Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

2 Ing. Martina Tinzlová EKOS na platformě Windows.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "2 Ing. Martina Tinzlová EKOS na platformě Windows."— Transkript prezentace:

1

2 2 Ing. Martina Tinzlová EKOS na platformě Windows

3 3 EKOS/Win EKOS/Win je nová verze aplikace EKOS určená pro práci v operačních systémech Windows. Se změnou grafického prostředí se nutně nesou i některé další změny: ▸ovládání aplikace ▸větší možnosti grafického editoru ▸zvýšení rychlosti procesů Převážná většina ovládacích mo ž ností, prvk ů a logika je však z předchozích, čistě textových verzí, zachována.

4 4 Instalace Aplikace je dodávána na kompaktních discích a instalace probíhá způsobem standardním ve Windows. •Kompatibilita s předchozími verzemi •Nová verze ►přepíše soubory systémového jádra ►programový adresář – soubory aplikací, podadresář integračního adresáře ►VEMAPROG.INI - aplikace integračního adresáře •Aplikace verze Win ►grafický klient VemaWin ►soubory aplikací Vema •Odinstalování - Ovládací panely, nabídka Přidat nebo odebrat programy

5 5 Ovládací prvky •Hlavní menu, s možnostmi rozbalování patřičných nabídek. Při práci v souborech je na místě hlavního menu menu editoru. •Nástrojová lišta - ovládacími prvky v této liště jsou tlačítka, která jsou podle souvislostí buď neaktivní nebo aktivní. •Nápovědní řádek – je informačním prvkem s výběrovou nápovědou a indikací režimu zápisu vpravo. •Ovládací prvky v okně jsou přístupné prostřednictvím myši: - levým tlačítkem jedním klikem označujeme, dvojklikem otevíráme, spouštíme - pravým tlačítkem (vždy jen jedním klikem) aktivujeme tzv. příruční menu

6 6 Menu •Jednotlivé nabídky menu lze aktivovat klávesovými zkratkami. •Novinkou v grafickém režimu je možnost v menu vybírat myší. Stejným způsobem jako menu nabídek se ovládá i menu editoru při práci uvnitř souboru.

7 7 Nástrojová lišta Tlačítka v nástrojové liště jsou podle typu funkcí, které poskytují, opticky sdružena do skupin.

8 8 Nápověda •Po stisku tlačítka Nápověda, se objeví textové okénko s první obrazovkou (stránkou) uživatelské příručky. V tomto okně se pohybuje stejně jako dosud. •Tlačítko Velikost písma slouží k přepínání mezi větším a menším písmem v okénku nápovědy. Stiskem tlačítka Velikost písma se téměř zdvojnásobí velikost písma i s oknem. Opětovným stiskem tlačítka Velikost písma se vše vrátí do původní velikosti. Okno s nápovědou se zavře klávesou Esc.

9 9 Vyjmutí, kopírování, vložení •Vyjmout - v režimu Oprav nebo Vytvoř lze obsah podsvícené položky vyjmout a později vložit třeba do textového dokumentu v jiné aplikaci (např. MS Wordu). •Kopírovat - při kopírování zůstane původní obsah položky zachován a do schránky se vloží jeho kopie. •Vložit - tímto tlačítkem se vloží na určené místo (do složky, dokumentu) obsah schránky.

10 10 Pohyb v souboru •Navigační tlačítka pro pohyb po větách souboru. - tlačítka První věta ▐◄ a Poslední věta ►▌ - tlačítka Předchozí věta ◄ a Další věta ► Samozřejmě, že pro pohyb po souboru se mohou použít i šipky a klávesy PgUp a PgDn. •Dalšími navigačními tlačítky jsou Předchozí obrazovka ◄ a Následující obrazovka ►. Ta jsou funkční pouze v řádkovém (tabulkovém) režimu, kde umožňují pohyb doprava a doleva v tabulce.

11 11 Návrat, uložení věty, režim zobrazení •Tlačítko Návrat funguje stejně jako i nyní funkční Esc. •Tlačítko Uložení věty je ve svém účinku stejné jako F10. •Tlačítko pro změnu režimu zobrazení Tabulka/Formulář – přepínání mezi tabulkou a formulářem.

