Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu."— Transkript prezentace:

1 Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu

2 Orbis pictus 21. století Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Televizní kabelové rozvody Televizní kabelové rozvody základní pojmy Obor:Elektriář Ročník: 3. Vypracoval:Prof. Ing. Václav Říčný, CSc. OB21-OP-EL-ELZ-RIC-U-3-006

3 DISTRIBUCE SIGNALŮ KABELOVÝMI ROZVODY – základní pojmy 1 Úvod Distribuce televizních, rozhlasových nebo datových signálů se uskutečňuje v analogové nebo digitální formě prostřednictvím různých sítí ٭ kabelových (metalických nebo optických), ٭ bezdrátových terestrických (směrových nebo všesměrových), ٭ bezdrátových satelitních. V městských hustě osídlených aglomeracích představuji nejrozšířenější formu ě distribuce těchto signálů televizní kabelové rozvody (dále TKR). Jsou to velmi kvalitní přenosové kanály umožňující společný a na vnějších podmínkách prak- ticky nezávislý příjem. V multifunkčních sítích s obousměrným přenosem jimi lze realizovat řadu multimediálních služeb pro účastníky (Internet, obchodní, bankovní služby aj.). Pro různé platformy distribuce TV a rozhlasových signálů v analogové a v současné době zejména digitální formě (zemské, kabelové a satelitní) je určena řada kanálů v několika kmitočtových pásmech. Pro kabelo- vou distribuci jsou vyhrazena speciální kmitočtová pásma USB, OSB a ESB.

4 2 Základní způsoby kabelové distribuce kabelový multiplex  dnes již prakticky není využíván, kmitočtový multiplex  je užíván v analogových systémech TKR, časový multiplex  je určen zejména pro digitální datové sítě - např. ISDN V digitálních TKR se uplatňuje kombinace kmitočtového a časového multiplexu. Struktura části kabelové distribuční sítě TKR A…. primární síť (rozvod), B….podúroveň primární sítě, C…. sekundární síť, D….podúroveň sekundární sítě, T… terciární (účastnický) síť (domovní rozvod) - horizontální, vertikální, kombinovaný, hvězdicový (dnes nejčastější).

5 2.1 Kmitočtová pásma pro rozhlasové a TV vysílání

6 2.2 Televizní kanály dle TV norem CCIR D/K

7 2.3 Zdroje signálů pro televizní kabelové distribuční sítě  terestrické televizní a rozhlasové vysílače,  televizní a rozhlasové signály z geostacionárních družic  televizní a rozhlasové signály z regionálních (místních) studií  signály z navazujících distribučních sítí (např. TKR). Blokové schéma části TKR a hlavní stanice

8 2.4 Základní pojmy a terminologie TKR definují normy ČSN EN 50083 – 1 a další (ČSN EN 50083 - 2 až 10). Společná televizní anténa STA - nejjednodušší varianta TKR obsahuje pouze domovní hlavní stanici (zesilovače) a účastnický rozvod. Skupinový televizní rozvod STR - výstup hlavní stanice napojen na pasivní sekundární síť s více domovními stanicemi a účastnickými rozvody. Televizní kabelový rozvod TKR - na výstup hlavní stanice jsou napojeny primární a sekundární sítě s průběžnými zesilovači (navazuje na lokální STA). V anglo- saské literatuře CATV - Community Antenna Television. Moderní TV kabelové rozvody umožňují také přenos signálů od účastníka pomocí zpětných kanálů. Hlavní stanice HS - slouží k úpravě, zesílení a sloučení všech rozváděných signálů – k tvorbě tzv. kanálového multiplexu. Distribuční síť – slouží k přenosu signálů z hlavní stanice k účastníkům. Jsou v ní použity metalické nebo optické kabely (příp. bezdrátová pojítka) a další pasivní i aktivní komponenty. Tvoří ji: a) primární síť PS spojuje hlavní stanici se sekundárními sítěmi. Obsahuje zesilovače s pilotní regulací úrovně signálu, b) sekundární síť SS spojuje hlavní stanici nebo primární síť s domovní stanicí v předávacím bodě s účastnickým rozvodem.

9 c) účastnický rozvod ÚR - terciální síť za tzv. domovní stanicí. Obsahuje pouze pasivní prvky a zabezpečuje přenos signálů mezi domovní stanicí a účastnic- kou zásuvkou, d) domovní stanice DST- uskutečňuje zesílení, příp. konversi - např. převod na jiný kanál nebo převod z digitálního na analogový (např. DVB-T → PAL, DVB-S → PAL) a sloučení přijímaných signálů pro účastnický rozvod, e) účastnická zásuvka ÚZ – umožňuje impedančně přizpůsobené připojení TV přijímače účastníka s definovaným odbočovacím útlumem. Aktivní díly TKR - předzesilovače, zesilovače (kanálové, širokopásmové aj.), měniče kmitočtu, modulátory, demodulátory, multipřepínače apod. Pasivní díly TKR - kabely, slučovače, odbočovače, rozbočovače, účastnické zásuvky, korektory útlumu, útlumové články, zakončovací členy, symetrizační členy, anténní soustavy, kmitočtové filtry, antény apod.

