Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Tato prezentace byla vytvořena

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Tato prezentace byla vytvořena"— Transkript prezentace:

1 Tato prezentace byla vytvořena
v rámci projektu Orbis pictus 21. století

2 Televizní kabelové rozvody
Orbis pictus 21. století Televizní kabelové rozvody pasivní prvky TKR (b) Obor: Elektriář Ročník: Vypracoval: Prof. Ing. Václav Říčný, CSc OB21-OP-EL-ELZ-RIC-U-3-009 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

3 3 Odporové útlumové členy
Impedančně přizpůsobené odporové útlumové články a) - tvaru , b) - tvaru  Pro článek T platí pro článek  platí , Kde bn je poměr napětí bn = U1/U2  1 (převratná hodnota napěťového přenosu). Tyto články jsou širokopásmové. Zhoršují však šumové poměry. Pro jejich ekvivalentní šumové číslo platí F  bn2 . Kromě požadovaných přenosových vlastností musí mít všechny pasivní i aktivní součásti T KR stálé vstupní a výstupní impedance (obvykle 75 ) v pracovním kmitočtovém pásmu, aby nevznikaly v rozvodech odrazy a stojaté vlny. V digitál- ních TKR se odrazy projevují až od určitého zpoždění (tzv.ochranný interval), ale pak mohou způsobit totální rozpad obrazu.

4 4 Symetrizační členy slouží nejčastěji pro převod (transformaci) symetrické impedance 300  na nesymetrickou impedanci 75  Příklady provedení symetrizačních členů: a) odporový širokopásmový, b) úzko- pásmový s půlvlnným vedením, c) symetrizační člen s půlvlnným vedením na plošném spoji, d) transformátorový symetrizační člen, e) symetrizační člen ze dvou čtvrtvlnných úseků vedení 150 

5 5 Směrové vazební členy tvoří základ kvalitních slučovačů, rozbočovačů, odbočovačů a účastnických zásuvek. Základní parametry průchozí útlum vazební útlum zpětný útlum Obecně platí, že bzdB  bpdB , bvdB Ideové schéma směrového vazebního členu 5.1 Směrový vazební člen realizovaný úsekem vedení má selektivní vlastnosti, malý průchozí utlum. Vazební útlum se zvětšuje při nízkých kmitočtech a) Směrový vazební člen s vedením, b) závislosti bpdB, bvdB, bzdB = F (f) pro směrový vazební člen s vede- ním l =  /4.

6 5.2 Transformátorový vazební člen
je nejpoužívanější, protože je, z hlediska vazebního útlumu širokopásmový a) Transformátorový směrový vazební člen, b) závislosti bpdB, bvdB, bzdB = F(f ) pro transformátorový směrový vazební člen realizovaný na feritovém jádru Používá se jako tzv. hybridní slučovač nebo rozbočovač i pro sousedící kanály v I. až V. TV pásmu  

7  jednoduché odporové děliče (vhodné pro bodB  20 dB),
6 Odbočovače Obecné požadavky  malý průchozí útlum bpdB v širokém kmitočtovém rozsahu,  vhodný (požadovaný) odbočovací (vazební) útlum bodB = bvdB,  velký zpětný útlum bzdB,  konstantní vstupní i výstupní impedance v pracovním kmitočtovém pásmu. Obvyklá provedení  jednoduché odporové děliče (vhodné pro bodB  20 dB),  transformátorové odbočovací členy bez směrových účinků - bpdB  2 dB , bodB = 10 až 20 dB. Jsou použitelné v I. až V. TV pásmu,  odbočovače se směrovými vazebními členy - nejkvalitnější bpdB  1 dB,  odbočovače s kmitočtovými filtry (tzv. výhybky – obvykle kombinace dolní a horní propusti).

