Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD | Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 | czso.cz1/X DLUH A DEFICIT VEŘEJNÉHO SEKTOTU A VLÁDNÍCH INSTITUCÍ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD | Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 | czso.cz1/X DLUH A DEFICIT VEŘEJNÉHO SEKTOTU A VLÁDNÍCH INSTITUCÍ."— Transkript prezentace:

1 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD | Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 | czso.cz1/X DLUH A DEFICIT VEŘEJNÉHO SEKTOTU A VLÁDNÍCH INSTITUCÍ

2 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD | Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 | czso.cz2/X OBSAH 1)Satelitní účty veřejného sektoru 2)Sektor vládních institucí vs. Veřejný sektor 3)Ukazatele ESA vs. ukazatele EDP (závazky, dluh, deficit) 4)Závazky a dluh (vládní, maastrichtský, veřejného sektoru) 5)Deficit (vládní, maastrichtský, veřejného sektoru)

3 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD | Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 | czso.cz3/X SATELITNÍ ÚČTY VEŘEJNÉHO SEKTORU ČSÚ rozšířil presentace národních účtů o komplexní pohledy na ekonomiku veřejného sektoru Dosud tolerované nesprávné používání některých pojmů znesnadňuje jejich interpretaci vládní vs. veřejný závazky vs. dluhy ukazatele ESA vs. ukazatele EDP

4 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD | Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 | czso.cz4/X VLÁDNÍ vs. VEŘEJNÝ SEKTOR (1) ■Sektor vládních institucí (general government sector) ■Zahrnuje jednotky zcela odlišné od ostatních sektorů svou silou, motivací a funkcí ■Je schopen za použití moci ovlivnit ostatní sektory ■Je schopen provádět redistribuci důchodů a bohatství ■Svou veřejnou politiku prosazuje často prostřednictvím veřejných korporací ■Veřejný sektor (public sector) ■Zahrnuje všechny vládní instituce a navíc všechny veřejné korporace (není samostatným institucionálním sektorem a proto není součástí sektorových účtů) ■Cílem satelitních účtů je vyčíslit význam veřejného sektoru v ekonomice

5 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD | Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 | czso.cz5/X VLÁDNÍ vs. VEŘEJNÝ SEKTOR (2)

6 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD | Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 | czso.cz6/X VLÁDNÍ INSTITUCE ■Ústřední vládní instituce, zejména: ■Organizační složky státu ■Státní fondy ■Ústřední příspěvkové a jiné organizace nesplňující 50% kriterium pokrytí provozních nákladů příjmy z vlastní činnosti ■Místní vládní instituce, zejména ■Územní samosprávné celky ■Místní příspěvkové a jiné organizace nesplňující 50% kriterium pokrytí provozních nákladů příjmy z vlastní činnosti ■Fondy sociálního zabezpečení, zejména ■Zdravotní pojišťovny

7 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD | Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 | czso.cz7/X VEŘEJNÉ KORPORACE ■Veřejné nefinanční podniky ■Součástí sektoru nefinančních podniků (S.11) ■Jednotky podrobené kontrole vládních institucí ■Např.: Lesy ČR, Budvar, ČEZ, ČSA, Česká pošta, České dráhy, ČT, ČRO, DP hl. m. Prahy, příspěvkové organizace (např. nemocnice) splňující 50%kritérium ■Veřejné finanční instituce ■Součástí sektoru finančních institucí (S.12) ■Jednotky podrobené kontrole vládních jednotek ■ČNB, Česká exportní banka, Českomoravská záruční a rozvojová banka, EGAP atd.

8 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD | Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 | czso.cz8/X UKAZATELE ESA vs. UKAZATELE EDP ■Ukazatele ESA ■Závazky = Veškeré závazky (stav k datu) ■Dluh = Vybrané závazky (dluhového charakteru, mají termín splacení a přináší pravidelný důchodový výnos) ■Deficit = B.9 Čisté půjčky/výpůjčky (saldo všech nefinančních nebo finančních transakcí) ■Ukazatele EDP (za sektor vládních institucí je dluh a deficit používaný v ESA dále upravován pro potřeby hodnocení maastrichtských kritérií) ■Dluh podle maastrichtských kriterií („Maastrichtský dluh“) = dluh oceněný v nominálních hodnotách ■Deficit podle maastrichtských kriterií („Maastrichtský deficit“ ) = B.9 upravené o úroky ze swapových operací a FRA

