Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Priority rozvoje dopravní infrastruktury střední a východní Moravy a Dopravní sektorové strategie 2. fáze.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Priority rozvoje dopravní infrastruktury střední a východní Moravy a Dopravní sektorové strategie 2. fáze."— Transkript prezentace:

1 Priority rozvoje dopravní infrastruktury střední a východní Moravy a Dopravní sektorové strategie 2. fáze

2 Analýza rozvoje dopravní infrastruktury střední a východní Moravy
Dokument vznikl v průběhu listopadu 2011 až května 2012 z iniciativy Zlínského kraje

3 Cíle dokumentu Cílem dokumentu je analýza stávající situace regionu střední a východní Moravy a stanovení priorit dalšího rozvoje dopravní infrastruktury, a tím rovněž akcelerovat region v kontextu mezinárodním, národním i regionálním. Hlavním motivem rozvoje dopravní infrastruktury regionu by mělo být vytvoření bezpečné, kvalitní a optimálně propustné dopravní sítě, která napomůže vytvoření podmínek pro ekonomický rozvoj a zvýšení konkurenceschopnosti Zlínského kraje. 3

4 Rozsah projektu Obecné předpoklady Popis stavu prostředí
Analýza podkladů a stanovení mantinelů pro posuzování Metodika a posouzení projektů Návrhy priorit výstavby dopravní infrastruktury 4

5 Východiska pro řešení projektu
Dokument poskytuje ucelený přehled o stavu dopravní infrastruktury v regionu střední a východní Moravy, jejím potřebném rozvoji a zhodnocení skutečných přínosů jednotlivých staveb, přičemž byla akcentována především doprava silniční. V první fázi bylo podrobně analyzováno socioekonomické prostředí Zlínského kraje, stejně jako demografická situace a její předpokládaný vývoj. Rovněž byla podrobně analyzována stávající dopravní síť a to jak silniční, tak i železniční, přičemž pozornost byla zaměřena na problematické lokality na těchto sítích se vyskytující. Silniční síť byla podrobena zkoumání i co se týče její adekvátnosti ve vztahu k charakteru posuzovaného území a jeho nároků na dopravu. 5

6 SWOT analýza dopravního systému regionu
6

7 SWOT analýza dopravního systému regionu
7

8 Hlavní dopravní infrastruktura regionu
nadřazená silniční síť dálnic, rychlostních silnic, silnic I. třídy a rovněž krajská páteřní silniční síť silnic II. třídy 8

9 Hlavní dopravní infrastruktura regionu
Vedení železničních tratí 9

10 Multikriteriální analýza
Pro hodnocení infrastrukturních projektů byla zvolena multikriteriální analýza (MCA). MCA je nástrojem pro výběr či seřazení posuzovaných záměrů dle jejich přínosu, na základě předem definovaných kritérií. Tento přístup je vhodný v případech, kdy není možné jednoznačně vyčíslit všechny přínosy nebo rizika určitého projektu a projekt např. plní několik cílů. Každý projekt je posuzován jednotlivými kritérii a na základě celkového posouzení všemi kritérii jsou určeny konečné priority. Klíčovým úkolem MCA je obecně stanovit zdůvodněná a transparentní kritéria a odborně určit jejich váhu (tzn. procentuální podíl na výsledku hodnocení) co nejvíce konsensuálním a logickým způsobem. 10

11 Multikriteriální analýza – kritéria hodnocení
Schéma kritérií multikriteriální analýzy Kritéria jsou pro přehlednost rozdělena do 4 oblastí (na obrázku schéma kritérií silniční dopravy) 11

12 Multikriteriální analýza – stanovení vah kritérií
Fullerova metoda Metoda je založena na vzájemném párovém porovnání všech kritérií Párové porovnání kritérií se provádí pomocí tzv. Fullerova trojúhelníku Každá dvojice kritérií je v trojúhelníku porovnávána pouze jednou V každé dvojici je označeno kritérium které je z pohledu hodnotitele důležitější, v případě že kritéria jsou stejně důležitá jsou označena obě Na základě počtu preferencí jsou stanoveny váhy kritérií Fullerův trojúhelník Vzor označení Kritérium 1 Kritérium 2 Kritérium 1 Kritérium 3 Kritérium 1 Kritérium 4 Kritérium 1 Kritérium n Kritérium 2 Kritérium 3 Kritérium 2 Kritérium 4 Kritérium 2 Kritérium n Kritérium 3 Kritérium 4 Kritérium 3 Kritérium n   … Kritérium n-1 Kritérium n Kritérium 1 Kritérium 2

13 Multikriteriální analýza – hodnocení
Hodnocení jednotlivých staveb probíhalo na základě: Analytických dat Intenzity dopravy a přepravní vazby Úroveň kvality dopravy Stavební připravenost Sociodemografická data Mezivládní dohody Územně plánovací podklady a dokumenty Environmentální hledisko Dat zjištěných při terénním šetření Stavební a dopravně technický stav ovlivněné silniční sítě Kapacitní resp. úzká hrdla Dopravně bezpečnostní závady

