Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ekologické zemědělství Biofarma Sasov Jihlava. Ekologické zemědělství • produkce chutných a autentických potravin v zemědělských procesech, které respektují.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ekologické zemědělství Biofarma Sasov Jihlava. Ekologické zemědělství • produkce chutných a autentických potravin v zemědělských procesech, které respektují."— Transkript prezentace:

1 Ekologické zemědělství Biofarma Sasov Jihlava

2 Ekologické zemědělství • produkce chutných a autentických potravin v zemědělských procesech, které respektují přírodu a dobré životní podmínky zvířat a vytváří nové pracovní příležitosti pro venkovské obyvatele

3 Zdroje v ekologickém zemědělství • klade důraz na využívání přírodních zdrojů před syntetickými vstupy

4 Řízení ekologického zemědělství • Zákon o ekologickém zemědělství č.242/2010 Sb. • Nařízení Rady ES č. 834/2007 • Nařízení Komise ES č. 889/2008

5 Kontrolní organizace v ČR • KEZ o. p.s - Kontrola ekologického zemědělství • ABCERT s. r. o. – pobočka německé firmy, Brno • Biokont CZ – první kontrolní organizace, 1992

6 Dotace na ekologické zemědělství Druh výrobyVýše dotace EUR/ha Orná půda155 Zelenina a speciální byliny na orné půdě564 Travní porosty - ekofarmy se souběhem71 Travní porosty - ekofarmy bez souběhu89 Trvalé kultury - chmelnice a vinice849 Trvalé kultury - intenzivní sady849 Trvalé kultury - extenzivní sady510 Údaje Ministerstva zemědělství – oddělení ekologického zemědělství, ÚZEI

7 Vývoj eko-zemědělství v ČR 20112010200920082007 Počet zpracovatelů 482626497410253 Počet zemědělců 39203517268918341318 Výměra v ha 482927448202398407341632312890 Podíl na zemědělské půdě v % 11,410,559,388,047,35 Orná půda 5928054937449063517829505 Trvalé trvaní porosty 398060396272329232281596257899 Sady 67205128367827641625 Vinice 988803645341245 Chmelnice 10,598,8--- Ostatní 1815618054198902175323616 Dle ÚZEI – Statistická šetření ekologického zemědělství

8 Akční plán ČR pro rozvoj ekologického zemědělství v letech 2011-2015 • Zvýšení podílu ekologického zemědělství na 15% • Zvýšení podílu biopotravin na trhu z 1% na 3% • Zvýšení podílu domácích biopotravin na 60% • Zvýšení plochy orné půdy v ekologickém zemědělství z 11% na 20%

9 Vývoj trhu biopotravin Obrat tuzemského trhu s biopotravinami1,6 miliardy Kč Průměrná roční útrata obyvatele Česka za bio200 Kč Nejčastější bioproduktyMaso Mléko a mléčné výrobky Ovoce a zelenina Pekařské, cukrářské a moučné výrobky Nejvíce registrovaných výrobců bioprodukceVíno

10 Logo pro biovýrobky EU • registrováno jako kolektivní ochranná známka a návod pro uživatele • ujišťuje spotřebitele o původu a kvalitách nakupovaných potravin a nápojů • jeho přítomnost na jakémkoli výrobku zaručuje soulad s Nařízením EU o ekologickém zemědělství

11 Vývoj loga • první symbol se začal používat na konci 90. let 20. století • založen na dobrovolné bázi • nový symbol od 1. VII 2010 • povinný pro všechny předem balené potraviny v EU • dobrovolně pro předem nebalené produkty ekologického zemědělství vyrobené v EU nebo pro produkty ekologického zemědělství dovezené z třetích zemí

12 Tvorba nového loga • 2007 – zájem zavést povinné logo • 2008 – vyhlášení soutěže • 2009 – soutěž, vybráno 10 nejlepších návrhů, hlasování veřejnosti o 3 nejlepších • Vítězný návrh „Euro-leaf„ - obdržel 63% všech hlasů evropské veřejnosti It is often named “Euro-leaf”. It symbolizes the marriage of Europe (the stars derived from the European flag) and Nature (the stylized leaf and the green colour).

