Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD | Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 | czso.cz1/X DLUH A DEFICIT VEŘEJNÉHO SEKTOTU A VLÁDNÍCH INSTITUCÍ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD | Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 | czso.cz1/X DLUH A DEFICIT VEŘEJNÉHO SEKTOTU A VLÁDNÍCH INSTITUCÍ."— Transkript prezentace:

1 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD | Na padesátém 81, Praha 10 | czso.cz1/X DLUH A DEFICIT VEŘEJNÉHO SEKTOTU A VLÁDNÍCH INSTITUCÍ

2 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD | Na padesátém 81, Praha 10 | czso.cz2/X OBSAH 1)Satelitní účty veřejného sektoru 2)Sektor vládních institucí vs. Veřejný sektor 3)Ukazatele ESA vs. ukazatele EDP (závazky, dluh, deficit) 4)Závazky a dluh (vládní, maastrichtský, veřejného sektoru) 5)Deficit (vládní, maastrichtský, veřejného sektoru)

3 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD | Na padesátém 81, Praha 10 | czso.cz3/X SATELITNÍ ÚČTY VEŘEJNÉHO SEKTORU ČSÚ rozšířil presentace národních účtů o komplexní pohledy na ekonomiku veřejného sektoru Dosud tolerované nesprávné používání některých pojmů znesnadňuje jejich interpretaci vládní vs. veřejný závazky vs. dluhy ukazatele ESA vs. ukazatele EDP

4 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD | Na padesátém 81, Praha 10 | czso.cz4/X VLÁDNÍ vs. VEŘEJNÝ SEKTOR (1) ■Sektor vládních institucí (general government sector) ■Zahrnuje jednotky zcela odlišné od ostatních sektorů svou silou, motivací a funkcí ■Je schopen za použití moci ovlivnit ostatní sektory ■Je schopen provádět redistribuci důchodů a bohatství ■Svou veřejnou politiku prosazuje často prostřednictvím veřejných korporací ■Veřejný sektor (public sector) ■Zahrnuje všechny vládní instituce a navíc všechny veřejné korporace (není samostatným institucionálním sektorem a proto není součástí sektorových účtů) ■Cílem satelitních účtů je vyčíslit význam veřejného sektoru v ekonomice

5 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD | Na padesátém 81, Praha 10 | czso.cz5/X VLÁDNÍ vs. VEŘEJNÝ SEKTOR (2)

6 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD | Na padesátém 81, Praha 10 | czso.cz6/X VLÁDNÍ INSTITUCE ■Ústřední vládní instituce, zejména: ■Organizační složky státu ■Státní fondy ■Ústřední příspěvkové a jiné organizace nesplňující 50% kriterium pokrytí provozních nákladů příjmy z vlastní činnosti ■Místní vládní instituce, zejména ■Územní samosprávné celky ■Místní příspěvkové a jiné organizace nesplňující 50% kriterium pokrytí provozních nákladů příjmy z vlastní činnosti ■Fondy sociálního zabezpečení, zejména ■Zdravotní pojišťovny

7 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD | Na padesátém 81, Praha 10 | czso.cz7/X VEŘEJNÉ KORPORACE ■Veřejné nefinanční podniky ■Součástí sektoru nefinančních podniků (S.11) ■Jednotky podrobené kontrole vládních institucí ■Např.: Lesy ČR, Budvar, ČEZ, ČSA, Česká pošta, České dráhy, ČT, ČRO, DP hl. m. Prahy, příspěvkové organizace (např. nemocnice) splňující 50%kritérium ■Veřejné finanční instituce ■Součástí sektoru finančních institucí (S.12) ■Jednotky podrobené kontrole vládních jednotek ■ČNB, Česká exportní banka, Českomoravská záruční a rozvojová banka, EGAP atd.

8 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD | Na padesátém 81, Praha 10 | czso.cz8/X UKAZATELE ESA vs. UKAZATELE EDP ■Ukazatele ESA ■Závazky = Veškeré závazky (stav k datu) ■Dluh = Vybrané závazky (dluhového charakteru, mají termín splacení a přináší pravidelný důchodový výnos) ■Deficit = B.9 Čisté půjčky/výpůjčky (saldo všech nefinančních nebo finančních transakcí) ■Ukazatele EDP (za sektor vládních institucí je dluh a deficit používaný v ESA dále upravován pro potřeby hodnocení maastrichtských kritérií) ■Dluh podle maastrichtských kriterií („Maastrichtský dluh“) = dluh oceněný v nominálních hodnotách ■Deficit podle maastrichtských kriterií („Maastrichtský deficit“ ) = B.9 upravené o úroky ze swapových operací a FRA

