Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mgr. Bc. Tereza Daňková Mgr. Bc. Václav Jarý

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mgr. Bc. Tereza Daňková Mgr. Bc. Václav Jarý"— Transkript prezentace:

1 Mgr. Bc. Tereza Daňková Mgr. Bc. Václav Jarý 7. 10. 2013
„Problematika ověřování kompetencí podle standardů“ z pohledu MV ČR Odboru bezpečnostního výzkumu a policejního vzdělávání – pracoviště autorizací Mgr. Bc. Tereza Daňková Mgr. Bc. Václav Jarý

2 Obsah Aktuální statistika Kontrolní činnost PK Strážný
a PK Detektiv koncipient Zkouška odborné způsobilosti PK Strážný a PK Detektiv koncipient Informační systém kvalifikací a autorizací (ISKA)

3 Aktuální statistika PK EQF Zkoušek Strážný (68-008-E) 2 72 235
72 235 Detektiv koncipient ( M) 4 507 Psovod bezpečnostní služby ( H) 3 Zámkař ( H) Návrhář software ( N) 5 Technik PC a periferií ( H)

4 Aktuální statistika Počet autorizovaných osob 230 Počet autorizací PK
399 Počet zkoušek odborné způsobilosti 72 742

5 Kontrolní činnost Kontrola dokumentace na pracovišti OBVPV
Pozvánky ke zkoušce odborné způsobilosti Osvědčení o získání profesní kvalifikace Záznamy o průběhu a výsledku zkoušky B) Kontrola zkoušek odborné způsobilosti

6 Časté nedostatky Kontrola dokumentace na pracovišti OBVPV
Chybně uvedeny údaje uchazečů – jméno, příjmení, rodné číslo Chybně uvedena čísla autorizací Chybný záznam o průběhu a výsledku zkoušky Nedoplněny veškeré stanovené náležitosti (např. údaje o AOs, údaje o uchazečích, datum a místo konání zkoušky odborné způsobilosti, atd.) Osvědčení je na nesprávném tiskopise Osvědčení neobsahují razítko AOs a podpis předsedy zkušební komise

7 Časté nedostatky B) Kontrola zkoušek odborné způsobilosti BOZP a PO
Kontrola totožnosti a správnosti uvedených údajů v pozvánce uchazečů Průběh zkoušky odborné způsobilosti (2 části: písemná část a ústní/praktická část) Písemná část Test není sestaven dle stanoveného klíče Není provedena rotace odpovědí Chyby při přepisování znění zkušebních otázek

8 Časté nedostatky Ústní a praktická část Chybné znění otázek
Zkoušení vyřazených otázek Neprovedení praktického předvedení (např. vyzvěte, naznačte použití, předveďte, ukažte...) Nedostatečné či žádné materiálně –technické zabezpečení

9 Odborná způsobilost Organizační a metodické pokyny
Pokyny k realizaci zkoušky Výsledné hodnocení Počet zkoušejících (3 členná zkušební komise) Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky Doba přípravy na zkoušku a doba pro vykonání zkoušky

10 ISKA Garantem Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Určen pro komunikaci mezi autorizovanými osobami a příslušným autorizujícím orgánem Hlavní komunikační platformou pro vzájemné předávání informací a dat mezi autorizujícími orgány a autorizovanými osobami Odstranění administrativní zátěže

11 ISKA Databáze všech PK v gesci příslušného AOr
Možnost přehledného vyplnění formuláře žádosti Možnost přehledného založení termínu zkoušky Uvedení zákonem požadovaných informací k uchazečům ke zkoušce Vytvoření pozvánky na zkoušku odborné způsobilosti Kontrola údajů uchazečů v základních registrech Generování Osvědčení o získání PK s veškerými zákonem požadovanými údaji Přehled úspěšných a neúspěšných uchazečů Možnost zaslání u úspěšným uchazečům s termínem zkoušky a názvem příslušné AOs

12 Děkujeme za pozornost Mgr. Bc. Tereza Daňková
Tel Mgr. Bc. Václav Jarý Tel


Stáhnout ppt "Mgr. Bc. Tereza Daňková Mgr. Bc. Václav Jarý"

Podobné prezentace


Reklamy Google