximum a potom zpět v nekonečně krátkém čase, ale tyto změny trvají nějakou dobu a proto u impulzů rozlišujeme čelo, temeno a týl.  Kromě toho mohou vznikat nežádoucí překmity a zákmity.

8 Skutečný impulz  1-čelo,  2-temeno,  3-týl,  4-překmit,  5-zákmit impulsu

9 Tvarovací obvody  Jsou to takové obvody, u kterých má výstupní napětí jiný tvar, než mělo vstupní impulzové napětí.  Tvarování impulsů je možné realizovat pomocí lineárních a nelineárních prvků.  Za pomoci lineárních prvků jako jsou kondenzátory (o kapacitě C) a cívky (s indukčností L) realizujeme derivační a integrační obvody.  Derivačním obvodem získáme z obdélníkových impulsů úzké impulsy a pomocí integračních obvodů získáme z obdélníkových impulsů napětí trojúhelníkového průběhu.

10 Tvarovací obvody

11 Nelineární tvarování impulsů  Při nelineárním tvarování impulsů je nejčastějším požadavkem omezení amplitudy impulsů pomocí omezovačů, které obsahují nelineární prvky jako jsou např. dioda nebo tranzistor.  Omezení amplitudy je možné uskutečnit jak pro kladné, tak pro záporné hodnoty vstupního signálu.

12 Nelineární tvarování impulsů  U diodového omezovače nedochází k zesílení původního signálu, kdežto u tranzistorového provedení omezovače napětí dochází k zesílení původního vstupního signálu.

13 Nelineární tvarování impulsů

14 Impulsové zesilovače  Dalšími prvky, které se používají v impulsové technice jsou impulsové zesilovače.  Od nich se požaduje zvýšení výkonové úrovně impulsového signálu.  Výstupní impulsový signál má mít stejný tvar jako signál vstupní.  Impulsní zesilovače jsou ve své podstatě širokopásmové zesilovače na které jsou kladeny specifické požadavky.

15 Impulsový transformátor  V některých impulsových obvodech se lze setkat s impulsovým transformátorem.  Bývá to transformátor se železným nebo feritovým jádrem a umožňuje přenos a tvarování impulsů. Obvykle se používá v těchto případech:  ke galvanickému oddělení různých obvodů,  ke změně polarity impulsu,  ke změně amplitudy impulsu,  k vazbě mezi stupni impulsového zesilovače,  k transformaci impedance,  jako tvarovací (derivační obvod).

16 Klopné obvody  Klopné obvody jsou elektronické obvody, které se používají pro získání obdélníkových impulsů.  Podle zapojení se klopný obvod může během své činnosti nacházet ve stabilním nebo nestabilním stavu.  Stabilní stav je takový pracovní režim, ve kterém setrvává klopný obvod tak dlouho, dokud není vnějším impulsem převeden (překlopen) do druhého stabilního nebo nestabilního stavu.  Nestabilní stav klopného obvodu je pracovní režim s omezenou dobou trvání, ze kterého se obvod samovolně překlopí zpět do stabilního nebo druhého nestabilního stavu.

17 Klopné obvody Podle uvedených fyzikálních stavů se rozlišují tyto klopné obvody:  Astabilní, které mají dva nestabilní stavy – kmitá bez přivedení vnějšího impulsu  Monostabilní – mají jeden stabilní a jeden nestabilní stav – bez vnějšího spouštěcího impulzu setrvává ve stabilním stavu  Bistabilní – mají dva stabilní stavy – záměny stabilních stavů lze dosáhnout jen pomocí spouštěcích impulsů

18 Děliče frekvence  Dalšími obvody, které se požívají v impulsové technice jsou děliče frekvence nazývané též čítače impulsů.  Dělič frekvence je elektronický obvod, na jehož výstupu získáme obdélníkové napětí, které má poloviční frekvenci než vstupní obdélníkové napětí.  Tento obvod se také nazývá dvojkový dělič frekvence nebo dvojkový čítač, protože dva vstupní impulsy způsobí jeden impuls výstupní.  Jestliže spojíme za sebe do kaskády N takovýchto čítačů bude frekvence impulsů na výstupu takového čítače 2 N krát nižší.

19 Děliče frekvence

20 Zdroje pilovitého napětí  Také dost často používanými impulsními obvody jsou zdroje pilovitého napětí.  Setkáváme se s nimi při elektrostatickém vychylování paprsku elektronů v obrazovkách.

21 Zdroje pilovitého napětí

22  Děkuji za pozornost  Ing. Ladislav Jančařík

23 Literatura  J. Chlup, L. Keszegh: Elektronika pro silnoproudé obory, SNTL Praha 1989  M. Bezděk: Elektronika I, KOPP České Budějovice 2002


Stáhnout ppt "Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu."

Podobné prezentace


Reklamy Google