Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 NSK A VYBRANÉ ASPEKTY SYSTÉMU UZNÁVÁNÍ VÝSLEDKŮ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PhDr. Martin Sycha, Ph.D. Konference NSK pro autorizované osoby 7. 10. 2014, Orea.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 NSK A VYBRANÉ ASPEKTY SYSTÉMU UZNÁVÁNÍ VÝSLEDKŮ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PhDr. Martin Sycha, Ph.D. Konference NSK pro autorizované osoby 7. 10. 2014, Orea."— Transkript prezentace:

1 1 NSK A VYBRANÉ ASPEKTY SYSTÉMU UZNÁVÁNÍ VÝSLEDKŮ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PhDr. Martin Sycha, Ph.D. Konference NSK pro autorizované osoby 7. 10. 2014, Orea HOTEL Pyramida

2 2

3 3

4 4

5 5 NSK = jednotný, přehledný, standardizovaný a státem garantovaný systém = flexibilní, praktický nástroj nabízející alternativní cestu + pružná reakce a reflexe potřeb trhu práce Člověk se musí učit celý život – nezastupitelná role školy na cestě za kvalifikací x avšak nedostatečná pro celý život Člověk se musí učit celý život – nezastupitelná role školy na cestě za kvalifikací x avšak nedostatečná pro celý život Změna povolání–4-5x/život; – nové dovednosti (poločas rozpadu vědění) Změna povolání–4-5x/život; – nové dovednosti (poločas rozpadu vědění) Pomoc školám – možnost poskytování DV při nedostatku žáků a stárnutí populace ČR, podpora proti zavírání oborů Pomoc školám – možnost poskytování DV při nedostatku žáků a stárnutí populace ČR, podpora proti zavírání oborů

6 6 Možnost prokázat, že mám kvalifikaci dle aktuálních požadavků trhu práce Možnost prokázat, že mám kvalifikaci dle aktuálních požadavků trhu práce Možnost pro každého, aby mu mohly být uznávány skutečné znalosti a dovednosti, bez ohledu na to, jakou cestou je získal (ve škole, v kurzu, praxí, sebevzděláváním…) Možnost pro každého, aby mu mohly být uznávány skutečné znalosti a dovednosti, bez ohledu na to, jakou cestou je získal (ve škole, v kurzu, praxí, sebevzděláváním…) Na základě složené zkoušky získat celostátně platné osvědčení o kvalifikaci, bez nutnosti školní docházky. Na základě složené zkoušky získat celostátně platné osvědčení o kvalifikaci, bez nutnosti školní docházky. Po získání stanovené sestavy profesních kvalifikací možnost získat stupeň vzdělání, bez nutnosti školní docházky. Po získání stanovené sestavy profesních kvalifikací možnost získat stupeň vzdělání, bez nutnosti školní docházky.

7 7 Transparentnost a využitelnost v personálních systémech firem a při hledání zaměstnanců Transparentnost a využitelnost v personálních systémech firem a při hledání zaměstnanců – předloží-li uchazeč o práci osvědčení o kvalifikaci NSK, zaměstnavatel podle standardu kvalifikace přesně uvidí, co všechno držitel kvalifikace musel prokázat u zkoušky. Řešení nedostatku kvalifikované pracovní síly (především v technických oborech) Řešení nedostatku kvalifikované pracovní síly (především v technických oborech) Záruky - standardy jednotlivých kvalifikací tvoří zaměstnavatelé Záruky - standardy jednotlivých kvalifikací tvoří zaměstnavatelé Celkové zkvalitnění pracovníků v dané oblasti – zaměstnavatelé si mohou vybírat z kvalitnější nabídky pracovníků a zvýšit konkurenceschopnost Celkové zkvalitnění pracovníků v dané oblasti – zaměstnavatelé si mohou vybírat z kvalitnější nabídky pracovníků a zvýšit konkurenceschopnost

8 8 Do roku 2018 plně implementovat systém uznávání Do roku 2018 plně implementovat systém uznávání Napojit systém uznávání na EQF Napojit systém uznávání na EQF Synergie se systémem kreditů –ECVET, ECTS Synergie se systémem kreditů –ECVET, ECTS Využít ESF Využít ESF Harmonizace - vzájemné uznávání - využít EUROPASS, Mládí v pohybu… Harmonizace - vzájemné uznávání - využít EUROPASS, Mládí v pohybu… Podporovat handicapované, cizince, … Podporovat handicapované, cizince, …

9 9 1.Základní vzdělání 2.Střední vzdělání s výučním listem – OU 3.Střední vzdělání s výučním listem – SOU 4.Maturita 5.Specializace navazující na maturitu 6.Bakalářské vzdělání, VOŠ 7.Magisterské vzdělání 8.Doktorandské vzdělání Evropský rámec kvalifikací (EQF) Společný rámec pro porovnávání kvalifikací v evropských zemích 8 kvalifikačních úrovní popsaných velmi obecně nastavenými deskriptory Kvalifikační úroveň profesní kvalifikace není primárně odvozená od stupňů vzdělání, ale od skutečné náročnosti jednotlivých kompetencí! NSK je primárně naplňováno do úrovně EQF 4, ale mohou vznikat i PK na vyšší úrovni

