Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

EKOS na platformě Windows

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "EKOS na platformě Windows"— Transkript prezentace:

1

2 EKOS na platformě Windows
Ing. Martina Tinzlová

3 EKOS/Win ovládání aplikace větší možnosti grafického editoru
EKOS/Win je nová verze aplikace EKOS určená pro práci v operačních systémech Windows. Se změnou grafického prostředí se nutně nesou i některé další změny: ovládání aplikace větší možnosti grafického editoru zvýšení rychlosti procesů Převážná většina ovládacích možností, prvků a logika je však z předchozích, čistě textových verzí, zachována. EKOS/Win je nová verze aplikace z oblasti ekonomiky a logistiky určená pro práci v operačních systémech Windows. Podstatná je změna grafického prostředí, která s sebou nutně nese i některé změny v ovládání aplikace. Využití bohatších možností grafického editoru. Převážná většina ovládacích možností, prvků a logika je však z předchozích čistě textových verzí zachována. Ovládání aplikace EKOS/Win je rozšířeno o možnosti, které poskytuje prostředí Windows.

4 Instalace Kompatibilita s předchozími verzemi Nová verze
Aplikace je dodávána na kompaktních discích a instalace probíhá způsobem standardním ve Windows. Kompatibilita s předchozími verzemi Nová verze přepíše soubory systémového jádra programový adresář – soubory aplikací, podadresář integračního adresáře VEMAPROG.INI - aplikace integračního adresáře Aplikace verze Win grafický klient VemaWin soubory aplikací Vema Odinstalování - Ovládací panely, nabídka Přidat nebo odebrat programy Aplikace je dodávána na kompaktních discích (CD) a instalace probíhá způsobem standardním ve Windows. Klientská část aplikací Vema/Win je plně kompatibilní s předchozími verzemi aplikací Vema v oblasti ekonomiky a logistiky. Nová verze přepíše pouze potřebné soubory systémového jádra a pro soubory aplikací vznikne nový programový adresář. Standardně je nabízen adresář C:\Program Files\Vema\VemaWin. Programy daného adresáře jsou pak přístupné v nabídce Start programů Windows. Tento krok se uplatní pouze při první instalaci jakéhokoliv produktu VemaWin, při dalších instalacích se dle údajů z konfiguračních informacích uživatele aplikuje integrační adresář zadaný při této první instalaci a tento krok je vynechán. Pokud nevyžadujete tuto funkčnost, doporučujeme před instalací nové verze odinstalovat verzi předchozí standardním postupem přes Ovládací panely- nabídku Přidat nebo odebrat programy.  V následujícím kroku se vyberou komponenty pro instalaci. Aplikace verze Win se skládají ze dvou částí - grafického klienta VemaWin a samotné aplikace Vema. Grafický klient musí být instalován na každé pracovní stanici, ze které se bude aplikace spouštět. Soubory aplikací Vema je možné instalovat i na síťovém disku, a tak je sdílet v síti. Každá aplikace je instalována samostatně v tzv. programovém adresáři, který je podadresářem jednoho centrálního, tzv. integračního adresáře - adresáře integrátoru. Aplikace instalované v rámci daného integračního adresáře jsou popsány v souboru VEMAPROG.INI. Tento soubor je automaticky aktualizován instalačním programem aplikací Vema, takže obsahuje informace o všech instalovaných aplikacích a jejich verzích.

