Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

KATEDRA PORODNÍ ASISTENCE Ústav zdravotnických studií v Mostě Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "KATEDRA PORODNÍ ASISTENCE Ústav zdravotnických studií v Mostě Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem."— Transkript prezentace:

1 KATEDRA PORODNÍ ASISTENCE Ústav zdravotnických studií v Mostě Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem

2 Katedra porodní asistence v Mostě2 TRANSFORMACE ZDRAVOTNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ  Vzhledem k měnící se roli sester a porodních asistentek a stoupajícím nárokům na jejich kompetence dochází ke změnám v systému vzdělávání, při němž sestra/PA získává kvalifikaci (oprávnění k výkonu povolání).  Transformace se dotkla i středoškolské úrovně vzdělávání (obor všeobecná sestra nahrazen oborem zdravotnický asistent, který není oprávněn k samostatnému výkonu profese).  V současné době je možné získat oprávnění k výkonu povolání sestry/PA na jediné možné úrovni – vysokoškolským studiem (poznámka: pro všeobecné sestry je prozatímní výjimkou v ČR možnost získat kvalifikaci absolvování VOŠZ).

3 Katedra porodní asistence v Mostě3 REGULOVANÉ PROFESE EU  Některé náročné profese mohou být vykonávány pouze osobami, které odpovídají přísným kritériím, které jsou vymezené zákonnými a podzákonnými normami  Tyto profese se označuji jako REGULOVANÉ  Ve zdravotnictví mezi ně patří sestra, porodní asistentka, lékař, stomatolog, lékárník

4 Katedra porodní asistence v Mostě4 Regulace spočívá:  v oprávnění k výkonu povolání (zákon určuje, jak musí být osoba k povolání vzdělána)  v celoživotní vzdělávání (jak je udržována během profesního života odbornost)  v odborné náplni práce (vymezení kompetencí) Podmínkou pro výkon povolání sestry a PA je získání registrace. Registrace je systém permanentní kontroly celoživotního odborného růstu. V ČR existuje systém centrální registrace od r.2000. Kvalifikační příprava a flexibilita na (evropském) trhu práce - umožňuje i tzv.euro-registraci a získání licence k výkonu povolání v rámci EU.

5 Katedra porodní asistence v Mostě5 Legislativní úpravy zdravotnického školství  hlavními východisky pro sestavování studijních plánů pro vzdělávání všeobecných sester a porodních asistentek na vysokoškolské úrovni jsou tzv. rámcová kompetenční kritéria, stanovená směrnicemi a dokumenty Evropské komise  z těchto kritérií vychází i naše legislativa zákon č. 96/2004 Sb., který upravuje způsobilost k výkonu nelékařských zdravotnických profesí

6 Katedra porodní asistence v Mostě6 Klíčové kompetence porodní asistentky  poskytuje správné informace v oblasti plánovaného rodičovství  diagnostikuje těhotenství, sleduje normální těhotenství, provádí nezbytná vyšetření  vede kurzy psychoprofylaktické přípravy rodičů k porodu  vede spontánní porody  vyšetří a ošetří novorozence

7 Katedra porodní asistence v Mostě7  pečuje o rodičku, sleduje ji v průběhu šestinedělí  vede matku ke správným technikám kojení a k efektivní péči o novorozence  asistuje lékaři při nepravidelnostech gynekologického původu a psychicky podporuje ženu  uplatňuje léčbu předepsanou lékařem

8 Katedra porodní asistence v Mostě8 Oblasti působnosti porodní asistentky  Ordinace lékaře – gynekologa a porodníka  Privátní ordinace porodní asistentky  Kurzy přípravy k rodičovství, mateřství a k porodu  Návštěvní služba v domácnosti  Porodní domy – přirozený porod a poporodní péče  Státní zdravotnická zařízení – gynekologicko-porodnická oddělení a specializované ambulance

9 Katedra porodní asistence v Mostě9 KATEDRA PORODNÍ ASISTENCE  Katedra porodní asistence (KPA) v Mostě vznikla jako detašované pracoviště Ústavu zdravotnických studií při Univerzitě J.E. Purkyně v Ústí nad Labem.  KPA sídlí v budově Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední školy zdravotnické J.E. Purkyně v Mostě, v jejíchž prostorách se také uskutečňuje výuka studentek.  KPA svou činnost zahájila otevřením prvního ročníku v akademickém roce 2004/2005.  Zájem o studium oboru PA má vzrůstající tendenci.