9 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD | Na padesátém 81, Praha 10 | czso.cz9/X ZÁVAZKY vs. DLUH ■Dluh = pouze vybrané závazky AF.21Oběživo Finanční závazky AF.22Převoditelné vklady Závazky zahrnuté v dluhu AF.29Ostatní vklady AF.331Krátkodobé cenné papíry AF.332Dlouhodobé cenné papíry AF.34Finanční deriváty AF.41Krátkodobé půjčky Závazky zahrnuté v dluhu AF.42Dlouhodobé půjčky AF.5Účasti AF.6Pojistné technické rezervy AF.7Ostatní závazky

10 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD | Na padesátém 81, Praha 10 | czso.cz10/X ZÁVAZKY / DLUH VLÁDNÍCH INSTITUCÍ Dluh vládních institucí - Maastrichtský a podle ESA v roce 2010 (v mld. Kč) Sektor S.13 Finanční závazky Dluh podle ESA Maastrichtský dluh rozdíl mezi dluhy Celkem AF.2Oběživo a vklady0000 AF.331Krátkodobé cenné papíry AF.332Dlouhodobé cenné papíry AF.34Finanční deriváty18 AF.41Krátkodobé půjčky4440 AF.42Dlouhodobé půjčky172 0 AF.5Účasti0 AF.6Pojistné techn. rezervy0 AF.7Ostatní závazky239 % HDPFinanční závazky/dluh45,238,437,90,5

11 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD | Na padesátém 81, Praha 10 | czso.cz11/X ZÁVAZKY / DLUH VEŘEJNÉHO SEKTORU = SEKTORU VLÁDNÍCH INSTITUCÍ + VEŘEJNÝCH KORPORACÍ Závazky a dluh veřejného sektoru, 2010, mld. Kč (vč. konsolidace mezi S a S.13) Finanční závazky Dluh veřejné nefininanční podniky veřejné finanční instituce sektor vládních institucí veřejný sektor S.11001S.12x01S.13 AFFinanční závazky (konsolid.) AFDluh (konsolid.) AF.21Oběživo AF.22+29Vklady AF.331Krátkodobé cenné papíry (konsol.) AF.332Dlouhodobé cenné papíry (konsol.) AF.34Finanční deriváty AF.41Krátkodobé půjčky (konsol.) AF.42Dlouhodobé půjčky (konsol.) AF.5Účasti (konsolid.) AF.6Pojistné technické rezervy9 090 AF.7Ostatní závazky (konsol.) % HDPZávazky (konsol.)94,4 19,829,445,2 % HDPDluh (konsol.) 64,38,317,738,4

12 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD | Na padesátém 81, Praha 10 | czso.cz12/X DEFICIT VEŘEJNÉHO SEKTORU = SEKTORU VLÁDNÍCH INSTITUCÍ + VEŘEJNÝCH KORPORACÍ Deficit veřejného sektoru, v roce 2010 (v mld. Kč) Veřejný sektor veřejné nefinanční podniky veřejné finanční instituce Sektor vládních institucí v tom ústřední vládní instituce místní vládní instituce fondy soc. zabezpečení S.1xx01S.11001S.12x01S.13S.13001S.13003S Transakce s produkty - prodej Prvotní důchody, příjmové Druhotné důchody a transakce, příjmové Kapitálové transfery, příjmové Transakce s produkty - nákup, čisté pořízení Prvotní důchody, výdajové Druhotné důchody a transakce, výdajové Kapitálové transfery, výdajové B.9 Čisté půjčky (+)/výpůjčky (-) = Deficit podle ESA % HDP-4,40,10,3-4,8-4,0-0,5-0,2 EDP B.9 Čisté půjčky (+)/výpůjčky (-) = Maastrichtský deficit % HDP -4,8-4,1-0,5-0,2 rozdíl (mld. Kč) 2,01,10,90,0

13 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD | Na padesátém 81, Praha 10 | czso.cz13/X ZÁVAZKY / DLUH VEŘEJNÉHO SEKTORU A SEKTORU VLÁDNÍCH INSTITUCÍ

14 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD | Na padesátém 81, Praha 10 | czso.cz14/X Více o satelitním účtu veřejného sektoru:


Stáhnout ppt "ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD | Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 | czso.cz1/X DLUH A DEFICIT VEŘEJNÉHO SEKTOTU A VLÁDNÍCH INSTITUCÍ."

Podobné prezentace


Reklamy Google