Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

KATEDRA PORODNÍ ASISTENCE

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "KATEDRA PORODNÍ ASISTENCE"— Transkript prezentace:

1 KATEDRA PORODNÍ ASISTENCE
Ústav zdravotnických studií v Mostě Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem

2 TRANSFORMACE ZDRAVOTNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ
Vzhledem k měnící se roli sester a porodních asistentek a stoupajícím nárokům na jejich kompetence dochází ke změnám v systému vzdělávání, při němž sestra/PA získává kvalifikaci (oprávnění k výkonu povolání). Transformace se dotkla i středoškolské úrovně vzdělávání (obor všeobecná sestra nahrazen oborem zdravotnický asistent, který není oprávněn k samostatnému výkonu profese). V současné době je možné získat oprávnění k výkonu povolání sestry/PA na jediné možné úrovni – vysokoškolským studiem (poznámka: pro všeobecné sestry je prozatímní výjimkou v ČR možnost získat kvalifikaci absolvování VOŠZ). Katedra porodní asistence v Mostě

3 Katedra porodní asistence v Mostě
REGULOVANÉ PROFESE EU Některé náročné profese mohou být vykonávány pouze osobami, které odpovídají přísným kritériím, které jsou vymezené zákonnými a podzákonnými normami Tyto profese se označuji jako REGULOVANÉ Ve zdravotnictví mezi ně patří sestra, porodní asistentka, lékař, stomatolog, lékárník Katedra porodní asistence v Mostě

4 Katedra porodní asistence v Mostě
Regulace spočívá: v oprávnění k výkonu povolání (zákon určuje, jak musí být osoba k povolání vzdělána) v celoživotní vzdělávání (jak je udržována během profesního života odbornost) v odborné náplni práce (vymezení kompetencí) Podmínkou pro výkon povolání sestry a PA je získání registrace. Registrace je systém permanentní kontroly celoživotního odborného růstu. V ČR existuje systém centrální registrace od r.2000. Kvalifikační příprava a flexibilita na (evropském) trhu práce - umožňuje i tzv.euro-registraci a získání licence k výkonu povolání v rámci EU. Katedra porodní asistence v Mostě

5 Legislativní úpravy zdravotnického školství
hlavními východisky pro sestavování studijních plánů pro vzdělávání všeobecných sester a porodních asistentek na vysokoškolské úrovni jsou tzv. rámcová kompetenční kritéria, stanovená směrnicemi a dokumenty Evropské komise z těchto kritérií vychází i naše legislativa zákon č. 96/2004 Sb., který upravuje způsobilost k výkonu nelékařských zdravotnických profesí Katedra porodní asistence v Mostě

6 Klíčové kompetence porodní asistentky
poskytuje správné informace v oblasti plánovaného rodičovství diagnostikuje těhotenství, sleduje normální těhotenství, provádí nezbytná vyšetření vede kurzy psychoprofylaktické přípravy rodičů k porodu vede spontánní porody vyšetří a ošetří novorozence Katedra porodní asistence v Mostě

7 Katedra porodní asistence v Mostě
pečuje o rodičku, sleduje ji v průběhu šestinedělí vede matku ke správným technikám kojení a k efektivní péči o novorozence asistuje lékaři při nepravidelnostech gynekologického původu a psychicky podporuje ženu uplatňuje léčbu předepsanou lékařem Katedra porodní asistence v Mostě

8 Oblasti působnosti porodní asistentky
Ordinace lékaře – gynekologa a porodníka Privátní ordinace porodní asistentky Kurzy přípravy k rodičovství, mateřství a k porodu Návštěvní služba v domácnosti Porodní domy – přirozený porod a poporodní péče Státní zdravotnická zařízení – gynekologicko-porodnická oddělení a specializované ambulance Katedra porodní asistence v Mostě

9 KATEDRA PORODNÍ ASISTENCE
Katedra porodní asistence (KPA) v Mostě vznikla jako detašované pracoviště Ústavu zdravotnických studií při Univerzitě J.E. Purkyně v Ústí nad Labem. KPA sídlí v budově Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední školy zdravotnické J.E. Purkyně v Mostě, v jejíchž prostorách se také uskutečňuje výuka studentek. KPA svou činnost zahájila otevřením prvního ročníku v akademickém roce 2004/2005. Zájem o studium oboru PA má vzrůstající tendenci. Katedra porodní asistence v Mostě

