Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Elektrotechnická měření Osciloskop

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Elektrotechnická měření Osciloskop"— Transkript prezentace:

1 Elektrotechnická měření Osciloskop

2 Základní pojmy * osciloskopy jsou přístroje pro měření napětí
* mají vysokou vstupní impedanci (řádově M) a nezatěžují tak měřený obvod * mohou pracovat ve dvou základní režimech - y-t pozorování časových průběhů, měření v časové oblasti - x-y napětí přivedené k vertikálnímu vstupu je funkcí napětí přivedenému k horizontálnímu vstupu

3 Základní pojmy * účel použití osciloskopu - analýza časového průběhu
a) měření napětí, U, stejnosměrné složky, špičkové hodnoty b) měření času, periody, frekvence, doby náběhu a poklesu, šířky pulzu - měření fázové posunu dvou průběhů napětí - měření V-A charakteristik elektronických prvků - měření hysterezní smyčky magnetických materiálů

4 Základní rozdělení osciloskopů
1. analogové - princip: elektrony, které jsou emitovány na žhavící elektrodě obrazovky, jsou cíleně vychylovány a usměrňovány na stínítko, které je pokryto luminoforem. Po dopadů elektronů přejde část záření do viditelného spektra.

5 Základní rozdělení osciloskopů
1. analogové - hlavní části a) obrazová elektronka b) vertikální zesilovač - zesílení signálu (vychýlení svazku elektronů) pro jeho optimální znázornění na obrazovce ve vertikálním směru c) časová základna - řízení pohybu elektronového svazku zleva doprava. Jedná se o generátor napěťových impulsů pilovitého tvaru. Některé osciloskopy mají možnost externí časové základny - vlastnosti * reagují bezprostředně na změny * nezachytí jednorázové děje * obtížně zobrazují pomalé děje * neumožňují zkoumat signál před příchodem spouštěcího impulsu * není možný záznam signálu

6 Příklad analogového osciloskopu

7 Základní rozdělení osciloskopů
2. digitální - princip: měřící signál je po úpravě ve vstupních obvodech (zesílení nebo zeslabení signálu) digitalizován v A/Č převodníku a ukládán do rychlé paměti. Rychlost převodu je dána vzorkovací frekvencí (počet měření za 1 sekundu). Vestavěný počítač provádí analýzu měřeného průběhu a jeho zobrazení na displej. Pro zobrazení je použita klasická obrazovka nebo LCD panel. Kvalitnější osciloskopy umožňují podrobnou analýzu signálu a export naměřených dat.

8 Základní pojmy digitálních osciloskopů
Vzorkování: - řádově GHz - musí být vyšší, než frekvence měřeného signálu (běžně 10x)

9 Základní pojmy digitálních osciloskopů
Režimy sběru dat a zobrazení (n - poměr mezi počtem odebraných a využitých vzorků) - Sample - je zobrazen každý n-tý vzorek (běžné průběhy) - Peak Deteck - minima a maxima 2n vzorků (detekce špiček a rušení) - Hi res - snímá vše, zobrazí průměr z n vzorků

10 Základní pojmy digitálních osciloskopů
Vlastnosti: * umožňují vícekanálový záznam (většinou 2 nebo 4 kanály) * zachycují jednorázové (přechodové) děje * umožňují záznam signálu a jeho další zpracování * možnost sledování signálu před příchodem spouštěcí podmínky (přechodového děje) * možnost odečítání pomocí kurzorů, měření různých veličin * nemusí reagovat bezprostředně na změny v obvodu * možnost autonastavení

11 Sondy k osciloskopu Slouží k přivedení napěťové signálu na osciloskop
- závisí na impedanci zdroje signálu - je třeba zohlednit vstupní impedanci osciloskopu - obsahuje koaxiální kabel a kompenzovaný dělič - umožňuje zvýšení vstupní impedance a zároveň zeslabení signálu * běžné sondy, převod 1:1 nebo 1:10 * vn sondy, převod 1:100 nebo 1:1000 - musí být správně kalibrována (trimr na sondě)

12 Zásady pro práci s osciloskopem
- je nutné znát přibližnou velikost signálu, včetně případných špiček a podle toho zvolit sondu - vstupní maximální napětí osciloskopu je podle typu (30-50)V  pro nízké (síťové) napětí používat vždy sondu 1:100 - na osciloskopu lze snímat pouze napětí - při měření proudu se využije snímací rezistor (nejlépe 1) nebo aktivní sonda s převodníkem proud na napětí - zem sondy je spojen s kostrou osciloskopu  a) osciloskop připojit přes oddělovací transformátor b) používat osciloskop s akumulátorem - při použití 2 a více sond v obvodu, musí mít svorky země stejný potenciál, jinak je zkrat přes kostru osciloskopu - při připojení dalších přístrojů k osciloskopu například pro analýzu dat je třeba dbát na elektrické (galvanické) oddělení nebo použít přístroj s akumulátorem

13 Měření a odečítání z osciloskopu
Analogový osciloskop: * nastavovací prvky je třeba mít v kalibrovaných polohách - kontrola kalibrace před měření 5V/1kHz (s výjimkou, kdy odečítáme relativní hodnotu, pak si lze například nastavit 100% periody na plný počet dílků) * pro orientační odečtení lze využít rast stínítka (například při použití sondy 1:10, nastavení vertikálního kanálu na 5V/dílek a maximální hodnoty 3,5 dílku je naměřená amplituda 175V) Digitální osciloskop: * měření podle rastru nebo podle kurzorů * podle typu osciloskopu lze automaticky měřit různé veličiny (efektivní hodnotu, amplitudu, periodu, frekvenci, …)

14 Materiály David Kosbuba Osciloskopy, základní principy
Wiki skripta Osciloskopy


Stáhnout ppt "Elektrotechnická měření Osciloskop"

Podobné prezentace


Reklamy Google