Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

FLAMING GUMMY BEAR. UHLOVODÍKY  dvouprvkové slou č eniny atom ů uhlíku a atom ů vodíku  mají hlavní uhlíkový ř et ě zec.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "FLAMING GUMMY BEAR. UHLOVODÍKY  dvouprvkové slou č eniny atom ů uhlíku a atom ů vodíku  mají hlavní uhlíkový ř et ě zec."— Transkript prezentace:

1 FLAMING GUMMY BEAR

2 UHLOVODÍKY  dvouprvkové slou č eniny atom ů uhlíku a atom ů vodíku  mají hlavní uhlíkový ř et ě zec

3 T Ř ÍD Ě NÍ UHLOVODÍK Ů UHLOVODÍKYACYKLICKÉ NASYCENÉ ALKANY NEROZVĚTVENÉROZVĚTVENÉ NENASYCENÉ ALKENY NEROZVĚTVENÉROZVĚTVENÉ ALKYNY NEROZVĚTVENÉROZVĚTVENÉ CYKLICKÉ ALICYKLICKÉ CYKLOALKANY CYKLOALKENY CYKLOALKYNY AROMATICKÉ

4 ALKANY ve svých sloučeninách mají pouze jednoduché kovalentní σ vazby mezi atomy uhlíku vazby jsou nepolární – rozdíl elektronegativit vazebných partnerů je nižší než 0,4 otev ř ený uhlíkatý řetězec názvoslovné zakončení - an

5 HOMOLOGICKÁ Ř ADA ALKAN Ů každý následující člen se liší o tzv. homologický p ř ír ů stek -CH 2 - vzorce se tvoří dle obecného vzorce C n H 2n+2 n = 5 pentan C5H12 CnH2n +2

6 METHAN ETHAN PROPAN

7 GEOMETRIE MOLEKUL ALKAN Ů typ hybridizace sp 3 elektronová konfigurace atomu C : 6 C: 1s 2 2s 2 2p 2  6 C * : 1s 2 2s 1 2p 3  

8 GEOMETRIE MOLEKUL ALKAN Ů osy orbitalů mají symetrii pravidelného čtyřstěnu - tetraedru

9 IZOMERIE jev, kdy existují slou č eniny stejného slo ž ení, ale rozdílné struktury slou č eniny se nazývají IZOMERY KONSTITUČNÍ ŘETĚZOVÁSKUPINOVÁ POLOHOVÁ PROSTOROVÁ KONFORMAČNÍGEOMETRICKÁOPTICKÁ

10 IZOMERIE optická vznik zrcadlově stejných optických antipod ů neboli enantiomer ů

11 IZOMERIE ř et ě zová v ě tvení hlavního řetězce umožňuje vytvářet velké množství různých izomer ů C 4 H 10

12 IZOMERIE ř et ě zová C 4 H 10 C 5 H 12

13 KONFORMACE ALKAN Ů jednotlivé části molekul se mohou kolem vazeb C—C mezi sousedními uhlíky téměř voln ě otá č et

14 KONFORMACE ALKAN Ů zákrytová nezákrytová je stabiln ě jší = mén ě energeticky náro č ná

15 FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI se zvyšující se molekulovou hmotností jednotlivých členů se zvyšuje teplota tání a varu a sni ž uje se rozpustnost ve vodě C 1 – C 4 jsou plynné látky g gas C 5 – C 15 jsou kapalné látkyl liqiud od C 16 výše jsou pevné látkys solid

16 FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI se  počtem atomů C v molekule  hustota sloučenin elektrické izolanty nepolární látky, s málo polarizovanými vazbami C—H  netvoří vodíkové m ů stky rozpouští se v nepolárních rozpouštědlech

17 FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI

18 METHAN Burning Methane from Frozen Lake

19 METHAN

20


Stáhnout ppt "FLAMING GUMMY BEAR. UHLOVODÍKY  dvouprvkové slou č eniny atom ů uhlíku a atom ů vodíku  mají hlavní uhlíkový ř et ě zec."

Podobné prezentace


Reklamy Google