Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu."— Transkript prezentace:

1 Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu

2 Orbis pictus 21. století Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Televizní kabelové rozvody Televizní kabelové rozvody pasivní prvky TKR (b) Obor:Elektriář Ročník: 3. Vypracoval:Prof. Ing. Václav Říčný, CSc OB21-OP-EL-ELZ-RIC-U-3-009

3 3 Odporové útlumové členy Impedančně přizpůsobené odporové útlumové články a) - tvaru , b) - tvaru  Pro článek T platí pro článek  platí, Kde b n je poměr napětí b n = U 1 /U 2  1 (převratná hodnota napěťového přenosu). Tyto články jsou širokopásmové. Zhoršují však šumové poměry. Pro jejich ekvivalentní šumové číslo platí F  b n 2. Kromě požadovaných přenosových vlastností musí mít všechny pasivní i aktivní součásti T KR stálé vstupní a výstupní impedance (obvykle 75  ) v pracovním kmitočtovém pásmu, aby nevznikaly v rozvodech odrazy a stojaté vlny. V digitál- ních TKR se odrazy projevují až od určitého zpoždění (tzv.ochranný interval), ale pak mohou způsobit totální rozpad obrazu.

4 4 Symetrizační členy 4 Symetrizační členy slouží nejčastěji pro převod (transformaci) symetrické impedance 300  na nesymetrickou impedanci 75  Příklady provedení symetrizačních členů: a) odporový širokopásmový, b) úzko- pásmový s půlvlnným vedením, c) symetrizační člen s půlvlnným vedením na plošném spoji, d) transformátorový symetrizační člen, e) symetrizační člen ze dvou čtvrtvlnných úseků vedení 150 

5 5 Směrové vazební členy tvoří základ kvalitních slučovačů, rozbočovačů, odbočovačů a účastnických zásuvek. Základní parametry průchozí útlum vazební útlum zpětný útlum Obecně platí, ž e b zdB  b pdB, b vdB Ideové schéma směrového vazebního členu 5.1 Směrový vazební člen realizovaný úsekem vedení má selektivní vlastnosti, malý průchozí utlum. Vazební útlum se zvětšuje při nízkých kmitočtech a) Směrový vazební člen s vedením, b) závislosti b pdB, b vdB, b zdB = F (f) pro směrový vazební člen s vede- ním l = /4.

6 5.2 5.2 Transformátorový vazební člen je nejpoužívanější, protože je, z hlediska vazebního útlumu širokopásmový a) Transformátorový směrový vazební člen, b) závislosti b pdB, b vdB, b zdB = F(f ) pro transformátorový směrový vazební člen realizovaný na feritovém jádru Používá se jako tzv. hybridní slučovač nebo rozbočovač i pro sousedící kanály v I. až V. TV pásmu

7 6 Odbočovače Obecné požadavky  malý průchozí útlum b pdB v širokém kmitočtovém rozsahu,  vhodný (požadovaný) odbočovací (vazební) útlum b odB = b vdB,  velký zpětný útlum b zdB,  konstantní vstupní i výstupní impedance v pracovním kmitočtovém pásmu. Obvyklá provedení  jednoduché odporové děliče (vhodné pro b odB  20 dB),  transformátorové odbočovací členy bez směrových účinků - b pdB  2 dB, b odB = 10 až 20 dB. Jsou použitelné v I. až V. TV pásmu,  odbočovače se směrovými vazebními členy - nejkvalitnější b pdB  1 dB,  odbočovače s kmitočtovými filtry (tzv. výhybky – obvykle kombinace dolní a horní propusti).

