Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

24. října 2007Michal Ševčenko Softwarový systém DYNAST Michal Ševčenko VIC ČVUT.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "24. října 2007Michal Ševčenko Softwarový systém DYNAST Michal Ševčenko VIC ČVUT."— Transkript prezentace:

1 24. října 2007Michal Ševčenko Softwarový systém DYNAST Michal Ševčenko VIC ČVUT

2 NextPrev 24. října 2007Softwarový systém DYNASTÚvod Systém DYNAST je sada nástrojů pro podporu modelování a simulace Jádro systému tvoří dva programy –simulátor DYNAST –Integrované uživatelské prostředí, DYNSHELL

3 NextPrev 24. října 2007Softwarový systém DYNAST Základní funkce DYNSHELLu Příprava simulačních modelů Spouštění simulátoru DYNAST Prezentace výsledků simulace Dokumentace Nápověda

4 NextPrev 24. října 2007Softwarový systém DYNAST Základy ovládání DYNSHELLu Základní prvky uživatelského rozhraní Různé typy dokumentů

5 NextPrev 24. října 2007Softwarový systém DYNAST Prvky uživatelského rozhraní

6 NextPrev 24. října 2007Softwarový systém DYNAST Prvky uživatelského rozhraní Hlavní okno aplikace

7 NextPrev 24. října 2007Softwarový systém DYNAST Prvky uživatelského rozhraní Okna dokumentů

8 NextPrev 24. října 2007Softwarový systém DYNAST Prvky uživatelského rozhraní Roletové menu

9 NextPrev 24. října 2007Softwarový systém DYNAST Prvky uživatelského rozhraní Panel tlačítek

10 NextPrev 24. října 2007Softwarový systém DYNAST Prvky uživatelského rozhraní Kontextové menu

11 NextPrev 24. října 2007Softwarový systém DYNAST Příprava simulačních modelů Specifikace modelu Specifikace analýzy

12 NextPrev 24. října 2007Softwarový systém DYNAST Specifikace modelu Graficky –mnohopólovým diagramem –blokovým diagramem Pomocí rovnic Editor diagramů Formulářové rozhraní

13 NextPrev 24. října 2007Softwarový systém DYNAST Editor diagramů Umožňuje zadávat simulační modely graficky Obsahuje knihovnu standardních submodelů Knihovnu lze rozšiřovat o uživatelské submodely

14 NextPrev 24. října 2007Softwarový systém DYNAST Editor diagramů

15 NextPrev 24. října 2007Softwarový systém DYNAST Editor diagramů Submodely

16 NextPrev 24. října 2007Softwarový systém DYNAST Editor diagramů Propojení

17 NextPrev 24. října 2007Softwarový systém DYNAST Vlastnosti submodelu

18 NextPrev 24. října 2007Softwarový systém DYNAST Vlastnosti submodelu

19 NextPrev 24. října 2007Softwarový systém DYNAST Vlastnosti submodelu Název submodelu

20 NextPrev 24. října 2007Softwarový systém DYNAST Vlastnosti submodelu Název součástky

21 NextPrev 24. října 2007Softwarový systém DYNAST Vlastnosti submodelu Parametry součástky

22 NextPrev 24. října 2007Softwarový systém DYNAST Vlastnosti submodelu Dokumentace k submodelu

23 NextPrev 24. října 2007Softwarový systém DYNAST Dokumentace submodelu

24 NextPrev 24. října 2007Softwarový systém DYNAST Úvod do knihovny modelů DYNASTu Bloky Fyzikální elementy Modely komponent –Elektronika –Hydraulika –Motory –Řídící systémy

25 NextPrev 24. října 2007Softwarový systém DYNAST Úvod do knihovny modelů DYNASTu Bloky Fyzikální elementy Modely komponent –Elektronika –Hydraulika –Motory –Řídící systémy

26 NextPrev 24. října 2007Softwarový systém DYNAST Úvod do knihovny modelů DYNASTu Bloky Fyzikální elementy Modely komponent –Elektronika –Hydraulika –Motory –Řídící systémy Elektrické

