Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základy ekologického zemědělství „Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí“ Tento projekt je financován Evropskou.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základy ekologického zemědělství „Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí“ Tento projekt je financován Evropskou."— Transkript prezentace:

1 Základy ekologického zemědělství „Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí“ Tento projekt je financován Evropskou unií

2 Program semináře  Co to je ekologické zemědělství(EZ)  Statistiky EZ  Dotace v EZ  Jak se stát ekologickým zemědělcem  Legislativa, pravidla EZ  PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců

3 Kdo je ekologický zemědělec ?  Pečuje o úrodnost půdy, zachování kvality podzemních i povrchových vod a vyváženost krajiny  Při pěstování rostlin nepoužívá syntetická hnojiva a nepovolené pesticidy  Nepoužívá geneticky modifikované organismy (GMO)  Zvířata chová přirozeným způsobem s možností výběhu nebo pastvy  Krmí zvířata přirozeně, nepoužívá preventivně antibiotika, nepoužívá hormonální přípravky, stimulátory růstu, apod.  Stará se o pohodu chovaných zvířat  Produkuje nutričně i hygienicky vysoce kvalitní bioprodukty  Podrobuje se přísné pravidelné kontrole  Označuje své certifikované produkty ochrannou známkou BIO

4 Co jsou biopotraviny ?  Jsou zpracovány z kontrolovaných a certifikovaných produktů ekologického zemědělství  Neobsahují syntetická barviva, aromatické a konzervační látky, dochucovadla, emulgátory a další cizorodá aditiva, která zvyšují zdravotní rizika potravin a zatěžují životní prostředí  Při výrobě se nepoužívají nešetrné postupy (např. ionizované záření)  Jsou to potraviny s vysokou nutriční kvalitou  Jsou označeny známkou BIO  Neobsahují GMO

5 Přináší ekologické zemědělství nějaká pozitiva?  vliv na životní prostředí (příroda, krajina, životní podmínky člověka)  vliv na kvalitu potravin (zdraví člověka)  ekonomicko-sociální dopady (ceny, podnikové a společenské náklady)

6 Základní statistické údaje ekologického zemědělství k 31.12.2008 1/2 Vývoj výměry zemědělské půdy v ekologickém zemědělství ČR Rok Počet podniků Výměra z. p. v EZ v ha % půdního fondu 1990 3 480 - 1991 132 17 507 0,41 1992 135 15 371 0,36 1993 141 15 667 0,37 1994 187 15 818 0,37 1995 181 14 982 0,35 1996 182 17 022 0,40 1997 211 20 239 0,47 1998 348 71 621 1,67 1999 473 110 756 2,58 2000 563 165 699 3,86 2001 654 217 869 5,09 2002 721 235 136 5,50 2003 810 254 995 5,97 2004 836 263 299 6,16 2005 829 254 982 5,98 2006 963 281 535 6,61 2007 1318 312 890 7,35 2008 1836 341809 cca 8%

7 Základní statistické údaje ekologického zemědělství k 31.12.2008 2/2 Podíl jednotlivých kultur na celkové výměře EZ (%) Plochy 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Orná půda 8,3 7,7 7,5 8,1 8,3 9,4 10,3 TTP 90,1 90,9 89,4 82,4 82,5 82,4 82,4 Trvalé kultury 0,4 0,4 0,4 0,3 0,4 0,6 0,9 Ostatní plochy 1,2 1,1 2,7 9,2 8,7 7,5 6,4

8 Dotace v EZ Výše podpory  Orná půda: 155 EUR/ha  Travní porosty: 89 / 71 EUR/ha  Trvalé kultury: 849 /510 EUR/ha  Zelenina a spec. byliny na orné: 564 EUR/ha

9 Jak se stát ekologickým zemědělcem ?

10

11 Jak se přihlásit do systému ekologického zemědělství ? Pokud se rozhodnu stát se ekologickým zemědělcem, pak musím:  Uzavřít smlouvu s pověřenou kontrolní organizací (KEZ, ABCERT nebo BIOKONT)  Absolvovat vstupní kontrolu  Podat žádost o registraci pro ekologické zemědělství na Ministerstvo zemědělství

