Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

 CIECA-zpráva Mezinárodní komise pro zkoušky k udělení řidičských oprávnění.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: " CIECA-zpráva Mezinárodní komise pro zkoušky k udělení řidičských oprávnění."— Transkript prezentace:

1  CIECA-zpráva Mezinárodní komise pro zkoušky k udělení řidičských oprávnění

2  Představení CIECA  znamená: Mezinárodní organizace zkušebních organizací k udělení řidičských oprávnění  Členem je 35 zkušebních organizací ze 30 států  CIECA byla založena před více než 50 lety, v roce 1956, a v 90. letech se změnila z organizace s nezávaznou výměnou interních zkušeností na  organizaci zabývající se mezinárodním vývojem zkoušek k získání řidičských oprávnění  poradní grémium pro EU-generální ředitelství pro transport a energii

3  Poslání organizace Činnost v následujících oblastech: - bezpečnost dopravy díky kvalifikovaným řidičům; - harmonizace zkoušek k udělení řidičských oprávnění; - odborná poradenská činnost EU-komise. Cíle: Vývoj kvalitativně hodnotných norem pro zkoušky k získání řidičského oprávnění a podpora jízdního výcviku v členských zemích bez povinnosti výcviku. Různé aktivity: -interní a veřejné workshopy s odbornou tématikou; -mezinárodní management projektů; -platforma pro mezinárodní výměnu zkušeností.

4  Členské státy/organizace

5  Aktivity CIECA se zabývá různými aktivitami: Každoroční zasedání a kongresy - projednávají se strategické otázky organizace Valné shromáždění - Usnesení a volby příslušného statusu Interní a veřejné akce - Výměna praktických informací, osvědčených praktik, formulace doporučení Veřejné akce - Pro širokou odbornou veřejnost k vylíčení výsledků CIECA a k výměně zkušeností

6  CIECA-projekty -The Guide on Driver Licensing (příručka) – CIECA -SUPRIME (Best practice pro bezpečnost dopravy) - CIECA a Rakousko -MEDRIL (medicínské požadavky) -HERMES (Coaching pro odborné školitele) – EU-komise -Teoretický test na PC (nové interaktivní formáty) - CIECA

7  Interní aktivity 1.Expert Advisory Group - Best practice prostřednictvím návštěv expertů různých členských organizací. např. 2006 Česká republika - kontaktní osoba pro specifické problémy země 2.Interní workshopy prosinec 2006 – doprovodná jízda březne 2007 – 3. EU-směrnice Annex IV v Bruselu prosinec 2007 – samostatná jízda při zkoušce Termín otevřen 07 - 2. EuroTra-CIECA-seminář „EU-směrnice pro řidiče z povolání“

8  CIECA-Informace ke zkušebním systémům

9  Zvláštnosti zkoušek k získání řidičského oprávnění v jednotlivých zemích Je nutno analyzovat, zda dnešní zkušební systémy v jednotlivých státech budou vyhovovat také vysokým nárokům na evropskou bezpečnost silničního provozu a zda pomohou snížit riziko nehod u začátečníků. V chartě EU jsou pevně stanovena opatření k tomu, aby se počet úmrtí snížil do roku 2010 na polovinu. Počet úmrtí v dopravě od 1995 do 2004 I 65.180 (58 mil. obyvatel) 76.102 (82 mil. obyvatel) D 78.763 (72 mil. obyvatel) F 36.178 (60 mil. obyvatel) GB CZ(10 mil. obyvatel)13.704

10  Mezinárodní srovnání zkušebních systémů V mezinárodním srovnání s členskými státy CIECA se CIECA snaží o harmonizaci zkušebních požadavků. Již v 70. letech započatý a pokračující vývoj EU-směrnic ovlivňuje také východoevropské a mimoevropské státy. Oproti tomu je ovšem nutno vidět velkou diferenciaci ve vzdělání, neboť ne všude tato povinnost existuje a tak je možno absolvovat i laické vyškolení. Zkoušky jsou prováděny jak státními zařízeními, tak také organizacemi z pověření státu. V této citlivé oblasti ovšem neexistuje konkurence v žádném státě. BDGBNLSF Státy s privatizovanými zkušebními organizacemi : NIR