5 Ovládací prvky Hlavní menu, s možnostmi rozbalování patřičných nabídek. Při práci v souborech je na místě hlavního menu menu editoru. Nástrojová lišta - ovládacími prvky v této liště jsou tlačítka, která jsou podle souvislostí buď neaktivní nebo aktivní. Nápovědní řádek – je informačním prvkem s výběrovou nápovědou a indikací režimu zápisu vpravo. Ovládací prvky v okně jsou přístupné prostřednictvím myši: -   levým tlačítkem jedním klikem označujeme, dvojklikem otevíráme, spouštíme - pravým tlačítkem (vždy jen jedním klikem) aktivujeme tzv. příruční menu Jednotlivé skupiny ovládacích prvků a volby výběrů jsou umístěny následujícím způsobem. Jednak je to klasické hlavní menu, jak je znáte, s možnostmi rozbalování patřičných nabídek. Při práci v souborech je na místě hlavního menu menu editoru. Pod hlavním menu je nástrojová lišta. Ovládacími prvky v této liště jsou tlačítka, která podle souvislostí s obsahem aktivního okna aplikace jsou buď zašedlá (neaktivní, momentálně nepoužitelná) nebo probarvená (aktivní, použitelná). Informačním prvkem je poslední šedivý řádek okna – nápovědní řádek - s výběrovou nápovědou a indikací režimu zápisu vpravo. Všechny ovládací prvky v okně jsou přístupné prostřednictvím myši. Pomocí myši se zadávají příkazy. K tomu slouží její levé a pravé tlačítko. ·         levým tlačítkem jedním klikem ukazujeme, označujeme, dvojklikem otevíráme, spouštíme, pravým tlačítkem (vždy jen jedním klikem) aktivujeme tzv. příruční menu, tj. volby a možnosti, které lze s označeným prvkem (položkou, blokem textu, souborem, složkou, obrázkem …) dělat.

6 Menu Jednotlivé nabídky menu lze aktivovat klávesovými zkratkami.
Novinkou v grafickém režimu je možnost v menu vybírat myší. Stejným způsobem jako menu nabídek se ovládá i menu editoru při práci uvnitř souboru. Stejně jako v textové verzi lze aktivovat jednotlivé nabídky v hlavním menu klávesovými zkratkami pomocí klávesy Alt a příslušného podtrženého písmene ve vybrané nabídce. Takže například nabídku Sestavy rozbalíme stiskem Alt+E. Novinkou v grafickém režimu je možnost vybírat myší. Stačí najet na vybranou nabídku a levým tlačítkem myši potvrdit – zmáčknout. Nabídne se rozbalovací menu. V tomto okamžiku je možno jiné volby v hlavním menu rozbalovat již jen pouhým přejetím kurzorovou šipkou na ně a patřičné menu se rozbalí. Další vnořování do jednotlivých nabídek se již děje také pouhým přejetím kurzorem na takto označenou nabídku. Konečnou volbu potvrdíme levým tlačítkem myši. I v rozbalených menu se lze pohybovat pomocí klávesových zkratek. Tentokrát ale stačí stisknout podtržené písmeno zvolené nabídky. Tato zkratka funguje vždy pouze v posledním rozbaleném menu. K zavření všech menu a návratu do hlavního menu je třeba klepnout levým tlačítkem myši na volnou plochu pozadí aplikace. Jinak lze jednotlivé úrovně sbalit vždy klávesou Esc na klávesnici. Stejným způsobem jako menu nabídek se ovládá i menu editoru při práci uvnitř souboru.

7 Nástrojová lišta Tlačítka v nástrojové liště jsou podle typu funkcí, které poskytují, opticky sdružena do skupin. Tlačítka v nástrojové liště jsou podle typu funkcí, které poskytují, opticky sdružena do skupin.