14 Priority silniční dopravy
R Olomouc - Kokory R Staré Město - Moravský Písek I/35 Lešná - Palačov R Pozděchov - Horní Lideč I/57 Valašské Meziříčí - Jarcová R Lípa - Pozděchov I/35 Valašské Meziříčí – Rožnov p. Radhoštěm (Severní obchvat Val. Meziříčí, Zubří křižovatka se sil. III/01877, Silnice I/35 křiž. se sil. III/01873 u Hrachovce, I/35 Křižovatka se sil. III/4868 u Stříteže) R Horní Lideč - hranice ČR/SR I/49 Vizovice - Lhotsko I/57 Semetín – Bystřička R48 MUK Bělotín – Rybí I/55 Kunovice, průtah - dopravně bezpečnostní opatření I/57 Jarcová – Bystřička Stavby silniční dopravy s nejvyšší prioritou: R Hulín – Fryšták vč. přivaděče Holešov D Přerov - Lipník n.B. R 5505 Otrokovice obchvat JV R Fryšták - Lípa D Říkovice-Přerov Stavby silniční dopravy prioritní: R Babice - Staré Město R Napajedla - Babice I/55 Přerov - průtah I/55 MÚK s ČD Přerov - Předmostí I/35 Valašské Meziříčí - Lešná R Moravský Písek – Břeclav R Kokory - Přerov 14

15 Priority silniční dopravy
Priority na krajské silniční síti: Úsek KROMĚŘÍŽ – HULÍN – HOLEŠOV – BYSTŘICE POD HOSTÝNEM – VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ (silnice II/432, II/438 a II/150) Úsek UHERSKÝ BROD – BOJKOVICE – SLAVIČÍN – BRUMOV-BYLNICE (silnice II/495) Úsek ÚSTÍ U VSETÍNA – VELKÉ KARLOVICE – (SLOVENSKO) (silnice II/487) Úsek KUNOVICE – HLUK – SLAVKOV (silnice II/498) Úsek KROMĚŘÍŽ – ZDOUNKY – KORYČANY – (KYJOV – HODONÍN) (silnice II/367, II/432) Úsek HOLEŠOV – FRYŠTÁK – ZLÍN (silnice II/490) Úsek ZLÍN – BOHUSLAVICE U ZLÍNA – BISKUPICE – UHERSKÝ BROD – DOLN Í NĚMČÍ (silnice II/497, III/4972, II/490) Úsek UHERSKÉ HRADIŠTĚ – BÍLOVICE - BOHUSLAVICE U ZLÍNA (silnice II/497) Úsek ZÁDVEŘICE – DOLNÍ LHOTA – SLAVIČÍN (silnice II/492, II/493) Úsek (PROSTĚJOV – PŘEROV) – BYSTŘICE POD HOSTÝNEM – JABLŮNKA (silnice II/150, II/437) 15

16 Priority silniční dopravy
16

17 Priority železniční dopravy
Stavby železniční dopravy s nejvyšší prioritou: Elektrizace a zkapacitnění trati vč. PEÚ Otrokovice - Zlín střed (včetně) Rekonstrukce žst. Přerov Modernizace trati Brno - Přerov, II. etapa Brno - Blažovice a Nezamyslice -Přerov Rekonstrukce trati Hranice na Moravě – Střelná Stavby železniční dopravy prioritní: Elektrizace trati vč. PEÚ trati Kojetín - Kroměříž - Hulín - Holešov - Valašské Meziříčí Zvýšení výkonnosti a zkapacitnění trati Nezamyslice - Olomouc s vazbou na modernizaci tratě Brno - Přerov Rekonstrukce Střelenského tunelu vč. Kol. č. 1 a 2 v km 22,480-23,480 a kol. č. 1 v km 21,110-27,261 trati H. Lideč - SH SR 17

18 Priority železniční dopravy
18

19 Dopravní sektorové strategie 2. fáze
Dokument připravovaný pro Ministerstvo dopravy ČR Realizace v období 09/2011 – 02/2013

20 Struktura dokumentu Kniha 1 Výchozí podmínky pro tvorbu dopravní strategie Kniha 2 Strategický dopravní model ČR Kniha 3 Scénáře budoucího rozvoje – seminář Kniha 4 Model dopravních prognóz Kniha 5 Principy dopravní strategie Kniha 6 Opatření na dopravní infrastruktuře Kniha 7 Finanční potřeby projektů dopravní infrastruktury Kniha 8 Metodika hodnocení projektů dopravní infrastruktury Kniha 9 Finanční možnosti pro zajištění rozvoje dopravní infrastruktury Kniha 10 Realizace dopravní sektorové strategie

21 Proces realizace DSS2 Dopravní strategie
Prognóza přepravních proudů [K4] Opatření na dopravní infrastruktuře [K6] Finanční náročnost, efektivita projektů [K7] Komplexní hodnocení, MCA [K8] Finanční zdroje [K9] Harmonogram realizace, legislativa [K10] potřeby (scénáře) projekty, programy požadavky možnosti naplnění cílů ekonomické posouzení Dopravní strategie

22 Dopravní model a prognóza
Multimodální 4-stupňový dopravní model (silniční, železniční, vodní a letecká doprava; osobní / nákladní) Prognóza na roky 2020, 2035, 2050

23 Identifikace opatření
Identifikace nedostatků a úzkých míst (na základě dříve stanovených cílů) Sběr informací od správců dopravní infrastruktury i dalších subjektů Řešení nedostatků na dopravních sítích Identifikace nových opatření Identifikace variant Stanovení investičních potřeb

24 Multikriteriální analýza

25 Ing. Ondřej Kokeš Ing. Petr Dvořák


Stáhnout ppt "Priority rozvoje dopravní infrastruktury střední a východní Moravy a Dopravní sektorové strategie 2. fáze."

Podobné prezentace


Reklamy Google