Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Systémová věda a teorie systémů. strana 2 Systémová věda vědní disciplína –má objekty studia –metody vědecké práce –původní poznatky –vyhovuje podmínkám.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Systémová věda a teorie systémů. strana 2 Systémová věda vědní disciplína –má objekty studia –metody vědecké práce –původní poznatky –vyhovuje podmínkám."— Transkript prezentace:

1 Systémová věda a teorie systémů

2 strana 2 Systémová věda vědní disciplína –má objekty studia –metody vědecké práce –původní poznatky –vyhovuje podmínkám praktických přínosů, měřitelnosti, algoritmizovatelnosti (a tedy i přenositelnosti), standardizovatelnosti, dokumentovatelnosti předmět zkoumání – systémy metody pro definici systému, jeho okolí, zobrazení systému, analýzu, optimalizaci struktury i jeho chování a realizaci

3 strana 3 Systémová věda zahrnuje několik vědních disciplín: –systémové teorie obecná teorie systémů kybernetika –systémové aplikace systémová analýza a syntéza operační výzkum systémové inženýrství –pomocné disciplíny teorie množin teorie grafů teorie algoritmů teorie her teorie automatů …

4 teorie systémů, matematika, filosofie teorie tvrdých systémůteorie měkkých systémů fyzikální vědy (fyzika, chemie, nauka o zemi…) vědy o životě (biologie) vědy o chování (antropologie, psychologie, sociologie …) sociální vědy (ekonomie, vzdělávání, management …) konstrukce termostat apod. lidé buňky rostliny apod. organizace, sociální systémy neživé systémyživé systémy systémy s nebo bez zpětné vazby otevřené systémy systémy, kde se zkoumají příčiny systémy, kde se zkoumají následky organizovaná jednoduchost, neorganizovaná složitost organizovaná složitost Zdroj: Gigch, J. P. van (1991) System Design Modeling and Metamodeling. obecné vědy specializo- vané vědy typy systémů vlastnosti systémů

5 strana 5 Členění systémového hnutí studium systémů –teoretický rozvoj systémového myšlení (formulace GST) –aplikace systémového myšlení pro řešení problémů hard-systems (systémové inženýrství) soft-systems aplikace systémového myšlení v jiných disciplínách (biologie, ekonomie atd.)

6 strana 6 Obecná teorie systémů počátky se objevují v 50. letech, nejčastěji ve spojení se jménem Ludwig von Bertalanffy má značný vztah ke kybernetice, teorii řízení a teorii informace jednotnost vědy propagovala Bertalanffym založená společnost Society for the Advancement of General Systems Theory, později přetransformovaná na International Society for the Systems Sciences (ISSS) a International Federation for Systems Research (IFSR) významný vědecký časopis – Systems Research and Behavioural Science (Wiley)

7 strana 7 Obecná teorie systémů teorie s formální, logicko-matematickou a metodologickou povahou jádrem je studium abstraktních systémů, které mají význam pro analýzu systémových vlastností hmoty –statické strukturní vlastnosti –dynamické vlastnosti (chování) –kauzální vztahy (příčina-následek) využívána jako základní metodologický nástroj ve všech ostatních disciplínách systémové vědy

8 strana 8 Metoda vs. metodologie metoda – postup umožňující získávání poznatků, někdy také postup řešení problému –logická úvaha (síla rozumu) –pozorování –analýza (rozklad celku) –indukce (z konkrétních případů odvozen obecný zákon) –dedukce (z obecného zákona se postupuje k jednotlivostem) –analogie metodologie –vědní disciplína zabývající se tvorbou a aplikací metod –v rámci softwarového inženýrství se velmi často hovoří např. o strukturovaném a objektově orientovaném přístupu jako o metodologiích

9 strana 9 Obecný systém abstraktní objekt vytvořený procesem poznávání, odrážející systémové vlastnosti reality formální logické konstrukce bez věcné interpretace aplikace obecných systémů na reálné systémy usnadňuje poznávání statických a dynamických vlastností zkoumaných objektů jedná se o model (zjednodušení), nezohledňované vlastnosti nesmí ovlivnit zkoumání reality tak, že by bylo nepoužitelné někdy se pojem systém používá i pro reálné systémy, aby se zdůraznil systémový pohled

10 strana 10 Definice systému Systém je množina prvků ve vzájemné interakci. von Bertalanffy (1968) Systém je množina vzájemně propojených komponent, které na sebe vzájemně působí (spolupůsobí) směrem ke společnému cíli. NASA Systems Engineering Handbook

11 strana 11 Definice systému systém je ohraničený objekt schopný reagovat na externí podněty, v průběhu této reakce vzájemně reagují vnitřní části systému a vzniká tím vnitřní i vnější efekt části systému –hranice –funkce –odpovědi na vnější podněty –vnitřní komponenty –procesy –vlastnosti Phil Scuderi, Washington State University

12 strana 12 Definice systému (Štach, 1982) S = (P, R) P = {p i }, i  I R = {r ij }, i, j  I P… množina prvků (univerzum systému) R … množina vazeb (struktura systému) I … množina indexů prvky – elementární části systému vazby – vzájemné závislosti nebo působení mezi prvky (kauzální vztahy, způsoby spojení, souvislosti mezi jevy, matematické vztahy, informační vazby apod.)

