Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu."— Transkript prezentace:

1 Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu

2 Tyristory OB21-OP-EL-ZEL-JANC-L-3-027

3 Tyristory  Tyristor lze považovat za základní součástku řízených usměrňovačů.  Jeho funkce je založena na tzv. tyristorovém jevu, tj. lavinovitém přechodu z blokovacího do propustného stavu.  Tyristor je vlastně spojení dvou bipolárních tranzistorů ve čtyřvrstvé struktuře se třemi přechody PN

4 Tyristory  PN přechody ovlivňují činnost součástky ve třech základních stavech, které jsou:  závěrný stav  blokovací (vypnutý) stav  propustný (sepnutý) stav

5 Tyristory  V praxi je možné konstruovat tyristory typu PNPN a NPNP.  Oba typy se rozlišují podle toho, ke které vrstvě je připojena řídící elektroda — buď k vnitřní vrstvě P nebo N.  V praxi se používá pouze struktura PNPN, poněvadž u struktury NPNP se z fyzikálně technologických důvodů nedaří dosahovat potřebných parametrů.

6 Tyristory Obr. 1 Tyristor PNPN - základní uspořádání vrstev a jejich schematické značení

7 Tyristory  Zásadní rozdíl mezi tyristorovými součástkami a spínacími tranzistory je ve způsobu sepnutí prvku.  U tranzistorů musíme k udržení sepnutého stavu nepřetržitě dodávat řídící proud I B, kdežto u tyristorových součástek po sepnutí řídícím proudovým impulsem I G nemá řídící elektroda na tyto součástky další vliv.  K rozepnutí těchto součástek dojde, jestliže proud tyristorem klesne pod minimální (vratnou) hodnotu I H.

8 Tyristory Obr. 2 Přiložení vnějšího napětí na tyristor a)závěrný stav, b) blokovací stav

9 Tyristory  Základní stavy tyristoru (triodový tyristor) Závěrný stav (obr. 2a)  Na anodu tyristoru je připojen záporný pól a na katodu kladný pól vnějšího zdroje.  Na řídící elektrodě nesmí být kladný potenciál.  Přechody J 1 a J 3 jsou proto polarizovány v závěrném směru, zatímco přechod J 2 je v propustném stavu.  Tyristorem neprochází žádný proud.

10 Tyristory  Základní stavy tyristoru (triodový tyristor) Blokovací stav (obr. 2b)  Kladný pól vnějšího zdroje je připojen na anodu A a záporný pól je připojen na katodu K tyristoru.  Přechody J 1 a J 3 jsou polarizovány v propustném směru a přechod J 2 je polarizován v závěrném směru.  Opět na řídící elektrodě není žádný kladný potenciál.  Tyristorem prochází jen malý proud závěrně polarizovaného přechodu J 2.

11 Tyristory  Základní stavy tyristoru (triodový tyristor) Propustný stav (přechod tyristoru z blokovacího do propustného stavu)  Důležitou podmínkou je to, že se vychází z blokovacího stavu, který musí nutně tomuto druhu sepnutí předcházet.  Na rozdíl od dvou předešlých případů nyní připojíme na řídící elektrodu G napětí proti katodě tak, aby jím byl přechod J 3 mezi řídící elektrodou a katodou polarizován v propustném směru. Řídící elektrodou začne procházet proud I G.

12 Tyristory  Do skupiny tyristorů patří mnoho součástek, které můžeme podle průběhu ampérvoltové charakteristiky rozdělit do tří skupin:  závěrně blokující - mohou spínat jen při jedné polaritě hlavního napětí (hlavním napětím se rozumí napětí přivedené na hlavní vývody, tj. A-K nebo A 1 -A 2 ). Při opačné polaritě mají stejné vlastnosti jako usměrňovači diody v závěrném směru.  obousměrně spínací - mohou spínat při obou polaritách hlavního napětí  závěrně vodivé - mohou spínat jen při jedné polaritě hlavního napětí a při opačné polaritě mají stejné vlastnosti jako usměrňovací diody v propustném směru.

13 Tyristory Průběhy voltampérových charakteristik tří skupin tyristoro­vých součástek a)Závěrně blokující b)Obousměrně spínací c)Závěrně vodivé

14 Tyristory  Podle počtu vývodů můžeme tyto součástky rozdělit na:  diodové tyristory — mají dva hlavní vývody (A—K, A 1 — A 2 ). Jejich sepnutí se uskutečňuje zvýšením blokovacího napětí nad hodnotu blokovacího spínacího napětí U B0 nebo světelným signálem. Diodové tyristory jsou vyráběny jako nevýkonové součástky a v aplikacích se používají v pomocných a ovládacích obvodech triodových tyristorů.

15 Tyristory  Podle počtu vývodů můžeme tyto součástky rozdělit na:  triodové tyristory - mají dva hlavní a jeden řídící vývod G, který pomocí proudového signálu převede tyristor z blokovacího do zapnutého stavu (zapnutí tímto způsobem je u těchto součástek převažující). Triodové tyristory se nejvíce používají jak ve výkonových, tak nevýkonových aplikacích.  tetrodové tyristory - mají dva hlavní a dva pomocné vývody, které slouží k zapínání (popř. vypínání) řídícím proudem obou polarit.

16 Princip řízeného usměrňovače  Podstata řízení výkonu zátěže spočívá v tom, že proud protéká příslušným spotřebičem jen po čas půlperiody napájecího napětí.  Tento interval je určen časovým úsekem, po který je tyristor vodivý.  Okamžik zapnutí můžeme řídit buď ručně nebo je odvozen z požadovaných podmínek, a pak se o zapnutí starají řídící obvody.

17 Princip řízeného usměrňovače Obr. 4 Princip řízeného usměrňovače GI - generátor spouštěcích impulsů Y - úhel otevření

18 Princip řízeného usměrňovače  Vlastní činnost je následující:  Pokud se nepřivede spouštěcí impuls, je tyristor nevodivý, obvodem neprochází proud, na zátěži nevzniká úbytek napětí a příkon ve spotřebiči je nulový. Celé napětí drží tyristor.  Po sepnutí napětí na tyristorů poklesne na zanedbatelnou hodnotu a prakticky celá hodnota napájecího napětí se objeví na zátěži.  Tento stav trvá tak dlouho, než napájecí proud poklesne pod hodnotu přídržného proudu I H.  Tím dojde k vypnutí tyristorů, zaniká proud v obvodu a do zátěže přestává být dodáván příkon.

19  Děkuji za pozornost  Ing. Ladislav Jančařík

20 Literatura  Chlup J., Keszegh L.: Elektronika pro silnoproudé obory, SNTL Praha 1989  Kubrycht J, Musil R., Voženílek I.: Elektrotechnika pro 1. ročník učebních oborů elektrotechnických, SNTL Praha1980  Bezděk M.: Elektrotechnika I, KOPP České Budějovice 2008


Stáhnout ppt "Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu."

Podobné prezentace


Reklamy Google