Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD | Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 | czso.cz Téma D9 REINVESTOVANÉ ZISKY INVESTIČNÍCH FONDŮ, POJIŠŤOVACÍCH SPOL. A PENZIJNÍCH FONDŮ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD | Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 | czso.cz Téma D9 REINVESTOVANÉ ZISKY INVESTIČNÍCH FONDŮ, POJIŠŤOVACÍCH SPOL. A PENZIJNÍCH FONDŮ."— Transkript prezentace:

1 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD | Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 | czso.cz Téma D9 REINVESTOVANÉ ZISKY INVESTIČNÍCH FONDŮ, POJIŠŤOVACÍCH SPOL. A PENZIJNÍCH FONDŮ

2 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD | Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 | czso.cz V ESA 2010 členěny na ■Důchody z investic přisuzované pojištěncům (D.441) ■Důchody z investic na základě penzijních nároků (D.442) dle ESA95 jedna položka D.44 ■Nově Důchody z investic přisuzované podílníkům fondů kolektivního investování (D.443) ■D.4431 Dividendy přisuzované podílníkům FKI ■D.4432 Nerozdělené zisky přisuzované podílníkům FKI OSTATNÍ DŮCHODY Z INVESTIC (D44)

3 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD | Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 | czso.cz ■Důchody z investování pojistně technických rezerv (PTR) přisuzované pojistníkům - tzv. doplňkové pojistné; ■PTR jsou investovány do finančních aktiv, půdy nebo do budov; ■Jsou zaznamenávány zvlášť pro držitele životních a neživotních pojistek; ■Neživotní pojištění – pojišťovací společnost má závazek vůči pojistníkům (všem sektorům) ve výši pojistného; ■Životní pojištění – závazek pojišťovny vůči domácnostem. DŮCHODY Z INVESTIC PŘISOUDITELNÉ POJISTNÍKŮM (D.441)

4 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD | Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 | czso.cz ■Dle ESA 2010 nedochází k očistění důchodu z investic o podíl investic vyplývající z investování vlastních fondů. ■Podíl investic vyplývající z investování vlastních fondů je dán rozdělením výkazu zisků a ztrát pojišťoven a zajišťoven na technický a netechnický účet. ■Dopady: ■zvýšení/snížení produkce pojišťoven, ■Zvýšení/snížení důchodu z investic přisouditelných pojistníkům (zejména u sektoru domácností a zahraničí) ■zvýšení/snížení mezispotřeby všech sektorů; DŮCHODY Z INVESTIC PŘISOUDITELNÉ POJISTNÍKŮM (D.441) - ZHODNOCENÍ ZMĚN

5 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD | Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 | czso.cz ESA 95 (Důchod z vlastnictví přisuzovaný pojištěncům D44) X ESA 2010 (samostatně za PF) ■Důchody z investic plynoucí z nahromaděných penzijních nároků se vykazují jako důchody, které PF rozdělují domácnostem. ■Výdajový důchod z investic na základě příspěvkově definovaných nároků se rovná důchodu z investování finančních prostředků (úroky a dividendy, důchod z programu FKI) plus případnému důchodu získanému pronajímáním půdy nebo budov ve vlastnictví fondu DŮCHODY Z INVESTIC NA ZÁKLADĚ PENZIJNÍCH NÁROKŮ (D.442)

6 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD | Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 | czso.cz ■Část důchodu rozdělená domácnostem se použije na pokrytí N na provoz PF ( P1 PF; KS domácností) a se zbytkem rozděleného důchodu se nakládá jako doplňkovým příspěvkem vyplaceným domácnostmi zpět do PF. ■Bez vlivu na HDP (pouze překódování) DŮCHODY Z INVESTIC NA ZÁKLADĚ PENZIJNÍCH NÁROKŮ (D.442)

7 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD | Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 | czso.cz DŮCHODY Z INVESTIC PŘISUZOVANÉ PODÍLNÍKŮM FONDŮ KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ (D.443)  Sledování údajů uváděných v položce D.443 bylo do NÚ zavedeno až s ESA 2010. Důchody z investic přisuzované podílníkům fondů kolektivního investování (D.443), včetně vzájemných fondů se skládají z těchto dvou samostatných podpoložek:  dosud nevyplacené dividendy přisuzované podílníkům fondů kolektivního investování (D.4431)  nerozdělené zisky přisuzované podílníkům FKI (D.4432)

8 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD | Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 | czso.cz  Jako D.443 se vykazuje část celkového dosud nerozděleného zisku (musí se odečíst zisk připadající na přímé zahraniční investice vykazovaný v položce D.43) vytvořeného FKI za účetní období přisuzovaná podílníkům FKI.  Z pověření podílníků FKI je pak tento jim přisouzený dosud nerozdělený zisk do FKI dále opět investován (reinvestován)  Hodnota celkových úspor vykazovaná FKI za období se musí před rozdělením ještě dodatečně upravit převedením nákladů za správu fondů účtovaných fondům jejich správci na podílníky FKI v poměru jejich investic v FKI. DŮCHODY Z INVESTIC PŘISUZOVANÉ PODÍLNÍKŮM FONDŮ KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ (D.443)

9 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD | Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 | czso.cz  Sektorům podílníků FKI tak o tyto náklady vzroste mezispotřeba (nebo spotřeba) a u FKI se pak po odečtení části nákladů převedených na podílníky FKI zvýší jejich celkové úspory za období.  Zjištěná upravená hodnota úspor FKI připadající na D.443 se dále rozdělí mezi podílníky FKI v poměru jejich investic v FKI tak, aby FKI nezůstaly žádné úspory. Podílníci investičního fondu pak přijaté podíly na úsporách vloží zpět do fondu prostřednictvím transakce, která se zaznamená na finančním účtu. DŮCHODY Z INVESTIC PŘISUZOVANÉ PODÍLNÍKŮM FONDŮ KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ (D.443)

10 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD | Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 | czso.cz V systému NÚ se důchody z investic v FKI (D.443) zaznamenávají jako: ■zdroje na účtu rozdělení prvotních důchodů podílníků investičních fondů ■užití na účtu rozdělení prvotních důchodů investičních fondů ■zdroje a užití na účtu prvotních důchodů a běžných transferů nerezidentů ■zdroje a užití účtu nerezidentů na účtu rozdělení prvotních důchodů a běžných transferů DŮCHODY Z INVESTIC PŘISUZOVANÉ PODÍLNÍKŮM FONDŮ KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ (D.443)

11 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD | Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 | czso.cz  Dividendová složka důchodů z investic FKI (plánované, ale dosud nevyplacené dividendy D.4431) se v systému NÚ zaznamenává podle stejné metodiky jako už vyplacené dividendy.  Po uplatnění popsané metodiky do NÚ dojde k snížení hodnot mezispotřeby u sektorů FKI o hodnotu úhrad za služby správy FKI uhrazovaných fondy správcům FKI. Hodnoty těchto úhrad po přenesení do sektorů podílníků FKI zvýší hodnoty mezispotřeby (nebo spotřeby) u sektorů podílníků FKI a dojde tak i k ovlivnění výše HDP. DŮCHODY Z INVESTIC PŘISUZOVANÉ PODÍLNÍKŮM FONDŮ KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ (D.443)


Stáhnout ppt "ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD | Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 | czso.cz Téma D9 REINVESTOVANÉ ZISKY INVESTIČNÍCH FONDŮ, POJIŠŤOVACÍCH SPOL. A PENZIJNÍCH FONDŮ."

Podobné prezentace


Reklamy Google