Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu."— Transkript prezentace:

1 Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu

2 Orbis pictus 21. století Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Rozhlasové přijímače Rozhlasové přijímače Obor:Elektriář Ročník: 3. Vypracoval:doc. Ing. Aleš Prokeš, Ph.D. OB21-OP-EL-ELZ-PRO-U-3-001

3 Rozdělení přijímačů Podle typu zapojení Přímozesilující (audion, reflexní přijímač, superreakční řijímač) Superheterodyn (s jedním směšováním, s dvojím směšováním) Homodyn Podle míry digitalizace Plně analogový přijímač Přijímač s číslicovým zpracováním v základním pásmu Přijímač s číslicovým zpracováním v mezifrekvenčním pásmu Přijímač s číslicovým zpracováním ve vysokofrekvenčním pásmu (softwarové rádio)

4 Přímozesilující přijímač f s : kmitočet přijímaného signálu f mod : kmitočet modulačního signálu Pásmová propust: vybere požadovaný signál v rádiovém spektru. VF zesilovač: zesílí přijímaný vysokofrekvenční signál na požadovanou velikost. Demodulátor: obnoví původní modulační signál ze signálu modulovaného. Přijímač zpracovává signál od anténních svorek až po vstup demodulátoru na stejném kmitočtu.

5 Dynamický odpor vstupního filtru Šířka pásmaŠířka pásma m kaskádně zapojených obvodů Q: činitel jakosti rezonančního okruhu L: indukčnost cívky Vlastnosti -Spolu s přelaďováním přijímače se mění šířka pásma a dynamický odpor vstupního filtru způsobující změnu citlivosti. -Náchylnost vícestupňových VF zesilovačů k nestabilitě. +Jednoduchost. Audion, reflexní přijímač: jeden aktivní prvek je využíván ve více funkcích (VF zesilovač, demodulátor a NF zesilovač). Superreakční řijímač: využívá klíčování oscilací vysokofrekvenčního oscilátoru naladěného na přijímaný kmitočet v závislosti na amplitudě signálu (převod amplitudy modulační obálky na pulsní šířkovou modulaci jejíž střední hodnota odpovídá modulačnímu signálu).

6 Vytvoření MF kmitočtu pomocí multiplikativního směšovače Superheterodyn s jedním směšováním Využívá neladěného přímozesilujícího přijímače pracujícího na mezifrekvenčním (MF) kmitočtu. MF kmitočet se vytvoří pomocí měniče kmitočtu - směšovače. u s : vstupní (přijímané) napětí u h : napětí pomocného oscilátoru (heterodynu) f mf : mezifrekvenční kmitočet neprojde filtrem

7 Vlastnosti +Nezávislost šířky pásma a zesílení na naladěném kmitočtu. +Vysoká selektivita. -Náchylnost na rušení signály pracujícími na MF a zrcadlovém kmitočtu. -Souběh ladění oscilátoru a vstupního filtru pro udržení konstantní hodnoty f mf. Heterodyn: pomocný harmonický oscilátor. MF filtr: neladěný filtr určující selektivitu celého přijímače.

8 Zrcadlový kmitočet (f z ) je stejně vzdálený od f h jako vstupní kmitočet f s Metody potlačení signálů na zrcadlovém kmitočtu  Volba vysokého MF kmitočtu (signál na zrcadlovém kmitočtu, lze snadněji odfiltrovat aniž by došlo k potlačení vstupního signálu).  Použití vysoce selektivní vstupní pásmové propusti.  Použití speciálního směšovače IRM (Image Reject Mixer).  Volba nulového MF kmitočtu (Homodyn, viz dále).

9 Vlastnosti +Potlačení příjmu na zrcadlovémn kmitočtu. +Vysoká selektivita. +Nezávislost šířky pásma a zesílení. -Velká složitost, souběh ladění. Superheterodyn s dvojím směšováním (infradyn) Vysoký 1. MF kmitočet zajistí velký odstup zrcadlových kmitočtů a nízký 2. MF kmitočet umožní realizaci kvalitního selektivního MF filtru.

10 Homodyn Vlastnosti +Potlačení příjmu na zrcadlovém kmitočtu (f z = f s ). -Nutnost synchronní demodulace AM (nutnost obnovy kmitočtu a fáze nosné vlny). -Vysoký zisk v podetekční části (problém se stabilitou a stejnosměrným ofsetem). Kmitočet oscilátoru je stejný jako kmitočet vstupní.

11 Výhody číslicového zpracování signálů v rádiových přijímačích Příklad realizace filtru Analogový LC filtr - Relativně velké rozměry. - Teplotní nestabilita parametrů použitých součástek (L, C). - Změny parametrů součástek vlivem stárnutí. - Nutnost nastavování filtru. - Relativně vysoká cena (náročná realizace cívek). - Obtížná realizace filtrů vysokých řádů. Číslicový filtr + Přesnost a stabilita je dána přesností taktovacího oscilátoru. + Možnost změny parametrů (typ filtru, lomové kmitočty) i za chodu. + Relativně nízká cena (úsek programu v signálovém procesoru). + Snadná realizace filtrů vysokých řádů. Číslicové zpracování v přijímači umožní mimo jiné změnu šířky přijímaného pásma a druh demodulace za chodu.

12 Typická realizace současného přijímače s číslicovým zpracováním : Superheterodyn s číslicovým zpracováním v MF pásmu A/D převodník: analogově digitální (číslicový) převodník. DDFS: (Digital Direct Frequency Synthesis) digitální přímá kmitočtová syntéza – obvod generující harmonický signál v číslicovém tvaru, obvykle sinusový a kosinusový (oba signály jsou nutné pro digitální modulace). Výběr kanálu: přijímač obvykle zpracovává několik kanálů současně a konkrétní kanál se volí pomocí filtrace v bloku číslicového zpracování. Decimace: snížení vzorkovací frekvence (odstranění skupin vzorků).

13 Perspektivní realizace přijímače s číslicovým zpracováním : Superheterodyn s číslicovým zpracováním ve VF pásmu Vlastnosti obou koncepcí přijímačů +Možnost integrace podstatné části přijímače. +Výhody číslicového zpracování signálů. -Velké nároky na dynamiku a rychlost A/D převodníku (současné převodníky lze při rozlišení 16 bitů provozovat do kmitočtu vstupního signálu cca 500 MHz).

14 Děkuji Vám za pozornost Autor Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Střední průmyslová škola Uherský Brod, 2010


Stáhnout ppt "Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu."

Podobné prezentace


Reklamy Google