Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základní principy SJ a jejich zavádění do praxe; normy ISO 9000 a ISO 14000 ISO normy 1.roč. nav. MSP Mgr. Kateřina Járová ZS 2013/2014 FVHE VFU.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základní principy SJ a jejich zavádění do praxe; normy ISO 9000 a ISO 14000 ISO normy 1.roč. nav. MSP Mgr. Kateřina Járová ZS 2013/2014 FVHE VFU."— Transkript prezentace:

1 Základní principy SJ a jejich zavádění do praxe; normy ISO 9000 a ISO 14000
ISO normy 1.roč. nav. MSP Mgr. Kateřina Járová ZS 2013/ FVHE VFU Brno

2 Systém jakosti - ISO ISO = International Organization for Standardization, neboli International Standard Organisation = Mezinárodní organizace pro normalizaci, neboli zabývající se tvorbou norem normy věnující se problematice systémů řízení nejznámější normou mezi veřejností je norma ISO 9001 stanovující požadavky na systém řízení kvality celosvětová federace národních normalizačních orgánů, kteří jsou členy ISO

3 Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO)
světová federace národních normalizačních organizací se sídlem v Ženevě založena 23. února 1947 zabývá se tvorbou mezinárodních norem ISO a jiných druhů dokumentů ve všech oblastech normalizace kromě elektrotechniky

4 Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO)
v současnosti existuje více než norem ISO na vytváření mezinárodních norem pracují obvykle technické komise ISO návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi schvalují členové ISO [75 %]

5 ČSN EN ISO ČSN je chráněné označení českých technických norem
ČSN bylo rovněž oficiální označení československých státních norem (od roku 1964), od roku 1991 československých norem (československých technických norem) tvorbu a vydávání ČSN v současné době zajišťuje Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

6 ČSN EN ISO zkratka ČSN původně znamenala Československá státní norma, později Československá norma po osamostatnění České republiky bylo označení ČSN zachováno a zákon závazný výklad zkratky neobsahuje neoficiálně se její význam vykládá slovy Česká soustava norem zákonem chráněné výlučné slovní označení je Česká technická norma

7 ČSN EN ISO převzaté (harmonizované) Evropské normy (EN) se označují původním označením, před něž je přidána zkratka ČSN norma tak může být označena například ČSN EN , ČSN EN ISO 9001, ČSN IEC apod. podle Evropských norem se zavádí i praxe označovat za dvojtečkou normu rokem vydání, například ČSN EN ISO 9000:2001 (není-li udán, rozumí se norma v aktuálním znění)

8 ISO 9000 Quality management Systém managementu kvality
základní principy a slovník zabývá se různými aspekty řízení kvality obsahuje některé z nejznámějších norem této organizace poskytuje návod a nástroje pro firmy a organizace, které chtějí, aby zajistily, že jejich výrobky a služby důsledně plní požadavky zákazníka, a že kvalita je trvale zlepšována

9 ISO 9000 Quality management Systém managementu kvality
Existuje mnoho standardů v „rodině“ ISO 9000, např.: ISO 9000: zahrnuje základní pojmy a jazyk ISO 9001: stanovuje požadavky na systém managementu jakosti a na systém řízení kvality ISO 9004: se zaměřuje na to, jak udělat systém řízení kvality efektivnější a účelnější ISO 19011: stanovuje pokyny pro interní a externí audity systémů managementu jakosti

10 ISO 14000 Environmental management Systémy environmentálního managementu
ISO řeší různé aspekty environmentálního managementu poskytuje praktické nástroje pro firmy a organizace, které chtějí identifikovat a kontrolovat jejich dopad na životní prostředí, a neustále zlepšovat svoji environmentální výkonnost

11 ISO 14000 Environmental management Systémy environmentálního managementu
ISO 14001:2004 a ISO 14004:2004 se zaměřují na systémy environmentálního managementu. I ostatní normy v „rodině“ ISO se zaměřují na specifické aspekty životního prostředí, jako je analýza životního cyklu, komunikace a audit, např.: ISO 14001:2004 Požadavky s návodem pro použití ISO 14015:2003 Environmentální posuzování míst a organizací

12 ISO 14000 Environmental management Systémy environmentálního managementu
ISO 14040:1998; ISO 14041:1999; ISO 14042:2001; ISO 14043:2001 Posuzování životního cyklu ISO 14050:2004 Environmentální management - Slovník ISO 19011:2003 Směrnice pro auditování systému managementu jakosti a/nebo systému environmentálního managementu

13 Systém jakosti důležité pro řízení je, že mezinárodní normy souboru ISO 9000 (14000) popisují, jaké prvky mají systémy jakosti obsáhnout neurčují však, jak má určitá organizace tyto prvky uplatňovat systém jakosti má být sestaven a uplatňovat se tak, aby uplatňoval cíle určené politikou jakosti organizace

14 Systém jakosti (SJ) = systém řízení organizace pro stanovení politiky a cílů, a pro jejich dosažení s ohledem na jakost SJ zahrnuje organizační strukturu, postupy, procesy a zdroje potřebné pro uplatnění managementu jakosti SJ má být strukturován podle daného druhu obchodní činnosti SJ má působit takovým způsobem, aby poskytl náležitou důvěru

15 Systém jakosti (SJ) SJ se obvykle týká všech činností spojených s jakostí výrobku a jejich vzájemných vazeb zahrnuje všechny fáze životního cyklu výrobku v zájmu uplatňování politiky jakosti a cílů jakosti se mají zavádět provozní postupy koordinující různé činnosti dokumentace systému jakosti se uskutečňuje formou zpracované Příručky jakosti

16 Systém jakosti (SJ) SJ má dvě vzájemně související hlediska:
Potřeby a očekávání zákazníka Potřeby a zájmy organizace zákazník = příjemce výrobku poskytnutého dodavatelem organizace = společnost, podnik nebo instituce, které mají vlastní správu

17 Systém jakosti (SJ) je definován v rámci několika norem zabývajících se požadavky na systém jakosti uvedené normy mohou být použity pro účely externího zabezpečování jakosti modely zabezpečování jakosti jsou dány třemi základními mezinárodními normami představujícími odlišné požadavky na systém jakosti

18 Systém jakosti (SJ) ISO 14001; 9001
Model zabezpečování jakosti při návrhu, vývoji, výrobě, instalaci a servisu ISO 14002; 9002 Systém jakosti – Model zabezpečování jakosti při výrobě, instalaci a servisu ISO 14003; 9003 Systém jakosti – Model zabezpečování jakosti při výstupní kontrole a zkoušení

19 Systém jakosti (SJ) požadavky na systém jakosti specifikované touto mezinárodní normou, ISO až (9001 až 9003) doplňují, ale nenahrazují specifické technické požadavky na výrobek normy pouze určují, které prvky mají systémy jakosti obsahovat jejich účelem není vynucovat jednotnost systému jakosti návrh a uplatňování systému jakosti je ovlivněn různými potřebami organizace, jejími konkrétními cíly, užívanými procesy apod.


Stáhnout ppt "Základní principy SJ a jejich zavádění do praxe; normy ISO 9000 a ISO 14000 ISO normy 1.roč. nav. MSP Mgr. Kateřina Járová ZS 2013/2014 FVHE VFU."

Podobné prezentace


Reklamy Google