Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Komplexní pozemkové úpravy Smilovice. Program Správní řízení o komplexních pozem. úpravách Časový harmonogram KPÚ Volba sboru zástupců Projektant KPÚ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Komplexní pozemkové úpravy Smilovice. Program Správní řízení o komplexních pozem. úpravách Časový harmonogram KPÚ Volba sboru zástupců Projektant KPÚ."— Transkript prezentace:

1 Komplexní pozemkové úpravy Smilovice

2 Program Správní řízení o komplexních pozem. úpravách Časový harmonogram KPÚ Volba sboru zástupců Projektant KPÚ Diskuse Závěr jednání KPÚ Smilovice u Třince – úvodní jednání 8.10.2008

3 Správní řízení upravuje zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů. Správní řízení o KPÚ

4 Důvody pro zahájení KPÚ Smilovice Pozemkový úřad eviduje 80 žádostí vlastníků o zaměření hranic pozemků, popř. žádostí o zpřístupnění pozemků. V důsledku scelování pozemků do velkých zemědělských bloků byly totiž vlastnické hranice pozemků zničeny a obecní cesty zajišťující přístupy k soukromým pozemkům rozorány mapové podklady nejsou v souladu se skutečností v terénu podnět Obce Smilovice pro zahájení KPÚ

5 Správní řízení Předmětem pozemkových úprav jsou všechny pozemky v obvodu pozemkových úprav.

6

7 Správní řízení Stanovení obvodu KPÚ podle podkladů, které poskytl katastrální úřad. Projektant zpracuje nárokové listy. V nich budou uvedeny a oceněny všechny pozemky, které budou řešeny KPÚ. Následuje zpracování tzv. plánu společných zařízení, v němž bude navržena nová cestní síť, případně vohohospodářská opatření, prvky protierozní ochrany, biokoridory. Navržená společná zařízení jsou ze zákona převedena na obec. Další fází pozemkových úprav je zpracování návrhu KPÚ, který bude spočívat v novém uspořádání pozemků, v jejich zpřístupnění a ochraně krajiny.

8 Správní řízení Veškeré práce budou pravidelně projednávány nejprve se sborem zástupců, pak s vlastníky a také s dotčenými orgány státní správy (orgán ochrany ZPF, přírody, lesů, SÚ). Aby byl návrh schválen, musí s ním souhlasit vlastníci ¾ výměry pozemků řešených pozemkovými úpravami. Jakmile bude vlastníky výsledný návrh odsouhlasen, vydá pozemkový úřad rozhodnutí o schválení návrhu. Podle schváleného návrhu geodeti vytyčí hranice navržených pozemků v terénu a zpracují novou digitální mapu. Pozemkový úřad vydá rozhodnutí o výměně vlastnických práv a Katastrální úřad v Třinci provede zápis tohoto rozhodnutí do katastru nemovitostí.

9 Správní řízení Závěrečnou fází pozemkových úprav je vlastní realizace společných zařízení a dalších opatření vyplývajících ze schváleného návrhu pozemkových úprav.

10 Náklady na pozemkové úpravy Náklady na zpracování návrhu, na vytyčení navržených pozemků, na realizaci společných zařízení – tj. výstavbu, popř. rekonstrukci polních cest, na realizaci navržených vodohospodářských, protierozních opatření a výsadbu navržené zeleně  dle zákona hradí stát

11 Časový harmonogram prací Zpracovatel KPÚ – firma OLGEO, s.r.o. 02/2007Zahájení KPÚ 03/2008 Přípravné geodetické práce 10/2008 Úvodní jednání 11/2008 Vyšetření a určení vnějšího a vnitřního obvodu, zjišťování průběhu hranic 04/2009Zpracování nároků vlastníků 10/2009Zpracování plánu společných zařízení 08/2010Zpracování návrhu KPÚ 11/2010Vydání rozhodnutí o schválení návrhu KPÚ 02/2011 Vyhotovení podkladů pro zavedení KPÚ do KN 04/2011Vydání rozhodnutí o výměně vlastnických práv 05/2011Zapsání KPÚ do katastru nemovitostí

12 Sbor zástupců Činnost je vymezena zákonem č. 139/2002 Sb. spolupracuje při zpracovávání návrhu KPÚ, posuzuje navrhované varianty a navrhovaná opatření, vyjadřuje se k plánu společných zařízení, k podaným připomínkám v průběhu KPÚ, k návrhu KPÚ a spolupracuje při realizaci společných zařízení veškeré práce na KPÚ nejprve projednávány se sborem zástupců a pak s účastníky řízení zastupuje vlastníky v řízení o KPÚ v rozsahu jejich zmocnění

13 Členové sboru zástupců účastníci řízení, kteří dobře znají území řešené KPÚ, kteří jsou ochotni svůj volný čas této činnosti věnovat a mají důvěru vlastníků, že budou dobře hájit zájmy vlastníků. Proto by ve sboru měl být účastník řízení, který je zároveň - samostatně hospodařící vlastník - člen zemědělského družstva - vlastník pronajímající pozemky zemědělskému družstvu nebo jiné právnické osobě - vlastník, který pronajímá pozemky samostatně hospodařícímu zemědělci - vlastník, který má v obvodu KPÚ alespoň 10 % z celkové výměry podle zákona jsou dále nevolenými členy sboru pracovník pozemkového úřadu a zástupce obce.

14 Volba sboru zástupců Navržení kandidáti do sboru zástupců Hradilová Kristina Ing. Chvistek Jan Ondraczka Jan Plonka Ladislav Riedel Valter Samiec Petr Mgr. Šářec Petr Členové sboru ze zákona Ing. Horynová Šárka Pozemkový úřad Frýdek-Místek Ing. Wiewiorková Drahomíra tajemnice Obce Smilovice Pro účely volby sboru připadá spoluvlastníkům jen 1 hlas.


Stáhnout ppt "Komplexní pozemkové úpravy Smilovice. Program Správní řízení o komplexních pozem. úpravách Časový harmonogram KPÚ Volba sboru zástupců Projektant KPÚ."

Podobné prezentace


Reklamy Google