12 Co splnit pro obdržení dotace na ekologické zemědělství ?  Mít pozemky v registru LPIS  Být registrován na MZe jako ekologický zemědělec  Podat žádost o zařazení do agro-envi opatření „ekologické zemědělství“ na zemědělské agentuře do termínu 15.5.  Zavázat se hospodařit podle zásad EZ minimálně 5 let  Po celou dobu plnit podmínky NR (ES) č. 834/2007, NK (ES) č. 889/2008 a zákona č. 242/2000 Sb.  V případě travních porostů dodržovat intenzitu ekologického chovu přežvýkavců v průměru na rok v rozmezí 0,2 VDJ/ha TTP až 1,5 VDJ/ha ZP

13 Komplexní informace  www.mze.cz www.mze.cz  www.kez.cz www.kez.cz  www.abcert.cz www.abcert.cz  www.biokont.cz www.biokont.cz  www.pro-bio.cz www.pro-bio.cz

14 Jaké plynou výhody EZ ?  Po absolvování přechodného období (2 roky u orné půdy a TTP, 3 roky u sadů a vinic) je možné označit výrobky jako bioprodukty nebo biopotraviny  Možnost značení bioproduktů a biopotravin grafickou známkou BIO (tzv. zebra) nebo logem EU  Čerpat dotaci na EZ

15 Legislativa, pravidla EZ  Nařízení Rady (ES) č. 834/2007, jeho prováděcí předpis Nařízení Komise (ES) č. 889/2008 a zákon č. 242/2000 Sb.  GMO- max. obsah 0,9% (náhodná kontaminace)  Povinné EU logo u balených biopotravin, státní a soukromé značky nadále ano + vyznačení místa produkce surovin  Volný pohyb v EU

16 Ekologická rostlinná výroba  Přechodné období  Úrodnost půdy- leguminózy, zelené hnojení, střídání plodin, humus v půdě, půdní edafon  Statková hnojiva, minerální hnojiva (zákaz minerálního dusíku)  Ochrana proti škůdcům, chorobám a plevelům- osevní postup, mechanizace, biologické přípravky  Zákaz herbicidů, většiny ost. Pesticidů  Ochrana proti erozi půdy  Ekologický rozmnožovací materiál

17 Ekologický chov zvířat 1/3  Vyjmenované druhy hospodářských zvířat v ekologickém zemědělství  Plemena zvířat  Systémy ustájení, výběhů a pastvin  Porovnání s konvenčními chovy  Monogastr x polygastr  Další zákony- hnojení, nitrátovka, plemenářský, veterinární, welfare

18 Ekologický chov zvířat 2/3  Návaznost chovu na půdu, možnosti souběhu eko a konvenčního chovu, „smluvní výpas“ !  Přechodné období- návaznost na pozemky, nejkratší doba chovu  Původ zvířat- plemena, eko + možné výjimky  Výživa zvířat- procentické limity, mláďata, GMO !  Veterinární péče- prevence !, léčení, zákaz stimulátorů, evidence, ochranná lhůta

19 Ekologický chov zvířat 3/3  Řízení chovu- reprodukce, operace, kastrace, vazné ustájení, přeprava, identifikace  Statková hnojiva- 170kg N, skladování, hnojení  Ustájení a výběhy- mikroklima, hustota zvířat, minimální plochy, výjimky  Výběhy, pastviny- dle podmínek, výjimky, zimní měsíce, konec výkrmu  Podlahy- max. ½ plochy roštů !, podestýlka  Celoroční venkovní ustájení

20 Mnoho úspěchů v ekologickém zemědělství !

21 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Základy ekologického zemědělství „Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí“ Tento projekt je financován Evropskou."

Podobné prezentace


Reklamy Google