Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

CHEMICKÁ VAZBA. Jsou to elektrony ve vnější vrstvě. Nespárované valenční elektrony se podílejí na vzniku vazby.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "CHEMICKÁ VAZBA. Jsou to elektrony ve vnější vrstvě. Nespárované valenční elektrony se podílejí na vzniku vazby."— Transkript prezentace:

1 CHEMICKÁ VAZBA

2 Jsou to elektrony ve vnější vrstvě. Nespárované valenční elektrony se podílejí na vzniku vazby.

3 1s 2s 2p 3s 3p … 7N7N 7N7N 7 N 1s 2s 2p 7 N 1s 7N7N  7 N 1s 2s  - - - - - - - Nespárované elektrony vytvářejí vazby mezi atomy – tím vznikají molekuly

4 10 Ne 1s 2s 2p 11 Na 1s 2s 2p 3s 7 N 1s 2s 2p 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p …   Neon: nemá nespárované valenční elektrony. NESLUČUJE SE   Sodík: má 1 nespárovaný valenční elektron. VYTVOŘÍ JEDNU VAZBU Dusík: má 3 nespárované valenční elektrony. VYTVOŘÍ TŘI VAZBY Dusík: má 3 nespárované valenční elektrony. VYTVOŘÍ TŘI VAZBY H Na H H H N

5 Chemická vazba je tvořena dvojicí (párem) elektronů. Tomuto páru říkáme vazebný elektronový pár. Na vzniku chemické vazby se podílejí pouze elektrony ve vnější vrstvě. Předpoklady pro vznik vazby: 1.Atomy se musí přiblížit tak, aby se překryly jejich valenční orbitaly. 2.Atomy musí mít nespárované valenční elektrony

6 Molekula fluoru F 2 9 F 1s 2s 2p    F F – F

7 Molekula kyslíku O 2 8 O 1s 2s 2p   F F  

8 Molekula dusíku N 2 7 N 1s 2s 2p   F   N – N

9 Podle počtu vytvořených vazebných elektronových párů:  Jednoduchá vazba (jeden společný elektronový pár) F – F  Dvojná vazba (dva společné elektronové páry) O = O  Trojná vazba (tři společné elektronové páry) N ≡ N

10 Molekula amoniaku NH 3 7 N 1s 2s 2p 1 H 1s F   TROJNÁ VAZBA ≠ TŘI JEDNODUCHÉ VAZBY    N H H H

11

12 10 Ne 1s 2s 2p 9 F 1s 2s 2p 11 Na 1s 2s 2p 3s 3p   K plně obsazené valenční vrstvě chybí jeden elektron    Odstraněním jednoho elektronu z valenční vrstvy zůstane plně obsazená předchozí vrstva Vzácné plyny mají nejstabilnější uspořádání elektronového obalu – mají plně obsazenou valenční vrstvu

13 Na F + F - F Na–F Na + F -

14 Největší elektronegativitu ze všech atomů má FLUOR. Na základě rozdílu elektronegativit dvou vázaných atomů se mění charakter chemické vazby. Podle rozdílu elektronegativit vázaných prvků dělíme vazby na kovalentní nepolární, kovalentní polární a iontovou. Elektronegativita je schopnost atomu přitahovat elektronový pár na svou stranu. Elektronegativita je schopnost atomu přitahovat elektronový pár na svou stranu.

15 ELEKTRONEGATIVITA KLESÁ

16 Hodnota elektronegativity prvku se určuje z periodické tabulky. Jedná se o čísla z intervalu 0,7 až 4. Výpočet rozdílu elektronegativity v molekule chlorovodíku HCl: H – Cl Elektronegativita vodíku: X(H) = 2,2 Elektronegativita chlóru: X(Cl) = 3,15 Rozdíl elektronegativit: ΔX = 3,15 – 2,2 = 0,95

17 Vazebný elektronový pár je rozmístěn rovnoměrně mezi oběma atomy. Nepolární kovalentní vazbu vytvářejí atomy, které mají rozdíl elektronegativit menší než 0,40. Molekula methanu CH 4 ΔX = 2,55 – 2,2 = 0,35 ΔX < 0,40

18 Vazebný elektronový pár je posunut k atomu, který má větší elektronegativitu. Polární kovalentní vazbu vytvářejí atomy, jejichž rozdíl elektronegativit je v rozmezí 0,4 až 1,7. Molekula chlorovodíku HCl ΔX = 3,15 – 2,2 = 0,95 ΔX z intervalu 0,40 až 1,70

19 Vazebný elektronový pár si přitáhne elektronegativnější atom. Atomy přecházejí na ionty. Iontovou vazbu vytvářejí atomy, jejichž rozdíl elektronegativit je větší než 1,7. Molekula chloridu sodného NaCl ΔX = 3,15 – 0,9 = 2,25 ΔX > 1,70

20 Vyskytuje se v krystalech kovů. Valenční elektrony atomů tvořící kov jsou volně sdílené mezi všemi atomy. Přítomnost takových volných elektronů způsobuje tepelnou a elektrickou vodivost.

21 Obrázky: AUTOR NEZNÁMÝ. http://www.omska.cz/vyuka/chemie/ [online]. [cit. 13.11.2012]. Dostupný na WWW: http://www.omska.cz/wp-content/uploads/2010/12/chemie.jpg http://www.omska.cz/wp-content/uploads/2010/12/chemie.jpg AUTOR NEZNÁMÝ. http://stavbaatomu.wz.cz/obal.htm [online]. [cit. 13.11.2012]. Dostupný na WWW: http://stavbaatomu.wz.cz/obal.jpg AUTOR NEZNÁMÝ. http://chemvazba.moxo.cz/prehled.html [online]. [cit. 13.11.2012]. Dostupný na WWW: http://chemvazba.moxo.cz/Obr_menu/h2vazba.gif http://chemvazba.moxo.cz/Obr_menu/h2vazba.gif AUTOR NEZNÁMÝ. http://mail.zsebenese.opava.cz/tabulka/n.html [online]. [cit. 13.11.2012]. Dostupný na WWW: http://mail.zsebenese.opava.cz/tabulka/n.jpg http://mail.zsebenese.opava.cz/tabulka/n.jpg AUTOR NEZNÁMÝ. http://www.e-chembook.eu/cz/anorganicka-chemie/pentely-skupina-dusiku [online]. [cit. 13.11.2013]. Dostupný na WWW: http://www.e-chembook.eu/databaze_molekul/dusik.pnghttp://www.e-chembook.eu/databaze_molekul/dusik.png AUTOR NEZNÁMÝ. http://www.oskole.sk/?id_cat=5&clanok=126 [online]. [cit. 13.11.2013]. Dostupný na WWW: http://www.oskole.sk/images/kyslik2.jpg http://www.oskole.sk/images/kyslik2.jpg AUTOR NEZNÁMÝ. http://www.ped.muni.cz/wphy/FyzVla/ [online]. [cit. 13.11.2013]. Dostupný na WWW: http://www.ped.muni.cz/wphy/FyzVla/FMKomplet_soubory/image040.jpg


Stáhnout ppt "CHEMICKÁ VAZBA. Jsou to elektrony ve vnější vrstvě. Nespárované valenční elektrony se podílejí na vzniku vazby."

Podobné prezentace


Reklamy Google