8 Nápověda Po stisku tlačítka Nápověda, se objeví textové okénko s první obrazovkou (stránkou) uživatelské příručky. V tomto okně se pohybuje stejně jako dosud. Tlačítko Velikost písma slouží k přepínání mezi větším a menším písmem v okénku nápovědy. Stiskem tlačítka Velikost písma se téměř zdvojnásobí velikost písma i s oknem.   Opětovným stiskem tlačítka Velikost písma se vše vrátí do původní velikosti. Okno s nápovědou se zavře klávesou Esc. Při zobrazení hlavního menu jsou z nástrojové lišty aktivní pouze dvě tlačítka: Velikost písma a Nápověda. Že jsou to právě tato tlačítka se pozná tak, že se kurzorem myši najede na tlačítko a zastaví se. Po chvíli se objeví tzv. bublina, tj. žlutavé okénko s popisem tlačítka. Tlačítko Velikost písma slouží k přepínání mezi větším a menším písmem v textovém okénku aplikace. Po stisku tlačítka Nápověda, se objeví textové okénko s první obrazovkou (stránkou) uživatelské příručky. V tomto okně se pohybuje stejně jako dosud, tj. kurzorovými klávesami nebo PgDn, PgUp. Pokud se zdá písmo textu malé, stiskem tlačítka Velikost písma se téměř zdvojnásobí velikost písma i s oknem. Opětovným stiskem tlačítka Velikost písma se vrátí písmu i oknu původní velikost. Okno s nápovědou se zavře klávesou Esc.

9 Vyjmutí, kopírování, vložení
Vyjmout - v režimu Oprav nebo Vytvoř lze obsah podsvícené položky vyjmout a později vložit třeba do textového dokumentu v jiné aplikaci (např. MS Wordu).   Kopírovat - při kopírování zůstane původní obsah položky zachován a do schránky se vloží jeho kopie. Vložit - tímto tlačítkem se vloží na určené místo (do složky, dokumentu) obsah schránky. Tlačítko Vyjmout. V režimu Oprav nebo Vytvoř lze obsah podsvícené položky vyjmout stiskem tohoto tlačítka a později vložit třeba do textového dokumentu v jiné aplikaci (např. MS Wordu). Na původním místě v okénku položky její obsah zmizí a vloží se do schránky Windows (clipboard), přes kterou lze přenášet informace z jednoho dokumentu (složky, objektu) do druhého. Tlačítko Kopírovat. Při kopírování, na rozdíl od vyjmutí, zůstane původní obsah položky zachován a do schránky se vloží jeho kopie. I ta je později k dispozici pro vkládání do dokumentu i jiné aplikace. Tlačítko Vložit je na opačném konci akce vyjmout nebo kopírovat. Tímto tlačítkem se vloží na určené místo (do složky, dokumentu) obsah schránky.

10 Pohyb v souboru Navigační tlačítka pro pohyb po větách souboru.
- tlačítka První věta ▐◄ a Poslední věta ►▌ - tlačítka Předchozí věta ◄ a Další věta ►   Samozřejmě, že pro pohyb po souboru se mohou použít i šipky a klávesy PgUp a PgDn. Dalšími navigačními tlačítky jsou Předchozí obrazovka ◄ a Následující obrazovka ►. Ta jsou funkční pouze v řádkovém (tabulkovém) režimu, kde umožňují pohyb doprava a doleva v tabulce. Další skupinou v nástrojovém panelu jsou navigační tlačítka pro pohyb po větách souboru. Podle toho, která věta souboru je právě aktivní, jsou probarvená momentálně použitelná tlačítka. Takže na začátku souboru (na první větě), logicky lze jít pouze na následující (tlačítko Další věta ►) nebo poslední (tlačítko Poslední věta ►▌) větu souboru. Na druhé větě v souboru jsou již funkční i další navigační tlačítka: První věta ▐◄ a Předchozí věta ◄. Na poslední větě souboru jsou k dispozici pouze tlačítka Předchozí věta a První věta. Samozřejmě, že pro pohyb po souboru se mohou použít i šipky a klávesy PgUp a PgDn. Dalšími navigačními tlačítky jsou Předchozí obrazovka ◄ a Následující obrazovka ►. Ta jsou funkční pouze v řádkovém (tabulkovém) režimu, kde umožňují pohyb doprava a doleva v tabulce.

