Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Metoda FMEA týmová analýza možností vzniku vad u posuzovaného návrhu spojenou s ohodnocením rizik výsledkem aplikace je návrh a realizace opatření vedoucích.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Metoda FMEA týmová analýza možností vzniku vad u posuzovaného návrhu spojenou s ohodnocením rizik výsledkem aplikace je návrh a realizace opatření vedoucích."— Transkript prezentace:

1 Metoda FMEA týmová analýza možností vzniku vad u posuzovaného návrhu spojenou s ohodnocením rizik výsledkem aplikace je návrh a realizace opatření vedoucích ke snížení možnosti vzniku definovaných vad využívá se ve dvou základních aplikacích – FMEA návrhu produktu a FMEA procesu

2 Přínosy používání metody FMEA FMEA představuje systémový přístup k prevenci nejakosti umožňuje odhalit riziko možných vad a stanovit priority opatření ke zlepšení vytváří cenné infromační databáze o rpoduktu či procesu náklady na její provedení jsou nižší než náklady, které by mohly vzniknout při výskytu vad optimalizuje návrh, což se projeví ve snížení počtu změn ve fázi realizace

3 Fáze analýzy FMEA Analýza FMEA návrhu produktu nebo procesu probíhá ve třech fázích: a)analýza a hodnocení současného stavu, b)návrh opatření, c)hodnocení stavu po realizaci opatření.

4 Postup aplikace FMEA procesu 1.Dekompozice procesu na jednotlivé dílčí procesy.

5 Postup aplikace FMEA procesu 1.Dekompozice procesu na jednotlivé dílčí procesy.

6 Postup aplikace FMEA procesu 2.Analýza možných vad.  posuzují se možné vady, které mohou v průběhu provádění dílčích činností navrženého procesu nastat na zpracovavaném produktu

7 Postup aplikace FMEA procesu 2.Analýza možných vad.  posuzují se možné vady, které mohou v průběhu provádění dílčích činností navrženého procesu nastat na zpracovavaném produktu

8 Postup aplikace FMEA procesu  posuzují se jaký dopad bude mít vznik vady na externího zákazníka, na navazující procesy nebo obsluhu stroje 3.Analýza možných následků vad.

9 Postup aplikace FMEA procesu  posuzují se jaký dopad bude mít vznik vady na externího zákazníka, na navazující procesy nebo obsluhu stroje 3.Analýza možných následků vad.

10 Postup aplikace FMEA procesu  posuzují se nedostatky navrhovaného procesu 4.Analýza možných příčin vad.

11 Postup aplikace FMEA procesu  posuzují se nedostatky navrhovaného procesu 4.Analýza možných příčin vad.

12 Postup aplikace FMEA procesu  analýza používaných opatření, která snižují pravděpodobnost výskytu vady 5.Analýza stávajících preventivních opatření.

13 Postup aplikace FMEA procesu  analýza používaných opatření, která snižují pravděpodobnost výskytu vady 5.Analýza stávajících preventivních opatření.

14 Postup aplikace FMEA procesu  analýza kontrolních postupů, jež umožňují vadu nebo její příčinu odhalit 6.Analýza stávajících způsobů kontroly.

15 Postup aplikace FMEA procesu  analýza kontrolních postupů, jež umožňují vadu nebo její příčinu odhalit 6.Analýza stávajících způsobů kontroly.

16 Postup aplikace FMEA procesu  hodnocení podle tabulek na stupnici 1 až 10 bodů (trestné body), význam se hodnotí dle nejzávažnějšího následku, výskyt hodnotí pravděpodobnost vzniku vady způsobené konkrétní příčinou a odhalitelnost je schopnost odhalit vadu nebo její příčinu stávajícími způsoby kontroly 7.Hodnocení významu, očekavaného výskytu a odahlitelnosti možných vad.

17 Postup aplikace FMEA procesu  hodnocení podle tabulek na stupnici 1 až 10 bodů (trestné body), význam se hodnotí dle nejzávažnějšího následku, výskyt hodnotí pravděpodobnost vzniku vady způsobené konkrétní příčinou a odhalitelnost je schopnost odhalit vadu nebo její příčinu stávajícími způsoby kontroly 7.Hodnocení významu, očekavaného výskytu a odahlitelnosti možných vad.

18 Postup aplikace FMEA procesu  rizikové číslo (RPN) je součin hodnot významu, výskytu a odhalitelnosti a porovnává se s kritickou hodnotou, kterou obvykle určuje zákazník (např. RPN krit = 125) 8.Výpočet rizikových čísel a jejich porovnání s kritickou hodnotou.

19 Postup aplikace FMEA procesu  rizikové číslo (RPN) je součin hodnot významu, výskytu a odhalitelnosti a porovnává se s kritickou hodnotou, kterou obvykle určuje zákazník (např. RPN krit = 125) 8.Výpočet rizikových čísel a jejich porovnání s kritickou hodnotou.

20 Postup aplikace FMEA procesu  pro všechny možné vady, jejichž rizikové číslo překročilo kritickou hodnotu, se stanovují taková opatření, která by riziko možné vady snížila 9.Návrh a realizace opatření ke snížení rizik.

21 Postup aplikace FMEA procesu  pro všechny možné vady, jejichž rizikové číslo překročilo kritickou hodnotu, se stanovují taková opatření, která by riziko možné vady snížila 9.Návrh a realizace opatření ke snížení rizik.

22 Postup aplikace FMEA procesu  po realizaci opatření se opětovně hodnotí význam, výskyt a odhalitelnost a vypočítává se rizikové číslo, které se porovná s kritickou hodnotou 10.Hodnocení rizik po realizaci opatření.

23 Postup aplikace FMEA procesu  po realizaci opatření se opětovně hodnotí význam, výskyt a odhalitelnost a vypočítává se rizikové číslo, které se porovná s kritickou hodnotou 10.Hodnocení rizik po realizaci opatření.


Stáhnout ppt "Metoda FMEA týmová analýza možností vzniku vad u posuzovaného návrhu spojenou s ohodnocením rizik výsledkem aplikace je návrh a realizace opatření vedoucích."

Podobné prezentace


Reklamy Google