Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Fyziologie rostlin = věda o životních projevech rostlin a funkcích jejich orgánů.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Fyziologie rostlin = věda o životních projevech rostlin a funkcích jejich orgánů."— Transkript prezentace:

1 Fyziologie rostlin = věda o životních projevech rostlin a funkcích jejich orgánů

2  látkový a energetický metabolismus  výživa  vodní režim  růst a vývoj

3 LÁTKOVÝ a ENERGETICKÝ METABOLISMUS Metabolismus = neustálý příjem, přeměna a výdej látek = základní vlastnost živé hmoty = probíhá po celou dobu života rostliny Dva typy procesů : 1. ANABOLICKÉ - z jednoduchých látek složité, energie se spotřebovává 2. KATABOLICKÉ - ze složitých látek jednoduché, energie se uvolňuje

4 přeměna Jednoduché látky Složité látky ANABOLISMUS - energie se spotřebovává KATABOLISMUS – energie se uvolňuje

5 Základní anabolický pochod = Fotosyntéza ( asimilace ) Základní katabolický pochod = Dýchání ( disimilace )

6 FOTOSYNTÉZA Základní rovnice 6 CO 2 + 12 H 2 O + energie 264 g + 216 g + 2820kJ C 6 H 12 O 6 + 6 O 2 +6 H 2 O 180 g + 192 g + 108 g

7 Význam fotosyntézy : nejdůležitější proces na Zemi  tvorba organických látek ( 150 mld t/rok )  produkce kyslíku ( 200 mld t/rok )  spotřeba oxidu uhličitého

8

9 Průběh fotosyntézy : Dvě fáze : Primární Sekundární  probíhá pouze ze světla  barviva zachytí sluneční energii  e. se využije na fotolýzu vody – H 2 O ½ O 2 + 2H + + 2e -  na počátku je voda a sl.energie  na konci energie v ATP a koenzymu a ½ O 2  probíhá v tzv. Calvinově cyklu  vstupuje energie vytvořená v primární fázi a CO 2  probíhá neustále  v cyklu vzniká glukóza

10

11

12

13 Vlivy působící na fotosyntézu : Vnější Vnitřní -Světlo -Teplo -Voda -Množství oxidu uhličitého - M nožství chlorofylu -Stáří listů -Minerální výživa atd

14 Podle požadavků na intenzitu jsou rosltiny : a)Stínomilné ( sciofyty ) – intenzivněji využívají modré světlo b)Světlomilné ( heliofyty) – více červené

15 DÝCHÁNÍ = získávání energie pro růst a vývoj, příjem živin …… Základní rovnice : C 6 H 12 O 6 + 6 O 2 6 CO 2 + 6 H 2 O + 2820 kJ 40 % ATP60 % teplo

16 Průběh dýchání 2 fáze ANAEROBNÍAEROBNÍ  Probíhá v cytoplazmě  bez přítomnosti kyslíku Glukóza ( 6 C) se stěpí na kyselinu pyrohroznovou ( 3 C) a dále na acetyl – CoA ( 2 C) - uvolňují se 2 ATP  probíhá v mitochondriích Acetyl – CoA vstupuje do řady chemic. reakcí – cyklus kys. citronové, uvolňuje se CO 2 a koenzym H, ten vstupuje do dýchacího řetězce, a je kyslíkem oxidován na vodu a uvolní se 32 ATP

17

18 ATP = adenosintrifosfát - ATP DUSÍKATÁ BÁZE CUKR S 5 UHLÍKY ( RIBÓZA) 3 ZBYTKY KYSELINY FOSFOREČNÉ Spojeny vazbami, které : -obsahují množství energie -snadno se štěpí ATP ADP 50200 J

19

20 Fotosyntéza – anabolický procesDýchání – katabolický proces Energie se spotřebováváEnergie se uvolňuje Zásobní látky se hromadí = hmotnost rostliny roste Zásobní látky se odbourávají = hmotnost rostliny se snižuje O 2 se uvolňuje O 2 se spotřebovává Probíhá jen na světleProbíhá na světle i ve tmě Probíhá jen v buňkách s fotosyntetickými barvivy Probíhá ve všech buňkách CO 2 do reakce vstupujeCO 2 se z reakce uvolňuje

21 Kontrolní otázky: 1.Vysvětlete význam fotosyntézy pro biosféru 2. Vyjmenujte, které prvky vstupují do 1. fáze fotosyntézy a které jsou uvolňovány 3. Dtto do 2. fáze 4. Jaká energie se uvolní při dýchání rostlin 5. Co ovlivňuje průběh fotosyntézy a jak může zasáhnout člověk 6. Co ovlivňuje průběh dýchání


Stáhnout ppt "Fyziologie rostlin = věda o životních projevech rostlin a funkcích jejich orgánů."

Podobné prezentace


Reklamy Google