9 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD | Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 | czso.cz9/X ZÁVAZKY vs. DLUH ■Dluh = pouze vybrané závazky AF.21Oběživo Finanční závazky AF.22Převoditelné vklady Závazky zahrnuté v dluhu AF.29Ostatní vklady AF.331Krátkodobé cenné papíry AF.332Dlouhodobé cenné papíry AF.34Finanční deriváty AF.41Krátkodobé půjčky Závazky zahrnuté v dluhu AF.42Dlouhodobé půjčky AF.5Účasti AF.6Pojistné technické rezervy AF.7Ostatní závazky

10 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD | Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 | czso.cz10/X ZÁVAZKY / DLUH VLÁDNÍCH INSTITUCÍ Dluh vládních institucí - Maastrichtský a podle ESA v roce 2010 (v mld. Kč) Sektor S.13 Finanční závazky Dluh podle ESA Maastrichtský dluh rozdíl mezi dluhy Celkem1 7131 4561 43719 AF.2Oběživo a vklady0000 AF.331Krátkodobé cenné papíry103 105 AF.332Dlouhodobé cenné papíry1 176 1 15620 AF.34Finanční deriváty18 AF.41Krátkodobé půjčky4440 AF.42Dlouhodobé půjčky172 0 AF.5Účasti0 AF.6Pojistné techn. rezervy0 AF.7Ostatní závazky239 % HDPFinanční závazky/dluh45,238,437,90,5

11 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD | Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 | czso.cz11/X ZÁVAZKY / DLUH VEŘEJNÉHO SEKTORU = SEKTORU VLÁDNÍCH INSTITUCÍ + VEŘEJNÝCH KORPORACÍ Závazky a dluh veřejného sektoru, 2010, mld. Kč (vč. konsolidace mezi S.11001 a S.13) Finanční závazky Dluh veřejné nefininanční podniky veřejné finanční instituce sektor vládních institucí veřejný sektor S.11001S.12x01S.13 AFFinanční závazky (konsolid.)3 578 7511 1141 713 AFDluh (konsolid.) 2 4393146691 456 AF.21Oběživo392 0 0 AF.22+29Vklady616 0 0 AF.331Krátkodobé cenné papíry (konsol.)121 180103 AF.332Dlouhodobé cenné papíry (konsol.)1 430 208461 176 AF.34Finanční deriváty36 12518 AF.41Krátkodobé půjčky (konsol.)36 3104 AF.42Dlouhodobé půjčky (konsol.)236 577172 AF.5Účasti (konsolid.)172 145270 AF.6Pojistné technické rezervy9 090 AF.7Ostatní závazky (konsol.)531 28012239 % HDPZávazky (konsol.)94,4 19,829,445,2 % HDPDluh (konsol.) 64,38,317,738,4

12 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD | Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 | czso.cz12/X DEFICIT VEŘEJNÉHO SEKTORU = SEKTORU VLÁDNÍCH INSTITUCÍ + VEŘEJNÝCH KORPORACÍ Deficit veřejného sektoru, v roce 2010 (v mld. Kč) Veřejný sektor veřejné nefinanční podniky veřejné finanční instituce Sektor vládních institucí v tom ústřední vládní instituce místní vládní instituce fondy soc. zabezpečení S.1xx01S.11001S.12x01S.13S.13001S.13003S.13004 Transakce s produkty - prodej65254689941580 Prvotní důchody, příjmové4982519453357961 Druhotné důchody a transakce, příjmové87841873558232215 Kapitálové transfery, příjmové731615631420 Transakce s produkty - nákup, čisté pořízení-775-383-2-389-176-209-4 Prvotní důchody, výdajové-606-184-14-409-224-181-4 Druhotné důchody a transakce, výdajové-824-20-803-678-41-216 Kapitálové transfery, výdajové-63-20-61 -170 B.9 Čisté půjčky (+)/výpůjčky (-) = Deficit podle ESA-166312-181-153-19-9 % HDP-4,40,10,3-4,8-4,0-0,5-0,2 EDP B.9 Čisté půjčky (+)/výpůjčky (-) = Maastrichtský deficit -183-154-20-9 % HDP -4,8-4,1-0,5-0,2 rozdíl (mld. Kč) 2,01,10,90,0

13 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD | Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 | czso.cz13/X ZÁVAZKY / DLUH VEŘEJNÉHO SEKTORU A SEKTORU VLÁDNÍCH INSTITUCÍ

14 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD | Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 | czso.cz14/X Více o satelitním účtu veřejného sektoru: http://apl.czso.cz/pll/rocenka/rocenka.indexnu_svs


Stáhnout ppt "ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD | Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 | czso.cz1/X DLUH A DEFICIT VEŘEJNÉHO SEKTOTU A VLÁDNÍCH INSTITUCÍ."

Podobné prezentace


Reklamy Google