Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vinohradnictví v EZ Tento projekt je spolufinancován Programem rozvoje venkova České republiky 1.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vinohradnictví v EZ Tento projekt je spolufinancován Programem rozvoje venkova České republiky 1."— Transkript prezentace:

1 Vinohradnictví v EZ Tento projekt je spolufinancován Programem rozvoje venkova České republiky 1

2 PRV je operační program Ministerstva zemědělství ČR PRV má 4 osy: I. Osa Modernizace zemědělských podniků II. Osa Argoenvironmentální opatření III. Osa Diverzifikace činností nezemědělské povahy I. Osa Leader Co je program rozvoje venkova? 2

3 Spolek poradců v ekologickém zemědělství v ČR ( EPOS ) Kotlářská Brno Mobil:

4  Ekologické ( bio ) zemědělství ( dále jen ekozemědělství ) vychází z dokonalého poznání potřeb rostlin, zvířat i krajiny.  Cílem snažení ekozemědělce je produkce, ale produkce udržitelná, která podporuje rozmanitost a udržitelnost kulturní krajiny.  Ekozemědělství má několik metod ( přírodní, biologicko-dynamické, organické…). Tyto metody jsou jsou popsány v Učebnici Ekologické zemědělství I ( Jiří Urban, Bořivoj Šarapatka a kolektiv ). Co je ekologické zemědělství 4

5 Ekozemědělství je zemědělská výroba, která splňuje podmínky stanovené platnou legislativou: Nařízením rady EHS 2092/1991, Zákonem č.242/2000 Sb.(novela č.553/2005 Sb.) Vyhláškou Mze ČR č.16/2006 Sb. Platná legislativa pro ekologického zemědělství 5

6 Je produkce BIO produktu ( Biopotravin ) s vyšší biologickou hodnotou. Cílem ekozemědělce není intenzivní využívání zdrojů za účelem vyrobení co největšího objemu potravin, ale citlivý a udržitelný přístup k agroekosystému a vyrobení bioproduktu. Cílem ekozemědělce 6

7 Ekozemědělci neznečišťují životní prostředí syntetickými chemikáliemi, nevnášejí cizorodé látky do potravního řetězce. Zvířata chovají volně na pastvinách nebo ve výběhu, dopřávají jim dostatek pohybu, krmí je kvalitním přírodním krmivem a volí nestresující metody při porážce. Ekofarmáři při své činnosti využívají jak zkušenosti starých sedláků, tak i moderní metody, ale jedině takové, které nejsou v rozporu s ekologickými, etickými a hygienickými pravidly. EKOzemědělství je návrat ke zdravému rozumu. Principy ekozemědělství 7

8 Vývoj výměry zemědělské půdy v ekologickém zemědělství ČR Rok Počet kontrolovaných ekofarem celkem Výměra zemědělské půdy v EZ v ha Procentický podíl ze zem. půdního fondu , , , , , , , , , , , ,35 8

9 Dotace v EZ v Kč/ha ObdobíOrná půda TTPZelenina/ byliny Sady/ Vinice | – 2006 (HRDP) (PRV)

10 Vývoj struktury půdního fondu v ekologickém zemědělství ČR %) Plochy Orná půda8,788,317,707,508,048,349,43 TTP89,6990,1390,9089,4082,3483,4082,42 Trvalé kultury 0,450,380,360,400,320,420,52 Ostatní plochy 1,081,181,042,709,198,767,54 10

11 Struktura půdního fondu v ekologickém zemědělství ČR (ha) PlochaOrná půda TTPSady, vinice OstatníCelkem

12 Vývoj poptávky po biopotravinách 12

13 Jaké produkty ze sortimentu BIO kupujete ve větším množství? Převzato: Potenciál BIO potravin na českém trhu, Marketingová studie, Synergy Marketing a GfK Praha, Mze ČR, Praha

14 Certifikováno 19 ha vinic a 164 ha v přechodném období Rozměr ekologického vinohradnictví 14

15 Při produkci rostlinných ekologických produktů se musí dodržovat základní pravidla ekologického zemědělství podle přílohy I. A nařízení.  Rozmnožovací materiál podléhají zvláštním požadavkům.  Úrodnost půdy se udržuje pěstováním luskovin, speciálních rostlin pro zelené hnojení a hluboko kořenících rostlin, dlouhými osevními postupy a hnojením organickými hnojivy.  Doplňkově se mohou používat jenom ta organická a minerální hnojiva, která jsou uvedena v pozitivním seznamu (příloha II. A nařízení).  Prostředky na ochranu rostlin a hubení škůdců se smí použít jenom ty přípravky, které jsou uvedeny v dalším pozitivním seznamu (příloha II. B nařízení).  Není povoleno pěstování GMO plodin. Rostlinná výroba na ekofarmě 15

16 Certifikace Po inspekcích rozhodne smluvní certifikační organizace o certifikaci. Pokud se zemědělské produkty smí označovat s odvoláním na ekologické pěstování, doručí certifikační organizace ekofarmě certifikát dle jeho žádosti. Na tomto certifikátu jsou uvedeny ty produkty, které se mohou prodávat s označením podle nařízení. 16

17  zlepšení půdní struktury  poskytnutí potravní nabídky půdním organizmům  rovnoměrné, révě vinné přizpůsobené uvolňování živin,  podpora a stabilizace fauny ekosystému vinice Ozelenění vinic 17

18  Postup:  Příprava půdy  Volba vhodné směsi  Agrotechnika Ozelenění vinic 18

19  Princip ochrany –pomocí feromonů  Výsledky roku 2007  Ekonomika  Zkušenosti ze zahraničí Šetrná ochrana před obaleči 19

20 Děkuji za pozornost Spolek poradců v ekologickém zemědělství ČR, o.s. Brno, Kotlářská ulice 53 20


Stáhnout ppt "Vinohradnictví v EZ Tento projekt je spolufinancován Programem rozvoje venkova České republiky 1."

Podobné prezentace


Reklamy Google