Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

FLAMING GUMMY BEAR.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "FLAMING GUMMY BEAR."— Transkript prezentace:

1 FLAMING GUMMY BEAR

2 UHLOVODÍKY dvouprvkové sloučeniny atomů uhlíku a atomů vodíku
mají hlavní uhlíkový řetězec

3 TŘÍDĚNÍ UHLOVODÍKŮ UHLOVODÍKY ACYKLICKÉ ALKANY ALKENY ALKYNY CYKLICKÉ
NASYCENÉ ALKANY NEROZVĚTVENÉ ROZVĚTVENÉ NENASYCENÉ ALKENY ALKYNY CYKLICKÉ ALICYKLICKÉ CYKLOALKANY CYKLOALKENY CYKLOALKYNY AROMATICKÉ

4 ALKANY ve svých sloučeninách mají pouze jednoduché kovalentní σ vazby mezi atomy uhlíku vazby jsou nepolární – rozdíl elektronegativit vazebných partnerů je nižší než 0,4 otevřený uhlíkatý řetězec názvoslovné zakončení - an

5 HOMOLOGICKÁ ŘADA ALKANŮ
každý následující člen se liší o tzv. homologický přírůstek -CH2- vzorce se tvoří dle obecného vzorce CnH2n+2 n = 5 pentan C5H12 CnH2n+2

6 METHAN ETHAN PROPAN

7 GEOMETRIE MOLEKUL ALKANŮ
typ hybridizace sp3 elektronová konfigurace atomu C: 6C: 1s s p2   6C*: s s p3 

8 GEOMETRIE MOLEKUL ALKANŮ
osy orbitalů mají symetrii pravidelného čtyřstěnu - tetraedru

9 IZOMERIE KONSTITUČNÍ PROSTOROVÁ
jev, kdy existují sloučeniny stejného složení, ale rozdílné struktury sloučeniny se nazývají IZOMERY KONSTITUČNÍ ŘETĚZOVÁ SKUPINOVÁ POLOHOVÁ PROSTOROVÁ KONFORMAČNÍ GEOMETRICKÁ OPTICKÁ

10 IZOMERIE optická vznik zrcadlově stejných optických antipodů neboli enantiomerů

11 IZOMERIE řetězová větvení hlavního řetězce umožňuje vytvářet velké množství různých izomerů C4H10

12 IZOMERIE řetězová C4H10 C5H12

13 KONFORMACE ALKANŮ jednotlivé části molekul se mohou kolem vazeb C—C mezi sousedními uhlíky téměř volně otáčet

14 KONFORMACE ALKANŮ nezákrytová zákrytová je stabilnější
= méně energeticky náročná

15 FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI C1 – C4 jsou plynné látky g gas
se zvyšující se molekulovou hmotností jednotlivých členů se zvyšuje teplota tání a varu a snižuje se rozpustnost ve vodě C1 – C4 jsou plynné látky g gas C5 – C15 jsou kapalné látky l liqiud od C16 výše jsou pevné látky s solid

16 FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI se  počtem atomů C v molekule  hustota sloučenin elektrické izolanty nepolární látky, s málo polarizovanými vazbami C—H  netvoří vodíkové můstky rozpouští se v nepolárních rozpouštědlech

17 FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI

18 Burning Methane from Frozen Lake

19 METHAN

20 METHAN


Stáhnout ppt "FLAMING GUMMY BEAR."

Podobné prezentace


Reklamy Google