Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nemocenské pojištění 2015 Pojistné na sociální zabezpečení 2015 Změny dalších právních předpisů Ing. Michal Ztratil Ostrava 18.1.2015.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nemocenské pojištění 2015 Pojistné na sociální zabezpečení 2015 Změny dalších právních předpisů Ing. Michal Ztratil Ostrava 18.1.2015."— Transkript prezentace:

1 Nemocenské pojištění 2015 Pojistné na sociální zabezpečení 2015 Změny dalších právních předpisů Ing. Michal Ztratil Ostrava 18.1.2015

2 Přehled změn právních předpisů 250/2014 Sb. – doprovodný zákon k zákoně o státní službě 251/2014 Sb. – technická novela zákona 582/1991 Sb. 267/2014 Sb. – velká daňová novela s předpisy souvisejícími v nemocenském a důchodovém pojištění, zrušení JIM Novely zákonů Vyhlášky, sdělení 208/2014 Sb. – Vyhláška MPSV – VVZ, koef.,valorizace 214/2014 Sb. – Sdělení MPSV – redukční hranice NP

3 Účast na pojištění - opakování Změna od 1.1.2014 činnost zaměstnance pro zaměstnavatele, ze které mu plynou nebo by mohly plynout příjmy podléhající dani ze závislé činnosti a nejsou od daně osvobozeny taxativní vymezení konkrétních vztahů + ostatní způsob Od 1.1.2015 změna bodu 3 – státní zaměstnanci podle zákona o státní službě Návaznost na přechod do služebního poměru, místní příslušnost Zaměstnání –

4 Účast na pojištění - opakování Výkon zaměstnání 1.na území ČR 2.sjednaná částka započitatelného příjmu činí aspoň 2500 Kč měsíčně Výkon zaměstnání při nesjednání částky ZP nebo sjednání ve výši < 2500 Kč - ZMR 1.na území ČR 2.dosažení příjmu alespoň 2500 Kč za kalendářní měsíc Podmínky účasti na pojištění

5 Posouzení druhu zaměstnání

6 Účast na pojištění - opakování 1. DPČ – od 1.7.2014 příjem 8/2014 1500 Kč 2. DPČ – od 15.8.2014 příjem 8/2014 1000 Kč Dodatečná zúčtovaná odměna 1. DPČ – od 1.7.2014 příjem 8/2014 1500 Kč 2. DPČ – od 15.8.2014 do 31.8.2014 příjem 10/2014 1000 Kč – aplikace § 8 odst. 3 zák. č. 589/1992 Sb. Sčítání příjmů u zaměstnání malého rozsahu, DPP

7 Účast na pojištění Vznik a zánik pojištění – vliv ZOK jednatel – smlouva o výkonu funkce podmínky trvání pojištění pracovní poměr na funkci jednatele smlouva o výkonu funkce a souběžný pracovní poměr vliv § 61 ZOK OSSZ nebude primárně napadat označení druhu zaměstnání pracovní poměr x statutární zástupce

8 Účast na pojištění Zvýšení minimální mzdy – NV č. 204/2014 Sb. 8500 Kč ---> 9200 Kč měsíčně 50,60 Kč ---> 55 Kč/hod. Dopady do účasti na pojištění, ZMR PS rozsah 12 hod/týdně, mzda 50,60 Kč/hod do 31.12.2014 mzda 2429 Kč měs. -> jedná se o ZMR od 1.1.2015 mzda 2640 Kč měs. -> vznikne účast na pojištění od 1.1.2015 a potrvá nepřetržitě do skončení zam.

9 Vyhláška MPSV č. 208/2014 Sb. Všeobecný vyměřovací základ 201325903 Kč stejně jako za rok 2012 Přepočítací koeficient1,0273 průměrná mzda 2015 26611 Kč zvýšení o 669 Kč maximální vyměřovací základ 2015 1 277 328 Kč zvýšení o 32112 Kč rozhodný příjem pro NP2014 2 500 Kč

10 Sdělení MPSV č. 214/2014 Sb. Redukční hranice 2015 Pro rok 2015 jsou redukční hranice pro výpočet dávek NP stanoveny takto: I. redukční hranice = 888 Kč (+23 Kč) II. redukční hranice = 1331 Kč (+33 Kč) III. redukční hranice = 2662 Kč (+67 Kč) Redukční hranice pro úpravu průměrného hodinového výdělku na rok 2015 jsou: I. redukční hranice = 0,175 x 888 = 155,40 Kč II. redukční hranice = 0,175 x 1331 = 232,93 Kč III. redukční hranice = 0,175 x 2662 = 465,85 Kč

11 Úkoly zaměstnavatelů přihlašovaných do registru § 123e zák. č. 582/1991 Sb. § 162 zák. č. 187/2006 Sb. účinnost od 1.1.2013 Povinnost komunikace mezi ČSSZ a subjekty sociálního zabezpečení výhradně elektronicky Odložení postupu nejprve do 31.12.2013, dnes poslední odklad do 31.12.2014 Od 1.1.2015 zcela zrušena povinnost komunikovat elektronicky Vývoj elektronického podání

