Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Předoperační a pooperační péče v neurochirurgii Péče o pacienta s mozkovým nádorem – první zkušenosti Autor: Jana Suchánková Spoluautor: Petra Vyvlečková.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Předoperační a pooperační péče v neurochirurgii Péče o pacienta s mozkovým nádorem – první zkušenosti Autor: Jana Suchánková Spoluautor: Petra Vyvlečková."— Transkript prezentace:

1 Předoperační a pooperační péče v neurochirurgii Péče o pacienta s mozkovým nádorem – první zkušenosti Autor: Jana Suchánková Spoluautor: Petra Vyvlečková

2 Mozkový tumor Mozkový tumor je definován jako jakýkoliv abnormální nebo nekontrolovaný růst mozkových buněk. Tumory mohou být benigní (nerakovinné), které ničí mozkovou tkáň tlakem nádoru a maligní (rakovinné), které ničí mozkovou tkáň změnou mozkových buněk. Pokud je původ tumoru přímo v mozku, jedná se o primární mozkový tumor. Pokud se šíří rakovina do mozku z jiných oblastí, jako např. z plic nebo prsu, jedná se o sekundární (metastatický) mozkový tumor.

3 Klinické příznaky pacienta s tumorem mozku – důležité při stanovení ošetřovatelské diagnózy 1.Syndrom nitrolebeční hypertenze – způsobí ho buď velký objem nádoru - edém nebo blokáda likvorových cest – hydrocephalus Projeví se: bolestmi hlavy, zvracením, nauseou, poruchou vědomí, městnavou papilou na očním pozadí. 2.Lokální neurologické příznaky – dle lokalizace tumoru (např. porucha hybnosti končetin – zadní část čelního laloku porucha řeči – horní část spánkového laloku) 3.Epilepsie – ložisková, objevují se fokální záchvaty

4 Příjem pacienta na neurochirurgické odd. - seznámíme pacienta s novým prostředím (signalizace, toalety, provozní řád) - kontrola dokumentace, snímků MRI, CT - příprava dokumentace k příjmu pacienta lékařem – včetně informovaného souhlasu s hospitalizací, operací a dalšími vyšetřeními (neurologické, interní …) - stanovíme ošetřovatelské diagnózy odebráním ošetřovatelské anamnézy

5 Ošetřovatelská anamnéza Odebírání ošetřovatelské anamnézy u pacientů s mozkovým nádorem je někdy velmi složité. Pacient může trpět poruchou vědomí, hybnosti, psychiky, osobnosti. zaměříme se na: - vnímání (vědomí, orientace, smysly, bolest) - vyprazdňování - výživu - hygienu - spánek - aktivitu pacienta - sociální zázemí

6 Předoperační příprava spolupráce s lékařem - kontrolujeme laboratorní vyšetření, odběr krve na PZ - informace o vyšetření a operačním výkonu podává lékař - kontrola FF, stavu vědomí, reakce a velikosti zornic - příprava operačního pole - zajištění invazivních vstupů - CŽK, PŽK - hygiena pacienta - podání očistného klyzma - podání premedikace dle anesteziologa - podání antiedematik, antiepileptik, antihypertenziv, analgetik dle ordinací lékaře - lačný od půlnoci

7 Péče o pacienta v den operace - kontrola FF, stavu vědomí, reakce a velikosti zornic - doholení operačního pole, dezinfekce - zajištění hygieny, úprava lůžka - bandáže DK jako prevence TEN - vyjmutí zubní protézy, odstranění šperků, uložení cenností - uložení pacienta do lůžka a zajištění jeho bezpečnosti - podání medikace dle operatéra, anesteziologa, internisty - podání ATB i.v., infuzních roztoků - připravení veškeré dokumentace, včetně snímků MRI,CT - pacienta odvážíme na lůžku na operační sál - PMK se zavádí až na operačním sále

8 Možné pooperační komplikace po resekcích mozkových nádorů 1.Krvácení do operačního pole do 72 hodin po operaci (změna chování, změna vědomí, meningeální syndrom, poruchy řeči a hybnosti končetin) 2.Otok mozku v oblasti operačního pole 2. - 5. pooperační den (zhoršení bolesti hlavy, zvracení, porucha vědomí a porucha hybnosti) 3.Problémy s hojením operační rány do 72 hodin po operaci (krvácení do podkoží, únik likvoru do podkoží) 4.Interní komplikace (tromboflebitida, zápal plic, oběhové selhání)

9 Pooperační péče - pacient je po operaci převzat na ARO a dle stavu se po několika dnech vrací zpět na NCH odd. všeobecná - uložení do čistého lůžka, zajištění bezpečnosti - v dosahu je umístěno signalizační zařízení a pacient je poučen o jeho používání - je lékařem informován o průběhu, výsledku operace a pooperační léčbě - sledujeme vitální funkce, jakékoliv změny hlásíme lékaři - bilanci tekutin, podáváme infuzní roztoky - dle ordinace lékaře podáváme ATB, analgetika, antiepileptika, antiedematika, diuretika, psychofarmaka, neuroleptika

10 - odběry biologického materiálu, glykémii konzultujeme s diabetologem - s lékařem provádíme převazy operační rány - péčujeme o invazivní vstupy (PMK, CŽK, PŽK ), redony - provádíme 2x denně hygienickou péči, péči o DÚ, kůži - zajistíme podávání stravy, krmení, příjem tekutin - sledujeme vyprazdňování, peristaltiku - polohujeme imobilní pacienty, používáme vhodné ATD pomůcky - zajistíme nácvik sebepéče, včasnou mobilizaci dle stavu pacienta - vypracujeme ošetřovatelské diagnózy - psychicky pacienta podpoříme a zajistíme konzultace s rodinou - rehabilitaci provádíme ve spolupráci s RHB sestrou dle ordinace lékaře Pooperační péče

11 speciální (se zaměřením na výskyt možných komplikací) Sledujeme: - stav vědomí (spavost, neklid) - poruchy řeči (fatická.. - poruchy paměti - poruchy orientace (v čase, místě, v osobě) - změny v chování (srovnání s odebranou oš. anamnézou a konzultace s rodinou) - bolesti hlavy - poruchy vidění - změny hybnosti končetin - hladinu cukru v krvi (užívání glukokortikoidů) Provádíme neustálý dohled (pohyb, hygiena, strava, vyprazdňování)

12 Propuštění po zhojení a stabilizaci stavu pacienta odstranění stehů 8. pooperační den přeložení domů nebo dle spádu na neurologii pohovor s příbuznými po 3 měsících kontrolní MRI (CT) a kontrola na naší ambulanci po obdržení histologie konzultace onkologa

13 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Předoperační a pooperační péče v neurochirurgii Péče o pacienta s mozkovým nádorem – první zkušenosti Autor: Jana Suchánková Spoluautor: Petra Vyvlečková."

Podobné prezentace


Reklamy Google