Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

TMF045 letní semestr 2005/2006 II Časová propagace vlnové funkce na mřížce I. (práce s momentovou reprezentací) (Lekce II)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "TMF045 letní semestr 2005/2006 II Časová propagace vlnové funkce na mřížce I. (práce s momentovou reprezentací) (Lekce II)"— Transkript prezentace:

1 TMF045 letní semestr 2005/2006 II Časová propagace vlnové funkce na mřížce I. (práce s momentovou reprezentací) (Lekce II)

2 TMF045 letní semestr 2005/2006 II Vhodná použití časové propagace: 1D modelové problémy vícedimenzionální problémy –do 3-4 dimenzí –buď konstrukce vícedimenzionální mříže –nebo v kombinaci s rozvojem do bázových funkcí (např. vibrační část diatomika na mřížce, rotační část rozvojem do kulových funkcí) nepoužíváme pokud: –potenciál obsahuje singularitu(y) (Coulombický potenciál)

3 TMF045 letní semestr 2005/2006 II Numerické řešení na mříži Volba intervalu na ose x – nenulové části vlnové funkce jsou pouze uvnitř intervalu Zadání vlnové funkce pomocí hodnot na ekvidistantní mříži bodů: předpokládáme periodické okrajové podmínky – jednoduchá diskretizace integrálů – jednoduchý převod do momentové reprezentace x x 1 =x min x2x2 x3x3 x4x4 x max

4 TMF045 letní semestr 2005/2006 II Numerické řešení na mříži aplikace potenciálu na funkce na ekvidistantní mříži – násobení: výpočet normy a středních hodnot – definice a výpočet normy: – definice a výpočet střední hodnoty op. A:

5 TMF045 letní semestr 2005/2006 II Praktická aplikace Příklad: Mějme vlnovou funkci zadanou takto: která představuje počáteční stav časově závislého procesu v Morseho potenciálu: Vytvořte skript, který: definuje tuto funkci na mřížce pro libovolné hodnoty parametrů vypočítá normu a střední hodnotu potenciálu vykreslí potenciál a zároveň vlnovou funkci sum()

6 TMF045 letní semestr 2005/2006 II Momentová reprezentace k čemu ji potřebujeme počítat: –kinetický operátor –aproximace evolučního operátoru –neadiabatické interakce… definice s normou pro nekonečný interval: definice pro periodické okrajové podmínky: numerická diskretizace integrálu:

7 TMF045 letní semestr 2005/2006 II Momentová reprezentace diskretizace p-reprezentace vyplývající z periodické okrajové podmínky: – vlnová funkce je lineární kombinací pouze těch rovinných vln, které odpovídají dané periodické symetrii rigorózněji…

8 TMF045 letní semestr 2005/2006 II Momentová reprezentace periodická symetrie funkce: nenulové hodnoty transformované funkce pouze pro případ: musí platit pro všechna m, nejsilnější je podmínka m=1 diskrétní mřížka v p odpovídající periodické bázi rovinných vln

9 TMF045 letní semestr 2005/2006 II Momentová reprezentace – maximální počet bodů v p-reprezentaci – maximální frekvence, o níž máme numerickou informaci, je dána frekvencí bodů ekvidistantní mřížky  maximální počet bodů je N

10 TMF045 letní semestr 2005/2006 II Momentová reprezentace nastavení počátku momentové osy: numerické řešení integrálu -3-2-2-101234 N = 8

11 TMF045 letní semestr 2005/2006 II Momentová reprezentace požadavek zachování normy při přechodu mezi x- a p- reprezentací: –norma v x-reprezentaci –norma v p-reprezentaci

12 TMF045 letní semestr 2005/2006 II Momentová reprezentace –přerozdělíme sumu –poslední suma dává Kr. delta (dokažte!) –využijeme vztahu

13 TMF045 letní semestr 2005/2006 II Momentová reprezentace aplikace v Matlabu: numerické zadání: – x a Ψ jsou řádkové matice o rozměru N, které reprezentují vlnovou funkci na mřížce. Chceme vypočítat transformovanou vlnovou funkci v momentové reprezentaci, která je dána řádkovými maticemi p a postup řešení: – výpočet vektoru p 1 … p N 1.způsob: nahrazení sumy maticovým násobením 2.způsob: přepis sumy jako sumy standardní FFT (později)

14 TMF045 letní semestr 2005/2006 II Momentová reprezentace 1. způsob řešení: – sumu: – nahradíme maticovým násobením – kde:

15 TMF045 letní semestr 2005/2006 II Příklad: (Pokračování minulého příkladu.) Vytvořte dvě funkce, které lze používat pro opakovaný převod vlnové funkce do momentové reprezentace. Účelem první (přípravné) funkce je vytvořit mřížku v p-reprezentaci p na základě mřížky v x-reprezentaci a dále matici Fourierových koeficientů c. Obě matice uložte jako prvky strukturované proměnné PAR, která bude na výstupu funkce. Účelem druhé funkce je provést samotný převod vlnové funkce do momentové reprezentace. Vstupními parametry jsou matice Ψ a proměnná PAR, výstupním parametrem je matice. Použijte vytvořené funkce k výpočtu momentové reprezentace zadané vlnové funkce, znázorněte ji v grafu a vypočítejte střední kinetickou energii (tyto kroky připište do minulého skriptu).

