Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dluh a deficit VeřejnÉHO SEKTOTU A VládníCH INSTITUCÍ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dluh a deficit VeřejnÉHO SEKTOTU A VládníCH INSTITUCÍ."— Transkript prezentace:

1 dluh a deficit VeřejnÉHO SEKTOTU A VládníCH INSTITUCÍ

2 Obsah Satelitní účty veřejného sektoru Sektor vládních institucí vs. Veřejný sektor Ukazatele ESA vs. ukazatele EDP (závazky, dluh, deficit) Závazky a dluh (vládní, maastrichtský, veřejného sektoru) Deficit (vládní, maastrichtský, veřejného sektoru)

3 Satelitní účty veřejného sektoru
ČSÚ rozšířil presentace národních účtů o komplexní pohledy na ekonomiku veřejného sektoru Dosud tolerované nesprávné používání některých pojmů znesnadňuje jejich interpretaci vládní vs. veřejný závazky vs. dluhy ukazatele ESA vs. ukazatele EDP

4 Vládní vs. Veřejný sektor (1)
Sektor vládních institucí (general government sector) Zahrnuje jednotky zcela odlišné od ostatních sektorů svou silou, motivací a funkcí Je schopen za použití moci ovlivnit ostatní sektory Je schopen provádět redistribuci důchodů a bohatství Svou veřejnou politiku prosazuje často prostřednictvím veřejných korporací Veřejný sektor (public sector) Zahrnuje všechny vládní instituce a navíc všechny veřejné korporace (není samostatným institucionálním sektorem a proto není součástí sektorových účtů) Cílem satelitních účtů je vyčíslit význam veřejného sektoru v ekonomice

5 Vládní vs. Veřejný sektor (2)

6 VLÁDNÍ INSTITUCE Ústřední vládní instituce, zejména:
Organizační složky státu Státní fondy Ústřední příspěvkové a jiné organizace nesplňující 50% kriterium pokrytí provozních nákladů příjmy z vlastní činnosti Místní vládní instituce, zejména Územní samosprávné celky Místní příspěvkové a jiné organizace nesplňující 50% kriterium pokrytí provozních nákladů příjmy z vlastní činnosti Fondy sociálního zabezpečení, zejména Zdravotní pojišťovny

7 Veřejné korporace Veřejné nefinanční podniky
Součástí sektoru nefinančních podniků (S.11) Jednotky podrobené kontrole vládních institucí Např.: Lesy ČR, Budvar, ČEZ, ČSA, Česká pošta, České dráhy, ČT, ČRO, DP hl. m. Prahy, příspěvkové organizace (např. nemocnice) splňující 50%kritérium Veřejné finanční instituce Součástí sektoru finančních institucí (S.12) Jednotky podrobené kontrole vládních jednotek ČNB, Česká exportní banka, Českomoravská záruční a rozvojová banka, EGAP atd.

8 ukazatele ESA vs. Ukazatele EDP
Závazky = Veškeré závazky (stav k datu) Dluh = Vybrané závazky (dluhového charakteru, mají termín splacení a přináší pravidelný důchodový výnos) Deficit = B.9 Čisté půjčky/výpůjčky (saldo všech nefinančních nebo finančních transakcí) Ukazatele EDP (za sektor vládních institucí je dluh a deficit používaný v ESA dále upravován pro potřeby hodnocení maastrichtských kritérií) Dluh podle maastrichtských kriterií („Maastrichtský dluh“) = dluh oceněný v nominálních hodnotách Deficit podle maastrichtských kriterií („Maastrichtský deficit“ ) = B.9 upravené o úroky ze swapových operací a FRA

9 Závazky zahrnuté v dluhu
Závazky vs. DLUH Dluh = pouze vybrané závazky AF.21 Oběživo Finanční závazky AF.22 Převoditelné vklady Závazky zahrnuté v dluhu AF.29 Ostatní vklady AF.331 Krátkodobé cenné papíry AF.332 Dlouhodobé cenné papíry AF.34 Finanční deriváty AF.41 Krátkodobé půjčky AF.42 Dlouhodobé půjčky AF.5 Účasti AF.6 Pojistné technické rezervy AF.7 Ostatní závazky

