Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ekologické zemědělství

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ekologické zemědělství"— Transkript prezentace:

1 Ekologické zemědělství
Biofarma Sasov Jihlava

2 Ekologické zemědělství
produkce chutných a autentických potravin v zemědělských procesech, které respektují přírodu a dobré životní podmínky zvířat a vytváří nové pracovní příležitosti pro venkovské obyvatele

3 Zdroje v ekologickém zemědělství
klade důraz na využívání přírodních zdrojů před syntetickými vstupy

4 Řízení ekologického zemědělství
Zákon o ekologickém zemědělství č.242/2010 Sb. Nařízení Rady ES č. 834/2007 Nařízení Komise ES č. 889/2008

5 Kontrolní organizace v ČR
KEZ o. p .s - Kontrola ekologického zemědělství ABCERT s. r. o. – pobočka německé firmy, Brno Biokont CZ – první kontrolní organizace, 1992

6 Dotace na ekologické zemědělství
Druh výroby Výše dotace EUR/ha Orná půda 155 Zelenina a speciální byliny na orné půdě 564 Travní porosty - ekofarmy se souběhem 71 Travní porosty - ekofarmy bez souběhu 89 Trvalé kultury - chmelnice a vinice 849 Trvalé kultury - intenzivní sady Trvalé kultury - extenzivní sady 510 Údaje Ministerstva zemědělství – oddělení ekologického zemědělství, ÚZEI

7 Vývoj eko-zemědělství v ČR
2011 2010 2009 2008 2007 Počet zpracovatelů 482 626 497 410 253 Počet zemědělců 3920 3517 2689 1834 1318 Výměra v ha 482927 448202 398407 341632 312890 Podíl na zemědělské půdě v % 11,4 10,55 9,38 8,04 7,35 Orná půda 59280 54937 44906 35178 29505 Trvalé trvaní porosty 398060 396272 329232 281596 257899 Sady 6720 5128 3678 2764 1625 Vinice 988 803 645 341 245 Chmelnice 10,59 8,8 - Ostatní 18156 18054 19890 21753 23616 Dle ÚZEI – Statistická šetření ekologického zemědělství

8 Akční plán ČR pro rozvoj ekologického zemědělství v letech 2011-2015
Zvýšení podílu ekologického zemědělství na 15% Zvýšení podílu biopotravin na trhu z 1% na 3% Zvýšení podílu domácích biopotravin na 60% Zvýšení plochy orné půdy v ekologickém zemědělství z 11% na 20%

9 Vývoj trhu biopotravin
Obrat tuzemského trhu s biopotravinami 1,6 miliardy Kč Průměrná roční útrata obyvatele Česka za bio 200 Kč Nejčastější bioprodukty Maso Mléko a mléčné výrobky Ovoce a zelenina Pekařské, cukrářské a moučné výrobky Nejvíce registrovaných výrobců bioprodukce Víno

10 Logo pro biovýrobky EU registrováno jako kolektivní ochranná známka a návod pro uživatele ujišťuje spotřebitele o původu a kvalitách nakupovaných potravin a nápojů jeho přítomnost na jakémkoli výrobku zaručuje soulad s Nařízením EU o ekologickém zemědělství

11 Vývoj loga nový symbol od 1. VII 2010
povinný pro všechny předem balené potraviny v EU dobrovolně pro předem nebalené produkty ekologického zemědělství vyrobené v EU nebo pro produkty ekologického zemědělství dovezené z třetích zemí první symbol se začal používat na konci 90. let 20. století založen na dobrovolné bázi

12 Tvorba nového loga 2007 – zájem zavést povinné logo
2008 – vyhlášení soutěže 2009 – soutěž, vybráno 10 nejlepších návrhů, hlasování veřejnosti o 3 nejlepších Vítězný návrh „Euro-leaf„ - obdržel 63% všech hlasů evropské veřejnosti It is often named “Euro-leaf”. It symbolizes the marriage of Europe (the stars derived from the European flag) and Nature (the stylized leaf and the green colour).