13 strana 13 Mesarovičova obecná teorie systémů systém definován pomocí relace S A   {M i : i  I} neboli S A  M 1  M 2  M 3  …  M n M i … formální objekty m i … hodnoty formálních objektů I … množina indexů příslušnost n-tice prvků (m 1, m 2 … m n ) do podmnožiny S A (neboli definice relace na kartézském součinu) lze realizovat např, pomocí výrokové funkce r (m 1, m 2 … m n ), která je buď pravdivá, nebo nepravdivá příkladem obecného systému je např. soustava rovnic

14 strana 14 Rozvinutý model systému (Vlček, 1999) S = (A, R, M, ,  ) A …množina prvků, každý prvek spojen s nárokem na kapacitu R … soustava vazeb mezi dvojicemi prvků - vnější, vnitřní - měřitelné, lze jim přiřadit parametry M … kardinální číslo, počet možných procesů vzniklých zřetězením r ij  … podmnožina M, aktivované procesy, nazývají se chování systému, od ostatních se procesů liší čerpáním kapacit  … podmnožina M, procesy s nejlepšími předpoklady pro chování (obsahují nejvíce silných schopností)

15 strana 15 Postup definice systému deduktivní přístup (axiomatický) – na základě nepochybných primitivních předpokladů podle daných pravidel induktivní přístup (experimentální) – na základě porovnávání či měření

16 strana 16 Typy systémů (Štach) obecný systém –obecný abstraktní model systémových jevů –formální, nemají žádný obsah –slouží jako stavební prvky modelů konkrétních objektů –často popisovány matematicky – soustavy lineárních rovnic, nerovnic, výrokových funkcí apod. reálný systém –systém zavedený na konkrétním objektu –obraz objektu vytvářený při zkoumání = zavádění (definování) reálného systému na objektu koncepční systém –koncepční představa vytvořená v procesu analýzy –projekty, plány, strategie, teorie –reálné a koncepční systémy často popisovány pomocí verbálních prostředků, schémat, grafů apod.

17 strana 17 Klasifikace systémů (Checkland, 1999) transcendentní (nadpřirozené) – nepoznané, mohou být ignorovány přírodní – mohou být analyzovány lidská činnost – může být analyzována i ovlivňována vytvořené fyzické systémy – vytvořené systémy mohou být analyzovány a přepracovány a jsou vždy vytvořené za účelem určitého cíle vytvořené abstraktní systémy

18 strana 18 Třídění systémů jednoduché / složité uzavřené / otevřené trvalé / dočasné statické / dynamické deterministické / stochastické spojité / diskrétní adaptivní / neadaptivní

19 strana 19 Pomocné pojmy reálný / abstraktní systém / metasystém univerzum systému okolí systému vstupy / výstupy systému hraniční prvky, vstupní / výstupní prvek systému hranice systému otevřený systém/uzavřený (izolovaný) systém/relativně uzavřený systém disjunktní/konjunktní systém charakteristiky prvků

20 strana 20 Pomocné pojmy parametry vazeb systému interface (rozhraní) struktura systému stav systému – souhrn přesně definovaných podmínek nebo vlastností systému transformační funkce, algoritmus chování systému – změna hodnot systémových veličin v čase (u dynamických systémů)

21 strana 21 Pomocné pojmy subsystém S i = (P i, R i ) je subsystém systému S=(P, R) P i  P, R i = R  R’ i R’ i … množina možných vazeb mezi prvky P i dílčí systém: P i = P, R i  R nadsystém – rozsáhlejší systém, který obsahuje daný systém jako svůj subsystém

22 strana 22 Pomocné pojmy spojení systémů systém S’’=(P’’, R’’) je spojením subsystémů S 1 = (P 1, R 1 ) a S 2 = (P 2, R 2 ) systému S = (P, R) kde P’’ = P 1  P 2, R’’ = R  R’’’ R’’’ i … množina možných vazeb mezi prvky P’’ označujeme S’’ = S 1  S 2 rozklad (dekompozice) systému soustava {S 1, S 2, … S n } je rozklad systému S, když S 1  S 2  …  S n = S a P i  P j =  pro i ≠ j řád subsystému rozlišovací úroveň

23 strana 23 Popis systému způsoby popisu –slovně –blokové diagramy –grafy –matice –množiny –rovnice –… lze kombinovat i více způsobů najednou odděleně se rozvíjela statická a dynamická stránka teorie

24 Organizační struktura Ministerstva financí ČR, sekce Veřejné rozpočty - blokový diagram

25 Brno Hradec Králové Ústí nad Labem Bratislava Rozvadov Praha Kroměříž Liberec Ostrava Vyškov Olomouc Silniční síť – graf

26 Ústí nad LabemLiberecRozvadovPrahaHradec KrálovéBrnoVyškovBratislavaOlomoucKroměřížOstrava Ústí nad Labem00010000000 Liberec00010000000 Rozvadov00010000000 Praha11101100000 Hradec Králové00010000000 Brno00010011000 Vyškov00000100110 Bratislava00000100000 Olomouc00000010001 Kroměříž00000010000 Ostrava00000000100 Silniční síť – matice

27 Definice systému – soustava rovnic 3 x 1 + 6 x 2 ≤ 60max. počet hodin v dílně 1 4 x 1 + 2 x 2 ≤ 32max. počet hodin v dílně 2 x 1 ≥ 0 počet ks výrobku 1 x 2 ≥ 0počet ks výrobku 2 Z max = 20 x 1 + 24 x 2 maximalizace zisku Zdroj:Huges, A. J., Grawiog, D. E. Linear Programming. Addison-Wesley, 1973.

28 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e3/Bulb_life_cycle.png Životní cyklus žárovky – UML stavový diagram


Stáhnout ppt "Systémová věda a teorie systémů. strana 2 Systémová věda vědní disciplína –má objekty studia –metody vědecké práce –původní poznatky –vyhovuje podmínkám."

Podobné prezentace


Reklamy Google