Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vinohradnictví v EZ Tento projekt je spolufinancován Programem rozvoje venkova České republiky 1.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vinohradnictví v EZ Tento projekt je spolufinancován Programem rozvoje venkova České republiky 1."— Transkript prezentace:

1 Vinohradnictví v EZ Tento projekt je spolufinancován Programem rozvoje venkova České republiky 1

2 PRV je operační program Ministerstva zemědělství ČR PRV má 4 osy: I. Osa Modernizace zemědělských podniků II. Osa Argoenvironmentální opatření III. Osa Diverzifikace činností nezemědělské povahy I. Osa Leader Co je program rozvoje venkova? 2

3 Spolek poradců v ekologickém zemědělství v ČR ( EPOS ) Kotlářská 53 602 00 Brno e-mail: pdavid@eposcr.czpdavid@eposcr.cz Mobil: 774710391 www.eposcr.cz 3

4  Ekologické ( bio ) zemědělství ( dále jen ekozemědělství ) vychází z dokonalého poznání potřeb rostlin, zvířat i krajiny.  Cílem snažení ekozemědělce je produkce, ale produkce udržitelná, která podporuje rozmanitost a udržitelnost kulturní krajiny.  Ekozemědělství má několik metod ( přírodní, biologicko-dynamické, organické…). Tyto metody jsou jsou popsány v Učebnici Ekologické zemědělství I ( Jiří Urban, Bořivoj Šarapatka a kolektiv ). Co je ekologické zemědělství 4

5 Ekozemědělství je zemědělská výroba, která splňuje podmínky stanovené platnou legislativou: Nařízením rady EHS 2092/1991, Zákonem č.242/2000 Sb.(novela č.553/2005 Sb.) Vyhláškou Mze ČR č.16/2006 Sb. Platná legislativa pro ekologického zemědělství 5

6 Je produkce BIO produktu ( Biopotravin ) s vyšší biologickou hodnotou. Cílem ekozemědělce není intenzivní využívání zdrojů za účelem vyrobení co největšího objemu potravin, ale citlivý a udržitelný přístup k agroekosystému a vyrobení bioproduktu. Cílem ekozemědělce 6

7 Ekozemědělci neznečišťují životní prostředí syntetickými chemikáliemi, nevnášejí cizorodé látky do potravního řetězce. Zvířata chovají volně na pastvinách nebo ve výběhu, dopřávají jim dostatek pohybu, krmí je kvalitním přírodním krmivem a volí nestresující metody při porážce. Ekofarmáři při své činnosti využívají jak zkušenosti starých sedláků, tak i moderní metody, ale jedině takové, které nejsou v rozporu s ekologickými, etickými a hygienickými pravidly. EKOzemědělství je návrat ke zdravému rozumu. Principy ekozemědělství 7

8 Vývoj výměry zemědělské půdy v ekologickém zemědělství ČR Rok Počet kontrolovaných ekofarem celkem Výměra zemědělské půdy v EZ v ha Procentický podíl ze zem. půdního fondu 19903480- 199113217 5070,41 199213515 3710,36 199834871 6211,67 1999473110 756 2,58 2000563165 699 3,86 2001654218 114 5,09 2002721235136 5,50 2003810254995 5,97 2004836263299 6,16 2005829254982 5,98 2006963281535 6,61 20071318312890 7,35 8

9 Dotace v EZ v Kč/ha ObdobíOrná půda TTPZelenina/ byliny Sady/ Vinice 19982376 1999 1 229011092290|3435 2000 1 167083516702505 2001 - 2003200010003500 2004 – 2006 (HRDP)352011001105012235 2007 - (PRV)426619541552423368 9

10 Vývoj struktury půdního fondu v ekologickém zemědělství ČR %) Plochy2001200220032004200520062007 Orná půda8,788,317,707,508,048,349,43 TTP89,6990,1390,9089,4082,3483,4082,42 Trvalé kultury 0,450,380,360,400,320,420,52 Ostatní plochy 1,081,181,042,709,198,767,54 10

11 Struktura půdního fondu v ekologickém zemědělství ČR (ha) PlochaOrná půda TTPSady, vinice OstatníCelkem 2005 20508 20995682023440 254982 2006 23479 232190119624671 281535 2007 29505 257899162523616 312890 11

12 Vývoj poptávky po biopotravinách 12

13 Jaké produkty ze sortimentu BIO kupujete ve větším množství? Převzato: Potenciál BIO potravin na českém trhu, Marketingová studie, Synergy Marketing a GfK Praha, Mze ČR, Praha 2006 13

14 Certifikováno 19 ha vinic a 164 ha v přechodném období Rozměr ekologického vinohradnictví 14

15 Při produkci rostlinných ekologických produktů se musí dodržovat základní pravidla ekologického zemědělství podle přílohy I. A nařízení.  Rozmnožovací materiál podléhají zvláštním požadavkům.  Úrodnost půdy se udržuje pěstováním luskovin, speciálních rostlin pro zelené hnojení a hluboko kořenících rostlin, dlouhými osevními postupy a hnojením organickými hnojivy.  Doplňkově se mohou používat jenom ta organická a minerální hnojiva, která jsou uvedena v pozitivním seznamu (příloha II. A nařízení).  Prostředky na ochranu rostlin a hubení škůdců se smí použít jenom ty přípravky, které jsou uvedeny v dalším pozitivním seznamu (příloha II. B nařízení).  Není povoleno pěstování GMO plodin. Rostlinná výroba na ekofarmě 15

16 Certifikace Po inspekcích rozhodne smluvní certifikační organizace o certifikaci. Pokud se zemědělské produkty smí označovat s odvoláním na ekologické pěstování, doručí certifikační organizace ekofarmě certifikát dle jeho žádosti. Na tomto certifikátu jsou uvedeny ty produkty, které se mohou prodávat s označením podle nařízení. 16

17  zlepšení půdní struktury  poskytnutí potravní nabídky půdním organizmům  rovnoměrné, révě vinné přizpůsobené uvolňování živin,  podpora a stabilizace fauny ekosystému vinice Ozelenění vinic 17

18  Postup:  Příprava půdy  Volba vhodné směsi  Agrotechnika Ozelenění vinic 18

19  Princip ochrany –pomocí feromonů  Výsledky roku 2007  Ekonomika  Zkušenosti ze zahraničí Šetrná ochrana před obaleči 19

20 Děkuji za pozornost Spolek poradců v ekologickém zemědělství ČR, o.s. Brno, Kotlářská ulice 53 20


Stáhnout ppt "Vinohradnictví v EZ Tento projekt je spolufinancován Programem rozvoje venkova České republiky 1."

Podobné prezentace


Reklamy Google