Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

CHEMIE CHEMICKÁ VAZBA.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "CHEMIE CHEMICKÁ VAZBA."— Transkript prezentace:

1 CHEMIE CHEMICKÁ VAZBA

2 Valenční elektrony Jsou to elektrony ve vnější vrstvě. Nespárované valenční elektrony se podílejí na vzniku vazby.

3 7N 7N 1s 2s 7N 7N 1s 7N 1s 2s 2p ATOM DUSÍKU 1s 2s 2p 3s 3p …   
- - - - Nespárované elektrony vytvářejí vazby mezi atomy – tím vznikají molekuly - -

4 Valenční elektrony 11Na 1s 2s 2p 3s 7N 1s 2s 2p 10Ne 1s 2s 2p
1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p …  H Na Neon: nemá nespárované valenční elektrony. Neslučuje se  Sodík: má 1 nespárovaný valenční elektron. Vytvoří jednu vazbu H N  Dusík: má 3 nespárované valenční elektrony. Vytvoří tři vazby

5 Chemická vazba Předpoklady pro vznik vazby:
Chemická vazba je tvořena dvojicí (párem) elektronů. Tomuto páru říkáme vazebný elektronový pár. Na vzniku chemické vazby se podílejí pouze elektrony ve vnější vrstvě. Předpoklady pro vznik vazby: Atomy se musí přiblížit tak, aby se překryly jejich valenční orbitaly. Atomy musí mít nespárované valenční elektrony

6 F – F Jednoduchá vazba 9F 1s 2s 2p F – F F Molekula fluoru F2   

7 Dvojná vazba Molekula kyslíku O2 8O 1s s p  F  F

8 trojná vazba Molekula dusíku N2 7N 1s s p  F  N – N

9 Typy chemických vazeb Podle počtu vytvořených vazebných elektronových párů: Jednoduchá vazba (jeden společný elektronový pár) F – F Dvojná vazba (dva společné elektronové páry) O = O Trojná vazba (tři společné elektronové páry) N ≡ N

10 TROJNÁ VAZBA ≠ TŘI JEDNODUCHÉ VAZBY
!!! TROJNÁ VAZBA ≠ TŘI JEDNODUCHÉ VAZBY Molekula amoniaku NH3 7N 1s s p 1H 1s F  N H H H

11 atomová elektronegativita

12 Stabilnost elektronového obalu
10Ne 1s 2s 2p 9F 1s 2s 2p 11Na 1s 2s 2p 3s 3p  Vzácné plyny mají nejstabilnější uspořádání elektronového obalu – mají plně obsazenou valenční vrstvu  K plně obsazené valenční vrstvě chybí jeden elektron  Odstraněním jednoho elektronu z valenční vrstvy zůstane plně obsazená předchozí vrstva

13 Molekula fluoridu sodného
Na Na–F F Na F - + Na+ F- F Na

14 elektronegativita Elektronegativita je schopnost atomu
Největší elektronegativitu ze všech atomů má FLUOR. Na základě rozdílu elektronegativit dvou vázaných atomů se mění charakter chemické vazby. Podle rozdílu elektronegativit vázaných prvků dělíme vazby na kovalentní nepolární, kovalentní polární a iontovou. Elektronegativita je schopnost atomu přitahovat elektronový pár na svou stranu.

15 ELEKTRONEGATIVITA KLESÁ

16 Výpočet rozdílu elektronegativit
Hodnota elektronegativity prvku se určuje z periodické tabulky. Jedná se o čísla z intervalu 0,7 až 4. Výpočet rozdílu elektronegativity v molekule chlorovodíku HCl: H – Cl Elektronegativita vodíku: X(H) = 2,2 Elektronegativita chlóru: X(Cl) = 3,15 Rozdíl elektronegativit: ΔX = 3,15 – 2,2 = 0,95

17 kovalentní nepolární vazba
Vazebný elektronový pár je rozmístěn rovnoměrně mezi oběma atomy. Nepolární kovalentní vazbu vytvářejí atomy, které mají rozdíl elektronegativit menší než 0,40. Molekula methanu CH ΔX = 2,55 – 2,2 = 0,35 ΔX < 0,40

18 kovalentní polární vazba
Vazebný elektronový pár je posunut k atomu, který má větší elektronegativitu. Polární kovalentní vazbu vytvářejí atomy, jejichž rozdíl elektronegativit je v rozmezí 0,4 až 1,7. Molekula chlorovodíku HCl ΔX = 3,15 – 2,2 = 0,95 ΔX z intervalu 0,40 až 1,70

19 iontová vazba Vazebný elektronový pár si přitáhne elektronegativnější atom. Atomy přecházejí na ionty. Iontovou vazbu vytvářejí atomy, jejichž rozdíl elektronegativit je větší než 1,7. Molekula chloridu sodného NaCl ΔX = 3,15 – 0,9 = 2,25 ΔX > 1,70

20 kovová vazba Vyskytuje se v krystalech kovů. Valenční elektrony atomů tvořící kov jsou volně sdílené mezi všemi atomy. Přítomnost takových volných elektronů způsobuje tepelnou a elektrickou vodivost.

21 Zdroje Obrázky: AUTOR NEZNÁMÝ. [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: AUTOR NEZNÁMÝ. [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: AUTOR NEZNÁMÝ. [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: AUTOR NEZNÁMÝ. [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: AUTOR NEZNÁMÝ. [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: AUTOR NEZNÁMÝ. [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: AUTOR NEZNÁMÝ. [online]. [cit ]. Dostupný na WWW:


Stáhnout ppt "CHEMIE CHEMICKÁ VAZBA."

Podobné prezentace


Reklamy Google