8 7 Rozbočovače a slučovače Představují zvláštní případ odbočovačů. Slouží k rozbočení signálu do dvou, nebo i více výstupů, se stejnými úrovněmi signálu. Všechny typy rozbočovačů mohou sloužit i ve zpětném směru jako slučovače. Obecné požadavky  malý rozbočovací (průchozí) útlum b r,  široký kmitočtový rozsah,  konstantní impedance vstupu i výstupů v pracovním kmitočtovém pásmu,  minimální zpětný přenos b z. Obvyklá provedení  odporové rozbočovače – velký průchozí útlum a šumové číslo,  rozbočovače se směrovou vazbou (hybridní rozbočovače) - nejkvalitnější,  rozbočovače s kmitočtovými filtry (rozbočují jen kmitočtově rozdílné signály). ´

9 7.1 Odporový rozbočovač – impedančně přizpůsobený 7.1 Odporový rozbočovač – impedančně přizpůsobený a) Odporový rozbočovač 4-směrný (impedančně přizpůsobený ze vstupu), b) odporový rozbočovač 2-směrný (obousměrně impedančně přizpůsobený) Výpočet hodnot odporů Varianta a) Varianta b) R = Z 0 (n - 1), kde n je počet výstupů R 1 = R 2 = R 3 = Z 0 / 3 b r = U 1 /U 2i = n Potom rozbočovací útlum b rdB b rdB = 20 log n  dB  b rdB = 20log b r = 6 dB

10 Hybridní směrové rozbočovače a slučovače 7.2 Hybridní směrové rozbočovače a slučovače mají malý útlum rozbočovaných (slučovaných) signálů, malé šumové číslo a umožňují sloučení libovolně kmitočtově blízkých signálů v I. až V. TV pásmu. Jsou průchozí pro stejnosměrný proud. Typické hodnoty útlumů hybridního rozbočovače pro rozbočení do dvou směrů b sdB = b r = 20 log(U 3 /U 2 ) = 20log(U 3 /U 1 )  4 dB a b osB = 20log(U 1 /U 2 )  20 dB. a ) Principiální schéma hybridního slučovače, b) provedení 7.3Slučovače s kmitočtovým filtry 7.3 Slučovače s kmitočtovým filtry mají velmi malý slučovací útlum a malé ekvi- valentní šumové číslo, ale slučované signály musí být značně kmitočtově rozdílné. Příklad zapojení slučovače s kmitočtovými filtry typů DP, HP a PP pro tři kmitočtově značně odlišné signály

11 a) b) c) Průchozí ÚZ: a) se dvěma směrovými odbočovacími transformátory SOT a filtrem DP, b) s jedním SOT a rozbočovačem, c) s jedním SOT a filtrem typu dolní propust 8 Účastnické zásuvky 8 Účastnické zásuvky vyrábějí se jako průchozí nebo koncové zásuvky (dále ÚZ). Mají obvykle tří výstupy  pro TV signál - I. až V. TV pásmo (TV),  pro TV signál v 1. mf. pásmu satelitních přijímačů – do 2,5 GHz (S),  pro signál VKV rozhlasu – 87 až 110 MHz (R).

12 a) b) c) d) Koncové ÚZ: a) se dvěma SOT, b) s rozbočovačem, c) s kmitočtovou výhybkou, d) s jedním SOT a filtrem typu dolní propust Příklad zapojení ÚZ Schéma průchozí ÚZ se dvěma SOT a kmitočtovým filtrem typu dolní propust pro výstup R

13 8.1 Parametry účastnických zásuvek 8.1 Parametry účastnických zásuvek  útlum odrazu  dB   průchozí útlum  dB   vazební útlum  dB   zpětný oddělovací útlum  dB   oddělovací útlum  dB   útlum stíněním  dB  Útlum stíněním je velmi důležitý z hlediska EMC - jak ve smyslu EMS, tak EMI. Průchozí a vazební útlumy jsou závislé na typu a konstrukci ÚZ. Obvykle je b pdB = 0,8 až 2 dB  b vdB = 8 až 18 dB.

14 Děkuji Vám za pozornost Václav Říčný Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Střední průmyslová škola Uherský Brod, 2010


Stáhnout ppt "Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu."

Podobné prezentace


Reklamy Google