27 NextPrev 24. října 2007Softwarový systém DYNAST Úvod do knihovny modelů DYNASTu Bloky Fyzikální elementy Modely komponent –Elektronika –Hydraulika –Motory –Řídící systémy Mechanické

28 NextPrev 24. října 2007Softwarový systém DYNAST Úvod do knihovny modelů DYNASTu Bloky Fyzikální elementy Modely komponent –Elektronika –Hydraulika –Motory –Řídící systémy Hydraulické

29 NextPrev 24. října 2007Softwarový systém DYNAST Úvod do knihovny modelů DYNASTu Bloky Fyzikální elementy Modely komponent –Elektronika –Hydraulika –Motory –Řídící systémy Vazby

30 NextPrev 24. října 2007Softwarový systém DYNAST Úvod do knihovny modelů DYNASTu Bloky Fyzikální elementy Modely komponent –Elektronika –Hydraulika –Motory –Řídící systémy

31 NextPrev 24. října 2007Softwarový systém DYNAST Úvod do knihovny modelů DYNASTu Bloky Fyzikální elementy Modely komponent –Elektronika –Hydraulika –Motory –Řídící systémy

32 NextPrev 24. října 2007Softwarový systém DYNAST Úvod do knihovny modelů DYNASTu Bloky Fyzikální elementy Modely komponent –Elektronika –Hydraulika –Motory –Řídící systémy

33 NextPrev 24. října 2007Softwarový systém DYNAST Úvod do knihovny modelů DYNASTu Bloky Fyzikální elementy Modely komponent –Elektronika –Hydraulika –Motory –Řídící systémy

34 NextPrev 24. října 2007Softwarový systém DYNAST Zadávání negrafických dat Části modelu, které nelze zadat graficky, lze zadávat pomocí formulářů –rovnice –uživatelské funkce –parametry submodelu atd.

35 NextPrev 24. října 2007Softwarový systém DYNAST Definice nové rovnice Pravá strana rovnice (symbolický výraz)

36 NextPrev 24. října 2007Softwarový systém DYNAST Definice nové rovnice Nabídka proměnných, funkcí a operátorů

37 NextPrev 24. října 2007Softwarový systém DYNAST Definice nové rovnice Výsledný příkaz

38 NextPrev 24. října 2007Softwarový systém DYNAST Příprava simulačních modelů Specifikace modelu Specifikace analýzy

39 NextPrev 24. října 2007Softwarový systém DYNAST Typy analýz Numerická nelineární analýza –analýza nelineární soustavy v časové oblasti –statická analýza (výpočet pracovního bodu) Numerická frekvenční analýza –analýza lineární soustavy ve frekvenční oblasti Semisymbolická lineární analýza –analýza lineární soustavy v časové nebo frekvenční oblasti, v symbolickém tvaru

40 NextPrev 24. října 2007Softwarový systém DYNAST Numerická nelineární analýza

41 NextPrev 24. října 2007Softwarový systém DYNAST Numerická nelineární analýza

42 NextPrev 24. října 2007Softwarový systém DYNAST Frekvenční analýza

43 NextPrev 24. října 2007Softwarový systém DYNAST Semisymbolická analýza

44 NextPrev 24. října 2007Softwarový systém DYNAST Specifikace analýzy Numerická nelineární analýza

45 NextPrev 24. října 2007Softwarový systém DYNAST Specifikace analýzy Numerická nelineární analýza Typ analýzy

46 NextPrev 24. října 2007Softwarový systém DYNAST Specifikace analýzy Numerická nelineární analýza Výstupní proměnné

47 NextPrev 24. října 2007Softwarový systém DYNAST Specifikace analýzy Numerická nelineární analýza Počáteční podmínky

48 NextPrev 24. října 2007Softwarový systém DYNAST Specifikace analýzy Numerická nelineární analýza Řízení výpočtu

49 NextPrev 24. října 2007Softwarový systém DYNAST Spouštění simulátoru Jakmile jsou vstupní data připravena pro výpočet, je možné spustit simulátor DYNAST Existuje několik verzí simulátoru –Free verze –Studentská verze –Profesionální verze –Online verze