11  Struktura zkušebního systému ve východním Německu v roce 1990  Cíl: - přiměřeně kvalitní zkouška pro vysokou bezpečnost dopravy - dostatečná kapacita s krátkou čekací dobou (2 týdny)  Prostředky: - privátní zkušební organizace jako „registrovaný spolek“ - provádění vybraného úkolu „zkouška způsobilosti“ - převzetí nejlepších zkoušejících ze stavu roku 990 - přijímací pohovor před přijetím do zkušební organizace

12  Struktura 1990 ve východním Německu Průběh postupu:  Další vzdělávání a přezkoušení odborným znalcem  Úřední uznání prostřednictvím kontrolního úřadu ministerstva dopravy  Využití na regionálním pracovišti FE-zkušebny  Mzda podle počtu provedených zkoušek Normálně: 5 dnů/týden 11 zkoušek kategorie B po 0,75 hod. Pracovní doba podle přání  Zkouška v motorových vozidlech autoškoly ve zkušebních centrech

13  Dohled nejvyšších orgánů nad zkušební organizací Nejvyšší orgán zkoušející oznámení dozor pověření uznání Zkušební úkoly (dozorčí úřad ) (uznávací orgán) Zkušební organizace pro zemi nebo region vedoucí zástupce zkoušející

14  Zajištění kvality prostřednictvím systému managementu kvality (QM-System) 1.Osoba pověřená managementem kvality -Osoba pověřená managementem kvality objednává u předsedy -spolku; - Auditoři kontrolují na místě 2. Regionální vedoucí pracovníci -Provádění auditů v teorii a praxi -Kontrola zkušebních podkladů

15  - Akreditace zkušební organizace odborným grémiem ministerstva dopravy; - Požadavky na akreditaci jsou stanoveny; -Státní auditoři kontrolují na místě teoretickou a praktickou zkoušku; -K rozsahu kontroly patří: Záznamy o kvalitě Personál Pracovní doba Ochrana údajů Spokojenost zákazníků Zajištění kvality prostřednictvím akreditovaných metod

16  Zajištění kvality prostřednictvím zvyšování kvalifikace Povinné zvyšování kvalifikace všech zkoušejících v pracovní době -Celkem 5 dnů za rok -2 dny na různá témata jako centrální učební kurzy (téma zvolí zkoušející nebo vedoucí) -3 dny formou měsíční výměny zkušeností na každém regionálním pracovišti Doklady o zvyšování kvalifikace budou dozorčímu útvaru předány ke kontrole.

17  Opatření v případě kvalitativních nedostatků - Zavázání zkoušejících k nápravným a preventivním opatřením nebo k povinnému zvyšování kvalifikace -Odnětí úředního uznání zkoušejícího nadřízeným úřadem a tudíž zákaz činnosti jako zkoušející -V případě závažného pochybení zkušební organizace může tato přijít o svou akreditaci a tím pádem také o uznání jako zkušební organizace.

18  3. EU-směrnice Annex IV Profesní přístup Minimální věk: 23 let  po studiu a speciálním vzdělání žádný problém Vlastnictví řidičského průkazu tř.B:  nové, musí být při žádosti dodrženo. po dobu 3 let Berufsausbildung Stufe 3  žádný problém im Sinne 85/368 EWG Postupný přístup v povolání  nové nejdříve jen pro tř. B nad 3 roky

19  3. EU-směrnice Annex IV Základní kvalifikace a zkouška Novinky Úpravy Didaktické a sociální  záznam v životopisu a ve znalosti zkušební směrnici pro zkoušející Kvalita služeb  záznam v životopisu Řízení vozidla v každé  vysoké výdaje na vzdělání třídě s trvale vysokou úrovní řízení

20  3. EU-směrnice Annex IV Další vzdělávání - zvláštnosti Novinky Úpravy Didaktické a sociální  záznam v programu dalšího vzdělávání schopnosti Systém zajištění kvality, který Pro každého zkoušejícího poskytuje  elektronická evidence údajů nutná údaje o potřebě jeho vzdělávání. Audit - 4 hod na zkoušejícího  nové: prodloužení auditu každých 5 let s konkrétním obsahem Rozsah teorie  4 dny ve 2 letech Rozsah praxe  5 dnů v 5 letech


Stáhnout ppt " CIECA-zpráva Mezinárodní komise pro zkoušky k udělení řidičských oprávnění."

Podobné prezentace


Reklamy Google