Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

„Problematika ověřování kompetencí podle standardů“ z pohledu MV ČR Odboru bezpečnostního výzkumu a policejního vzdělávání – pracoviště autorizací Mgr.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "„Problematika ověřování kompetencí podle standardů“ z pohledu MV ČR Odboru bezpečnostního výzkumu a policejního vzdělávání – pracoviště autorizací Mgr."— Transkript prezentace:

1 „Problematika ověřování kompetencí podle standardů“ z pohledu MV ČR Odboru bezpečnostního výzkumu a policejního vzdělávání – pracoviště autorizací Mgr. Bc. Tereza Daňková Mgr. Bc. Václav Jarý 7. 10. 2013

2 Obsah  Aktuální statistika  Kontrolní činnost PK Strážný a PK Detektiv koncipient  Zkouška odborné způsobilosti PK Strážný a PK Detektiv koncipient  Informační systém kvalifikací a autorizací (ISKA)

3 Aktuální statistika PKEQFZkoušek Strážný (68-008-E)272 235 Detektiv koncipient (68-009-M) 4 507 Psovod bezpečnostní služby (68-001-H) 3 0 Zámkař (69-038-H)3 0 Návrhář software (18-002-N) 5 0 Technik PC a periferií (26-023-H) 30

4 Aktuální statistika Září 2013 Počet autorizovaných osob230 Počet autorizací PK399 Počet zkoušek odborné způsobilosti72 742

5 Kontrolní činnost A)Kontrola dokumentace na pracovišti OBVPV  Pozvánky ke zkoušce odborné způsobilosti  Osvědčení o získání profesní kvalifikace  Záznamy o průběhu a výsledku zkoušky B) Kontrola zkoušek odborné způsobilosti

6 Časté nedostatky A)Kontrola dokumentace na pracovišti OBVPV  Chybně uvedeny údaje uchazečů – jméno, příjmení, rodné číslo  Chybně uvedena čísla autorizací  Chybný záznam o průběhu a výsledku zkoušky  Nedoplněny veškeré stanovené náležitosti (např. údaje o AOs, údaje o uchazečích, datum a místo konání zkoušky odborné způsobilosti, atd.)  Osvědčení je na nesprávném tiskopise  Osvědčení neobsahují razítko AOs a podpis předsedy zkušební komise

7 Časté nedostatky B) Kontrola zkoušek odborné způsobilosti  BOZP a PO  Kontrola totožnosti a správnosti uvedených údajů v pozvánce uchazečů  Průběh zkoušky odborné způsobilosti (2 části: písemná část a ústní/praktická část) Písemná část  Test není sestaven dle stanoveného klíče  Není provedena rotace odpovědí  Chyby při přepisování znění zkušebních otázek

8 Časté nedostatky Ústní a praktická část  Chybné znění otázek  Zkoušení vyřazených otázek  Neprovedení praktického předvedení (např. vyzvěte, naznačte použití, předveďte, ukažte...)  Nedostatečné či žádné materiálně –technické zabezpečení

9 Odborná způsobilost Organizační a metodické pokyny  Pokyny k realizaci zkoušky  Výsledné hodnocení  Počet zkoušejících (3 členná zkušební komise)  Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby  Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky  Doba přípravy na zkoušku a doba pro vykonání zkoušky

10 ISKA  Garantem Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy  Určen pro komunikaci mezi autorizovanými osobami a příslušným autorizujícím orgánem  Hlavní komunikační platformou pro vzájemné předávání informací a dat mezi autorizujícími orgány a autorizovanými osobami  Odstranění administrativní zátěže

11 ISKA  Databáze všech PK v gesci příslušného AOr  Možnost přehledného vyplnění formuláře žádosti  Možnost přehledného založení termínu zkoušky  Uvedení zákonem požadovaných informací k uchazečům ke zkoušce  Vytvoření pozvánky na zkoušku odborné způsobilosti  Kontrola údajů uchazečů v základních registrech  Generování Osvědčení o získání PK s veškerými zákonem požadovanými údaji  Přehled úspěšných a neúspěšných uchazečů  Možnost zaslání emailu úspěšným uchazečům s termínem zkoušky a názvem příslušné AOs

12 Děkujeme za pozornost Mgr. Bc. Tereza Daňková Tel. 974 832 627 email: tereza.dankova@mvcr.cz Mgr. Bc. Václav Jarý Tel. 974 833 243 email: vaclav.jary@mvcr.cz


Stáhnout ppt "„Problematika ověřování kompetencí podle standardů“ z pohledu MV ČR Odboru bezpečnostního výzkumu a policejního vzdělávání – pracoviště autorizací Mgr."

Podobné prezentace


Reklamy Google