Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu."— Transkript prezentace:

1 Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu

2 Dekodér barvy

3 Blokové schéma TVP Vysokofrekvenční a mezifrekvenční díl TVP zvukový díl video díl synchronizační díl ovládání TVP AVC zvuk jas a kontrast ladění

4 Dekodér barvy MF zes. a obrazový demodulátor zesilovač jasového signálu U B - U Y U R - U Y UYUY URUR UGUG UBUB video zesilovač video zesilovač video zesilovač obrazový procesor dekodéry barevných signálů U Y = 0,3 U R + 0,59 U G + 0,11 U B

5 Podrobné blokové schéma dekodéru SECAM

6  používá kmitočtovou modulaci barvonosného kmitočtu  obě postranní pásma se přenáší uvnitř pásma 0 MHz – 6 MHz jasového signálu Uy  chrominanční signál se vytváří dvěma rozdílovými barevnými signály (U R – U Y ) a (U B – U Y )  pro jeden řádek se moduluje barvonosný kmitočet 4,406 MHz rozdílovým signálem (U R – U Y ) a pro následný řádek barvonosný kmitočet 4,250 MHz rozdílovým signálem (U B – U Y )  důležitou částí kódovacího zařízení v soustavě SECAM je elektronický přepínač  přepínač má společný výstup, střídavě přepíná oba vstupující rozdílové signály a to vždy na začátku po sobě jdoucích řádku  do kmitočtového modulátoru střídavě zavádíme dva barvonosné kmitočty: fb1 = 4,406 a fb = 4,205MHz

7 Podrobné blokové schéma dekodéru PAL

8  chrominanční signál je oddělen pásmovou propustí 3 - 5MHz  obdobné je i řízení zesilovače chrominančního signálu ACC, ve kterém se odvozuje regulační napětí s amplitudy synchronizačních impulsů barvy  tyto oddělené impulsy otvírají po usměrnění řízený chrominanční zesilovač přes vypínač barvy  jejich hlavním úkolem je řízení oscilátoru barvonosného referenčního kmitočtu pomocí uzavřené smyčky mezi fázovým detektorem a oscilátorem  oscilátor je řízen filtrovaným ss napětím příslušným střednímu fázovému úhlu alternujících impulsů  do synchronních detektorů přichází chrominanční signál rozdělený do dvou složek FU a FV, to je dvou různě amplitudou modulovaných tvarů signálu mezi nimiž je fázový rozdíl 90°  tyto signály vznikají na výstupu demodulátoru se zpožďovacím vedením v němž se výstupní signál F zpožďuje zpožďovacím vedením po dobu rovnou necelé době trvání jednoho řádku ( přibližně 64 μs ) a pomocí matice se na jednom výstupu sčítá s přímím nezpožděným chrominančním signálem a na druhém výstupu se od něho odečítá  kvadraturně modulovaný signál tak ztrácí fázovou modulaci a dvě informace o barvě jsou zbytky v 2 amplitudově modulovaných signálech  protože chrominanční signál fv střídá obřádek fázi o 90° a 270° potřebuje synchronní detektor V rovněž střídavou fázi referenčního barvonosného kmitočtu  toto přepínání polarity obstarává přepínač PAL ovládaný klopným obvodem  klopný obvod je překlápěn řádkovými impulsy zpětného běhu a je synchronizován střídavou složkou vystupující s fázového detektoru  synchronizační impulsy pro klopný obvod mají poloviční řádkový kmitočet a to 7,8 kHz  synchronní detektor U dostává nepřepínanou složku oscilátoru posunutou o 90°, to je barvonosnou složku  na výstupech synchronních detektorů jsou neredukované rozdílové signály ( UB – UY ) a ( UR – UY )  v maticovém obvodu se pak vytvoří třetí rozdílový signál ( UG – UY ) a sečtením s jasovým signálem vhodně zpožděným jasovou zpožďovací linkou, vznikají ze 3 rozdílových signálu 3 signály základních barev UR, UG, UB

9 Videosignál na osciloskopu Monoskop - barevné pruhy

10 Dekodér PAL

11 Dekodér PAL - SECAM

12 Použité zdroje:  http://michal.slansky.sweb.cz/data/zaklady_elektroniky_doku mentace/kapitola_19.pdfhttp://cs.wikipedia.org/wiki/Kategorie :Elektronika  http://www.elektroworld.info/


Stáhnout ppt "Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu."

Podobné prezentace


Reklamy Google