10 Katedra porodní asistence v Mostě10 Regionální příslušnost studentů:  v současné době je celkový počet studentů 99  z celkového počtu: - 88% z Ústeckého regionu - 12% z ostatních regionů v ČR Katedra PA JE JEDINOU MOŽNOSTÍ ZÍSKÁNÍ KVALIFIKACE PORODNÍ ASISTENTKY V ÚSTECKÉM REGIONU.

11 Katedra porodní asistence v Mostě11 STUDIJNÍ OBORY na KPA  BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM  B 5341 OŠETŘOVATELSTVÍ Studijní obory:  53 41 R PORODNÍ ASISTENTKA  53 41 R009 VŠEOBECNÁ SESTRA (probíhá akreditační řízení k akademickému roku 2007/2008)

12 Katedra porodní asistence v Mostě12 Cíle studijního programu PA Program umožňuje získat vzdělání a profesní kvalifikaci:  k výkonu zdravotnického povolání,  k poskytování přímé péče o individuální potřeby jednotlivců, rodin a ( s respektem základních principů evropské strategie WHO pro vzdělávání sester a porodních asistentek)  k plnění základních funkcí ve společnosti: autonomní, kooperativní, rozvoj výzkumu a podpora vývoje v oblasti ošetřovatelství, plánování, koordinace a řízení ošetřovatelské péče a služeb  k výkonu povolání v různých oblastech systému péče o zdraví populace (primární, sekundární, terciární).

13 Katedra porodní asistence v Mostě13 Harmonogram studia PA:  Prezenční forma studia  Délka studia: 3 roky  Celkový počet kontaktních i nekontaktních hodin: 4681  Podíl odborné praxe: 2320 hodin  Studium zakončeno státní závěrečnou zkouškou (SZZ zahrnuje obhajobu bakalářské práce, zkoušku z Ošetřovatelství, Ošetřovatelství v gynekologii a Ošetřovatelství v porodnictví)

14 Katedra porodní asistence v Mostě14 Fotky z výuky

15 Katedra porodní asistence v Mostě15

16 Katedra porodní asistence v Mostě16

17 Katedra porodní asistence v Mostě17

18 Katedra porodní asistence v Mostě18 ODBORNÁ PRAXE  garant studia: Ústav péče o matku a dítě v Praze-Podolí  stěžejní pracoviště v regionu pro odbornou praxi: Nemocnice Most, p.o. Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem p.o. Nemocnice Teplice, p.o.  77% studentů absolvuje praxi v Ústeckém regionu  23% studentů v ostatních regionech ČR (zejména v Praze, Karlových Varech)

19 Katedra porodní asistence v Mostě19 Aktivity studentů na KPA:  organizace studentské konference ke Dni porodní asistence  organizace kurzů psychoprofylaktické přípravy nastávajících rodičů k porodu  tvorba seminárních přednášek z oboru a jejich prezentace  prezentace katedry na Týdnu vysokých škol na Mostecku

20 Katedra porodní asistence v Mostě20

21 Katedra porodní asistence v Mostě21

22 Katedra porodní asistence v Mostě22 Zahraniční stáže studentů KPA  v rámci programu Sokrates/Erasmus proběhne v akademickém roce 2006/2007 na Slovensku  4 studentky získaly stipendium pro 6 měsíční zahraniční studijní pobyt v SR v Prešově  zahraniční pobyt je započítáván do doby studia v ČR  další možné studijní pobyty ve SR - Trnava, Nitra

23 Katedra porodní asistence v Mostě23 Možnost ubytování pro studenty katedry PA  Studenti mohou využít možnosti ubytování na Domově mládeže Střední školy technické Most – Velebudice (ubytovací komplex)  Režim odpovídá kolejnímu ubytování včetně ceny  Ubytování na pokojích pro 2-3 studenty s vlastním sociálním zařízením  Web: http://www.sstmost.czhttp://www.sstmost.cz

24 Katedra porodní asistence v Mostě24 Ubytování …

25 Katedra porodní asistence v Mostě25 foto Těšíme se na vás…. kpa.uzs.ujep@seznam.cz


Stáhnout ppt "KATEDRA PORODNÍ ASISTENCE Ústav zdravotnických studií v Mostě Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem."

Podobné prezentace


Reklamy Google