Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD | Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 | czso.cz1/15 Téma D8 Klasifikace finančních položek.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD | Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 | czso.cz1/15 Téma D8 Klasifikace finančních položek."— Transkript prezentace:

1 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD | Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 | czso.cz1/15 Téma D8 Klasifikace finančních položek

2 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD | Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 | czso.cz2/15 Klasifikace finančních položek • ESA 2010 – změny v klasifikaci finančních aktiv • náplň položek se zásadně nemění • u některých je požadováno podrobnější členění • bez vlivu na HDP

3 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD | Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 | czso.cz3/15 Klasifikace finančních položek AF.1: Měnové zlato a zvláštní práva čerpání: • AF.11: Měnové zlato • AF.12: Zvláštní práva čerpání - novinkou je zachycování AF.1 i na straně pasiv;

4 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD | Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 | czso.cz4/15 Klasifikace finančních položek AF.2: Oběživo a vklady • AF.21: Oběživo; • AF.221: Mezibankovní vklady; • AF.229: Ostatní převoditelné vklady; • AF.29: Ostatní vklady, - novinkou je rozdělení původní položky AF.22:  AF.221 mezibankovní vklady (převoditelné vklady, které mají MFI uložené mezi sebou navzájem)  AF.229 - zbylé hodnoty - převoditelné vklady

5 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD | Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 | czso.cz5/15 Klasifikace finančních položek AF.3: Dluhové cenné papíry • AF.31: Krátkodobé dluhové cenné papíry – změna označení (AF.331) • AF.32: Dlouhodobé dluhové cenné papíry – změna označení (AF.332) Změna: - Finanční deriváty (AF.34) – samostatná položka AF.71

6 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD | Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 | czso.cz6/15 Klasifikace finančních položek AF.4: Půjčky • AF.41: Krátkodobé půjčky • AF.42: Dlouhodobé půjčky; - beze změny

7 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD | Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 | czso.cz7/15 Klasifikace finančních položek AF.5: Účasti a podíly v investičních fondech • AF.511: Kótované akcie • AF.512: Nekótované akcie; • AF:519: Jiné účasti • AF:521: Akcie / podílové listy fondů peněžního trhu • AF.522: Akcie / podílové listy investičních fondů jiných než fondů peněžního trhu - změna  v označení AF.513 -> AF.519;  rozčlenění položky AF.52

8 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD | Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 | czso.cz8/15 Klasifikace finančních položek AF.6: Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy • AF.61: Technické rezervy neživotního pojištění; • AF.62: Životní pojištění a nároky na anuitu; • AF:63: Penzijní nároky; • AF:64: Nároky penzijních fondů na penzijní správce; • AF.65: Nároky na dávky jiné než penzijní; • AF.66: Rezervy na uplatnění standardizovaných záruk

9 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD | Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 | czso.cz9/15 Klasifikace finančních položek • AF.61 Technické rezervy neživotního pojištění - dle ESA95 položka AF.62 Předplacené pojistné a rezervy na nevyrovnané nároky - metodicky beze změn • AF.62 Životní pojištění a nároky na anuitu - dle ESA95 položka AF.611 Čistý podíl domácností na rezervách životního pojištění - metodicky beze změn

10 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD | Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 | czso.cz10/15 Klasifikace finančních položek • AF.63 Penzijní nároky - dle ESA95 položka AF.612 Čistý podíl domácností na rezervách penzijních fondů – metodicky beze změn • AF.64 Nároky penzijních fondů na penzijní správce - v případě oddělení penzijního správce od administrátora penzijního programu (pohledávka fondu za správcem pro případ, že důchod z investování nepokryje nárůst penzijních nároků) • AF.65 Nároky na dávky jiné než penzijní – dle ESA 2010 „změny nepenzijních nároků je možno zahrnout do penzijních nároků“ (F.63) – navrhujeme tuto položku neobsazovat

11 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD | Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 | czso.cz11/15 Klasifikace finančních položek • AF.66 Rezervy na uplatnění standardizovaných záruk - v současné době nejsou podklady pro naplnění položky - je zjišťována nabídka standardizovaných záruk na území ČR

12 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD | Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 | czso.cz12/15 Klasifikace finančních položek AF.7: Finanční deriváty a zaměstnanecké opce na akcie  AF.71 Finanční deriváty (AF.34) • AF.711: Opce - smlouvy, které dávají svým držitelů právo nakoupit (prodat) od vydavatele opce aktivum za předem stanovenou cenu. ke stanovenému datu. • AF.712: Forwardy - smlouvy, strany se dohodnou, že si vymění určené množství podkladového aktiva za dohodnutou cenu k určenému datu. Dle dostupných informací nejsme schopni rozdělit – zatím vše převedeno do položky AF.712 (domníváme se, že sem spadá převážná část)

13 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD | Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 | czso.cz13/15 Klasifikace finančních položek  AF:72: Zaměstnanecké opce na akcie - nově vzniklá položka - dohody uzavřené k danému datu, podle nichž má zaměstnanec právo koupit daný počet akcií za stanovenou cenu ve stanovený okamžik - samostatné téma revize C12

14 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD | Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 | czso.cz14/15 Klasifikace finančních položek AF.8: Ostatní pohledávky a závazky • AF.81: Obchodní úvěry a zálohy; • AF.89: Jiné pohledávky; - změna kódování AF.7 AF.8 - obsah metodicky bez změny


Stáhnout ppt "ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD | Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 | czso.cz1/15 Téma D8 Klasifikace finančních položek."

Podobné prezentace


Reklamy Google