Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu."— Transkript prezentace:

1 Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu

2 Oscilátory OB21-OP-EL-ELN-JANC-U-2-018

3 Oscilátory RC  Oscilátory RC mají zpětnovazební řídící čtyřpól vytvořený kombinací rezistorů R a kondenzátorů C.  Vlastnost řídícího čtyřpólu musí pro požadovanou frekvenci f0 splňovat amplitudovou i fázovou podmínku kmitání.  Jako řídící čtyřpól se nejčastěji používá fázovací čtyřpól (článek) RC a Wienův článek.

4 Oscilátory s fázovacími čtyřpóly RC Obr. 4 Jednoduchý oscilátor RC

5 Oscilátory s fázovacími čtyřpóly RC  Podmínky pro vznik jsou stejné jako u předchozích typů.  Útlum způsobený průchodem signálu přes články musí být zesilovačem kompenzován.  Aktivní čtyřpól je tvořen tranzistorem v zapojení se společným emitorem, u kterého je fázový posuv výstupního napětí vůči vstupnímu napětí 180 .  Podle fázové podmínky kmitání musí být fázový posun zpětnovazebního čtyřpólu také 180 .

6 Oscilátory s fázovacími čtyřpóly RC  Jelikož je zpětnovazební čtyřpól tvořen třemi stejnými za sebou spojenými členy RC, musí na každém článku RC vzniknout fázový posuv 60 .  Frekvence f 0, při které u uvedeného čtyřpólu nastane posuv je dána vztahem

7 Oscilátory s fázovacími čtyřpóly RC  Podle toho se volí hodnoty R a C.  Nevýhodou tohoto oscilátoru je, že pro zvolené hodnoty může kmitat pouze jednou frekvencí.  Pro změnu frekvence je potřeba souběžně změnit hodnoty tří prvků – buď kondenzátorů nebo rezistorů.  V obvodu oscilátoru lze použít jen lichý počet tranzistorů, zapojených tak, že jejich výstupní napětí má vůči vstupnímu napětí fázový posun 180 .

8 Oscilátory RC s Wienovým článkem Obr. 5 Oscilátor s Wienovým článkem

9 Oscilátory RC s Wienovým článkem  U těchto oscilátorů je zpětnovazebním čtyřpólem Wienův článek, který má selektivní vlastnosti. Znamená to, že napěťový přenos tohoto článku má maximum při určité frekvenci f 0.  Směrem nahoru nebo dolů od této kritické frekvence se přenos zhoršuje.  Při kritické frekvenci má Wienův článek nulový fázový posun mezi výstupním a vstupním napětím.  Pro splnění fázové podmínky se proto musí řešit aktivní čtyřpól jako dvojstupňový tranzistorový zesilovač v zapojení se společným emitorem.

10 Oscilátory RC s Wienovým článkem  Tím je fázový posun mezi napětími u aktivního čtyřpólu 360  a z toho vyplývá, že tímto zapojením je splněna fázová podmínka vzniku kmitů.  Značné zesílení dvou stupňů je na potřebné malé zesílení zmenšeno frekvenčně nezávislou zápornou zpětnou vazbou.  Kritická frekvence je dána vztahem

11 Krystalové oscilátory  Tyto oscilátory jsou z hlediska frekvenční stability nejvýhodnější.  Jejich řídící obvod tvoří piezoelektrický rezonátor. Je to výbrus krystalu křemene nebo turmalínu, uložený mezi dvěma kovovými elektrodami.  Střídavé napětí přiložené na elektrody rezonátoru vyvolá mechanické kmity krystalového výbrusu, jejichž amplituda je závislá na frekvenci přiloženého napětí.

12 Krystalové oscilátory  Když frekvence budícího napětí bude rovna mechanické rezonanční frekvenci výbrusu, dosáhne amplituda mechanických kmitů rezonátoru maxima.  Nárůst a pokles amplitudy mechanických kmitů se navenek projevuje jako změna elektrické impedance rezonátoru vzhledem ke zdroji budícího střídavého napětí.

13 Krystalové oscilátory Obr. 6 Krystalový oscilátor

14 Krystalové oscilátory  Jedná se v podstatě o Clappův oscilátor, ve kterém je řídící obvod LC nahrazen piezoelektrickým rezonátorem.  Frekvence generovaných kmitů je mezi sériovou a paralelní rezonanční frekvencí piezoelektrického rezonátoru. f s < f 0 < f p f s < f 0 < f p  Střídavý proud nesmí v krystalových oscilátorech překročit určitou mezní hodnotu, protože by se mohla narušit stabilita, nebo by se mohl mechanicky poškodit krystal.

15  Děkuji za pozornost  Ing. Ladislav Jančařík

16 Literatura  J. Chlup, L. Keszegh: Elektronika pro silnoproudé obory, SNTL Praha 1989  M. Bezděk: Elektronika I, KOPP České Budějovice 2002


Stáhnout ppt "Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu."

Podobné prezentace


Reklamy Google