10 10 2004 - záměr vytvořit zákon o dalším vzdělávání 2004 - záměr vytvořit zákon o dalším vzdělávání 2005 – 2008 - Projekt Národní soustava kvalifikací (NSK) 2005 – 2008 - Projekt Národní soustava kvalifikací (NSK) 2006 - schválen zákon o uznávání 2006 - schválen zákon o uznávání 2007 - nabyl účinnosti zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání 2007 - nabyl účinnosti zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání 2007 - nabyla účinnosti vyhláška č. 208/2007 Sb. 2007 - nabyla účinnosti vyhláška č. 208/2007 Sb. 2007 – 2008 - Projekt Národní soustava povolání (NSP) 2007 – 2008 - Projekt Národní soustava povolání (NSP) 2009 - nabyla účinnosti vyhláška č.176/2009 Sb. 2009 - nabyla účinnosti vyhláška č.176/2009 Sb. 2010 - Nastartování projektů NSK2 a NSP II 2010 - Nastartování projektů NSK2 a NSP II 2012 - novelizace zákona č. 179/2006 a vyhlášky č. 208/2007 (zákon č.53/2012 Sb. a vyhl. č. 110/2012 Sb.) 2012 - novelizace zákona č. 179/2006 a vyhlášky č. 208/2007 (zákon č.53/2012 Sb. a vyhl. č. 110/2012 Sb.) 2013 - Usnesení vlády č. 135/2013, o podpoře využívání NSK a zákona 179/2006 Sb. 2013 - Usnesení vlády č. 135/2013, o podpoře využívání NSK a zákona 179/2006 Sb. 2015 - druhá novela zákona č. 179/2006 a vyhlášky č. 208/2007 2015 - druhá novela zákona č. 179/2006 a vyhlášky č. 208/2007

11 11 Klíčová role pro fungování celého systému!!! Klíčová role pro fungování celého systému!!! Autorizované osoby: Autorizované osoby: – Realizují zkoušky profesních kvalifikací – Vydávají osvědčení o získání profesní kvalifikace – Mohou se podílet na revizích standardů profesních kvalifikací – Svým působením ovlivňují kvalitu zkoušek i absolventů – Mohou poskytovat přípravné kurzy ke zkouškám a rekvalifikace navázané na NSK

12 12 povinnost písemně informovat autorizující orgán, který udělil autorizaci, o změnách, které nastaly v době platnosti autorizace povinnost písemně informovat autorizující orgán, který udělil autorizaci, o změnách, které nastaly v době platnosti autorizace – změny podmínek, za kterých byla autorizace udělena – změny údajů uváděných o autorizované osobě v NSK do 21 dnů zaslat uchazeči pozvánku ke zkoušce a její kopii autorizujícímu orgánu (zkouška se pak musí konat do 3 měsíců) do 21 dnů zaslat uchazeči pozvánku ke zkoušce a její kopii autorizujícímu orgánu (zkouška se pak musí konat do 3 měsíců) zveřejnit termín konání zkoušky způsobem umožňujícím dálkový přístup alespoň 5 dní před termínem konání zkoušky zveřejnit termín konání zkoušky způsobem umožňujícím dálkový přístup alespoň 5 dní před termínem konání zkoušky

13 13 dbát na to, aby zkouška probíhala podle aktuálního hodnotícího standardu a hodnocení bylo objektivní dbát na to, aby zkouška probíhala podle aktuálního hodnotícího standardu a hodnocení bylo objektivní přítomnost u celého průběhu zkoušky přítomnost u celého průběhu zkoušky oznámit uchazeči do 5 dnů výsledek zkoušky a vydat osvědčení úspěšným absolventům oznámit uchazeči do 5 dnů výsledek zkoušky a vydat osvědčení úspěšným absolventům Archivovat záznam o průběhu a výsledku zkoušky a osvědčení a zaslat k archivaci autorizujícímu orgánu Archivovat záznam o průběhu a výsledku zkoušky a osvědčení a zaslat k archivaci autorizujícímu orgánu

14 14

15 15

16 16 Neznalost zákona č. 179/2006 Sb. a povinností z něj vyplývajících: Neznalost zákona č. 179/2006 Sb. a povinností z něj vyplývajících: – neinformování o termínech zkoušek – neinformování o změnách týkajících se autorizace – nedodržování nastavení HS (např. doby pro vykonání zkoušky) – nedodržování termínů – nesprávné vzory osvědčení a záznamů o průběhu a výsledku zkoušky + chyby v osvědčeních

17 17 srpen 2014 Autorizující orgán MDMKMMRMPOMPSVMŠMTMVMZeMŽPCelkem Počet profesních kvalifikací v gesci 236543751222101363641 Počet autorizovaných osob 10148214711152551022908 Počet autorizací PK 90781121914213444757123305 Počet realizovaných zkoušek 1205364628081738788536325710103885 Počet zkoušejících 201023633069371267766142648467

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23 Využívání Usnesení vlády č. 135/2013 (únor 2013) – odstranění legislativních duplicit, snížení administrativy Využívání Usnesení vlády č. 135/2013 (únor 2013) – odstranění legislativních duplicit, snížení administrativy Strategie vzdělávání 2020 Strategie vzdělávání 2020 Užší provazování PK s RVP (propojování PV a DV) Užší provazování PK s RVP (propojování PV a DV) Novelizace zákona č. 179/2006 Sb. (povinná ISKA) Novelizace zákona č. 179/2006 Sb. (povinná ISKA) Užší provázanost s rekvalifikacemi – kvalita, harmonizace DV Užší provázanost s rekvalifikacemi – kvalita, harmonizace DV Další provázání NSK se živnostenským zákonem Další provázání NSK se živnostenským zákonem Fungování systému uznávání po skončení projektu NSK2 Fungování systému uznávání po skončení projektu NSK2

24 24 DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST! Martin Sycha martin.sycha@msmt.cz


Stáhnout ppt "1 NSK A VYBRANÉ ASPEKTY SYSTÉMU UZNÁVÁNÍ VÝSLEDKŮ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PhDr. Martin Sycha, Ph.D. Konference NSK pro autorizované osoby 7. 10. 2014, Orea."

Podobné prezentace


Reklamy Google