Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Klasifikace smluv dle IFRS IAA standard 2.12.2005 Helena Lazosová, Marcela Vítková,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Klasifikace smluv dle IFRS IAA standard 2.12.2005 Helena Lazosová, Marcela Vítková,"— Transkript prezentace:

1 Klasifikace smluv dle IFRS IAA standard 2.12.2005 Helena Lazosová, Marcela Vítková,

2 2. prosince 20052 Rámec směrnice Zabývá se klasifikací pojistných, investičních a servisních smluv Doporučení Pomoc pro aplikaci v praxi Nenahrazuje IFRS Neobsahuje doporučení pro Finanční aktiva (dle IAS 39) Nebudeme podrobněji hovořit o investičních a servisních smlouvách a prvcích dobrovolné spoluúčasti (DPF)

3 2. prosince 20053 Druhy smluv Pojistná smlouva - smlouva, na jejímž základě jedna strana přijímá významné pojistné riziko jiné strany tím, že souhlasí s kompenzací pojištěnce, pokud by určitá konkrétní nejistá událost v budoucnosti negativně ovlivnila pojištěnce (dle IFRS4). Investiční smlouva - smlouva, na jejímž základě vzniknou jak finanční aktivum jedné strany, tak finanční pasivum druhé strany. Servisní smlouva - smlouva, která zahrnuje povinnost poskytnout servis, nevytváří finanční aktiva nebo pasiva a nepřenáší významné pojistné riziko.

4 2. prosince 20054 Klasifikace smlouvy (1) 1. Krok - obdržení příslušných informací. 2. Krok - definice smlouvy pro účetní účely (oddělení nebo sloučení např. společné sjednání ). Pro označení dohody jako smlouvy pro účetní účely je třeba, aby se jednalo o dohodu mezi dvěma a více stranami (tj. ne samopojištění). Je třeba věnovat zvláštní pozornost zajistným smlouvám a smlouvám ve skupině.

5 2. prosince 20055 Oddělení části smlouvy Smlouva je založena na ekonomické podstatě ne nutně na striktní právní konstrukci (některé části smlouvy musí být upraveny zvlášť např. vložené deriváty a vkladové složky). indikace, že část smlouvy by mohla být pokládána za samostatnou smlouvu pro účetnictví: 1.řízené samostatně, zvláště pro účely risk managementu, 2.držené v různých portfoliích pro vyvážení rizika, 3.upravené v různých skupinách dle spoluúčasti nebo doložky úpravy pojistného, 4.které mohou být převedeny nebo stornovány samostatně, 5.které mají různé smluvní strany, 6.žádné obchodní strategie nebo obchodní materiály neindikují, že jsou sjednány společně tj., jsou sjednávány samostatné, ačkoliv občas mohou být sjednány společně. Právní smlouva v rámci IFRS4 nemusí být rozdělena na části, pokud to výslovně nevyžaduje IFRS 4 nebo IAS 39.

6 2. prosince 20056 Klasifikace (2) Smlouva Pojistná smlouva Obsahuje významné pojistné riziko? ano Investiční smlouva Tvoří finanční aktiva nebo pasiva? Servisní smlouva IFRS 4 IFRS 4 nebo IAS 39IAS 18 anone 4.5.3.

7 2. prosince 20057 Klasifikovat jako pojistnou smlouvu? Je nutno si odpovědět na tyto otázky: Je ve smlouvě ujednáno krytí pojistné události? V případě že dojde k pojistné události bude mít negativní dopad na držitele smlouvy? Je pojistné riziko významné?

8 2. prosince 20058 Pojistná událost V pojistné smlouvě musí být specifikováno –alespoň jedna pojistná událost, která smluvně váže k výplatě pojistného plnění (a legal obligation) –může obsahovat dodatečné pojistné plnění které je vyplaceno při splnění sjednaných podmínek (a constructive obligation) Užitek (benefit) je nejistý –ve výskytu –v čase –v částce IFRS4 : nejistota se hodnotí na úrovni jednotlivé smlouvy a vyplývá z jiného než finančního rizika.

