Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

2 Ing. Daniela Dufková Excelent v EKOSu 3 Základní funkce Excelentu Excelent jako datový procesor ▸nadstavba datového editoru ▸složitější opravy a zadávání.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "2 Ing. Daniela Dufková Excelent v EKOSu 3 Základní funkce Excelentu Excelent jako datový procesor ▸nadstavba datového editoru ▸složitější opravy a zadávání."— Transkript prezentace:

1

2 2 Ing. Daniela Dufková Excelent v EKOSu

3 3 Základní funkce Excelentu Excelent jako datový procesor ▸nadstavba datového editoru ▸složitější opravy a zadávání dat Excelent pro interaktivní analýzu dat generátor kontingenčních tabulek a grafů

4 4 Excelent – nástroj pro komunikaci EKOSu s MS Excelem MS Excel tabulkový procesor jednoduchá hromadná manipulace s daty filtrování a souhrny dat snadné výpočty pomocí vzorců analýza – kontingenční tabulky a grafy automatizace práce – makra, programování editor jazyka Visual Basic for Applications

5 5 K čemu je výhodné Excelent využít složitější a hromadné úpravy dat (export – zpracování – import) import dat pořízených mimo aplikace Vema porovnání dat – např. porovnání konfiguračních souborů v oddělených datových prostředích analýza dat vyexportovaných Excelentem v kontingenčních tabulkách převod dat z jiných informačních systémů spojený s překódováním číselníkových hodnot

6 6 Spouštění Excelentu Z datového editoru Vema Z MS Excelu

7 7 Hlavní panel Excelentu otevírá se při volání z datového editoru obsahuje nabídku všech funkcí

8 8 Funkce Export vytvoří sešit MS Excelu naplní jej daty toho souboru, který je právě otevřen v datovém editoru a z nějž byl Excelent zavolán exportuje pouze viditelné věty a položky

9 9 Sešit Excelentu datový list list číselníků (podle volby uživatele) list metadat

10 10 Funkce Kontrola dat ověřuje formální správnost dat (kontroluje, zda obsah položky odpovídá její definici v metadatech) u položek s číselníkem ověřuje, zda se hodnota nalézá v číselníku použití před importem

11 11 Příklad: Kontrola pracovišť v hlavní knize v modulu UCT v souboru Hlavní kniha (KHK) lze pomocí kontroly dat snadno dohledat zaúčtování na neexistující pracoviště

12 12 Schéma použití Excelentu (jako datového editoru) Aplikace Vema Excelent MS Excel Excelent export souboru úpravy dat v Excelu import změn

13 13 Funkce Import (ve zjednodušeném případě) umožňuje: ▸vkládat do DBV nové věty ▸aktualizovat věty již existující v DB

14 14 Příklady úprav dat pomocí Excelentu Změna umístění v kartě INM ▸změna struktury organizace, hromadné přemístění majetku, tato položka nelze v platných kartách opravovat ▸zúžíme soubor Platné karty INM (ZPRA) na CINV, který chceme přečíslovat, vyexportujeme pomocí Excelentu, změníme CINV na novou hodnotu (musí existovat v číselníku) a importujeme zpět pomocí Excelentu Přejmenování předmětů v ceníku ▸vyexportujeme pomocí Excelentu Ceník, změníme Název předmětu (využití funkcí v Excelu) a pomocí Excelentu importujeme do Ceníku a aktualizujeme existující věty

15 15 Import externích dat do DBV import různých seznamů, číselníků, dat z externích zdrojů; výstupů z dalších IS Postup: export prázdné datové struktury do Excelu přenos externích dat do naší struktury (využití editačních funkcí Excelu) import upravených dat do naší aplikace

16 16 Schéma použití Excelentu - import externích dat Aplikace Vema Excelent MS Excel Excelent export prázdného souboru (struktury) import dat externí data přeformátování externích dat

17 17 Datový list se stranami A a B v jednom listu může tentýž soubor existovat ve dvou verzích (podobách) soubory musí mít shodnou strukturu (metadata) soubory mohou mít různý obsah říkáme jim „Strana A“ a „Strana B“

18 18 Funkce srovnání srovnání používaných partnerů na pobočce a v ústředí srovnání lze spustit jen nad listem obsahujícím strany A a B Předdefinované filtry

19 19 Příklad: synchronizace firem Zadání: do datového prostředí pobočky budeme importovat firmy z datového prostředí centrály nastavení importu: výsledek importu:

20 20 Kontingenční tabulka analytický nástroj pro rozsáhlá data ▸standardní nástroj MS Excelu sumarizace velkého objemu dat podle zadaných kritérií interaktivní – kritéria lze snadno libovolně měnit, reaguje na vaše požadavky ‧contingency (možnost, eventualita)

21 21 Struktura kontingenční tabulky sloupcové pole řádkové pole pole dat stránkové pole

22 22 Příklad: struktura nákladů a výnosů po zakázkách a za pracoviště zajímá nás objem nákladů a výnosů po zakázkách a za pracoviště

23 23 Kontingenční graf odběr jednotlivých firem za typ předmětu a období

24 24 Systémové požadavky Vema ve verzi Win nebo V3 MS Windows 98 a vyšší MS Excel 2000 a vyšší

25 25 Závěr Díky propojení aplikací Vema s MS Excelem mohou naši uživatelé v plném rozsahu využívat všech funkcí tohoto nejrozšířenějšího tabulkového procesoru. Excelent rozšiřuje funkce MS Excelu o funkce specifické pro práci s daty z aplikací Vema.

26 Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "2 Ing. Daniela Dufková Excelent v EKOSu 3 Základní funkce Excelentu Excelent jako datový procesor ▸nadstavba datového editoru ▸složitější opravy a zadávání."

Podobné prezentace


Reklamy Google