50 NextPrev 24. října 2007Softwarový systém DYNAST Spouštění simulátoru

51 NextPrev 24. října 2007Softwarový systém DYNAST Spouštění simulátoru Zobrazení výsledků textově

52 NextPrev 24. října 2007Softwarový systém DYNAST Spouštění simulátoru Zobrazení výsledků graficky

53 NextPrev 24. října 2007Softwarový systém DYNAST Grafická prezentace výsledků Zobrazovač grafů –Zobrazování numerických dat ve formě grafů –Různé režimy zobrazení –Speciální pomůcky (odečítání souřadnic, sledování křivek, kurzor) –Export do jiných programů (např. MS Excel)

54 NextPrev 24. října 2007Softwarový systém DYNAST Režimy zobrazování

55 NextPrev 24. října 2007Softwarový systém DYNAST Režimy zobrazování

56 NextPrev 24. října 2007Softwarový systém DYNAST Režimy zobrazování

57 NextPrev 24. října 2007Softwarový systém DYNAST Režimy zobrazování

58 NextPrev 24. října 2007Softwarový systém DYNAST Detail (zoom)

59 NextPrev 24. října 2007Softwarový systém DYNAST Sledování křivky

60 NextPrev 24. října 2007Softwarový systém DYNAST Textová prezentace výsledků

61 NextPrev 24. října 2007Softwarový systém DYNAST Textová prezentace výsledků

62 NextPrev 24. října 2007Softwarový systém DYNAST Textová specifikace modelů Data pro simulátor lze zadávat ručně v textové podobě, pomocí vstupního jazyka DYNASTu K tomu slouží specializovaný textový editor

63 NextPrev 24. října 2007Softwarový systém DYNAST Textová specifikace modelů

64 NextPrev 24. října 2007Softwarový systém DYNAST Textová specifikace modelů

65 NextPrev 24. října 2007Softwarový systém DYNAST Textová specifikace modelů Název součástky

66 NextPrev 24. října 2007Softwarový systém DYNAST Textová specifikace modelů Název submodelu

67 NextPrev 24. října 2007Softwarový systém DYNAST Textová specifikace modelů Zapojení součástky do systému

68 NextPrev 24. října 2007Softwarový systém DYNAST Textová specifikace modelů Parametry součástky

69 NextPrev 24. října 2007Softwarový systém DYNAST Tvorba dokumentace Podpora pro tvorbu dokumentace vně DYNSHELLu Integrovaný dokumentační systém

70 NextPrev 24. října 2007Softwarový systém DYNAST Tvorba dokumentace Dokumentaci lze vytvářet nezávisle na aplikaci DYNSHELL, pomocí libovolného textového procesoru Do dokumentace lze kopírovat objekty z DYNSHELLu (diagramy, grafy apod.)

71 NextPrev 24. října 2007Softwarový systém DYNAST Tvorba dokumentace

72 NextPrev 24. října 2007Softwarový systém DYNAST Integrovaný dokumentační systém Příkazy pro dokumentaci jsou součástí specifikace modelu Výstup je generován v různých formátech (HTML, PDF, Flash) Vhodné pro zpracování většího množství dokumentů

73 NextPrev 24. října 2007Softwarový systém DYNAST Integrovaný dokumentační systém

74 NextPrev 24. října 2007Softwarový systém DYNAST Integrovaný dokumentační systém Data pro simulátor

75 NextPrev 24. října 2007Softwarový systém DYNAST Integrovaný dokumentační systém Dokumentace

76 NextPrev 24. října 2007Softwarový systém DYNAST Integrovaný dokumentační systém

77 NextPrev 24. října 2007Softwarový systém DYNAST Nový dokumentační systém Založen na WYSIWYG editačním systému Lze používat jak běžné struktury (tabulky, seznamy, obrázky atd.), tak speciální DYNASTové objekty (diagramy, grafy, symboly)