11 Návrat, uložení věty, režim zobrazení
Tlačítko Návrat funguje stejně jako i nyní funkční Esc. Tlačítko Uložení věty je ve svém účinku stejné jako F10. Tlačítko pro změnu režimu zobrazení Tabulka/Formulář – přepínání mezi tabulkou a formulářem. Skupina tlačítek pro opuštění souboru – Návrat (zalomená šipka směřující nahoru) a Uložení věty (disketka s píšící tužkou). Tlačítko Návrat funguje stejně jako i nyní funkční Esc. Tlačítko Uložení věty je ve svém účinku stejné jako F10. Třetím tlačítkem v této skupině je tlačítko pro změnu režimu zobrazení Tabulka/Formulář – přepínání mezi tabulkou a formulářem (na tlačítku je miniatura otevřeného souborového okna), tedy mezi zobrazením jediné firmy v celém okně a zobrazením seznamu firem v tabulce, kde každý řádek představuje jednu firmu.

12 Uspořádání dat Klíče pro třídění
Tlačítkem Zruš výběr se hromadně odstraní zatržení u všech položek. Způsob setřídění – vzestupné či sestupné – se volí zatržením položky Vzestupné řazení. Nastavení třídění se potvrdí tlačítkem OK. Pro použití těchto funkcí editoru bude nejlepší zůstat v řádkovém tvaru zobrazení souboru. Tato ovládací skupina začíná zleva tlačítkem Klíče pro třídění (písmena AZ s šipkou dolů). Po stisknutí, otevře se okno pro nastavení třídění. Tlačítkem Zruš výběr se hromadně odstraní zatržení u všech položek. V zobrazených položkách se pohybuje pomocí myši svislým posuvníkem. Samozřejmě i tady je možné pracovat tradičně s klávesovými tlačítky +, -, /, *, případně pohybovat se pomocí kurzorových kláves. Zde je také možné zvolit způsob setřídění – zda vzestupné či sestupné (viz zatržení u volby Vzestupné řazení). Nastavení třídění se potvrdí tlačítkem OK. Výsledkem je soubor setříděný podle vybrané položky.

13 Zúžení souboru, hledání
Podmínka pro zúžení tlačítko Číselník - výběr ze seznamu položek tlačítko Historie – výběr z dosud zadaných podmínek Zrušení podmínky pro zúžení Hledání a pokračování v hledání zadané hodnoty Dalším tlačítkem je Podmínka pro zúžení (miniatura trychtýřek). Po stisku tlačítka se objeví okénko pro zadání výrazu. Zde se přímo zadá příslušná podmínka, lze přitom použít klávesu F2 nebo tlačítko Číselník pro výběr ze seznamu položek, nebo je možné použít dosud zadané podmínky (tlačítko Historie a myší nebo šipkami se standardním způsobem vybere požadovaná podmínka). Tlačítko s přeškrtnutým trychtýřem je Zrušení podmínky pro zúžení. Dalekohled na dalším tlačítku naznačuje, že spouští Hledání. Vedlejším tlačítkem (dalekohled s šipkou) se v hledání zadané hodnoty pokračuje.

14 Ostatní nástrojová tlačítka, číselníkové položky
Aplikační funkce - obdoba klávesy F7 z textové verze  Nastavení Intervalu Číselníkové tlačítko - vstup do číselníku příslušné položky Tlačítko s vykřičníkem podle souvislostí s otevřeným souborem nebo stavem datového prostředí nabízí spouštění Aplikačních funkcí. Je to obdoba klávesy F7 z textové verze. Posledním tlačítkem nástrojové lišty je nastavení Intervalu. Funguje stejně jako dosud. Například v modulu Banka, kde se může zadat časový interval, pro zobrazení výpisů. Při pohybu po souboru se vpravo u některých položek objeví malé tlačítko s třemi tečkami (číselníkové tlačítko). Toto tlačítko je vstupem do číselníku příslušné položky, který může být modifikovatelným či nikoliv.