13 Národní logo bioproduktů v Česku
nápis: Produkt ekologického zemědělství. tzv. biozebra – logo má zelenobílou barvu nebo je v černobílém provedení pod biozebrou umístěn kód kontrolní organizace

14 Stav nákupu BIO potravin v ČR (STEM, Český statistický úřad)

15 Národní loga biopotravin
Rakousko Francie

16 Hlavní myšlenka ekologického zemědělství
Minimalizace negativního působení člověka na životní prostředí Maximálně přirozeně fungující zemědělský systém Ekologické zemědělství

17 Principy ekologického zemědělství
Rozsáhlé střídání plodin Limity pro používání pesticidů, hnojiv a antibiotik, potravinových aditiv a pomocných látek Absolutní zákaz používání geneticky modifikovaných organismů Využívání místních zdrojů Výběr rostlinných a živočišných druhů Chov hospodářských zvířat na pastvě, ve venkovních výbězích a krmení ekologickými krmivy Používání správných chovatelských postupů

18 Rozsáhlé střídání plodin jako nezbytný předpoklad účinného využívání místních zdrojů

19 Velmi přísné limity pro používání syntetických pesticidů a hnojiv a antibiotik u hospodářských zvířat, potravinových aditiv a pomocných látek při zpracování a používání jiných podobných vstupů.

20 Absolutní zákaz používání geneticky modifikovaných organismů

21 Využívání místních zdrojů např
Využívání místních zdrojů např. statkových hnojiv nebo krmiv vyprodukovaných přímo na farmě.

22 Výběr rostlinných a živočišných druhů rezistentních k chorobám a přizpůsobených místním podmínkám.
Vinohrady Sádek

23 Chov hospodářských zvířat na pastvě, ve venkovních výbězích a krmení ekologickými krmivy.
Ekofarma u Kotyků

24 Používání chovatelských postupů odpovídajících různým druhům hospodářských zvířat.
Ekofarma u Kotyků Ekofarma Ratibořice

25 Zpracovatelé, prodejci, distributoři
zásobovat čerstvými a autentickými potravinami vyrobenými s respektem k přírodě a prostředí

26 Pravidla pro zpracování
Přísné omezení užívání aditiv a pomocných látek při zpracování Přísné omezení chemických syntetických vstupů Zákaz používání geneticky modifikovaných organismů (GMO)

27 Požadavky na zpracovatele
Produkce zboží především ze surovin zemědělského původu. Používání pouze takových konvenčních zemědělských surovin, které jsou schválené Komisí nebo členskými státy EU. Používání pouze velmi omezeného počtu aditiv a pomocných látek při zpracování, které jsou schváleny Komisí za přesně daných podmínek. Zákaz používání ochucovadel a barviv. Zajištění přísného oddělení ekologických a konvenčních složek po celou dobu skladování, manipulace a zpracování.

28 PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců
68 bioprodejen 220 členů PRO-BIO Ligy Centrála svazu - Šumperk

29 Září – měsíc biopotravin
Motto: Držte se biokvality Den otevřených dveří Farma Ratibořice

30 Bartákův hrnec Cena pro nejlepšího ekologického zemědělce v České republice Nejlepší nabídka a kvalita služeb Nejlepší produkce bioproduktů Ekologická uzavřenost hospodářství Celkový přínos pro eko-zemědělství Ekologické hospodářství Ing. Jana Dvorského z Olešenky u Přibyslavi

31 Česká biopotravina 2011 ovčí sýr Arnika z horského statku Abertamy na Karlovarsku 2010 kančí biolovečák z Biofarmy Sasov Josefa Sklenáře

32 Děkuji za pozornost.

33 Zdroje Časopis Zahradnictví 7/2006,7/2008,2/2010, 3/2012, 5/2012
Ročenka ekologického zemědělství za rok 2010 Tisková zpráva Akční plán pro rozvoj ekologického zemědělství z 15/ ÚZEI Statistická šetření ekologického zemědělství – základní statistické údaje (2011) STEM, Český statistický úřad Biospotrebitel.cz Bioweb.cz Bio-info.cz Bioinstitut.cz Eagri.cz Ekolist.cz


Stáhnout ppt "Ekologické zemědělství"

Podobné prezentace


Reklamy Google