13 Národní logo bioproduktů v Česku • nápis: Produkt ekologického zemědělství. • tzv. biozebra – logo má zelenobílou barvu nebo je v černobílém provedení • pod biozebrou umístěn kód kontrolní organizace

14 Stav nákupu BIO potravin v ČR (STEM, Český statistický úřad)

15 Národní loga biopotravin RakouskoFrancie

16 Hlavní myšlenka ekologického zemědělství Minimalizace negativního působení člověka na životní prostředí Maximálně přirozeně fungující zemědělský systém Ekologické zemědělství

17 Principy ekologického zemědělství • Rozsáhlé střídání plodin • Limity pro používání pesticidů, hnojiv a antibiotik, potravinových aditiv a pomocných látek • Absolutní zákaz používání geneticky modifikovaných organismů • Využívání místních zdrojů • Výběr rostlinných a živočišných druhů • Chov hospodářských zvířat na pastvě, ve venkovních výbězích a krmení ekologickými krmivy • Používání správných chovatelských postupů

18 Rozsáhlé střídání plodin jako nezbytný předpoklad účinného využívání místních zdrojů

19 Velmi přísné limity pro používání syntetických pesticidů a hnojiv a antibiotik u hospodářských zvířat, potravinových aditiv a pomocných látek při zpracování a používání jiných podobných vstupů.

20 Absolutní zákaz používání geneticky modifikovaných organismů

21 Využívání místních zdrojů např. statkových hnojiv nebo krmiv vyprodukovaných přímo na farmě.

22 Výběr rostlinných a živočišných druhů rezistentních k chorobám a přizpůsobených místním podmínkám. Vinohrady Sádek

23 Chov hospodářských zvířat na pastvě, ve venkovních výbězích a krmení ekologickými krmivy. Ekofarma u Kotyků

24 Používání chovatelských postupů odpovídajících různým druhům hospodářských zvířat. Ekofarma u Kotyků Ekofarma Ratibořice

25 Zpracovatelé, prodejci, distributoři • zásobovat čerstvými a autentickými potravinami vyrobenými s respektem k přírodě a prostředí

26 Pravidla pro zpracování • Přísné omezení užívání aditiv a pomocných látek při zpracování • Přísné omezení chemických syntetických vstupů • Zákaz používání geneticky modifikovaných organismů (GMO)

27 Požadavky na zpracovatele • Produkce zboží především ze surovin zemědělského původu. • Používání pouze takových konvenčních zemědělských surovin, které jsou schválené Komisí nebo členskými státy EU. • Používání pouze velmi omezeného počtu aditiv a pomocných látek při zpracování, které jsou schváleny Komisí za přesně daných podmínek. • Zákaz používání ochucovadel a barviv. • Zajištění přísného oddělení ekologických a konvenčních složek po celou dobu skladování, manipulace a zpracování.

28 PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců • 615 ekologických zemědělců • 68 bioprodejen • 220 členů PRO-BIO Ligy • Centrála svazu - Šumperk

29 Září – měsíc biopotravin • Motto: Držte se biokvality Den otevřených dveří 13.9. 2012 Farma Ratibořice

30 Bartákův hrnec • Cena pro nejlepšího ekologického zemědělce v České republice  Nejlepší nabídka a kvalita služeb  Nejlepší produkce bioproduktů  Ekologická uzavřenost hospodářství  Celkový přínos pro eko-zemědělství Ekologické hospodářství Ing. Jana Dvorského z Olešenky u Přibyslavi

31 Česká biopotravina • 2011 ovčí sýr Arnika z horského statku Abertamy na Karlovarsku • 2010 kančí biolovečák z Biofarmy Sasov Josefa Sklenáře

32 Děkuji za pozornost.

33 Zdroje • Časopis Zahradnictví 7/2006,7/2008,2/2010, 3/2012, 5/2012 • Ročenka ekologického zemědělství za rok 2010 • Tisková zpráva Akční plán pro rozvoj ekologického zemědělství z 15/12 2012 • ÚZEI Statistická šetření ekologického zemědělství – základní statistické údaje (2011) • STEM, Český statistický úřad • Biospotrebitel.cz • Bioweb.cz • Bio-info.cz • Bioinstitut.cz • Eagri.cz • Ekolist.cz


Stáhnout ppt "Ekologické zemědělství Biofarma Sasov Jihlava. Ekologické zemědělství • produkce chutných a autentických potravin v zemědělských procesech, které respektují."

Podobné prezentace


Reklamy Google