Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

HELPION, o.p.s. Poláčkovo náměstí 85 Rychnov nad Kněžnou www.helpion.cz.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "HELPION, o.p.s. Poláčkovo náměstí 85 Rychnov nad Kněžnou www.helpion.cz."— Transkript prezentace:

1 HELPION, o.p.s. Poláčkovo náměstí 85 Rychnov nad Kněžnou www.helpion.cz

2 K DO JSME ? Obecně prospěšná společnost Helpion,o.p.s. byla založena 27. 8. 2009 a snaží se pomáhat lidem, kteří si z různých důvodů obtížně hledají práci a jsou závislí na sociálních dávkách. Dělá to několika způsoby: - realizuje projekty se zaměřením na zaměstnávání - realizuje výkon OPP - realizuje ve spolupráci s ÚP zaměstnávání VPP

3 P ROBÍHAJÍCÍ PROJEKT CÍLEM JE ZAMĚSTNÁNÍ Projekt je realizován od 1.2.2013 do 30.10.2014 a je zaměřen na lidi, kteří jsou vedeni v evidenci úřadu práce déle než 5 měsíců a ocitli se v obtížné situaci. Pokud vstoupí do našeho projektu, čeká je příprava na zaměstnání – formou vzdělávání a praktické přípravy v dílnách. Pokud úspěšně dokončí obě tyto aktivity, je jim nabídnuto zaměstnání v rukodělné dílně. Celkem jsme vytvořili 12 pracovních míst. V současné době jsou pracovní místa obsazena, ale dál pokračuje příprava na zaměstnání pro další zájemce. Z těch bude vybrán nový zaměstnanec, pokud někdo účast v projektu ukončí.

4 P ROBÍHAJÍCÍ PROJEKT CÍLEM JE ZAMĚSTNÁNÍ Instalace obrazů pracovníků projektu na MÚ Účast na Rychnovském jarmarku

5 U KONČENÉ PROJEKTY A JEJICH ZAMĚŘENÍ „Zaměstnávání na Rokytnicku“ – projekt byl realizován od 1. 4. 2011 do 31. 3. 2013. Pracovali v něm lidé z podhorských vesnic (Rokytnice v Orl. horách apod.), kteří nemohli dlouho najít práci. Tito zaměstnanci pomáhali lidem v horách, kteří si (třeba ze zdravotních důvodů) nemohou udělat některé práce sami - např. připravit dřevo na zimu, posekat louku, vymalovat byt,… „Pracovat můžu, ale kde?“ – projekt byl realizován od 1.11.2010 do 31.5.2012. Na dobu určitou v něm pracovali lidé většinou z Rychnova nad Kněžnou, kteří byli dlouhou dobu bez zaměstnání.

6 U KONČENÉ PROJEKTY „Pracovat můžu, ale kde?“ Výroba vánočních věnců „Zaměstnávání na Rokytnicku“ Příprava topiva na zimu

7 O BECNĚ PROSPĚŠNÉ ČINNOSTI Veřejně prospěšné práce Ti, kteří vykonávali veřejnou službu, i někteří další, mají šanci pracovat v Helpionu, protože ten spolupracuje s Úřadem práce a takové lidi zaměstnává, a to zpravidla na jeden rok. Obecně prospěšné práce Pokud někdo něco provede, musí jít do vězení, nebo si svůj trest může odpracovat. A právě takovým lidem Helpion umožňuje, aby pod jeho vedením odpracovali soudem určený počet hodin a do vězení nemuseli.

8 O BECNĚ PROSPĚŠNÉ ČINNOSTI VPP a OPP – Úklid města

9 UBYTOVNA HELPION, JIRÁSKOVA 3,RYCHNOV NAD KNĚŽNOU Byla původně zamýšlena jako komerční ubytovna především pro sezónní dělníky. Těch je však menšina, ubytovna je momentálně využívána především rodinami i jednotlivci, kteří jsou v bytové nouzi. Protože však není vhodné, aby ubytovna nahrazovala sociální bydlení, chce se Helpion v blízké budoucnosti zaměřit na vhodnější formu pomoci lidem v bez domova.

10 UBYTOVNA HELPION, JIRÁSKOVA 3,RYCHNOV NAD KNĚŽNOU

11 PŘIPRAVOVANÉ AKTIVITY SPOLEČNOSTI PROGRAM DOSTUPNÉ BYDLENÍ V regionu ORP Rychnov nad Kněžnou i na území Královéhradeckého kraje se nacházejí osoby bez přístřeší – jednotlivci, páry i rodiny, které opakovaně střídají různé provizorní formy bydlení včetně pobytových sociálních služeb, případně mezitím nějaký čas tráví „na ulici“. Tento způsob života však ve většině případů nevede k jejich sociálnímu začlenění, zejména ne k dosažení kompetencí potřebných pro získání a udržení si vhodného bydlení. Helpion chce pomoci těmto lidem řešit jejich nepříznivou situaci novým způsobem, který bude pro ně přínosnější a pro společnost efektivnější a méně finančně náročný.

12 PŘIPRAVOVANÉ AKTIVITY SPOLEČNOSTI PROGRAM DOSTUPNÉ BYDLENÍ Dostupné bydlení je program, jehož účastníci se za podpory pracovníků Helpionu postupně učí dovednostem potřebným pro získání a udržení si vhodného bydlení (např. hospodaření s penězi, údržba zařízení bytu apod.). Zároveň procházejí několikastupňovým systémem bydlení, na jehož začátku je jejich současné ubytování (např. komerční ubytovna), na konci pak samostatné bydlení v nájemním bytě či v podnájmu. Program je částečně inspirován z již v ČR existující koncepce prostupného bydlení. Z této koncepce je využit systém několikastupňového bydlení prostupného oběma směry. Rozdílná je cílová skupina, řešený problém a předpokládaný sociální dopad.

13 PŘIPRAVOVANÉ AKTIVITY SPOLEČNOSTI PROGRAM DOSTUPNÉ BYDLENÍ Stupně programu: 1. stupeň - probíhá tam, kde se klient při vstupu do programu zdržuje (komerční ubytovna apod.), není striktně časově omezen. 2. stupeň - nácvik samostatného bydlení. Bude probíhat v objektu, který k tomu bude určen. Trvat může max. 3 roky 3. stupeň - samostatné bydlení – byty. Bude probíhat v bytech, které mohou být ve vlastnictví Helpionu, města, soukromých subjektů apod. Není časově omezen. V současné době jsou připraveny podmínky pro spuštění 1. stupně programu, první účastníci ho zahájí již v říjnu 2013.

14 PŘIPRAVOVANÉ AKTIVITY SPOLEČNOSTI PROGRAM DOSTUPNÉ BYDLENÍ

15 Z A V AŠI POZORNOST DĚKUJÍ zaměstnanci Helpionu, o. p. s. Helpion, o. p. s. Poláčkovo náměstí 85 Rychnov nad Kněžnou www.helpion.cz


Stáhnout ppt "HELPION, o.p.s. Poláčkovo náměstí 85 Rychnov nad Kněžnou www.helpion.cz."

Podobné prezentace


Reklamy Google