Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Elektrotechnická měření Osciloskop. Základní pojmy *osciloskopy jsou přístroje pro měření napětí *mají vysokou vstupní impedanci (řádově M  ) a nezatěžují.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Elektrotechnická měření Osciloskop. Základní pojmy *osciloskopy jsou přístroje pro měření napětí *mají vysokou vstupní impedanci (řádově M  ) a nezatěžují."— Transkript prezentace:

1 Elektrotechnická měření Osciloskop

2 Základní pojmy *osciloskopy jsou přístroje pro měření napětí *mají vysokou vstupní impedanci (řádově M  ) a nezatěžují tak měřený obvod *mohou pracovat ve dvou základní režimech -y-tpozorování časových průběhů, měření v časové oblasti -x-ynapětí přivedené k vertikálnímu vstupu je funkcí napětí přivedenému k horizontálnímu vstupu

3 Základní pojmy *účel použití osciloskopu -analýza časového průběhu a)měření napětí,  U, stejnosměrné složky, špičkové hodnoty b)měření času, periody, frekvence, doby náběhu a poklesu, šířky pulzu -měření fázové posunu dvou průběhů napětí -měření V-A charakteristik elektronických prvků -měření hysterezní smyčky magnetických materiálů

4 Základní rozdělení osciloskopů 1.analogové - princip: elektrony, které jsou emitovány na žhavící elektrodě obrazovky, jsou cíleně vychylovány a usměrňovány na stínítko, které je pokryto luminoforem. Po dopadů elektronů přejde část záření do viditelného spektra.

5 Základní rozdělení osciloskopů 1.analogové -hlavní části a)obrazová elektronka b)vertikální zesilovač - zesílení signálu (vychýlení svazku elektronů) pro jeho optimální znázornění na obrazovce ve vertikálním směru c)časová základna - řízení pohybu elektronového svazku zleva doprava. Jedná se o generátor napěťových impulsů pilovitého tvaru. Některé osciloskopy mají možnost externí časové základny -vlastnosti *reagují bezprostředně na změny *nezachytí jednorázové děje *obtížně zobrazují pomalé děje *neumožňují zkoumat signál před příchodem spouštěcího impulsu *není možný záznam signálu

6 Příklad analogového osciloskopu

7 Základní rozdělení osciloskopů 2.digitální - princip: měřící signál je po úpravě ve vstupních obvodech (zesílení nebo zeslabení signálu) digitalizován v A/Č převodníku a ukládán do rychlé paměti. Rychlost převodu je dána vzorkovací frekvencí (počet měření za 1 sekundu). Vestavěný počítač provádí analýzu měřeného průběhu a jeho zobrazení na displej. Pro zobrazení je použita klasická obrazovka nebo LCD panel. Kvalitnější osciloskopy umožňují podrobnou analýzu signálu a export naměřených dat.

8 Základní pojmy digitálních osciloskopů Vzorkování: -řádově GHz -musí být vyšší, než frekvence měřeného signálu (běžně 10x)

9 Základní pojmy digitálních osciloskopů Režimy sběru dat a zobrazení (n - poměr mezi počtem odebraných a využitých vzorků) -Sample -je zobrazen každý n-tý vzorek (běžné průběhy) -Peak Deteck-minima a maxima 2n vzorků (detekce špiček a rušení) -Hi res-snímá vše, zobrazí průměr z n vzorků

10 Základní pojmy digitálních osciloskopů Vlastnosti: *umožňují vícekanálový záznam (většinou 2 nebo 4 kanály) *zachycují jednorázové (přechodové) děje *umožňují záznam signálu a jeho další zpracování *možnost sledování signálu před příchodem spouštěcí podmínky (přechodového děje) *možnost odečítání pomocí kurzorů, měření různých veličin *nemusí reagovat bezprostředně na změny v obvodu *možnost autonastavení

11 Sondy k osciloskopu Slouží k přivedení napěťové signálu na osciloskop -závisí na impedanci zdroje signálu -je třeba zohlednit vstupní impedanci osciloskopu -obsahujekoaxiální kabel a kompenzovaný dělič -umožňuje zvýšení vstupní impedance a zároveň zeslabení signálu *běžné sondy, převod 1:1 nebo 1:10 *vn sondy, převod 1:100 nebo 1:1000 -musí být správně kalibrována (trimr na sondě)

12 Zásady pro práci s osciloskopem -je nutné znát přibližnou velikost signálu, včetně případných špiček a podle toho zvolit sondu -vstupní maximální napětí osciloskopu je podle typu (30-50)V  pro nízké (síťové) napětí používat vždy sondu 1:100 -na osciloskopu lze snímat pouze napětí -při měření proudu se využije snímací rezistor (nejlépe 1  ) nebo aktivní sonda s převodníkem proud na napětí -zem sondy je spojen s kostrou osciloskopu  a)osciloskop připojit přes oddělovací transformátor b)používat osciloskop s akumulátorem -při použití 2 a více sond v obvodu, musí mít svorky země stejný potenciál, jinak je zkrat přes kostru osciloskopu -při připojení dalších přístrojů k osciloskopu například pro analýzu dat je třeba dbát na elektrické (galvanické) oddělení nebo použít přístroj s akumulátorem

13 Měření a odečítání z osciloskopu Analogový osciloskop: *nastavovací prvky je třeba mít v kalibrovaných polohách - kontrola kalibrace před měření 5V/1kHz (s výjimkou, kdy odečítáme relativní hodnotu, pak si lze například nastavit 100% periody na plný počet dílků) *pro orientační odečtení lze využít rast stínítka (například při použití sondy 1:10, nastavení vertikálního kanálu na 5V/dílek a maximální hodnoty 3,5 dílku je naměřená amplituda 175V) Digitální osciloskop: *měření podle rastru nebo podle kurzorů *podle typu osciloskopu lze automaticky měřit různé veličiny (efektivní hodnotu, amplitudu, periodu, frekvenci, …)

14 Materiály David KosbubaOsciloskopy, základní principy Wiki skriptaOsciloskopy


Stáhnout ppt "Elektrotechnická měření Osciloskop. Základní pojmy *osciloskopy jsou přístroje pro měření napětí *mají vysokou vstupní impedanci (řádově M  ) a nezatěžují."

Podobné prezentace


Reklamy Google