Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

RNDr.Josef ČIHÁK NEMOCNICE Vsetín, příspěvková organizace KONFERENCE KVALITA ZDRAVOTNÍ PÉČE – TÝMOVÁ PRÁCE Hotel ATOM, Ostrava, 6. a 7. prosince 2005 MULTIDISCIPLINÁRNÍ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "RNDr.Josef ČIHÁK NEMOCNICE Vsetín, příspěvková organizace KONFERENCE KVALITA ZDRAVOTNÍ PÉČE – TÝMOVÁ PRÁCE Hotel ATOM, Ostrava, 6. a 7. prosince 2005 MULTIDISCIPLINÁRNÍ."— Transkript prezentace:

1 RNDr.Josef ČIHÁK NEMOCNICE Vsetín, příspěvková organizace KONFERENCE KVALITA ZDRAVOTNÍ PÉČE – TÝMOVÁ PRÁCE Hotel ATOM, Ostrava, 6. a 7. prosince 2005 MULTIDISCIPLINÁRNÍ TÝM A SPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ ZDRAVOTNICKÉ TECHNIKY POUŽÍVÁNÍ ZDRAVOTNICKÉ TECHNIKY NA JEDNOTKÁCH INTENZIVNÍ PÉČE Z POHLEDU BIOMEDICÍNSKÉHO Z POHLEDU BIOMEDICÍNSKÉHOINŽENÝRA

2 ZDRAVOTNICKÉ PROSTŘEDKY NA JIP (ARO) IIb IIa I Pozn.: na základě odhadu pořizovací hodnoty jednotlivých ZP dialyzační monitory infúzní technika defibrilátory stimulátory (ext.) ventilační technika centrální monitorovací systém monitory vitálních funkcí odsávačky digit. tonometry osobní a postelové elektro. váhy tonometry, postele, světla, …  90% 5-8%

3 75% 14% 10% IIb IIa I III ZDRAVOTNICKÉ PROSTŘEDKY – SZM NA DIALÝZE DIALYZÁTORY on line filtry, krevní sety dialyzační koncentráty dialyzační jehly desinfekční prostředky akutní katétry

4 VYMEZENÍ POJMU TECHNICKÝCH PRACOVNÍKŮ KLINICKÝ INŽENÝR BIOMEDICÍNSKÝ INŽENÝR BIOMEDICÍNSKÝ TECHNIK zák.č. 96/2005Sb. vyhl.č. 424/2005Sb. akreditované vzdělání rekvalifikační akreditovaný kurz PRAXE Je nutné konstatovat, že biomedicínský inženýr není příliš dobře zažitým článkem multidisciplinárního týmu ! BMI

5 MULTIDISCIPLINÁRNÍ TÝM ZDRAVOTNÍ SESTRY BMI POMOCNÝ PERSONÁL LÉKAŘI ekonomové právník lékárna laboratoře technicko-investiční odd. MANAGEMENT MULTIDISCIPLINÁRNÍ TÝM POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE POUŽÍVÁNÍZP

6 ROZSAH NEZBYTNÝCH ZNALOSTÍ !? základy diagnostiky poruch přístrojové techniky technika a technologie ZT nauka o materiálu základy medicíny obsluha ZT trochu biochemie !? základy biofyziky elektrotechnika metrologie Biomedicínský inženýr je zpravidla dobře vybaven teoretickými i praktickými znalostmi, ale legislativa může být slabým místem ! BIOMEDICÍNSKÝ (KLINICKÝ) INŽENÝR technik LEGISLATIVA ?! !? ? §28

7 LEGISLATIVNÍ MINIMUM (ale nejen pro techniky) Je samozřejmé, že tím výčet zdaleka nekončí a pro praktické účely je nezbytně nutná alespoň rámcová znalost další rozsáhlé legislativy !!! vyhl.č. 501/2000Sb. vyhl.č. 11/2005Sb. vyhl.č.195/2005Sb. zákon č. 505/1990Sb. v platném znění vyhl.č. 345/2002Sb. nařízení vlády č. 336/2004Sb. (a 453/2004 a 154/2004) zákon č. 123/2000Sb. v platném znění zákon č. 22/1997Sb. v platném znění zák.č.95/2004Sb. zák.č.96/2004Sb. vyhl.č.424/2004Sb.