8 7 Rozbočovače a slučovače
Představují zvláštní případ odbočovačů. Slouží k rozbočení signálu do dvou, nebo i více výstupů, se stejnými úrovněmi signálu. Všechny typy rozbočovačů mohou sloužit i ve zpětném směru jako slučovače. Obecné požadavky  malý rozbočovací (průchozí) útlum br,  široký kmitočtový rozsah,  konstantní impedance vstupu i výstupů v pracovním kmitočtovém pásmu,  minimální zpětný přenos bz. Obvyklá provedení  odporové rozbočovače – velký průchozí útlum a šumové číslo,  rozbočovače se směrovou vazbou (hybridní rozbočovače) - nejkvalitnější,  rozbočovače s kmitočtovými filtry (rozbočují jen kmitočtově rozdílné signály).

9 7.1 Odporový rozbočovač – impedančně přizpůsobený
a) Odporový rozbočovač 4-směrný (impedančně přizpůsobený ze vstupu), b) odporový rozbočovač 2-směrný (obousměrně impedančně přizpůsobený) Výpočet hodnot odporů Varianta a) Varianta b)   R = Z0(n - 1), kde n je počet výstupů R1 = R2 = R3 = Z0 / 3 br = U1/U2i = n Potom rozbočovací útlum brdB brdB = 20 log n dB brdB = 20log br = 6 dB

10 7.2 Hybridní směrové rozbočovače a slučovače
mají malý útlum rozbočovaných (slučovaných) signálů, malé šumové číslo a umožňují sloučení libovolně kmitočtově blízkých signálů v I. až V. TV pásmu. Jsou průchozí pro stejnosměrný proud. Typické hodnoty útlumů hybridního rozbočovače pro rozbočení do dvou směrů bsdB = br = 20 log(U3/U2) = 20log(U3/U1)  4 dB a bosB = 20log(U1/U2)  20 dB. a) Principiální schéma hybridního slučovače, b) provedení Slučovače s kmitočtovým filtry mají velmi malý slučovací útlum a malé ekvi- valentní šumové číslo, ale slučované signály musí být značně kmitočtově rozdílné. Příklad zapojení slučovače s kmitočtovými filtry typů DP, HP a PP pro tři kmitočtově značně odlišné signály

11 vyrábějí se jako průchozí nebo koncové zásuvky (dále ÚZ).
8 Účastnické zásuvky vyrábějí se jako průchozí nebo koncové zásuvky (dále ÚZ). Mají obvykle tří výstupy  pro TV signál - I. až V. TV pásmo (TV),  pro TV signál v 1. mf. pásmu satelitních přijímačů – do 2,5 GHz (S),  pro signál VKV rozhlasu – 87 až 110 MHz (R). a) b) c) Průchozí ÚZ: a) se dvěma směrovými odbočovacími transformátory SOT a filtrem DP, b) s jedním SOT a rozbočovačem, c) s jedním SOT a filtrem typu dolní propust

12 a) b) c) d) Koncové ÚZ: a) se dvěma SOT, b) s rozbočovačem, c) s kmitočtovou výhybkou,
d) s jedním SOT a filtrem typu dolní propust Příklad zapojení ÚZ Schéma průchozí ÚZ se dvěma SOT a kmitočtovým filtrem typu dolní propust pro výstup R

13 8.1 Parametry účastnických zásuvek
 útlum odrazu dB  průchozí útlum dB  vazební útlum dB  zpětný oddělovací útlum dB  oddělovací útlum dB    útlum stíněním dB Útlum stíněním je velmi důležitý z hlediska EMC - jak ve smyslu EMS, tak EMI. Průchozí a vazební útlumy jsou závislé na typu a konstrukci ÚZ. Obvykle je bpdB = 0,8 až 2 dB  bvdB = 8 až 18 dB.

14 Děkuji Vám za pozornost Střední průmyslová škola Uherský Brod, 2010
Václav Říčný Střední průmyslová škola Uherský Brod, 2010 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky


Stáhnout ppt "Tato prezentace byla vytvořena"

Podobné prezentace


Reklamy Google