Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu."— Transkript prezentace:

1 Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu

2 Orbis pictus 21. století Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Modulace pro přenos digitálního TV vysílání Modulace pro přenos digitálního TV vysílání Přednáška č.2 Obor:Elektriář Ročník: 3. Vypracoval:Ing. Ladislav Polák, doc. Ing. Tomáš Kratochvíl, Ph.D. OB21-OP-EL-ELZ-KRAT-U-3-008

3 OBSAH  Modulace OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplex)  Vlastnosti modulace OFDM

4 Modulace s více nosnými - OFDM Digitální modulace z hlediska počtu použitých nosných lze rozdělit na další skupinu:  přenos s jednou nosnou - používá digitální modulace ve formě FSK a vektorové modulace (QPSK, QAM). Díky vícecestnému šíření se projevují v kanále úniky, které jsou frekvenčně a polohově selektivní. Dále mohou být zřejmá echa, přeslechy ostatních signálů, impulsní rušení a amplitudová a skupinová zpoždění.  přenos s více nosnými - informace je přenášena digitálně pomocí velkého množství (až tisíců) nosných frekvencí s násobným protichybovým zabezpečením a datovým prokládáním. OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) modulace představují modulace pro terestrický přenos.

5 OFDM modulace – základní popis Modulační metoda OFDM spočívá v použití několika desítek až tisíců nosných kmitočtů. Nosné jsou dále modulovány dle potřeby různě robustními modulacemi QPSK nebo M-QAM. Jednotlivé nosné jsou vzájemně ortogonální (tj. jejich skalární součin je nulový), takže maximum každé nosné by se mělo překrývat s průchody nulou ostatních. Datový tok celého kanálu se tak dělí na stovky dílčích datových toků jednotlivých nosných. Tím, že ve výsledku jsou toky na jednotlivých nosných přenášeny relativně nízkou modulační rychlostí, je OFDM odolná vůči vícecestnému (multipath) šíření. Dále se využívá vkládání ochranného intervalu – času, kdy se nevysílá žádná nová informace. Na přijímací straně je tak možné nerušeně přijmout právě vysílaný symbol. OFDM se tedy vyznačuje vysokou odolností vůči interferencím mezi symboly ISI (Inter Symbol Interference) a nosnými ICI (Inter Carrier Interference).

6 Spektrum OFDM Principielní koncepce vysílače a přijímače

7 Realizace OFDM Symboly OFDM jsou vyjádřeny spojitou funkcí času. Příslušné modulátory mohou mít podobu podle předchozího obrazu, v praxi se však používá modulace založená na diskrétní Fourierově transformaci DFT. OFDM je možné získat ve vysílači pomocí této transformace, v praxi implementované algoritmem inverzní rychlé Fourierovy transformace IFFT. Na přijímací straně probíhá demodulace analogicky použitím přímé diskrétní Fourierovy transformace DFT. Transformace DFT, implementována i zde algoritmem FFT, potom ve skutečnosti realizuje přijímač se vzorkovaným přizpůsobeným filtrem

8 Blokový diagram OFDM vysílače/přijímače Na obrazu je naznačeno jedno z možných řešení OFDM vysílače a přijímače. Začněme vysílačem: přenášené bity jsou nejprve v bloku serio-paralelního převodníku (splitter) přiřazeny do skupin (představujících modulaci M-QAM). Jednotlivé skupiny přechází do bloku IFFT a dochází k jejich transformaci.

9 Jednotlivé skupiny (obvykle 512, 1024 nebo 2048 v závislosti na šířce kanálu) vlastně tvoří frekvenční složky spektra (subnosné), které jsou blokem IFFT převedeny do časové oblasti. Po průchodu blokem IFFT jsou jednotlivé skupiny převedeny zpět do sériového tvaru a je přidán ochranný interval CP (cyclic prefix), který je tvořen několika posledními vzorky z OFDM symbolu. Signál je dále tvarován a v bloku D/A převeden do analogové formy, přeložen do příslušného frekvenčního pásma a zesílen. V přijímací části dochází analogicky inverznímu postupu.

10 1.Vít, V. Televizní technika – přenosové barevné soustavy. BEN – technická literatura, Praha, 1997. 2.Fischer, W. Digital Video and Audio Broadcasting Technology. A practical Engineering Guide. Springer, 2009. 3.Reimers, U. DVB. The Family of International Standards for Digital Video Broadcasting. Springer, 2005. 4.www. access.feld.cvut.cz – výseldky výzkumu a další informace nejen z oblasti přístupových telekomunikačních sítí 5.www. wikipedia.org – internetová encyklopedie Použitá literatura

11 Děkuji Vám za pozornost Ladislav Polák, Tomáš Kratochvíl Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Střední průmyslová škola Uherský Brod, 2010


Stáhnout ppt "Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu."

Podobné prezentace


Reklamy Google