12 Úkoly zaměstnavatelů přihlašovaných do registru Oznámení o nástupu do zaměstnání Přehled o výši pojistného Příloha žádosti o dávku Evidenční list důchodového pojištění Tiskopisy ve formátu datové věty - XML

13 Úkoly zaměstnavatelů přihlašovaných do registru § 123e zák. č. 582/1991 Sb., § 162 zák. č. 187/2006 Sb. Možnosti e-podání 1. Datová zpráva – podepsaná uznávaným elektronickým podpisem – elektronická podatelna OSSZ 2. Datová zpráva – odeslaná prostřednictvím datových schránek – schránka e-podání ČSSZ, OSSZ 3. Datová zpráva – s ověřenou identitou podatele způsobem určeným orgánem nemocenského pojištění, v případě jeho zajištění Změny e-podání od 1.1.2015

14 NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ Vyplňování tiskopisů - on-line na webu www.cssz.cz ePortál - podporuje snadné vyplnění s automatickými výpočty

15 NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ Vyplňování tiskopisů - on-line na webu www.cssz.cz ePortál – při přihlášení DS předvyplní osobní údaje

16 NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ Vyplňování tiskopisů - on-line na webu www.cssz.cz Aplikace pro vyplňování funguje i bez doplňku

17 NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ Vyplňování tiskopisů - on-line na webu www.cssz.cz Po úspěšné kontrole by se e-podání nemělo vrátit z důvodu chyby

18 NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ Vyplňování tiskopisů - on-line na webu www.cssz.cz Při vyplňování se aplikace neustále připojuje na e-portál a při kontrole pošle tzv. fiktivní xml zpracování ke kontrole správnosti

19 NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ Vyplňování tiskopisů - on-line na webu www.cssz.cz Po úspěšné kontrole by se e-podání nemělo vrátit z důvodu chyby

20 a) náhrada škody podle zákoníku práce a právních předpisů upravujících služební poměry b) odstupné další odstupné, odchodné a odbytné, poskytované na které vznikl nárok podle zvláštních právních předpisů a odměna při skončení funkčního období, na kterou vznikl nárok podle zvl. p.p. c) věrnostní přídavek horníků d) plnění, které bylo poskytnuto poživateli starobního důchodu nebo invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně po uplynutí jednoho roku ode dne skončení zaměstnání Výjimky z vyměřovacích základů - zaměstnanci Změny – § 5 odst. 1 zákona POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ – 589/1992 Sb.

21 e) jednorázová sociální výpomoc poskytnutá zaměstnanci k překlenutí jeho mimořádně obtížných poměrů vzniklých v důsledku živelní pohromy, požáru, ekologické nebo průmyslové havárie nebo jiné mimořádně závažné události, Již nebude platit výjimka pro: odměny vyplácené podle zákona o vynálezech a zlepšovacích návrzích6), pokud vytvoření a uplatnění vynálezu nebo zlepšovacího návrhu nemělo souvislost s výkonem zaměstnání, pojistné zaplacené zaměstnavatelem za zaměstnance v případě nepeněžních příjmů Výjimky z vyměřovacích základů - zaměstnanci Změny od 1.1.2015 – pojistné na sociální pojištění POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ – 589/1992 Sb.

22 od 1.1.2015 již všichni zaměstnavatelé budou platit sazbu 25 % z VZ zaměstnance existence pojistného pro zvýšení dob dobrovolné účasti na důchodovém pojištění z 10 let ---  na 15 let Zrušení sazby pojistného 26% Změny od 1.1.2015 – pojistné na sociální pojištění POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ – 589/1992 Sb.

23 Změny – pojistné na sociální pojištění Nezapomenout na údaj – účast na důchodovém spoření rozdělení vyměřovacích základů – není povinné Potvrzení o dosažení maximálního vyměřovacího základu Úhrn za období před kalendářním měsícem, kdy se stal účastníkem DS Sazba 6,5 % Úhrn za období od kalendářního měsíce, kdy se stal účastníkem DS Sazba 3,5 % POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ – 589/1992 Sb.

24 Odvod pojistného Snížení úhrnu započitatelných příjmů v kal. měsíci a) v němž bylo toto plnění vráceno srážkou z příjmů b) do něhož bylo zúčtováno, vráceno srážkou, ale nedošlo k úplné kompenzaci c) zaměstnanec nemá příjmy vznik záporných hodnot – nepřípustné Snížení VZ v kal. měsíci, do něhož byl zúčtován vyšší příjem „Záporný“ vyměřovací základ POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ – 589/1992 Sb.

25 D Ů C H O D O V É P O J I Š T Ě N Í Spisovny - důchodové pojištění Zák. č. 251/2014 Sb.  novela zák. č. 582/1991 Sb. -Povinnost spisoven poskytovat údaje ČSSZ, OSSZ -Legalizace placení za tyto úkony -Prokazatelné výdaje spisovny budou regulovány vyhláškou – viz Vyhláška MPSV č. 339/2014 Sb. ze dne 29.12.2014

26 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Nemocenské pojištění 2015 Pojistné na sociální zabezpečení 2015 Změny dalších právních předpisů Ing. Michal Ztratil Ostrava 18.1.2015."

Podobné prezentace


Reklamy Google