15 Výstup do MS Office Podstatnou novinkou je integrovaná podpora aplikací MS Office - pro práci v MS Wordu a MS Excelu již není potřebné pořídit výstupní rozhraní VxW Office. Podstatnou novinkou v EKOS/Win oproti dosavadním textovým verzím je integrovaná částečná podpora aplikací MS Office - pro práci v MS Wordu a MS Excelu již není potřebné pořídit výstupní rozhraní VxW Office. Nyní lze bez dodatečné instalace rozhraní pracovat s těmito aplikacemi přímo.

16 Zadání memo položek v MS Wordu.
klávesy Ctrl+Enter - otevření exitující memo položky, zadané v textové verzi, v interních textovém editoru. klávesy Shift+Enter - otevření dosud nevyplněné memo položky v MS Wordu.    Export dat do tabulkového procesoru MS Excel. nabídka Výstup / Soubor / Excel CZ - otevře soubor naplněný příslušnými daty, kde je možné využít všechny nástroje Excelu. Stiskem kláves Ctrl+Enter se otevře memo položka, jejíž text byl zadán v textové verzi, otevře se interní textový editor. Stiskem kláves Shift+Enter se otevře dosud nevyplněná memo položka v MS Wordu jako prázdný dokument, kam je možné napsat daný text. Dokument se zavře klávesami Alt+F4 nebo klikem na křížek vpravo nahoře. Tím se zavře i MS Word a vrátí se zpět do stále otevřené aplikace EKOS/Win. Od tohoto okamžiku lze i takto naplněnou položku otevírat pomocí Ctrl+Enter. Podobným způsobem je možno exportovat data do tabulkového procesoru MS Excel. V menu editoru se spustí nabídka Výstup, Soubor, Excel CZ. Ten se otevře naplněný příslušnými daty, kde je možné využít všechny nástroje Excelu a tabulku případně uložit na disk pod novým názvem. Klávesami Alt+F4 nebo křížkem se Excel zavře a vrátí se zpět do aplikace EKOS/Win.

17 Exelent Exelent je nástroj pro komunikaci EKOS/Win s MS Excelem. Využití složitější a hromadné úpravy dat (export – zpracování – import) import dat pořízených mimo aplikace Vema porovnání dat – např. porovnání konfiguračních souborů v oddělených datových prostředích analýza dat vyexportovaných Excelentem v kontingenčních tabulkách převod dat z jiných informačních systémů spojený s překódováním číselníkových hodnot

18 Práce s oknem Okno aplikace je do jisté míry možné přizpůsobit pro pohodlnější práci.   Záhlaví, pruh na horním okraji okna, umožňuje přesunout okno na jiné místo na obrazovce. Minimalizovat - okno aplikace do hlavního panelu Windows. V takto stáhnutém okně proces běží dál.   Obnovit resp. Maximalizovat – maximalizace okna na celou obrazovku.   Zavřít - ukončení práce s aplikací a zavření okna. Posunutí okrajů okna – upraví velikost okna. Okno aplikace je do jisté míry možné přizpůsobit pro pohodlnější práci. Je třeba rozlišovat několik základních prvků okna. Především je to záhlaví, jako pruh na horním okraji okna, který u aktivního okna má většinou modrou barvu, u neaktivního okna většinou šedivou. Za záhlaví je možné vzít a přesunout na jiné místo na obrazovce. Vpravo v záhlaví jsou tři malá tlačítka. To první zleva s čárečkou umožňuje stáhnout – minimalizovat - okno aplikace do hlavního panelu Windows například v případě spuštění dlouhého procesu nebo odskoku do jiné aplikace, kdy by otevřené okno překáželo. V takto stáhnutém okně totiž třeba archivace nebo výpočet dál běží a je možné zabývat se něčím jiným. V hlavním panelu bude aplikace čekat na rozbalení ve formě podlouhlého tlačítka s názvem aplikace. V případě potřeby stačí na toto tlačítko kliknout a okno se znovu rozbalí. Dalším tlačítkem je Obnovit resp. Maximalizovat. V případě, že je okno s viditelným rámem (okrajem) někde na ploše Windows, na tomto tlačítku je miniatura jednoho okna a klik na něm způsobí maximalizaci na celou obrazovku. Jestliže je okno takto maximalizováno, na tlačítku jsou okénka dvě. Pak pro obnovení do původní menší velikosti stačí opět kliknout. Křížek na posledním tlačítku symbolizuje ukončení práce s aplikací a zavření okna. Stejného efektu dosáhneme stiskem dvojklávesy Alt+F4. V případě potřeby si můžete velikost okna přizpůsobit svým potřebám posunutím jeho okrajů. Najedeme-li kurzorem myši na okraj okna, změní se na obousměrnou šipku . V tom okamžiku je třeba podržet ji levým tlačítkem myši a posouvat patřičný okraj podle potřeby. Pokud najedeme kurzorem takto na kterýkoliv roh okna, máme možnost měnit rozměry okna současně ve dvou směrech podle zvoleného rohu.

