Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu."— Transkript prezentace:

1 Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu

2 Osciloskopy OB21-OP-EL-ELKM-JANC-M-3-001

3 Osciloskopy  Osciloskopy patří k nejvíce užívaných přístrojům. Jejich hlavní výhodou je, že poskytují přehlednou, rychlou a obsažnou informaci o dějích v měřených obvodech.Vznik osciloskopu si vynutila potřeba nalezení tvaru signálu v čase. Jeden z nejpotřebnějších elektronických měřících přístrojů se objevil na konci třicátých let dvacátého století a byl to analogový osciloskop.  Funkce osciloskopů může být definována jako: 1. zobrazení časového průběhu napětí (Y  t), nebo 2. závislost jednoho napětí na druhém (Y  X).

4 Osciloskopy  Čtením hodnot ze stínítka osciloskopu lze kvantifikovat velikost, kmitočet a fázový posun měřených napětí.  Moderní digitální osciloskopy umožňují analýzu a následné zpracování získaných dat pomocí počítače.

5 Osciloskopy  Osciloskopy lze rozdělit do dvou základních skupin na:  ANALOGOVÉ - jsou levnější, snadno ovladatelné, reagují bezprostředně na změny měřené veličiny. Analogový osciloskop sleduje vstupní signál nepřetržitě aniž by ho přerušoval. Všechny jeho důležité části pracují analogově.  ČÍSLICOVÉ - umožňují současný záznam několika kanálů před příchodem spouštěcího pulsu, snadné zachycení jednorázových dějů, výstup na tiskárnu, uložení průběhů do paměti a jejich číslicové zpracování, přenos dat mezi osciloskopem a počítačem, zobrazení parametrů měřeného signálu. Číslicový osciloskop vzorkuje vstupní analogový signál, převádí jej na číselný údaj a tento údaj je potom zpracováván dále pomocí číslicové techniky.

6 Osciloskopy  Základní charakteristiky osciloskopů  POČET KANÁLŮ  je dán počtem současně zobrazitelných průběhů (1 až 8)  KMITOČTOVÉ PÁSMO (HORNÍ MEZNÍ KMITOČET)  označuje pásmo harmonických signálů, které mohou být osciloskopem zobrazeny.

7 Osciloskopy  VSTUPNÍ NAPĚŤOVÉ ROZSAHY jsou určeny rozsahem vychylovacích činitelů vertikálních kanálů, většinou je lze volit mezi 1 mV/dílek až 5 V/dílek.  VSTUPNÍ IMPEDANCE nízkofrekvenčních osciloskopů je většinou paralelní kombinací odporu 1 MΩ a kapacity 20 až 50 pF. Při měřeních na vysokých kmitočtech je vstupní impedance osciloskopu malá (kolem 50 Ω) a silně závislá na kmitočtu.

8 Osciloskopy  POČET ČASOVÝCH ZÁKLADEN běžné osciloskopy mají jednu časovou základnu, kvalitnější mají navíc pomocnou časovou základnu, která umožňuje podrobnější zkoumání detailů měřeného signálu.  PŘESNOST přesnost zesílení vertikálního kanálu a přesnost časové základny určují, jak přesně lze pomocí osciloskopu zjistit velikost měřeného napětí a veličiny na časové ose.  Analogové osciloskopy mívají chyby 3 až 5 %.

9 Osciloskopy  Podle kmitočtového rozsahu dělíme osciloskopy na:  nízkofrekvenční, pracující do 10 MHz,  vysokofrekvenční, pracující nad 10 MHz,  vzorkovací osciloskopy, schopné zpracovat signály velmi vysokých kmitočtů (řádově jednotky GHz).

10 Analogové osciloskopy  pracují výlučně s analogovými signály.  Základními částmi analogových osciloskopů jsou  Obrazovka  Vertikální zesilovač  Obvody časové základny a spouštění  Horizontální zesilovač  Napájecí zdroj

11 Analogové osciloskopy  zjednodušené blokové schéma analogového osciloskopu

12  Děkuji za pozornost  Ing. Ladislav Jančařík

13 Literatura  E. Vitejček a V. Hos: Elektrické měření, SNTL Praha 1979  V. Fajt a kol.: Elektrická měření, SNTL Praha 1987  L. Bejček a kol.: Měření v elektrotechnice, FEKT VUT Brno 2003


Stáhnout ppt "Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu."

Podobné prezentace


Reklamy Google