Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu."— Transkript prezentace:

1 Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu

2 Měření charakteristik polovodičových součástek II OB21-OP-EL-ELKM-JANC-M-2-021 OB21-OP-EL-ELKM-JANC-M-2-021

3 Snímání charakteristik   Pod pojmem snímání charakteristik rozumíme postup, který nám charakteristiky poskytne v grafické podobě buď na papíru nebo na obrazovce.   Pro vykreslení charakteristik dvojpólu na zapisovači je nutný zapisovač X-Y, při čemž nastavování nezávislé proměnné se může dít i ručně změnou napětí zdroje, popř. i jinak (vybíjením kondenzátoru).   Na tvaru tohoto napětí příliš nezáleží, je vhodné aby bylo blízké pilovému průběhu.

4 Snímání charakteristik   Rychlost změny tohoto napětí nemůže být příliš velká, abychom mohli součástku považovat za nesetrvačnou a aby nebyla překročena rychlost zápisu zapisovače.   Zapojení pro snímání charakteristiky diody je na obr. 4

5 Snímání charakteristik Obr. 4 Snímání charakteristik diody pomocí souřadnicového zapisovače

6 Snímání charakteristik   Obdobný princip lze použít i pro zobrazení charakteristiky na osciloskopu (obr. 5).   Zdroj napětí může být i harmonický nízkého kmitočtu (50Hz), pokud se snímá charakteristika pro jednu polaritu tak jedno nebo dvoucestně usměrněného.   Charakteristika může být deformována, pokud by osciloskop nebo přívody k němu měly větší kapacitu(vznikne fázový posuv).   Podobně může dojít k deformacím i při nevhodném zvolení uzlu, který je spojen se zemí.

7 Snímání charakteristik Obr. 5 Zapojení pro snímání charakteristiky diody osciloskopem

8 Snímání charakteristik   Někdy se pro zobrazení využije jen čtvrtperioda harmonického signálu, po zbytek periody je modulací jasu potlačeno zobrazení.   Pokud se použije paměťový osciloskop, postačí generátor jednorázového průběhu (pily, exponenciály).   Tak se dá dosáhnout zobrazení charakteristik v oblasti, kde není trvalý provoz součástky (např. z důvodu tepelného průrazu) povolen.   Cejchování proudové osy se stanoví z nastavené vychylovací citlivosti a odporu R.

9 Snímání charakteristik   Pokud se má snímat soustava charakteristik (např. pro trojpól), musíme zapojení doplnit o další generátor schodového průběhu, jehož výstup řídí velikost parametru (např. proud báze).   Každý „schod“ musí trvat tak dlouho, dokud se nevykreslí jedna charakteristika.   Příklad zapojení a průběhy napětí jsou na Obr. 6.

10 Snímání charakteristik Obr. 6 Osciloskopické snímání soustavy výstupních charakteristik tranzistoru MOSFET

11 Snímání charakteristik   Schodový průběh se získává číslicově, existuje i analogové řešení.   Průběh napětí u s může být, jak je uvedeno výše, i jiný (pilový) a může být rovněž vytvářen číslicově.   Snímací odpor pro odvození proudu musí být vždy zapojen tak, aby úbytek na něm nezaváděl zpětnou vazbu (zapojení do emitoru).

12 Snímání charakteristik   Na základě zobrazených charakteristik lze zjistit i numerické parametry.   Lze též charakteristiky porovnávat, a tak provádět výběr („párování“) součástek pro speciální účely.   Obdobně lze i zjišťovat charakteristiky čtyřpólů.   Například převodní charakteristiku reálného operačního zesilovače.

13 Snímání charakteristik   U aktivních prvků s vysokým zesílením je třeba provádět zvláštní opatření, aby nedošlo k jejich rozkmitání či saturaci při nezavedené zpětné vazbě.   Konkrétní zapojení bývá předepsáno výrobcem součástky a je třeba ho respektovat.

14 Snímání charakteristik   Pro rutinní měření charakteristik součástek existují specializované přístroje, které využívají číslicových metod generování nezávisle proměnných veličin a výhod číslicového zobrazení.   Příkladem je analyzátor parametrů polovodičů HP4155A, který dovoluje nastavovat proudy v rozmezí 1 mA - 1A, napětí 1μV - 200V.   Dovoluje měřit i dynamické parametry, pokud je doplněn o pulsní generátor (HP 41501A).   Zobrazení je na barevné obrazovce, lze ho zařadit do měřicího systému, naměřené průběhy ukládat na disketu.

15  Děkuji za pozornost  Ing. Ladislav Jančařík

16 Literatura  E. Vitejček a V. Hos: Elektrické měření, SNTL Praha 1979  V. Fajt a kol.: Elektrická měření, SNTL Praha 1987  L. Bejček a kol.: Měření v elektrotechnice, FEKT VUT Brno 2003


Stáhnout ppt "Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu."

Podobné prezentace


Reklamy Google