10 3 PARAMETRY SIGNÁLŮ V TKR 3 PARAMETRY SIGNÁLŮ V TKR Základní parametry signálů - napětí U (úroveň) ve [V] nebo v [dBμV], - napěťový odstup signálu od šumu  u [-] nebo v [dB] - napěťový odstup signálu D u od produktů nelineárních zkreslení 3.1 Úroveň napětí U bývá definována ve [V] nebo logaritmicky v [dBμV] vztahem Logaritmické vyjádření snižuje řád matematických operací (např. místo násobení  součet) 3.2 Napěťový odstup signálu od šumu  u Formy vyjádření šumových poměrů v signálu a) poměr napětí signálu k šumu  u = U s /U š nebo v logaritmické míře  u dB = 20 log(U s /U š ). b) poměr výkonů signálu a šumu v základním kmitočtovém pásmu (S/N) v (Signal to Noise) (S/N) v = P s /P š případně (S/N) vdB = 10 log(S/N) v. c) poměr výkonů signálu a šumu ve vf. kmitočtovém pásmu (C/N) v (Carier to Noise).

11 Úrovně digitálních signálů DVB-T(C) mohou být až o 15 dBμV menší !!!! Šumové číslo F přenosových článků (aktivních i pasivních) F = (C/N) 1 /(C/N) 2 = 1 + T/T O a v logaritmickém vyjádření F dB = 10 log F Šumové číslo reálných článků může být jen F > 1 (F dB > 0 dB) !!! Požadované úrovně signálu na účastnické Požadované úrovně signálu v předávacím zásuvce pro analogové TV signály bodě domovního rozvodu 3.3 Napěťový odstup signálu D U od produktů nelineárních zkreslení (např. intermodulací) Je ovlivněn nelinearitami zejména aktivních součástí TKR (např. zesilovačů). Vyjadřuje se opět v [-] nebo v [dB]. V analogových TKR by měl být větší jak 65 dB, v digitálních TKR nejsou požadavky tak přísné, protože digitální signály jsou vůči nelineárním zkreslením velmi odolné.

12 Pro šumové číslo pasivních odporových článků (např. odporový dělič, koaxiální kabel aj.) platí, že jejich šumové číslo je převratnou hodnotou jejich výkonového přenosu, který je A v < 1. Potom tedy F = A v -1 Šumové číslo kaskády přenosových článků s šumovými čísly F 1, F 2, F 3...až F i a výkonovým zesílením jednotlivých článků A v1, A v2, A v3 …až A vi je dáno vztahem Pro dosažení malého celkového šumového čísla musí mít první člen kaskády co nejmenší šumové číslo F 1 a co největší výkonové zesílení A 1. Příklad Před televizním přijímačem je zapojen zesilovač s výkonový zesílením A vz = 5000, šum. číslem F 1 = 2 a koaxiální kabel s výkonový přenosem A vk = 0,1 (F k = 10). Po dosazení získáme pro výsledné šumové číslo pro variantu a): F ca = 20, pro variantu b): F cb = 2. Varianta b) – zesilovač přímo u antény je tedy výrazně výhodnější.

13 3.4 Odstup signálu od šumu na výstupu zesilovače Při impedančním přizpůsobení zdroje signálu ke vstupu zesilovače (obvykle R vst = 75  ) se šumovým číslem F je odstup signálu od šumu  2 = U s2 /U š2 na výstupu zesilovače dán vztahem  2 = U s2 / U š2 = U s1 (F.k B.T.B š. R vst ) -1/2, v němž značí k B = 1,37.10 -23 Ws.K -1 (Boltzmanova konstanta), T.....absolutní teplotu odporu  K , pro níž platí T = 293 + t, B š....šumovou šířku pásma  Hz . Obvykle B š  10 MHz - tedy šířka pásma TV kanálu při zpracování signálu v TV přijímači. Aby nebyl šum v obraze postřehnutelný, musí být odstup signálu od šumu na výstupu obrazového zesilovače nejméně  2 = 100

14 Děkuji Vám za pozornost Václav Říčný Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Střední průmyslová škola Uherský Brod, 2010


Stáhnout ppt "Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu."

Podobné prezentace


Reklamy Google