Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Předoperační a pooperační péče v neurochirurgii

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Předoperační a pooperační péče v neurochirurgii"— Transkript prezentace:

1 Předoperační a pooperační péče v neurochirurgii
Péče o pacienta s mozkovým nádorem – první zkušenosti Autor: Jana Suchánková Spoluautor: Petra Vyvlečková

2 Mozkový tumor Mozkový tumor je definován jako jakýkoliv abnormální nebo nekontrolovaný růst mozkových buněk. Tumory mohou být benigní (nerakovinné), které ničí mozkovou tkáň tlakem nádoru a maligní (rakovinné), které ničí mozkovou tkáň změnou mozkových buněk. Pokud je původ tumoru přímo v mozku, jedná se o primární mozkový tumor. Pokud se šíří rakovina do mozku z jiných oblastí, jako např. z plic nebo prsu, jedná se o sekundární (metastatický) mozkový tumor.

3 Klinické příznaky pacienta s tumorem mozku – důležité při stanovení ošetřovatelské diagnózy
1.Syndrom nitrolebeční hypertenze – způsobí ho buď velký objem nádoru - edém nebo blokáda likvorových cest – hydrocephalus Projeví se: bolestmi hlavy, zvracením, nauseou, poruchou vědomí, městnavou papilou na očním pozadí. 2.Lokální neurologické příznaky – dle lokalizace tumoru (např. porucha hybnosti končetin – zadní část čelního laloku porucha řeči – horní část spánkového laloku) 3.Epilepsie – ložisková, objevují se fokální záchvaty Mozkové tumory často narušují nebo tlačí na zdravou mozkovou tkáň a v závislosti na umístění tumoru v mozku může nemocný pocitovat různé druhy příznaků. V každém případě, výskyt jednoho nebo více příznaků by měl vést k urychlené návštěvě Vašeho lékaře. 2.Zánikové neurologické příznaky- porucha řeči, hybnosti,chování, psychické poruchy….

4 Příjem pacienta na neurochirurgické odd.
seznámíme pacienta s novým prostředím (signalizace, toalety, provozní řád) kontrola dokumentace, snímků MRI, CT příprava dokumentace k příjmu pacienta lékařem – včetně informovaného souhlasu s hospitalizací, operací a dalšími vyšetřeními (neurologické, interní …) stanovíme ošetřovatelské diagnózy odebráním ošetřovatelské anamnézy

5 Ošetřovatelská anamnéza
Odebírání ošetřovatelské anamnézy u pacientů s mozkovým nádorem je někdy velmi složité. Pacient může trpět poruchou vědomí, hybnosti, psychiky, osobnosti. zaměříme se na: - vnímání (vědomí, orientace, smysly, bolest) vyprazdňování výživu hygienu spánek aktivitu pacienta sociální zázemí

6 Předoperační příprava spolupráce s lékařem
- kontrolujeme laboratorní vyšetření, odběr krve na PZ - informace o vyšetření a operačním výkonu podává lékař - kontrola FF, stavu vědomí, reakce a velikosti zornic - příprava operačního pole - zajištění invazivních vstupů - CŽK, PŽK - hygiena pacienta - podání očistného klyzma - podání premedikace dle anesteziologa - podání antiedematik, antiepileptik, antihypertenziv, analgetik dle ordinací lékaře - lačný od půlnoci

7 Péče o pacienta v den operace
kontrola FF, stavu vědomí, reakce a velikosti zornic doholení operačního pole, dezinfekce zajištění hygieny, úprava lůžka bandáže DK jako prevence TEN vyjmutí zubní protézy, odstranění šperků, uložení cenností uložení pacienta do lůžka a zajištění jeho bezpečnosti podání medikace dle operatéra, anesteziologa, internisty podání ATB i.v., infuzních roztoků připravení veškeré dokumentace, včetně snímků MRI,CT pacienta odvážíme na lůžku na operační sál PMK se zavádí až na operačním sále

8 Možné pooperační komplikace po resekcích mozkových nádorů
1. Krvácení do operačního pole do 72 hodin po operaci (změna chování, změna vědomí, meningeální syndrom, poruchy řeči a hybnosti končetin) 2. Otok mozku v oblasti operačního pole pooperační den (zhoršení bolesti hlavy, zvracení, porucha vědomí a porucha hybnosti) 3. Problémy s hojením operační rány do 72 hodin po operaci (krvácení do podkoží, únik likvoru do podkoží) 4. Interní komplikace (tromboflebitida, zápal plic, oběhové selhání)

9 Pooperační péče - pacient je po operaci převzat na ARO a dle stavu se po několika dnech vrací zpět na NCH odd. všeobecná - uložení do čistého lůžka, zajištění bezpečnosti - v dosahu je umístěno signalizační zařízení a pacient je poučen o jeho používání - je lékařem informován o průběhu, výsledku operace a pooperační léčbě - sledujeme vitální funkce, jakékoliv změny hlásíme lékaři - bilanci tekutin, podáváme infuzní roztoky - dle ordinace lékaře podáváme ATB, analgetika, antiepileptika, antiedematika, diuretika, psychofarmaka, neuroleptika

10 Pooperační péče - odběry biologického materiálu, glykémii konzultujeme s diabetologem - s lékařem provádíme převazy operační rány - péčujeme o invazivní vstupy (PMK, CŽK, PŽK ), redony - provádíme 2x denně hygienickou péči, péči o DÚ, kůži - zajistíme podávání stravy, krmení, příjem tekutin - sledujeme vyprazdňování, peristaltiku - polohujeme imobilní pacienty, používáme vhodné ATD pomůcky - zajistíme nácvik sebepéče, včasnou mobilizaci dle stavu pacienta - vypracujeme ošetřovatelské diagnózy - psychicky pacienta podpoříme a zajistíme konzultace s rodinou - rehabilitaci provádíme ve spolupráci s RHB sestrou dle ordinace lékaře

11 Pooperační péče speciální (se zaměřením na výskyt možných komplikací)
Sledujeme: - stav vědomí (spavost, neklid) - poruchy řeči (fatická.. - poruchy paměti - poruchy orientace (v čase, místě, v osobě) - změny v chování (srovnání s odebranou oš. anamnézou a konzultace s rodinou) - bolesti hlavy - poruchy vidění - změny hybnosti končetin - hladinu cukru v krvi (užívání glukokortikoidů) Provádíme neustálý dohled (pohyb, hygiena, strava, vyprazdňování)

12 Propuštění po zhojení a stabilizaci stavu pacienta
odstranění stehů 8. pooperační den přeložení domů nebo dle spádu na neurologii pohovor s příbuznými po 3 měsících kontrolní MRI (CT) a kontrola na naší ambulanci po obdržení histologie konzultace onkologa

13 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Předoperační a pooperační péče v neurochirurgii"

Podobné prezentace


Reklamy Google