Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ENERGETICKY BOHATÉ SLOUČENINY II. PaedDr. Jiřina Ustohalová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ENERGETICKY BOHATÉ SLOUČENINY II. PaedDr. Jiřina Ustohalová."— Transkript prezentace:

1 ENERGETICKY BOHATÉ SLOUČENINY II. PaedDr. Jiřina Ustohalová

2 Obsah Makroergické sloučeniny Makroergní vazba Bioenergetická užitečnost biochemicky významných fosforylovaných sloučenin Adenosintrifosfát Další makroergické sloučeniny Spotřeba energie při svalové práci

3 MAKROERGICKÉ SLOU Č ENINY - obsahují velké množství energie vázané v makroergních vazbách MAKROERGNÍ VAZBA - je vazba s vysokou energií - p ř erušením se uvolní více jak 20 kJ/mol - ozna č uje se vlnovkou Sloučenina ∆G°', kJ/mol Fosfoenolpyruvát-61,9 1,3-Bisfosfoglycerát-49,4 Acetylfosfát-43,1 Fosfokreatin-43,1 PP i -33,5 ATP (-->AMP + PPi)-32,2 ATP (-->ADP + Pi)-30,5 Glukosa-1-fosfát-20,9 Fruktosa-6-fosfát-13,8 Glukosa-6-fosfát-13,8 Glycerol-1-fosfát -9,2 Bioenergetická užite č nost biochemicky významných fosforylových slou č enin / P i ozna č uje anorganický monofosfát (PO 4 3- ) / / PP i ozna č uje anorganický difosfát (P 2 O 7 4- ) /

4 ATP = adenosintrifosfát Ade – Rib – P ~ P ~ P Ade = adenin Rib = ribosa P = fosfát Struktura ATP

5 Úloha ATP - bun ěč ná úloha spo č ívá v roli p ř enaše č e energie = univerzální energetické ob ě živo - slouží jako spojka mezi energií bohatými fosfátovými donory a energií chudými fosfátovými akceptory P ř enos fosfátových skupin

6 Spot ř eba ATP - rozklad živin Glc + ATP → Glc–6 – P + ADP Fru–6– P + ATP → Fru–1,6- bisfosfát + ADP Fosforylace fruktosa – 6 - fosfátu pomocí ATP za vzniku fruktosa -1,6 - bisfosfátu a ADP

7 Faktory makroergického charakteru fosfoanhydridových vazeb v ATP 1) Rezonan č ní stabilizace fosfoanhydridové vazby je menší než u produkt ů její hydrolýzy 2) Destabilizující efekt elektrostatického odpuzování mezi nabitými skupinami difosfátu ve srovnání s produkty hydrolýzy 3) Malá solvata č ní energie difosfátu ve srovnání s produkty hydrolýzy Rychlost obratu ATP - ATP je nep ř etržit ě hydrolyzován a regenerován - metabolický polo č as kolísá v závislosti na typu bu ň ky, p ř. mozkové bu ň ky mají zásobu ATP na n ě kolik sekund - č lov ě k - v klidu spot ř ebuje a regeneruje 3 mol ATP/hod - v zatížení - č lov ě k - v klidu spot ř ebuje a regeneruje 3 mol ATP/hod - v zatížení 4 mol ATP/hod 4 mol ATP/hod

8 Tvorba ATP – 3 zp ů soby 1) Fosforylace na substrátové úrovni ADP + Pi → ATP 2) Oxida č ní fosforylace a fotofosforylace v oxida č ním metabolismu u fotosyntézy (aerobní) v oxida č ním metabolismu u fotosyntézy (aerobní) 3) Adenylátkinásová reakce AMP + ATP → 2 ADP ADP + Pi → ATP (probíhá na substrátové úrovni)

9 P ř íklad Další makroergické slou č eniny Acylfosfáty acetylfosfát acetylfosfátEnolfosfáty fosfoenolpyruvát fosfoenolpyruvátFosfoguanidiny kreatinfosfát kreatinfosfát =makroergický =makroergický zásobník pro tvorbu ATP zásobník pro tvorbu ATP

10 Spot ř eba energie p ř i svalové práci 1) Kreatinfosfát – pokryje volnou energii na n ě kolik minut (ale pouze na n ě kolik sekund p ř i maximálním úsilí) fosfokreatin + ADP  kreatin + ATP fosfokreatin + ADP  kreatin + ATP 2) ATP 3) Glc 4) Glykogen

11 Souhrnný snímek Jak se nazývá energeticky bohatá sloučenina vznikající při exergonických reakcích Jakou hodnotu má volná energie vzniklá hydrolýzou ATP Co slouží v nervových a svalových buňkách obratlovců jako zásobárna energie při nízké koncentraci ATP Vyjmenujte energeticky bohaté sloučeniny


Stáhnout ppt "ENERGETICKY BOHATÉ SLOUČENINY II. PaedDr. Jiřina Ustohalová."

Podobné prezentace


Reklamy Google