19 Práce s výměnnými médii
V aplikacích Vema verze Win se již nevyužívá dialog pro výběr média. systém pro všechny vstupy a výstupy automaticky vybízí k zadání adresáře. Oproti verzi DOS byly zrušeny možnosti „formátovat“, „prohlížet“ a „zrušit vše“ při výzvě k výměně média. V aplikacích Vema verze Win se již nevyužívá standardní dialog , kde bylo možné vybrat médium - mechaniku A , B nebo pevný disk. Při zadání adresáře pro všechny vstupy a výstupy souborů, funkce archivace, obnovy, generování výstupních disket apod. systém automaticky zjistí, zda jde o výměnné médium (např. „A:\“). Pokud ano, vybízí vždy k založení prvního disku a následně k výměně jednotlivých médií. Podpora výměnných médií je univerzální a využívá informace o médiu z operačního systému. Oproti verzi DOS byly zrušeny možnosti „formátovat“, „prohlížet“ a „zrušit vše“ při výzvě k výměně média, protože v operačních systémech Windows je možné se libovolně přepínat do jiných aplikací, a tedy i spustit průzkumníka a patřičnou akci provést přímo prostředky operačního systému.

20 Tisk sestav Volba konfigurace sestavy Nastavení tisku
Výběr tiskárny Grafický tisk Výběr formuláře pro tisk Rozsah stránek Počet kopií Náhled Tisk Nastavení podmínek před tiskem Výběr období pro tisk

21 Náhled sestavy Listování v náhledu sestavy Změna velikosti náhledu
Hledání v náhledu sestavy

22 Licenční karta Licenční oprávnění k používání aplikace je řešeno mechanismem licenčních karet. Licenční karta je dodávána na samostatné disketě, jako soubor LicFF-CC.vlc, - kde FF je číslo přidělené organizaci - CC je další číslo, které slouží k odlišení verzí licenční karty Licenční karta obsahuje údaje pro nainstalování licenčních parametrů včetně aktuálního stavu souboru *.lic (licenčního souboru). Licenční oprávnění k používání aplikace je řešeno mechanismem licenčních karet. Místo hesla od nás obdržíte na samostatné disketě licenční kartu, což je soubor LicFF-CC.vlc, kde FF je číslo přidělené organizaci a CC je další číslo, jehož struktura je nepodstatná a slouží k odlišení verzí licenční karty (např. lic vlc) Licenční karta obsahuje veškeré údaje potřebné pro nainstalování licenčních parametrů včetně aktuálního stavu souboru *.lic (licenčního souboru). Platnost licenční karty je nastavena stejně, jako platnost dosavadního licenčního souboru. Výhodou je, že při instalaci nové verze není nutno překopírovat licenční soubor do adresáře MOD této nové verze. Navíc licenční karta obsahuje mnohem více užitečných informací než dosavadní licenční soubor.


Stáhnout ppt "EKOS na platformě Windows"

Podobné prezentace


Reklamy Google