78 NextPrev 24. října 2007Softwarový systém DYNAST Nový dokumentační systém

79 NextPrev 24. října 2007Softwarový systém DYNAST Nový dokumentační systém Soubory (příklady a submodely

80 NextPrev 24. října 2007Softwarový systém DYNAST Nový dokumentační systém Struktura vybraného souboru

81 NextPrev 24. října 2007Softwarový systém DYNAST Nový dokumentační systém Úprava vybraného souboru

82 NextPrev 24. října 2007Softwarový systém DYNAST Nový dokumentační systém Průvodce: vytvoření nové dokumentace

83 NextPrev 24. října 2007Softwarový systém DYNAST Integrovaný dokumentační systém Průvodce: hromadné zpracování ve formátu HTML

84 NextPrev 24. října 2007Softwarový systém DYNAST Nový dokumentační systém Prezentace ve formátu HTML – výsledek

85 NextPrev 24. října 2007Softwarový systém DYNAST Doplňkové nástroje systému DYNAST DYNAST na webu DYNAST Server a DYNAST Monitor Propojení se systémem MATLAB/SIMILINK „virtuální experimenty“

86 NextPrev 24. října 2007Softwarový systém DYNAST DYNAST na Webu http://virtual.cvut.cz/dyn/ –Sbírka interaktivních příkladů a simulačních modelů –Kurs modelování a simulace –Download uživatelského prostředí

87 NextPrev 24. října 2007Softwarový systém DYNAST DYNAST na Webu

88 NextPrev 24. října 2007Softwarový systém DYNAST DYNAST na Webu

89 NextPrev 24. října 2007Softwarový systém DYNAST DYNAST Server Výpočetní server umožňující vzdálené výpočty z pracovních stanic Vhodný např. pro výuku Možnost sledování provozu na serveru a archivace spočítaných úloh (DYNAST Monitor)

90 NextPrev 24. října 2007Softwarový systém DYNAST DYNAST Monitor Doplňková aplikace k DYNAST serveru Zobrazuje archiv úloh spočítaných na serveru

91 NextPrev 24. října 2007Softwarový systém DYNAST DYNAST Monitor

92 NextPrev 24. října 2007Softwarový systém DYNAST Propojení s MATLABem DYNAST lze využít jako modelovací toolbox pro systém MATLAB Vhodné pro návrh řízení –DYNAST se použije pro modelování a simulaci řízené soustavy –MATLAB se použije pro návrh a implementaci řídící struktury Systém lze implementovat zčásti v DYNASTu a zčásti v MATLABU

93 NextPrev 24. října 2007Softwarový systém DYNAST Řídící struktura Implementovaná v MATLABu Model řízeného systému simulátor Řídící struktura implementovaná v MATLABumodel inverzního kyvadla http://www.engin.umich.edu/group/ctm/

94 NextPrev 24. října 2007Softwarový systém DYNAST Virtuální experimenty Simulace soustav v reálném čase Vizualizace ve 3D

95 NextPrev 24. října 2007Softwarový systém DYNAST Virtuální experimenty

96 NextPrev 24. října 2007Softwarový systém DYNAST Virtuální experimenty

97 NextPrev 24. října 2007Softwarový systém DYNAST Virtuální experimenty

98 NextPrev 24. října 2007Softwarový systém DYNAST Animační nástroj DYNASTu Nástroj pro vizualizaci dynamických jevů pomocí 2D grafiky Neinteraktivní animace (“video”) Automatický export do formátu Adobe Flash, umožňující prezentaci na Internetu

99 NextPrev 24. října 2007Softwarový systém DYNAST Animační nástroj Statický obrázek soustavy

100 NextPrev 24. října 2007Softwarový systém DYNAST Animační nástroj Animační pravidla

101 NextPrev 24. října 2007Softwarový systém DYNAST Animační nástroj Výsledek

102 NextPrev 24. října 2007Softwarový systém DYNAST Animační nástroj Příklady animací


Stáhnout ppt "24. října 2007Michal Ševčenko Softwarový systém DYNAST Michal Ševčenko VIC ČVUT."

Podobné prezentace


Reklamy Google