12 12 Uspořádání dat Klíče pro třídění •Tlačítkem Zruš výběr se hromadně odstraní zatržení u všech položek. •Způsob setřídění – vzestupné či sestupné – se volí zatržením položky Vzestupné řazení. •Nastavení třídění se potvrdí tlačítkem OK.

13 13 Zúžení souboru, hledání •Podmínka pro zúžení ▶ tlačítko Číselník - výběr ze seznamu položek ▶ tlačítko Historie – výběr z dosud zadaných podmínek •Zrušení podmínky pro zúžení •Hledání a pokračování v hledání zadané hodnoty

14 14 Ostatní nástrojová tlačítka, číselníkové položky •Aplikační funkce - obdoba klávesy F7 z textové verze • Nastavení Intervalu •Číselníkové tlačítko - vstup do číselníku příslušné položky

15 15 Výstup do MS Office Podstatnou novinkou je integrovaná podpora aplikací MS Office - pro práci v MS Wordu a MS Excelu již není potřebné pořídit výstupní rozhraní VxW Office.

16 16 •Zadání memo položek v MS Wordu. ►klávesy Ctrl+Enter - otevření exitující memo položky, zadané v textové verzi, v interních textovém editoru. ►klávesy Shift+Enter - otevření dosud nevyplněné memo položky v MS Wordu. •Export dat do tabulkového procesoru MS Excel. ►nabídka Výstup / Soubor / Excel CZ - otevře soubor naplněný příslušnými daty, kde je možné využít všechny nástroje Excelu.

17 17 Exelent Exelent je nástroj pro komunikaci EKOS/Win s MS Excelem. Využití ‣ složitější a hromadné úpravy dat (export – zpracování – import) ‣ import dat pořízených mimo aplikace Vema ‣ porovnání dat – např. porovnání konfiguračních souborů v oddělených datových prostředích ‣ analýza dat vyexportovaných Excelentem v kontingenčních tabulkách ‣ převod dat z jiných informačních systémů spojený s překódováním číselníkových hodnot

18 18 Práce s oknem Okno aplikace je do jisté míry možné přizpůsobit pro pohodlnější práci. Záhlaví, pruh na horním okraji okna, umožňuje přesunout okno na jiné místo na obrazovce. •Minimalizovat - okno aplikace do hlavního panelu Windows. V takto stáhnutém okně proces běží dál. •Obnovit resp. Maximalizovat – maximalizace okna na celou obrazovku. •Zavřít - ukončení práce s aplikací a zavření okna. •Posunutí okrajů okna – upraví velikost okna.

19 19 Práce s výměnnými médii V aplikacích Vema verze Win se již nevyužívá dialog pro výběr média. ▶ systém pro všechny vstupy a výstupy automaticky vybízí k zadání adresáře. Oproti verzi DOS byly zrušeny možnosti „formátovat“, „prohlížet“ a „zrušit vše“ při výzvě k výměně média.

20 20 Tisk sestav •Volba konfigurace sestavy •Nastavení tisku ▸Výběr tiskárny ▸Grafický tisk ▸Výběr formuláře pro tisk ▸Rozsah stránek ▸Počet kopií ▸Náhled ▸Tisk •Nastavení podmínek před tiskem •Výběr období pro tisk

21 21 Náhled sestavy •Listování v náhledu sestavy •Změna velikosti náhledu •Hledání v náhledu sestavy

22 22 Licenční karta Licenční oprávnění k používání aplikace je řešeno mechanismem licenčních karet. Licenční karta je dodávána na samostatné disketě, jako soubor LicFF-CC.vlc, - kde FF je číslo přidělené organizaci - CC je další číslo, které slouží k odlišení verzí licenční karty Licenční karta obsahuje údaje pro nainstalování licenčních parametrů včetně aktuálního stavu souboru *.lic (licenčního souboru).


Stáhnout ppt "2 Ing. Martina Tinzlová EKOS na platformě Windows."

Podobné prezentace


Reklamy Google