10 ZÁVAZKY / dluh vládních INSTITUCÍ
Dluh vládních institucí - Maastrichtský a podle ESA v roce 2010 (v mld. Kč) Sektor S.13 Finanční závazky Dluh podle ESA Maastrichtský dluh rozdíl mezi dluhy Celkem 1 713 1 456 1 437 19 AF.2 Oběživo a vklady AF.331 Krátkodobé cenné papíry 103 105 -1 AF.332 Dlouhodobé cenné papíry 1 176 1 156 20 AF.34 Finanční deriváty 18 AF.41 Krátkodobé půjčky 4 AF.42 Dlouhodobé půjčky 172 AF.5 Účasti AF.6 Pojistné techn. rezervy AF.7 Ostatní závazky 239 % HDP Finanční závazky/dluh 45,2 38,4 37,9 0,5

11 ZÁVAZKY / Dluh veřejného sektoru
= sektoru vládních INSTITUCÍ + veřejných korporací Závazky a dluh veřejného sektoru, 2010, mld. Kč (vč. konsolidace mezi S a S.13) Finanční závazky Dluh veřejné nefininanční podniky veřejné finanční instituce sektor vládních institucí veřejný sektor S.11001 S.12x01 S.13 AF Finanční závazky (konsolid.) 3 578 751 1 114 1 713 Dluh (konsolid.) 2 439 314 669 1 456 AF.21 Oběživo 392 AF.22+29 Vklady 616 AF.331 Krátkodobé cenné papíry (konsol.) 121 18 103 AF.332 Dlouhodobé cenné papíry (konsol.) 1 430 208 46 1 176 AF.34 Finanční deriváty 36 12 5 AF.41 Krátkodobé půjčky (konsol.) 31 4 AF.42 Dlouhodobé půjčky (konsol.) 236 57 7 172 AF.5 Účasti (konsolid.) 145 27 AF.6 Pojistné technické rezervy 9 AF.7 Ostatní závazky (konsol.) 531 280 239 % HDP Závazky (konsol.) 94,4 19,8 29,4 45,2 Dluh (konsol.) 64,3 8,3 17,7 38,4

12 DEFICIT veřejného sektoru
= sektoru vládních INSTITUCÍ + veřejných korporací Deficit veřejného sektoru, v roce 2010 (v mld. Kč) Veřejný sektor veřejné nefinanční podniky veřejné finanční instituce Sektor vládních institucí v tom ústřední vládní instituce místní vládní instituce fondy soc. zabezpečení S.1xx01 S.11001 S.12x01 S.13 S.13001 S.13003 S.13004 Transakce s produkty - prodej 652 546 8 99 41 58 Prvotní důchody, příjmové 498 25 19 453 357 96 1 Druhotné důchody a transakce, příjmové 878 4 873 558 232 215 Kapitálové transfery, příjmové 73 16 56 31 42 Transakce s produkty - nákup, čisté pořízení -775 -383 -2 -389 -176 -209 -4 Prvotní důchody, výdajové -606 -184 -14 -409 -224 -181 Druhotné důchody a transakce, výdajové -824 -20 -1 -803 -678 -41 -216 Kapitálové transfery, výdajové -63 -61 -17 B.9 Čisté půjčky (+)/výpůjčky (-) = Deficit podle ESA -166 3 12 -153 -19 -9 % HDP -4,4 0,1 0,3 -4,8 -4,0 -0,5 -0,2 EDP B.9 Čisté půjčky (+)/výpůjčky (-) = Maastrichtský deficit -183 -154 -4,1 rozdíl (mld. Kč) 2,0 1,1 0,9 0,0

13 ZÁVAZKY / Dluh veřejného sektoru A sektoru vládních INSTITUCÍ

14 Více o satelitním účtu veřejného sektoru:


Stáhnout ppt "Dluh a deficit VeřejnÉHO SEKTOTU A VládníCH INSTITUCÍ."

Podobné prezentace


Reklamy Google