16 TMF045 letní semestr 2005/2006 II Momentová reprezentace zpětná transformace z momentové do souřadnicové reprezentace proč potřebujeme: – aplikace operátorů definovaných v momentové reprezentaci: obecná definice zpětné transformace využití periodické symetrie v p pro výpočet integrálu – viz důkazy dále…

17 TMF045 letní semestr 2005/2006 II Momentová reprezentace důkaz periodické symetrie v p až na fázi – vyplývá z diskretizace x pro

18 TMF045 letní semestr 2005/2006 II Momentová reprezentace (1) přepis transformace s využitím periodických vlastností: (2) úprava exponentu dosazením za hybnost: využití definice mřížky x:

19 TMF045 letní semestr 2005/2006 II Momentová reprezentace využití vztahu mezi Δx a Δp: úprava exponentu z bodu (2) dosazení do bodu (1)

20 TMF045 letní semestr 2005/2006 II Příklad: Dokažte rovnost pravé a levé strany: Momentová reprezentace 1. způsob řešení: – sumu: – nahradíme maticovým násobením – kde:

21 TMF045 letní semestr 2005/2006 II Příklad: Numerická implementace zpětné transformace z momentové reprezentace do souřadnicové lze řešit analogicky jako přímou transformaci (viz níže). Vytvořte funkci v Matlabu pro zpětnou transformaci vlnové funkce, která využívá matici Fourierových koeficientů c, která byla vytvořena v předchozím příkladu. Ověřte, zda opakované použití přímé a zpětné transformace vede k původní vlnové funkci. Ukažte, jak lze využít přímé a zpětné transformace k aplikaci kinetického operátoru na vlnovou funkci. Aplikujte kinetický operátor také pomocí Matlabové funkce gradient a porovnejte oba způsoby výpočtu.

22 TMF045 letní semestr 2005/2006 II Numerické aplikace kinetického operátoru přednostně využíváme Fourierovy transformace u numerických metod s využitím několika sousedních bodů vzniká chyba. Tu ilustrujeme pro aplikaci kinetického operátoru na rovinnou vlnu: – aproximace – aplikace na rovinnou vlnu:

23 TMF045 letní semestr 2005/2006 II Numerické aplikace kinetického operátoru –úprava výsledku… –porovnání s exaktním výrazem –závěrem: lze ukázat, že čím větší počet sousedních bodů, tím menší chyba vzniká. Proto využíváme přednostně Fourierovu transformaci, která uvažuje všechny body na mřížce (je „globální“). chyba.

24 TMF045 letní semestr 2005/2006 II Momentová reprezentace využití FFT - rychlejší pro praktické účely přímá transformace: 1. úprava původní funkce v x-reprezentaci 2. FFT – z pomocné funkce g získáme pomocnou funkci f 3. úprava funkce v p-reprezentaci

25 TMF045 letní semestr 2005/2006 II Momentová reprezentace odvození postupu přímé transformace s využitím FFT

26 TMF045 letní semestr 2005/2006 II Momentová reprezentace zpětná transformace: 1. úprava původní funkce v x-reprezentaci 2. FFT – z pomocné funkce f získáme pomocnou funkci g 3. úprava funkce v p-reprezentaci

27 TMF045 letní semestr 2005/2006 II Momentová reprezentace odvození postupu zpětné transformace s použitím FFT:

28 TMF045 letní semestr 2005/2006 II Momentová reprezentace Příklad: Vytvořte 3 funkce v Matlabu pro převod mezi souřadnicovou a momentovou reprezentací funkcí na mřížce využívající zabudovaných funkcí pro FFT. Jedna funkce bude mít úlohu přípravy pomocných funkcí f a g. Další dvě funkce se budou používat pro samotnou přímou resp. zpětnou transformaci. Správnou funkci programů ověřte porovnáním výsledků získaných s programy vytvořenými v předchozích příkladech. *Zjistěte, jak se liší rychlost opakovaných transformací pro oba probrané způsoby.


Stáhnout ppt "TMF045 letní semestr 2005/2006 II Časová propagace vlnové funkce na mřížce I. (práce s momentovou reprezentací) (Lekce II)"

Podobné prezentace


Reklamy Google