Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

16. STŘÍDAVÝ PROUD. Střídavý proud Charakteristika – elektromagnet. kmitání, jehož zdrojem je generátor střídavého proudu Střídavé napětí – závit (cívka)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "16. STŘÍDAVÝ PROUD. Střídavý proud Charakteristika – elektromagnet. kmitání, jehož zdrojem je generátor střídavého proudu Střídavé napětí – závit (cívka)"— Transkript prezentace:

1 16. STŘÍDAVÝ PROUD

2 Střídavý proud Charakteristika – elektromagnet. kmitání, jehož zdrojem je generátor střídavého proudu Střídavé napětí – závit (cívka) otáčející se v magnet. poli – harmonický průběh – graf (časový průběh) – vzorec u = Um sin  t

3 Obvod střídavého proudu s odporem Schéma obvodu – náčrt, vysvětlení značek Odvození vztahu – i = u/R = U m /R.sin  t = I m sin  t, vysvětlení – charakteristika (platí Ohmův zákon, amplitu da proudu nezávisí na frekvenci, R je stejný jako v obvodu se stejnosměrným proudem) Rezistance – veličina, jednotka, nemá vliv na fázový rozdíl Výkon střídavého proudu – odvození vztahu p = u. I = R. I 2 = … Efektivní hodnoty stř. proudu a napětí – přesná definice, – vzorce pro U ef, I ef

4 Obvod střídavého proudu s indukčností Schéma obvodu – náčrt, vysvětlení značek, Chování cívky – prvek s odporem, – nedochází k přeměně energie na teplo, – vzniká a zaniká mag. pole Vysvětlení vzniku fázového rozdílu – opožďování proudu za napětím – fázový rozdíl +  /2 – grafy závislosti u a i na čase t Induktance – veličina, jednotka, – vztahy X L = U/I = .L – závislost na frekvenci a indukčnosti

5 Obvod střídavého proudu s indukčností Schéma obvodu – náčrt, vysvětlení značek, Chování kondenzátoru – polarizace dielektrika, – nedochází k přeměně energie na teplo, – vzniká a zaniká el. pole – nabíjení a vybíjení Vysvětlení vzniku fázového rozdílu – opožďování napětí za proudem – fázový rozdíl –  /2 – grafy závislosti u a i na čase t Kapacitance – veličina, jednotka, – vztahy X C = U/I = 1/( .C) – závislost na frekvenci a kapacitě

6 Činný výkon střídavého proudu Odpovídá té části el. energie dodané zdrojem, která se v obvodu za jednotku času mění v teplo nebo v užitečnou práci proud. – vztah: P =U.I.cos  – účiník a jeho význam

7 Trojfázová soustava střídavého proudu Trojfázový alternátor – popis zdroje stř. proudu a jeho činnost – přenos trojfázovým vedením (3 fázové, 1 nulovací vodič, fázové (230 V) a sdružené napětí(400 V) – zapojení do hvězdy a do trojúhelníku

8 Transformátor Princip – elektromagnetická indukce (střídavý proud!) Složení jednofázového transformátoru – náčrt, – složení, popis Funkce transformátoru – transformace napětí (vzorec) – transformace proudu (vzorec) – transformační poměr – výkon transformátoru Přenos energie – transformace na vysoké napětí – ztráty při přenosu - teplo – druhy napětí (NN 230V, VN 22 kV, VVN 400 kV..


Stáhnout ppt "16. STŘÍDAVÝ PROUD. Střídavý proud Charakteristika – elektromagnet. kmitání, jehož zdrojem je generátor střídavého proudu Střídavé napětí – závit (cívka)"

Podobné prezentace


Reklamy Google