8 POŘIZOVÁNÁNÍ NOVÝCH ZP – PŘÍSTROJOVÉ TECNIKY DOSLUHUJÍCÍ ZDRAVOTNICKÉ PROSTŘEDKY - K ODPISU ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ FUNKČNÍ TECHNIKOU (ZP) POŘIZOVÁNÍ NOVÝCH ZP – PŘÍSTROJOVÉ TECHNIKY TECHNICKO – KLINICKÉ ZADÁNÍ Veřejná obchodní soutěž Výběrové řízení Nabídkové řízení MULTIDISCIPLINÁRNÍ TÝM BMI LÉKAŘ SESTRA ZPZP

9 CO MUSÍ NOVÝ ZP SPLŇOVAT EVIDENCE ZP DOKUMENTACE ČESKÝ NÁVOD K OBSLUZE SERVISNÍ MANUÁL PROHLÁŠENÍ O SHODĚ Declaration of conformity CERTIFIKÁT typu stanoveného měřidla CE značka CE číslo notifikované osoby TŘÍDA RIZIKA postupy při desinfekci a čištění STANOVENÍ KVALIFIKOVANÉHO SERVISU umístění CE na ZP a obalech C P Co je potřebné zkontrolovat, že bylo se ZP dodáno !?!? CE CE

10 Pro další postup je velmi důležitá znalost rizikové třídy do které je zdravotnický prostředek zařazen ! Ne vždy tento údaj výrobce – dodavatel v průvodní dokumentaci uvádí ! POJEM RIZIKOVÉ TŘÍDY A JEJÍ „IDENTIFIKACE“ Biomedicínský inženýr by měl proto zvládnout i řazení ZP dle tohoto kritéria, což může celkem složitě provézt dle příloh nařízení vlády č.336/2003Sb. nebo o něco jednodušeji dle vyhlášky (mzcr) č.11/2005Sb. Ideálním materiálem je MEDDEV 2,4/1 rev. 8.

11 ZP - UVEDENÍ DO PROVOZU Zavedení do EVIDENCE ZP, včetně identifikovatelnosti POVĚŘENÍ osoby, která bude provádět následnou instruktáž INSTRUKTÁŽ obsluhy (např. i pacient nebo jeho rodina) Související SZM (např.set) Prověření originálního příslušenství, funkčnosti a dodané verze software, originální „náhradní“ díly znalost TŘÍDY RIZIKA, periody BTK, metrologie provozní kontroly INSTALACE ZP (instalační protokol, převzetí ZP, údaje pro evidenci, převzetí dokumentace, atd.) SOUVISEJÍCÍ ZP !!! Měřidlo – primární kalibrace

12 DALŠÍ PROVOZ ZP Převzetí ZP po záruce, zahájení pravidelných BTK, hodnocení provozních nákladů na servis, spolehlivost. Pravidelná preventivní údržba, čištění a desinfekce a zdokonalení těchto činností. Záruční opravy a kontroly. Zaběhnutí do pravidelného provozu, doplňující instruktáže, zaškolení nových pracovníků, atd. Uvedením do provozu zpravidla hlavní starosti biomedicínského inženýra teprve začínají.

13 KOMUNIKACE MEZI PRACOVIŠTI (různého zaměření i vybavení) HDS HDS (dialýza) ARO dialyzační monitory specielní SZM infúzní technika ventilátory monitory IIb JIP JIP (interní) externí kardiostimulátor, defibrilátor IIb PERSONÁL HDSJIP ARO BMI

14 OBLASTI „ZÁKLADNÍ“ ČINNOSTI BMI BMI HODNOCENÍ PROVOZU ZP A AKTUÁLNÍHO TECHNICKÉHO STAVU KOMUNIKACE SE SERVISEM A VLATNÍMI KOLEGY NA PRACOVIŠTÍCH (ARO-JIP-HDS) HODNOCENÍ ADEKVÁTNOSTI LÉČBY A JEJÍ BEZPEČNOSTI DOLAĎOVÁNÍ PROVOZNÍCH MOŽNOSTÍ ZP, NÁSLEDNÉ INSTRUKTÁŽE, PREVENTIVNÍ ÚDRŽBA, BTKSLOŽITÉ VÝKONY VYHODNOCOVÁNÍ PORUCH DOKUMENTACE SOFTWARE METROLOGIE

15 DALŠÍ OBLASTI ČINNOSTI BMI NAVAZUJÍCÍ ZP NAVAZUJÍCÍ ZP a technologie NAVAZUJÍCI ZP-SZM PŘÍSLUŠENSTVÍ PROVOZNÍ PODMÍNKY (rozvody, voda, elektrická síť) UP GRADE UP GRADE (software, dovybavení, vylepšení,..) MODULY ZDRAVOTNICKÝ PROSTŘEDEK – charakteru přístrojové techniky SOULAD S LEGISLATIVOU ! ZMĚNY !

16 četnost poruch doba „života“ ZP ZÁRUKA PROVOZ OPOTŘEBENÍ 1 2 3 kvalita SPOLEHLIVOSTNÍ „VANA“ ?!

