Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Tato prezentace byla vytvořena

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Tato prezentace byla vytvořena"— Transkript prezentace:

1 Tato prezentace byla vytvořena
v rámci projektu Orbis pictus 21. století

2 Televizní kabelové rozvody
Orbis pictus 21. století Televizní kabelové rozvody struktury TKR Obor: Elektriář Ročník: Vypracoval: Prof. Ing. Václav Říčný, CSc. OB21-OP-EL-ELZ-RIC-U-3-007 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

3 4 Struktury televizních kabelových rozvodů
Dělí se podle počtu účastníků a velikosti oblasti kabelové distribuce na  individuální a malé společné televizní antény (do 30 účastníků),   střední společné televizní antény (do 500 účastníků),   rozsáhlé televizní kabelové rozvody TKR - víceúrovňové distribuční sítě (až desítky tisíc účastníků). Analogové kabelové rozvody vyhovují i pro přenos digitálních signálů stan- dardů DVB-T (T2) a DVB-C(C2). Jsou pro ně určena stejná kmitočtová pásma i kanálové rastry. Na jedné kanálové posici je však přenášen digitální multiplex (4–5 TV programů se standardním rozlišením). Jsou-li TKR přenášeny signály DVB-T musí mít každý účastník svůj DVB-T přijímač. Nedokonalým řešením, které však eliminuje některé výhody a přídavné informace digitální platformy, je konverse digitálního signálu do analogové formy (PAL) v hlavní stanici TKR. 4.1 Individuální televizní antény nejjednodušší varianta TKR určená pro jeden objekt. Obsahují několik signálových vstupů do pasivního nebo aktivního slučovače a obvykle širokopásmový zesilovač. Pro větší počet účastníků je třeba zvýšit počet výstupů rozbočovači.

4 Slučovač hlavní stanice STA
4.2 Malé a střední STA K zesilování přijímaných signálů slouží selektivní kanálové zesilovače, jejichž výstupy jsou sloučeny pasivním slučovačem. Při větších vzdálenostech ke stoupacím vedením vertikálního rozvodu lze použít širokopásmový zesilovač. Případné selektivní antenní předzesilovače jsou napájeny ze zdroje přímo po kabelech. Střední STA jsou obvykle určeny pro sídlištní bloky a výškové domy do cca 1000 účastníků. Převládá v nich vertikální a v případě rozvodů signálů placené televize (Pay TV) hvězdicový účastnický rozvod. Slučovač hlavní stanice STA Blokové schéma malé STA Zesilovače hlavní stanice malé STA

5 Typické základní parametry kanálových zesilovačů středních STA
kmitočtové pásmo … TV kanál (cca 10 MHz), zisk asi 50 dB, míra šumu  10 dB, úroveň signálu na výstupu HV až 124 dBV, ochranný poměr proti intermodulaci. . 60 dB, 4.3 Velké televizní kabelové rozvody zajišťují, zejména v městských aglomeracích s hustým osídlením, kvalitní televizní, rozhlasové a datové sig- nály s bohatou programovou nabídkou. Distribuční síť těchto TKR sestává z několika úrovní kabelových tras:  hlavní a vedlejší primární trasy A,B – užívají kvalitní metalické nebo optické kabely a zesilovače, u nichž je zisk a sklon charakteristiky řízen automaticky po- mocí pilotních signálů – tzv. páteřní sítě.  sekundární trasy C,  přípojná vedení k předávacím bodům (trasy D),  terciální rozvody - za domovním předávacím bodem (účastnické rozvody vertikální, horizontální, hvězdi- cové, kombinované) Struktura části velké sítě TKR s délkami kabelových úseků

6 Příklad hierarchie úrovní televizní a datové distribuční sítě
Televizní kabelové rozvody (TKR) představují až třetí hierarchickou úroveň. Současné TKR využívají kanálového multiplexu v kmitočtovém pásmu do 450 MHz (pásma S-kanálů USB, OSB, ESB). To umožňovalo distribuci až 45 analo- gových televizních a 20 rozhlasových programů. Přechod na distribuci digitál- ních signálů může tyto počty výrazně navýšit (až 5x).

7 Blokové schéma částí velkého TKR
Část TKR v blízkosti hlavní stanice Předávací bod a účastnický rozvod D ´´

8 Blokové schéma hlavní stanice velkého TKR

9 druhu, obousměrný přenos dat - INTERNET aj.)
Příklad velkého TKR příkladem je starší obousměrná širokopásmová distribuční síť BK 450 německé firmy WISI. V pásmu do 450 MHz jí lze přenášet 35 televizních, 30 rozhlasových programů a datové signály. Umožňuje rovněž zpětný přenos signálů od účast- níka do hlavní stanice (např. měření spotřeby energií, objednávky služeb všeho druhu, obousměrný přenos dat - INTERNET aj.) Rozdělení kanálů (kanálový rastr) distribuční sítě BK 450 (směr k účastníkovi) Rozdělení dolní části pásma pro přenos informací (zpětný směr)

10 Širokopásmová distribuční soustava BK 450 (SRN)
Základní technické parametry BK 450

11 5 Přijímací antény používané v TKR
5.1 Přijímací antény individuální a antény hlavních stanic Směrové antény pro pásma VHF a UHF jsou universální pro příjem analogových i digitálních signálů. Užívají se zejména víceprvkové antény typu Yagi a semilogaritmické. Výkonná semilogaritmická Sestava několika antén malé STA anténa (zisk cca 30 dB) 10-ti prvková anténa Yagi (zisk cca 10 dB) s vyzařo- vacím diagramem Výkonná dvojitá anténa Yagi (zisk cca 25 dB) Vnitřní aktivní (in-door) antény

12 Nejčastější je ofsetová anténa s vý-
Směrové antény pro pásmo Ku (satelitní příjem) Nejčastější je ofsetová anténa s vý- raznými samočistícími vlastnostmi. Úhel svazku rotačních antén [°, m], D je průměr paraboly Pro planární antény platí [°, m] N počet elementárních Užívané reflektorové směrové antény dipólů a) parabolická, b) ofsetová (výsek paraboly) Parabolické antény PFA Ofsetové antény Planární antény (Prime Focus Antenna)

13 Děkuji Vám za pozornost Střední průmyslová škola Uherský Brod, 2010
Václav Říčný Střední průmyslová škola Uherský Brod, 2010 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky


Stáhnout ppt "Tato prezentace byla vytvořena"

Podobné prezentace


Reklamy Google