Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základy ekologického zemědělství

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základy ekologického zemědělství"— Transkript prezentace:

1 Základy ekologického zemědělství
„Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí“ Tento projekt je financován Evropskou unií Základy ekologického zemědělství

2 Program semináře Co to je ekologické zemědělství(EZ) Statistiky EZ
Dotace v EZ Jak se stát ekologickým zemědělcem Legislativa, pravidla EZ PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců

3 Kdo je ekologický zemědělec ?
Pečuje o úrodnost půdy, zachování kvality podzemních i povrchových vod a vyváženost krajiny Při pěstování rostlin nepoužívá syntetická hnojiva a nepovolené pesticidy Nepoužívá geneticky modifikované organismy (GMO) Zvířata chová přirozeným způsobem s možností výběhu nebo pastvy Krmí zvířata přirozeně, nepoužívá preventivně antibiotika, nepoužívá hormonální přípravky, stimulátory růstu, apod. Stará se o pohodu chovaných zvířat Produkuje nutričně i hygienicky vysoce kvalitní bioprodukty Podrobuje se přísné pravidelné kontrole Označuje své certifikované produkty ochrannou známkou BIO

4 Co jsou biopotraviny ? Jsou zpracovány z kontrolovaných a certifikovaných produktů ekologického zemědělství Neobsahují syntetická barviva, aromatické a konzervační látky, dochucovadla, emulgátory a další cizorodá aditiva, která zvyšují zdravotní rizika potravin a zatěžují životní prostředí Při výrobě se nepoužívají nešetrné postupy (např. ionizované záření) Jsou to potraviny s vysokou nutriční kvalitou Jsou označeny známkou BIO Neobsahují GMO

5 Přináší ekologické zemědělství nějaká pozitiva?
vliv na životní prostředí (příroda, krajina, životní podmínky člověka) vliv na kvalitu potravin (zdraví člověka) ekonomicko-sociální dopady (ceny, podnikové a společenské náklady)

6 Základní statistické údaje ekologického zemědělství k 31.12.2008 1/2
Vývoj výměry zemědělské půdy v ekologickém zemědělství ČR Rok Počet podniků Výměra z. p. v EZ v ha % půdního fondu ,41 ,36 ,37 ,37 ,35 ,40 ,47 ,67 ,58 ,86 ,09 ,50 ,97 ,16 ,98 ,61 ,35 cca 8%

7 Základní statistické údaje ekologického zemědělství k 31.12.2008 2/2
Podíl jednotlivých kultur na celkové výměře EZ (%) Plochy Orná půda , , , ,1 8, , ,3 TTP , , , , , , ,4 Trvalé kultury 0, , , , , , ,9 Ostatní plochy 1, , , , , ,5 6,4

8 Dotace v EZ Výše podpory Orná půda: 155 EUR/ha
Travní porosty: 89 / 71 EUR/ha Trvalé kultury: /510 EUR/ha Zelenina a spec. byliny na orné: 564 EUR/ha

9 Jak se stát ekologickým zemědělcem ?

10

11 Jak se přihlásit do systému ekologického zemědělství ?
Pokud se rozhodnu stát se ekologickým zemědělcem, pak musím: Uzavřít smlouvu s pověřenou kontrolní organizací (KEZ, ABCERT nebo BIOKONT) Absolvovat vstupní kontrolu Podat žádost o registraci pro ekologické zemědělství na Ministerstvo zemědělství

12 Co splnit pro obdržení dotace na ekologické zemědělství ?
Mít pozemky v registru LPIS Být registrován na MZe jako ekologický zemědělec Podat žádost o zařazení do agro-envi opatření „ekologické zemědělství“ na zemědělské agentuře do termínu 15.5. Zavázat se hospodařit podle zásad EZ minimálně 5 let Po celou dobu plnit podmínky NR (ES) č. 834/2007, NK (ES) č. 889/2008 a zákona č. 242/2000 Sb. V případě travních porostů dodržovat intenzitu ekologického chovu přežvýkavců v průměru na rok v rozmezí 0,2 VDJ/ha TTP až 1,5 VDJ/ha ZP

13 Komplexní informace www.mze.cz www.kez.cz www.abcert.cz www.biokont.cz

14 Jaké plynou výhody EZ ? Po absolvování přechodného období (2 roky u orné půdy a TTP, 3 roky u sadů a vinic) je možné označit výrobky jako bioprodukty nebo biopotraviny Možnost značení bioproduktů a biopotravin grafickou známkou BIO (tzv. zebra) nebo logem EU Čerpat dotaci na EZ

15 Legislativa, pravidla EZ
Nařízení Rady (ES) č. 834/2007, jeho prováděcí předpis Nařízení Komise (ES) č. 889/ a zákon č. 242/2000 Sb. GMO- max. obsah 0,9% (náhodná kontaminace) Povinné EU logo u balených biopotravin, státní a soukromé značky nadále ano + vyznačení místa produkce surovin Volný pohyb v EU

16 Ekologická rostlinná výroba
Přechodné období Úrodnost půdy- leguminózy, zelené hnojení, střídání plodin, humus v půdě, půdní edafon Statková hnojiva, minerální hnojiva (zákaz minerálního dusíku) Ochrana proti škůdcům, chorobám a plevelům- osevní postup, mechanizace, biologické přípravky Zákaz herbicidů, většiny ost. Pesticidů Ochrana proti erozi půdy Ekologický rozmnožovací materiál

17 Ekologický chov zvířat 1/3
Vyjmenované druhy hospodářských zvířat v ekologickém zemědělství Plemena zvířat Systémy ustájení, výběhů a pastvin Porovnání s konvenčními chovy Monogastr x polygastr Další zákony- hnojení, nitrátovka, plemenářský, veterinární, welfare

18 Ekologický chov zvířat 2/3
Návaznost chovu na půdu, možnosti souběhu eko a konvenčního chovu, „smluvní výpas“ ! Přechodné období- návaznost na pozemky, nejkratší doba chovu Původ zvířat- plemena, eko + možné výjimky Výživa zvířat- procentické limity, mláďata, GMO ! Veterinární péče- prevence !, léčení, zákaz stimulátorů, evidence, ochranná lhůta

19 Ekologický chov zvířat 3/3
Řízení chovu- reprodukce, operace, kastrace, vazné ustájení, přeprava, identifikace Statková hnojiva- 170kg N, skladování, hnojení Ustájení a výběhy- mikroklima, hustota zvířat, minimální plochy, výjimky Výběhy, pastviny- dle podmínek, výjimky, zimní měsíce, konec výkrmu Podlahy- max. ½ plochy roštů !, podestýlka Celoroční venkovní ustájení

20 Mnoho úspěchů v ekologickém zemědělství !

21 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Základy ekologického zemědělství"

Podobné prezentace


Reklamy Google