Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu."— Transkript prezentace:

1 Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu

2 Základní pojmy přenosové techniky OB21-OP-EL-ELN-NEL-M-3-022

3 Telekomunikační spoj - soubor technických prostředků umožňující telekomunikační přenos zpráv mezi dvěma místy bez ohledu na druh použitých prostředků a druh přenosu. Signál - fyzický nosič zpráv sloužící zejména k jejich přenosu prostředím, rozlišujeme signály akustické, optické, elektrické. kanál (telekomunikační kanál) - soubor technických prostředků umožňujících jednosměrný přenos signálu mezi dvěma místy bez ohledu na druh použitých prostředků.

4 Telekomunikační spoj modulace demodulace

5 Přenosová cesta Přenosová cesta zajišťuje vlastní přenos signálů. Způsoby spojení: - drátové spoje (koaxiální kabel, optické vlákno) - bezdrátové spoje (krátkovlnné, rádiové, družicové )

6 Přenosová rychlost - objem informace, které je schopen použitý přenosový kanál přenést za určitý čas (jednotka bit/s) Šířka přenášeného pásma - šířka intervalu frekvencí, které je přenosový kanál schopen přenést Modulační rychlost - vyjadřuje počet změn nosného signálu za jednotku času a měří se v baudech (Bd)

7 Signál Spojitý (analogový) signál - v každém časovém okamžiku má jinou hodnotu Diskrétní (digitální) signál - nabývá pouze konečného předem daného počtu hodnot Spektrum - interval frekvencí, které signál obsahuje - rozdíl jeho mezních hodnot je šířka pásma

8 Signál Signál charakterizuje: amplituda frekvence fáze Amplituda - okamžitá hodnota signálu Frekvence - frekvence inverzní hodnota periody Fáze - fáze je míra relativního posunutí v čase v rámci jedné periody

9 Základní typy spojů Dvoubodový spoj - spojení dvou libovolných koncových zařízení Mnohabodový spoj - na spojovací vedení se napojí několik dalších účastníků Nejčastěji se jedná o spojení několika účastníků s počítačem

10 Systém pro sběr dat Systémy, jejichž sítě zajišťují sběr dat z několika bodů do jednoho hlavního bodu. Je pro ně charakteristický dostředný směr toku informací.

11 Systém pro distribuci dat Systémy, jejichž sítě zajišťují distribuci dat z centrálního bodu ke vzdáleným okrajovým bodům. Jsou charakterizvány odstředivým směrem přenosu.

12 Systém dotaz - odpověď Systémy zajišťují sběr i distribuci dat.Tok dat je obousměrný.

13 Síť spolupracujících počítačů Systémy, jejichž sítě zajišťují vzájemnou výměnu dat mezi vzdálenými body.

14 Děkuji za pozornost

15 Použitá literatura: M. Bezděk: Elektronika III


Stáhnout ppt "Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu."

Podobné prezentace


Reklamy Google