10 Regionální příslušnost studentů:
v současné době je celkový počet studentů 99 z celkového počtu: 88% z Ústeckého regionu 12% z ostatních regionů v ČR Katedra PA JE JEDINOU MOŽNOSTÍ ZÍSKÁNÍ KVALIFIKACE PORODNÍ ASISTENTKY V ÚSTECKÉM REGIONU. Katedra porodní asistence v Mostě

11 Katedra porodní asistence v Mostě
STUDIJNÍ OBORY na KPA BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM B 5341 OŠETŘOVATELSTVÍ Studijní obory: 53 41 R PORODNÍ ASISTENTKA 53 41 R009 VŠEOBECNÁ SESTRA (probíhá akreditační řízení k akademickému roku 2007/2008) Katedra porodní asistence v Mostě

12 Cíle studijního programu PA
Program umožňuje získat vzdělání a profesní kvalifikaci: k výkonu zdravotnického povolání, k poskytování přímé péče o individuální potřeby jednotlivců, rodin a ( s respektem základních principů evropské strategie WHO pro vzdělávání sester a porodních asistentek) k plnění základních funkcí ve společnosti: autonomní, kooperativní, rozvoj výzkumu a podpora vývoje v oblasti ošetřovatelství, plánování, koordinace a řízení ošetřovatelské péče a služeb k výkonu povolání v různých oblastech systému péče o zdraví populace (primární, sekundární, terciární). Katedra porodní asistence v Mostě

13 Harmonogram studia PA:
Prezenční forma studia Délka studia: 3 roky Celkový počet kontaktních i nekontaktních hodin: 4681 Podíl odborné praxe: 2320 hodin Studium zakončeno státní závěrečnou zkouškou (SZZ zahrnuje obhajobu bakalářské práce, zkoušku z Ošetřovatelství, Ošetřovatelství v gynekologii a Ošetřovatelství v porodnictví) Katedra porodní asistence v Mostě

14 Katedra porodní asistence v Mostě
Fotky z výuky Katedra porodní asistence v Mostě

15 Katedra porodní asistence v Mostě

16 Katedra porodní asistence v Mostě

17 Katedra porodní asistence v Mostě

18 Katedra porodní asistence v Mostě
ODBORNÁ PRAXE garant studia: Ústav péče o matku a dítě v Praze-Podolí stěžejní pracoviště v regionu pro odbornou praxi: Nemocnice Most, p.o Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem p.o. Nemocnice Teplice, p.o. 77% studentů absolvuje praxi v Ústeckém regionu 23% studentů v ostatních regionech ČR (zejména v Praze, Karlových Varech) Katedra porodní asistence v Mostě

19 Aktivity studentů na KPA:
organizace studentské konference ke Dni porodní asistence organizace kurzů psychoprofylaktické přípravy nastávajících rodičů k porodu tvorba seminárních přednášek z oboru a jejich prezentace prezentace katedry na Týdnu vysokých škol na Mostecku Katedra porodní asistence v Mostě

20 Katedra porodní asistence v Mostě

21 Katedra porodní asistence v Mostě

22 Zahraniční stáže studentů KPA
v rámci programu Sokrates/Erasmus proběhne v akademickém roce 2006/2007 na Slovensku 4 studentky získaly stipendium pro 6 měsíční zahraniční studijní pobyt v SR v Prešově zahraniční pobyt je započítáván do doby studia v ČR další možné studijní pobyty ve SR - Trnava, Nitra Katedra porodní asistence v Mostě

23 Možnost ubytování pro studenty katedry PA
Studenti mohou využít možnosti ubytování na Domově mládeže Střední školy technické Most – Velebudice (ubytovací komplex) Režim odpovídá kolejnímu ubytování včetně ceny Ubytování na pokojích pro 2-3 studenty s vlastním sociálním zařízením Web: Katedra porodní asistence v Mostě

24 Katedra porodní asistence v Mostě
Ubytování … Katedra porodní asistence v Mostě

25 Katedra porodní asistence v Mostě
foto Těšíme se na vás…. Katedra porodní asistence v Mostě


Stáhnout ppt "KATEDRA PORODNÍ ASISTENCE"

Podobné prezentace


Reklamy Google