17 FÁZE ŽIVOTNOSTI ZP – vliv na poskytovanou zdravotní péči Biomedicínský inženýr by měl spolehlivě rozpoznávat a kvalifikovaně a hlavně odpovídajícím způsobem řídit využití ZP charakteru přístrojové techniky v jednotlivých fázích jejich životnosti a pozitivně tak ovlivňovat kvalitu i bezpečnost poskytované zdravotní péče. 1 FÁZE – doba zahoření od výrobce a doba záruky 2 FÁZE – doba používání ZP při poskytování zdravotní péče, u kvalitního výrobku poruchy vysloveně nahodilé 3 FÁZE – počínající a pokročilé amortizace ZP, zvyšuje se četnost poruch, strmé zvýšení servisních nákladů, snížení kvality i bezpečnosti poskytované zdravotní péče

18 V KTERÉKOLIV FÁZI SVÉ ŽIVOTNOSTI MUSÍ ZP CHARAKTERU PŘÍSTROJOVÉ TECHNIKY SPLŇOVAT POŽADAVKY STANOVENÉ ZÁKONEM (č.123/2000Sb.) ZDRAVOTNICKÝ PROSTŘEDEK (ZP) MUSÍ PO CELOU DOBU JEHO ŽIVOTNOSTI PŘI POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE SPLŇOVAT MEDICÍNSKÉ A TECHNICKÉ POŽADAVKY STANOVENÉ VÝROBCEM ZP MUSÍ BÝT PROKAZATELNĚ A ODBORNĚ UDRŽOVÁNY V ŘÁDNÉM STAVU KONTROLAMI, OŠETŘOVÁNÍM, SEŘIZONÁNÍM, OPRAVAMI A ZKOUŠKAMI PROVÁDĚNÝMI V SOULADU S POKYNY VÝROBCŮ TĚCHTO PROSTŘEDKŮ, PŘÍSLUŠNÝMI ZVLÁŠTNÍMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY A PŘEDPISY PRO PROVOZOVÁNÍ ZP S CÍLEM ZABEZPEČIT POŽADAVEK UVEDENÝ V §4, odst.(2), věta první §4, odst.(2), věta první § 28, odst.(1)

19 SERVISNÍ TECHNIK (INŽENÝR) A TAKÉ BIOMEDICÍNSKÝ (KLINICKÝ) INŽENÝR, KTEŘÍ SPLŇUJÍ NUTNOU PODMÍNKU ZÁKONA (č.123/2000Sb. v platném znění), FORMULOVANOU V §28 §28, MUSÍ OBJEKTIVNĚ POSOUDIT TECHNICKÝ STAV ZDRAVOTNICKÉHO PROSTŘEDKU A TO V KTERÉKOLIV FÁZI JEHO ŽIVOTNOSTI OSOBA POVĚŘENÁ PROVÁDĚNÍM SERVISU, POPŘÍPADĚ ODBORNÉHO HODNOCENÍ STAVU ZDRAVOTNICKÉHO PROSTŘEDKU POSTUPUJE PŘI SVÉ ČINNOSTI NEZÁVISLE NA JINÝCH OSOBÁCH A NESMÍ BÝT JIMI OVLIVŇOVÁNA §28, odst.(4) zákona

20 Z Á V Ě R BIOMEDICÍNSKÝ (KLINICKÝ) INŽENÝR BY MĚL BÝT NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ MULTIDISCIPLINÁRNÍHO TÝMU A TO PŘEDEVŠÍM NA JIP (ARO, HDS), KDE JE VYSOKÁ KONCETRACE ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ VYŠŠÍCH RIZIKOVÝCH TŘÍD JE VELMI DŮLEŽITÉ, ABY JEHO PROFESNÍ POZICE ODPOVÍDALA MOŽNOSTEM OVLIVNIT KVALITU POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ NA ZÁKLADĚ JEHO VZDĚLÁNÍ, ALE I KVALIFIKACE ZÍSKANÉ PRAXÍ APLIKACE LEGISLATINÍCH NÁLEŽITOSTÍ JE PAK PROBLÉMEM CELÉHO MULTIDISCIPLINÁRNÍHO TÝMU, VŠECH PROFESNÍCH ZAMĚŘENÍ


Stáhnout ppt "RNDr.Josef ČIHÁK NEMOCNICE Vsetín, příspěvková organizace KONFERENCE KVALITA ZDRAVOTNÍ PÉČE – TÝMOVÁ PRÁCE Hotel ATOM, Ostrava, 6. a 7. prosince 2005 MULTIDISCIPLINÁRNÍ."

Podobné prezentace


Reklamy Google