Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Metoda FMEA týmová analýza možností vzniku vad u posuzovaného návrhu spojenou s ohodnocením rizik výsledkem aplikace je návrh a realizace opatření vedoucích.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Metoda FMEA týmová analýza možností vzniku vad u posuzovaného návrhu spojenou s ohodnocením rizik výsledkem aplikace je návrh a realizace opatření vedoucích."— Transkript prezentace:

1 Metoda FMEA týmová analýza možností vzniku vad u posuzovaného návrhu spojenou s ohodnocením rizik výsledkem aplikace je návrh a realizace opatření vedoucích ke snížení možnosti vzniku definovaných vad využívá se ve dvou základních aplikacích – FMEA návrhu produktu a FMEA procesu

2 Přínosy používání metody FMEA
FMEA představuje systémový přístup k prevenci nejakosti umožňuje odhalit riziko možných vad a stanovit priority opatření ke zlepšení optimalizuje návrh, což se projeví ve snížení počtu změn ve fázi realizace vytváří cenné infromační databáze o rpoduktu či procesu náklady na její provedení jsou nižší než náklady, které by mohly vzniknout při výskytu vad

3 Fáze analýzy FMEA Analýza FMEA návrhu produktu nebo procesu probíhá ve třech fázích: analýza a hodnocení současného stavu, návrh opatření, hodnocení stavu po realizaci opatření.

4 Postup aplikace FMEA procesu
Dekompozice procesu na jednotlivé dílčí procesy.

5 Postup aplikace FMEA procesu
Dekompozice procesu na jednotlivé dílčí procesy.

6 Postup aplikace FMEA procesu
Analýza možných vad. posuzují se možné vady, které mohou v průběhu provádění dílčích činností navrženého procesu nastat na zpracovavaném produktu

7 Postup aplikace FMEA procesu
Analýza možných vad. posuzují se možné vady, které mohou v průběhu provádění dílčích činností navrženého procesu nastat na zpracovavaném produktu

8 Postup aplikace FMEA procesu
Analýza možných následků vad. posuzují se jaký dopad bude mít vznik vady na externího zákazníka, na navazující procesy nebo obsluhu stroje

9 Postup aplikace FMEA procesu
Analýza možných následků vad. posuzují se jaký dopad bude mít vznik vady na externího zákazníka, na navazující procesy nebo obsluhu stroje

10 Postup aplikace FMEA procesu
Analýza možných příčin vad. posuzují se nedostatky navrhovaného procesu

11 Postup aplikace FMEA procesu
Analýza možných příčin vad. posuzují se nedostatky navrhovaného procesu

12 Postup aplikace FMEA procesu
Analýza stávajících preventivních opatření. analýza používaných opatření, která snižují pravděpodobnost výskytu vady

13 Postup aplikace FMEA procesu
Analýza stávajících preventivních opatření. analýza používaných opatření, která snižují pravděpodobnost výskytu vady

14 Postup aplikace FMEA procesu
Analýza stávajících způsobů kontroly. analýza kontrolních postupů, jež umožňují vadu nebo její příčinu odhalit

15 Postup aplikace FMEA procesu
Analýza stávajících způsobů kontroly. analýza kontrolních postupů, jež umožňují vadu nebo její příčinu odhalit

16 Postup aplikace FMEA procesu
Hodnocení významu, očekavaného výskytu a odahlitelnosti možných vad. hodnocení podle tabulek na stupnici 1 až 10 bodů (trestné body), význam se hodnotí dle nejzávažnějšího následku, výskyt hodnotí pravděpodobnost vzniku vady způsobené konkrétní příčinou a odhalitelnost je schopnost odhalit vadu nebo její příčinu stávajícími způsoby kontroly

17 Postup aplikace FMEA procesu
Hodnocení významu, očekavaného výskytu a odahlitelnosti možných vad. hodnocení podle tabulek na stupnici 1 až 10 bodů (trestné body), význam se hodnotí dle nejzávažnějšího následku, výskyt hodnotí pravděpodobnost vzniku vady způsobené konkrétní příčinou a odhalitelnost je schopnost odhalit vadu nebo její příčinu stávajícími způsoby kontroly

18 Postup aplikace FMEA procesu
Výpočet rizikových čísel a jejich porovnání s kritickou hodnotou. rizikové číslo (RPN) je součin hodnot významu, výskytu a odhalitelnosti a porovnává se s kritickou hodnotou, kterou obvykle určuje zákazník (např. RPNkrit = 125)

19 Postup aplikace FMEA procesu
Výpočet rizikových čísel a jejich porovnání s kritickou hodnotou. rizikové číslo (RPN) je součin hodnot významu, výskytu a odhalitelnosti a porovnává se s kritickou hodnotou, kterou obvykle určuje zákazník (např. RPNkrit = 125)

20 Postup aplikace FMEA procesu
Návrh a realizace opatření ke snížení rizik. pro všechny možné vady, jejichž rizikové číslo překročilo kritickou hodnotu, se stanovují taková opatření, která by riziko možné vady snížila

21 Postup aplikace FMEA procesu
Návrh a realizace opatření ke snížení rizik. pro všechny možné vady, jejichž rizikové číslo překročilo kritickou hodnotu, se stanovují taková opatření, která by riziko možné vady snížila

22 Postup aplikace FMEA procesu
Hodnocení rizik po realizaci opatření. po realizaci opatření se opětovně hodnotí význam, výskyt a odhalitelnost a vypočítává se rizikové číslo, které se porovná s kritickou hodnotou

23 Postup aplikace FMEA procesu
Hodnocení rizik po realizaci opatření. po realizaci opatření se opětovně hodnotí význam, výskyt a odhalitelnost a vypočítává se rizikové číslo, které se porovná s kritickou hodnotou


Stáhnout ppt "Metoda FMEA týmová analýza možností vzniku vad u posuzovaného návrhu spojenou s ohodnocením rizik výsledkem aplikace je návrh a realizace opatření vedoucích."

Podobné prezentace


Reklamy Google