9 2. prosince 20059 Významné pojistné riziko Pojistné riziko je významné tehdy, a jen tehdy, pokud pojistná událost může zapříčinit výplatu významného dodatečného plnění v některém scénáři, s výjimkou scénářů, které postrádají obchodní smysl. dodatečný užitek Scénář s pojistnou událostí UŽITEKUŽITEK Scénář bez pojistné události UŽITEKUŽITEK UŽITEKUŽITEK UŽITEKUŽITEK

10 2. prosince 200510 Co vy na to? Čisté dožití s vrácením pojistného v případě úmrtí. významné riziko? Pokud přidám podíl na zisku jako DPF stejně mi to spadne do IFRS4 ANONE

11 2. prosince 200511 Dodatečné plnění/užitek zahrnuje: náklady na spravování škody a její vyčíslení vylučuje: ztrátu možnosti požadovat pojistné v budoucnu v případě úmrtí zproštění od poplatků, které by byly uhrazeny při stornu nebo zrušení pojistné smlouvy výplata v případě, že nedojde k negativnímu dopadu na pojištěnce

12 2. prosince 200512 Příklad V případě smrti vyplatím hodnotu rezervy V případě odbytného vyplatím hodnotu rezervy sníženou o storno-srážku Co je dodatečný užitek? NIC dodatečný užitek Scénář s pojistnou událostí UŽITEKUŽITEK Scénář bez pojistné události UŽITEKUŽITEK UŽITEKUŽITEK UŽITEKUŽITEK

13 2. prosince 200513 Určení obchodního smyslu Pojistná událost má obchodní smysl pokud má viditelný účinek na ekonomiku obchodu. Takovým účinkem může být: 1.Požadavek platit příspěvky za pojistné krytí. 2.Ohodnocuji riziko (underwriting), což by se neprovádělo pokud by pojistné riziko nebylo zahrnuto ve smlouvě. Ocenění rizika není požadováno pro pojistnou událost mající obchodní smysl, ale může to být její indikátor.

14 2. prosince 200514 Rozhodovací platforma Určení významnosti je prováděno na bázi smlouvy. Vliv slučování, kolektivního tarifování nebo prvek spoluúčasti který částečně závisí na chování ostatních smluv je obvykle ignorován. Efekt redukce rizika, který je účinný pouze na úrovni portfolia smluv neuvažujeme. Hodnocení mohu místo na každé smlouvě provést na reprezentativní smlouvě. Obvykle je reprezentativní smlouva vybrána ze skupiny podobně konstruovaných smluv, obsahujících stejné pojistné riziko.

15 2. prosince 200515 Změny v úrovni pojistného rizika Jiná než pojistná smlouva Pojistné riziko se stává významné + Pojistná smlouva + Pojistné riziko se stává nevýznamné Pojistná smlouva =

16 2. prosince 200516 Klasifikace (3) Investiční smlouva obsahuje DPF? ano IFRS 4 & IAS 32IAS 32 & IAS 39 nene 6.

17 2. prosince 200517 Oddělení složek (1) Pojistná složka Investiční složka Pojistná smlouva: Oddělení požadováno: 1)pojistitel umí ohodnotit investiční složku samostatně 2)některé nároky a závazky investiční složky by mohly zůstat nerozpoznány pokud by nebyly ohodnoceny samostatně povoleno: pojistitel umí ohodnotit investiční složku samostatně zakázáno: pojistitel nemůže ohodnotit investiční složku samostatně 8.

18 2. prosince 200518 Oddělení složek Investiční složka Servisní složka Pojistná složka Servisní složka Nutno rozdělit Investiční složka Servisní složka Investiční smlouva:Pojistná smlouva: Nemusím oddělit Pojistná složka Servisní složka 7.

19 2. prosince 200519 Oddělení složek (3) Pojistná složka Investiční složka Smlouva, která není pojistnou: IFRS 4: povoluje oddělit pojistnou složku ze smlouvy, která jako celek není pojistnou smlouvou. Někteří zastávají názor: Pokud smlouva není pojistná jako celek, nemůže být nikdy rozdělena do pojistné složky a investiční složky, neboť v IAS 39 není žádné ustanovení, které by to umožňovalo.

20 2. prosince 200520 Oddělení složek Vložené deriváty (Embedded options) – PG on Embedded Derivatives. Oddělit? Oceňováno již na fair value úzce souvisí s hostujícím smlouvou Samostatný standard 8.

21 2. prosince 200521 Shrnutí 1. 8. 2. 9. 4. 5. 6. 7. 3. Informace Definice smlouvy Klasifikace samostatné servisní smlouvy Klasifikace pojistné smlouvy Klasifikace investiční smlouvy Identifikace DPF Servisní složky Vložené deriváty Oddělení složek smlouvy

22 2. prosince 200522


Stáhnout ppt "Klasifikace smluv dle IFRS IAA standard 2.12.2005 Helena Lazosová, Marcela Vítková,"

Podobné prezentace


Reklamy Google