Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Novela zákona č. 361/2000 Sb. a zákona č. 247/2000 Sb.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Novela zákona č. 361/2000 Sb. a zákona č. 247/2000 Sb."— Transkript prezentace:

1 Novela zákona č. 361/2000 Sb. a zákona č. 247/2000 Sb.
Transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/126/ES ze dne 20. prosince 2006 o řidičských průkazech (přepracované znění) Ministerstvo dopravy České republiky prezentace dne

2 Podstatné změny v zákoně č. 361/2000 Sb.

3 Obvyklé bydliště Výrazná změna ve způsobu vymezení
Kombinace materiálních a formálních znaků – úřady budou mít podklad pro zkoumání skutečného pobytu na našem území U studia navrhujeme jasné taxativní vymezení toho, co se za studium považuje – nepůjde jen o rekvalifikační kurzy, apod. Vymezení místa studia

4 Zpřísnění podmínek pro udělení ŘO
Zákaz udělení ŘO osobám kterým byl uložen zákaz řízení kterým bylo odejmuto řidičské oprávnění které dosáhly 12 bodů, ačkoli nebyly držiteli řidičského oprávnění Čestné prohlášení Zjednodušení mezinárodní spolupráce Udělit ŘO bude možné až po uplynutí lhůty a splnění zákonných podmínek

5 Odnětí ŘO Nový důvod - držitel nesplňoval při udělení ŘO stanovené podmínky Pokud podmínku obvyklého bydliště nebo studia dodatečně splní, ŘO se neodejme

6 Pozbývání ŘO V případě pozbytí nebo vzdání se ŘO pro „podmiňující skupiny“ přijde držitel i o ŘO pro skupiny „podmíněné“ Např. při zákazu řízení motorových vozidel skupiny B pozbývá držitel ŘO i pro skupinu D, a to dnem právní moci rozhodnutí

7 Skupiny vozidel Zrušuje se pojem „podskupina“
Změny zejména ve skupinách AM, A1, A Nová skupina A2 Vyloučení traktorů ze skupin C1, C1+E, C a C+E Vymezení „rovnocennosti“ se výrazně neliší, v některých případech stanovena i pouze na některá vozidla patřící do jiných skupin

8 Věkové hranice A1 se zvyšuje ze 16 na 17 let A2 nově 19 let
A z 21 na 24 let, pokud nepředchází řidičská praxe nebo nejde o ŘO omezené na tříkolová vozidla C a C+E se zvyšuje z 18 na 21 let D a D+E se zvyšuje z 21 na 24 let Nové výjimky, průkaz profesní způsobilosti

9 Zdravotní způsobilost
Nová oznamovací povinnost lékařů vždy, když možnou změnu zdravotní způsobilosti zjistí

10 Odborná způsobilost Při rozšíření řidičského oprávnění ze skupiny A1 na A2 a ze skupiny A2 na A po nejméně dvouleté praxi pouze doplňovací zkouška Při rozšíření rozsahu ŘO pro skupinu B na „těžké soupravy“ doplňovací výuka a výcvik a doplňovací zkouška, pokud nebyly součástí původního výcviku Doklad o získání odborné způsobilosti nově nesmí být starší 6 měsíců

11 Řidičský průkaz Důsledné vyjádření principu ŘP jako veřejné listiny, která osvědčuje zejména řidičské oprávnění držitele Uvádět se budou všechny skupiny vozidel, které je držitel ŘO oprávněn řídit Související změny v § 3 Změna platnosti – u skupin C, C+E, C1, C1+E, D, D+E, D1 a D1+E pouze 5 let

12 Přechodná ustanovení Navrhuje se ponechat ŘO ve stávajícím rozsahu
Pokud je vymezení nové skupiny a souvisejících rovnocenností širší a pro držitele ŘO výhodnější, bude oprávněn řídit vozidla v tomto širším rozsahu

13 Podstatné změny v zákoně č. 247/2000 Sb.

14 Přijetí k výuce a výcviku
Vypuštění podmínky pobytu na území České republiky pro přijetí do autoškoly Terminologická změna v názvu žádosti – po určitou dobu stávající podoba formulářů

15 Doplňovací výuka a výcvik a zkouška
Úpravy pro skupiny A2, A Změna rozsahu pro skupinu B

16 Zkušební komisaři Rozdělení zdokonalovacího školení do dvou rovin
teoretická a odborná příprava zaměřená na provádění a vyhodnocování zkoušek (2 dny za rok) prohlubování praktických dovedností potřebných pro řízení příslušných vozidel (1 den za rok) Povinnost se školení zúčastnit zkušebnímu komisaři, který školení neabsolvuje, bude možné odejmout průkaz prodloužení platnosti průkazu navázáno na absolvování školení

17 Průkaz zkušebního komisaře
Platnost 5 let v návaznosti na periodicitu školení Rozšíření důvodů pro odejmutí – i menší porušení povinností, pokud se jich dopouští opakovaně Povinnost vrátit průkaz a razítko

18 Výcviková vozidla Změny s ohledem na nové vymezení skupin a požadavky na provádění zkoušek A1 - zvýšení objemu na alespoň 120 cm3, minimální konstrukční rychlost 90 km.h-1 A2 - objem nejméně 400 cm3, výkon motoru alespoň 25 kW A - objem nejméně 600 cm3, minimální výkon se zvyšuje z 35 na 40 kW B1 - jen čtyřkolová výcviková vozidla Tahač návěsu pro skupinu C+E - převodovka s nejméně osmi převodovými stupni pro jízdu vpřed

19 Formální a formulační úpravy
Obvyklé bydliště/místo studia Podskupiny ŘO udělené pro skupiny vozidel Rodné číslo

20 Děkujeme za pozornost.


Stáhnout ppt "Novela zákona č. 361/2000 Sb. a zákona č. 247/2000 Sb."

Podobné prezentace


Reklamy Google